Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu.
O.K. 2019-04-21
Dość często słyszy się w dyskusjach o tym, że jeśli dany pogląd nie jest falsyfikowalny to nie jest naukowy lub ...
Jan Lewandowski 2019-02-15
Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa.
O.K. 2018-12-02
Niniejszy tekst jest podsumowaniem wyjątkowo ciekawej dyskusji jaką odbyłem korespondencyjnie z jednym z moich starych czytelników.
Jan Lewandowski 2018-05-18
Czy chrześcijaństwo ostatecznie skrystalizowało się w I wieku i tym samym powinniśmy traktować je jako hermetycznie zamknięty i zastygły monolit, ...
Jan Lewandowski 2018-04-06
Na początku pragnę uspokoić czytelników, że tytuł tego artykułu w żaden sposób nie nawiązuje do jednego durnego filmu opartego na ...
Grzegorz Żebrowski 2018-03-30
Dla adwentystów często niewyobrażalne jest to, że chrześcijanie wywodzący się z Żydów mogliby porzucić zachowywanie szabatu. Uważają oni, że przyjście ...
Włodzimierz Bednarski 2017-11-29
Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do ...
Jan Lewandowski 2017-11-15
Często słyszy się, w tym od niektórych bardzo wykształconych ludzi, że Wszechświat jest "matematyczny". Co to miałoby oznaczać? Jeśli ktoś ...
Jan Lewandowski 2017-11-08
Adwentyści Dnia Siódmego czują się upoważnieni do uczenia katolików Dekalogu. Nie tylko mówią, jak mamy wierzyć, ale i nawet naginają ...
Włodzimierz Bednarski 2017-10-31
Istnieje pewien problem, do którego czasem odwołują się zarówno teiści jak i ateiści. Problem ten można określić jako "milczenie Boga". ...
Jan Lewandowski 2017-10-18
Czy "przypadek" w teorii ewolucji czyni zbędnym Boga stwórcę, który nie mógłby w tej sytuacji się już ewolucją posłużyć, będąc ...
Jan Lewandowski 2017-10-12
Popularna jest teza, że intersubiektywność potwierdza obserwacje między sobą. Zwłaszcza w nauce obserwacje mają dodawać wiarygodności samej nauce i wywyższać ...
Jan Lewandowski 2017-10-11
Adwentyści Dnia Siódmego nie lubią gdy się ich porównuje do Świadków Jehowy. Jedni i drudzy mieli charyzmatycznych przywódców. Powstali także ...
Włodzimierz Bednarski 2017-09-26
Adwentyści Dnia Siódmego twierdzą, że posługują się samą Biblią. Czy na pewno? Artykuł nasz pokazuje, że oni powołują się w ...
Włodzimierz Bednarski 2017-02-16
O.K. 2017-01-20
Polemika z satanizmem
Jan Lewandowski 2016-11-04
Czy Szymon z Perei był prototypem Jezusa? Sprawdzimy zasadność kolejnej fantazji na temat początków chrześcijaństwa.
Jan Lewandowski 2016-10-23
Niniejszy artykuł nie jest w żaden sposób związany z apologetyką, bo jedynie stanowi pewną rozprawkę, która burzy dotychczasowe schematy myślowe.
Grzegorz Żebrowski 2016-10-09
Problem niezawinionego cierpienia jest dość trudnym do zrozumienia w kontekście dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Jest to też często podnoszony ...
Grzegorz Żebrowski 2016-07-04
W tym artykule chciałbym skierować kilka pytań do Muzułmanów, a chrześcijańskich czytelników zainteresować tematem tzw. "autentyczności wiary". Z całą pewnością ...
Grzegorz Żebrowski 2016-02-08
Adwentyści Dnia Siódmego, podobnie jak Świadkowie Jehowy i badacze Pisma Świętego, wywodzą się z jednego pnia adwentowego, istniejącego już w ...
Włodzimierz Bednarski 2015-11-19
A co z dziećmi urodzonymi "dzięki" gwałtowi? A co z dziećmi urodzonymi dzięki zakazowi aborcji?
Grzegorz Żebrowski 2015-07-19
Czy to któryś z papieży wprowadził niedzielę? Czy może była ona spuścizną apostolską? Artykuł nasz odpowiada na te pytania.
Włodzimierz Bednarski 2015-04-02
E. G. White, prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, znana jest z wielu dziwnych i kontrowersyjnych wypowiedzi. Wszystkie one pochodzą ponoć ...
Włodzimierz Bednarski 2014-05-08
E. G. White, prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, znana jest z wielu dziwnych i kontrowersyjnych wypowiedzi. Wszystkie one pochodzą ponoć ...
Włodzimierz Bednarski 2014-05-02
Adwentyści i Świadkowie Jehowy lubią podkreślać różnice między ich naukami. Nie przedstawiają jednak rzetelnie podobieństw z tym związanych. W artykule ...
Włodzimierz Bednarski 2014-03-30
Adwentyści twierdzą, że odpoczynek niedzielny chrześcijan pojawił się dopiero w IV wieku. Czy tak było naprawdę? Poczytajmy źródła wczesnochrześcijańskie, które ...
Włodzimierz Bednarski 2014-03-27
O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne, to zbiór rozmaitych stwierdzeń o prorokini adwentystów. Najczęściej są to cytaty z ich ...
Włodzimierz Bednarski 2014-03-24
O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne, to zbiór rozmaitych stwierdzeń o prorokini adwentystów. Najczęściej są to cytaty z ich ...
Włodzimierz Bednarski 2014-03-20