Wybierz podkategorię

  Fragmenty z listów św. Pawła, a także jego mów w Dziejach Apostolskich, opisujące ziemskie życie Jezusa, oraz nawiązania Pawła do ...
  O.K.2021-04-24
  Omówienie 15 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian -traktatu Pawła o Zmartwychwstaniu, w kontekście innych relacji biblijnych i pozabiblijnych.
  O.K.2021-04-03
  Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. 1 Kor 15 – aneks do „Niespójności nowotestamentowych opowieści o zmartwychwstaniu Jezusa”.
  Verificator2021-03-22
  Książka Romana Zająca „Trzej Królowie: Tajemnica Mędrców ze Wschodu” omawia rozwój legendy Mędrców ze Wschodu. Niestety, rozdział o Gwieździe Betlejemskiej ...
  O.K.2020-12-21
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.
  O.K.2020-11-23
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.
  O.K.2020-11-18
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: działalność Jezusa w Galilei, Fenicji i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela
  O.K.2020-10-30
  Czy na Całunie widać pępek Jezusa?
  O.K.2020-10-16
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 2).
  O.K.2020-10-12
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 1).
  O.K.2020-10-12
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: od chrztu Jezusa do rozpoczęcia działalności w Galilei.
  O.K.2020-08-23
  Antynatalizm przebił się już do mainstreamu. Czym jest to zjawisko? Ogólnie można określić je jako wstręt do bytowania i powoływania ...
  Jan Lewandowski2020-06-19
  Kolejna polemika z blogiem Testimonia, który zwodniczo reklamuje się w sieci jako obiektywnie poszukujący prawdy o historii chrześcijaństwa. Odcinają się ...
  Verificator2020-03-11
  Buddyści uważają się za ludzi niezwykle inteligentnych, zwłaszcza w porównaniu do chrześcijan. Jest to jednak tylko kolejny potoczny mit. Na ...
  Jan Lewandowski2020-03-06
  Polemika z Maciejem Owczarzakiem z bloga Testimonia.
  Polski Inkwizytor2020-02-19
  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.
  O.K.2019-12-10
  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć ...
  O.K.2019-12-10
  Od jakiegoś czasu Youtube stał się miejscem polemik ateistów z teistami i, co bardzo mnie cieszy, materiały, które powstały przy ...
  Sceptyczny Chrześcijanin2019-05-31
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .
  O.K.2019-04-21
  Dość często słyszy się w dyskusjach o tym, że jeśli dany pogląd nie jest falsyfikowalny to nie jest naukowy lub ...
  Jan Lewandowski2019-02-15
  Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa.
  O.K.2018-12-02
  Niniejszy tekst jest podsumowaniem wyjątkowo ciekawej dyskusji jaką odbyłem korespondencyjnie z jednym z moich starych czytelników.
  Jan Lewandowski2018-05-18
  Czy chrześcijaństwo ostatecznie skrystalizowało się w I wieku i tym samym powinniśmy traktować je jako hermetycznie zamknięty i zastygły monolit, ...
  Jan Lewandowski2018-04-06
  Dla adwentystów często niewyobrażalne jest to, że chrześcijanie wywodzący się z Żydów mogliby porzucić zachowywanie szabatu. Uważają oni, że przyjście ...
  Włodzimierz Bednarski2017-11-29
  Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do ...
  Jan Lewandowski2017-11-15
  Często słyszy się, w tym od niektórych bardzo wykształconych ludzi, że Wszechświat jest "matematyczny". Co to miałoby oznaczać? Jeśli ktoś ...
  Jan Lewandowski2017-11-08
  Adwentyści Dnia Siódmego czują się upoważnieni do uczenia katolików Dekalogu. Nie tylko mówią, jak mamy wierzyć, ale i nawet naginają ...
  Włodzimierz Bednarski2017-10-31
  Istnieje pewien problem, do którego czasem odwołują się zarówno teiści jak i ateiści. Problem ten można określić jako "milczenie Boga". ...
  Jan Lewandowski2017-10-18
  Czy "przypadek" w teorii ewolucji czyni zbędnym Boga stwórcę, który nie mógłby w tej sytuacji się już ewolucją posłużyć, będąc ...
  Jan Lewandowski2017-10-12