Grzegorz Żebrowski

Polemika z artykułem podważającym istnieniu wiecznej kary Bożej - piekła

dodane: 2004-09-10

Na stronie Arkadiusza Wiśniewskiego znajduje się test autorstwa Regana Balmana, mający za zadanie uzmysłowić czytelnikowi, że jest to niemożliwe, aby miłosierny Bóg mógł stworzyć człowiekowi wieczną karę i męki. Przyjrzyjmy się więc kilku pierwszym punktom tego testu:
1. Jeśli twój pies pogryzłby ci kapcie, powinieneś go za to:

a) skarcić
b) torturować

2. Jeśli dziecko wbiegnie raptownie na jezdnię, powinieneś:

a) dać mu klapsa
b) torturować go

3. Co jest bardziej ludzkie w stosunku do przestępców:

a) pozbawiać ich wolności
b) torturować ich

4. Gdy despotyczni władcy torturujący swoich poddanych, zasługują na:

a) pogardę
b) cześć


Trzeba przyznać, że jest to bardzo wzruszające. Lecz niestety jest to forma manipulacji ludźmi grająca na ich uczuciach i emocjach. Aby to ukazać, przygotowałem inny test dla ludzi, którzy wykorzystują ten rodzaj argumentacji dla udowodnienia, że piekła nie ma:


1. Pierwsze pytanie:

1 Krn 13:9
9. Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły.
(BT)

- Jak powinien zachować się Bóg wobec Uzzy?


a) Wynagrodzić go?
b) Ukarać go?


odpowiedzią jest:

1 Krn 13:10. Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed Bogiem. (BT)

2. Następne pytanie:

Proszę przeczytać fragment 1Krl 13:1-19 i odpowiedzieć:


- Kogo Bóg powinien ukarać:

a) Proroka, który został oszukany?
b) Proroka, który oszukał?


Odpowiedź brzmi - proroka oszukanego. 1Krl 13:20-24

3. Jaka kara powinna spotkać Annaniasza i Safirę za oszukanie apostołów Dz 5:1-2?

a) Skarcenie
b) Śmierć

- Odpowiedź - Śmierć Dz 5:5, 9-10

4. Komu się należała większa kara:

a) Annaniaszowi i Safirze ?
b) Fałszywemu prorokowi Bar-Jezus


Odp. Oczywiście Annaniaszowi i Safirze Dz5:1-10 a nie Bar-jezusowi: Dz13:6-11


Podobnych przykładów można znaleźć w Biblii setki.

A dlaczego? Odpowiedzią są słowa z księgi Izajasza:

Iz 55:8-9
8. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana.
9. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.
(BT)

Podobne wnioski można wyciągnąć czytając takie fragmenty jak: Rz11:29-34, Rz 9:14-24. Ludzie wyobrażali sobie mesjasza jako politycznego przywódcę (Łk24:21), a tymczasem:

1 Kor 1:21.(...) spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. (BT)

Dlatego ci ludzie popełniają duży błąd porównując ludzkie wyobrażenia z rzeczywistością Bożą.

Dlaczego Bóg stworzył piekło? Jest to dość trudne pytanie, nie mniej jednak jest ono rzeczywistością. Pamiętajmy jednak, że Bóg za naszego życia jest nieskończenie miłosierny i nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby przebaczyć człowiekowi, jeśli tylko ten będzie żałował. Natomiast po naszej śmierci zacznie się sprawiedliwy sąd. Pismo Święte nas przekonuje, że z Bogiem nie ma żartów. Ci ludzie, którzy nie wierzą w piekło, zazwyczaj nie liczą się z nim, kpią sobie z Boga żyjąc według zasady "hulaj dusza, Boga nie ma", oraz twierdzą, że nic im się po śmierci nie stanie. Odpowiedzią na tego typu zachowanie może być ten werset:

Ga 6:7-8
7. Nie łudźcie się:
8. Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne.
(BT)

Piekło często się utożsamia jako smażenie w smole, ale do tego, żeby stworzyć człowiekowi piekło, wcale tak na prawdę nie potrzeba wiele:

2 Tes 1:9
9. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
(BT)

Łk 13:28 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. (BT) [1]

Kara może polegać tylko na tym, że człowiek zobaczy, jaką nagrodę stracił bezpowrotnie, będąc na wieki z dala od Niego. Większej kary nie potrzeba.

Ciekawą argumentację można również znaleźć w książce "W obronie wiary" w rozdziale "Piekło".


[1] Na podstawie: W obronie wiary - Włodzimierz Bednarski

Wszystkie podkreślenia dodane, a biblijne cytaty zostały wzięte z:
BT- Biblii Tysiąclecia.


 

Żebrowski Grzegorz - Styczeń 2004

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane