Wybierz podkategorię

  Recenzja książki Jacoba Neusnera „Rabin rozmawia z Jezusem” i polemicznej odpowiedzi Mirosława Ruckiego „Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem” +głos w ...
  O.K.2023-09-21
  Adwentyści Dnia Siódmego, tak jak Świadkowie Jehowy, mają swoich protoplastów. Dziś opisujemy jednego z nich. Warto poznać początki adwentyzmu, bo ...
  Włodzimierz Bednarski2023-07-17
  Adwentyści Dnia Siódmego, tak jak Świadkowie Jehowy, mają swoich protoplastów. Dziś opisujemy jednego z nich. Warto poznać początki adwentyzmu, bo ...
  Włodzimierz Bednarski2023-07-11
  Adwentyści Dnia Siódmego przywołują różnych ludzi, którzy są ich protoplastami lub rozwijającymi ich działalność w USA, Europie i na innych ...
  Włodzimierz Bednarski2023-02-27
  Adwentyści Dnia Siódmego znani są z tego, że odpoczywają w szabat. Mówią, że w ten sposób naśladują Izraelitów i pierwszych ...
  Włodzimierz Bednarski2023-02-20
  Porównanie słynnego Testimonium Flavianum -świadectwa Józefa Flawiusza o Jezusie Chrystusie -z innymi świadectwami zarówno chrześcijańskimi, jak i niechrześcijańskimi. Ponadto odniesienia ...
  O.K.2022-12-20
  Porównanie najstarszego apokryficznego opisu męki i zmartwychwstania Chrystusa w tzw. Ewangelii Piotra z relacjami kanonicznych Czterech Ewangelii.
  O.K.2022-04-09
  Większości wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wydaje się, że nauki, które oni posiadają, pochodzą wyłącznie z Biblii oraz iż objawienie ...
  Włodzimierz Bednarski2022-03-01
  W drugiej części naszego artykułu kończymy temat działalności biznesowej prezesa Towarzystwa Strażnica C. T. Russella i prorokini Adwentystów Dnia Siódmego ...
  Włodzimierz Bednarski2022-02-22
  Prawie wszyscy ludzie znający Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego z ich działalności religijnej, nie zdają sobie sprawy z tego, ...
  Włodzimierz Bednarski2022-02-15
  Co oznacza skrót LGBT?
  O.K.2022-02-11
  Większość ludzi z terminem Jehowa kojarzy tylko Świadków Jehowy. Okazuje się, że pionierzy Adwentystów Dnia Siódmego, z ich prorokinią E.G. ...
  Włodzimierz Bednarski2022-02-09
  W części drugiej naszego artykułu kontynuujemy omawianie tytułowego tematu. Adwentyści Dnia Siódmego i Świadkowie Jehowy (jeszcze jako badacze Pisma Świętego) ...
  Włodzimierz Bednarski2022-02-01
  Adwentyści Dnia Siódmego i Świadkowie Jehowy (jeszcze jako badacze Pisma Świętego) korzystali początkowo z tych samych źródeł. Na tych źródłach ...
  Włodzimierz Bednarski2022-01-25
  W części drugiej naszego artykułu porównujemy prorokinię adwentystów E. White z Janem Chrzcicielem oraz przedstawiamy opinie innych ludzi o niej. ...
  Włodzimierz Bednarski2022-01-18
  Ellen G. White uważana jest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego za prorokinię. W artykule naszym zebraliśmy szereg wypowiedzi o niej. ...
  Włodzimierz Bednarski2022-01-11
  Adwentyści Dnia Siódmego oraz mormoni, to jedne z nielicznych wyznań, które podczas Wieczerzy Pańskiej nie używają wina. Po prostu twierdzą, ...
  Włodzimierz Bednarski2022-01-04
  W drugiej części tego artykułu opisujemy wiedzę na temat daty powrotu Chrystusa, którą miała prorokini adwentystów E. G. White. Podajemy ...
  Włodzimierz Bednarski2021-12-28
  Wielu ludziom wydaje się, że tylko dawni badacze Pisma Świętego i Świadkowie Jehowy wyznaczali bliski koniec, podając nawet daty tego ...
  Włodzimierz Bednarski2021-12-21
  Artykuł nasz opisuje jedno z proroctw jednego z odłamów adwentystycznych. Pojawiający się w nim rok 2027 w pewien sposób pokrywa ...
  Włodzimierz Bednarski2021-12-14
  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie jest jedynym wyznaniem w Polsce uznającym E. G. White za swoją prorokinię. Nie jest też ...
  Włodzimierz Bednarski2021-12-07
  Fragmenty z listów św. Pawła, a także jego mów w Dziejach Apostolskich, opisujące ziemskie życie Jezusa, oraz nawiązania Pawła do ...
  O.K.2021-04-24
  Omówienie 15 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian -traktatu Pawła o Zmartwychwstaniu, w kontekście innych relacji biblijnych i pozabiblijnych.
  O.K.2021-04-03
  Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. 1 Kor 15 – aneks do „Niespójności nowotestamentowych opowieści o zmartwychwstaniu Jezusa”.
  Verificator2021-03-22
  Książka Romana Zająca „Trzej Królowie: Tajemnica Mędrców ze Wschodu” omawia rozwój legendy Mędrców ze Wschodu. Niestety, rozdział o Gwieździe Betlejemskiej ...
  O.K.2020-12-21
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.
  O.K.2020-11-23
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.
  O.K.2020-11-18
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: działalność Jezusa w Galilei, Fenicji i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela
  O.K.2020-10-30
  Czy na Całunie widać pępek Jezusa?
  O.K.2020-10-16