Od jakiegoś czasu Youtube stał się miejscem polemik ateistów z teistami i, co bardzo mnie cieszy, materiały, które powstały przy ...
  Sceptyczny Chrześcijanin2019-05-31
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu.
  O.K.2019-04-21
  Dość często słyszy się w dyskusjach o tym, że jeśli dany pogląd nie jest falsyfikowalny to nie jest naukowy lub ...
  Jan Lewandowski2019-02-15
  Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa.
  O.K.2018-12-02
  Niniejszy tekst jest podsumowaniem wyjątkowo ciekawej dyskusji jaką odbyłem korespondencyjnie z jednym z moich starych czytelników.
  Jan Lewandowski2018-05-18
  Czy chrześcijaństwo ostatecznie skrystalizowało się w I wieku i tym samym powinniśmy traktować je jako hermetycznie zamknięty i zastygły monolit, ...
  Jan Lewandowski2018-04-06
  Dla adwentystów często niewyobrażalne jest to, że chrześcijanie wywodzący się z Żydów mogliby porzucić zachowywanie szabatu. Uważają oni, że przyjście ...
  Włodzimierz Bednarski2017-11-29
  Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do ...
  Jan Lewandowski2017-11-15
  Często słyszy się, w tym od niektórych bardzo wykształconych ludzi, że Wszechświat jest "matematyczny". Co to miałoby oznaczać? Jeśli ktoś ...
  Jan Lewandowski2017-11-08
  Adwentyści Dnia Siódmego czują się upoważnieni do uczenia katolików Dekalogu. Nie tylko mówią, jak mamy wierzyć, ale i nawet naginają ...
  Włodzimierz Bednarski2017-10-31
  Istnieje pewien problem, do którego czasem odwołują się zarówno teiści jak i ateiści. Problem ten można określić jako "milczenie Boga". ...
  Jan Lewandowski2017-10-18
  Czy "przypadek" w teorii ewolucji czyni zbędnym Boga stwórcę, który nie mógłby w tej sytuacji się już ewolucją posłużyć, będąc ...
  Jan Lewandowski2017-10-12
  Popularna jest teza, że intersubiektywność potwierdza obserwacje między sobą. Zwłaszcza w nauce obserwacje mają dodawać wiarygodności samej nauce i wywyższać ...
  Jan Lewandowski2017-10-11
  Adwentyści Dnia Siódmego nie lubią gdy się ich porównuje do Świadków Jehowy. Jedni i drudzy mieli charyzmatycznych przywódców. Powstali także ...
  Włodzimierz Bednarski2017-09-26
  Adwentyści Dnia Siódmego twierdzą, że posługują się samą Biblią. Czy na pewno? Artykuł nasz pokazuje, że oni powołują się w ...
  Włodzimierz Bednarski2017-02-16
  O.K.2017-01-20
  Polemika z satanizmem
  Jan Lewandowski2016-11-04
  Czy Szymon z Perei był prototypem Jezusa? Sprawdzimy zasadność kolejnej fantazji na temat początków chrześcijaństwa.
  Jan Lewandowski2016-10-23
  Problem niezawinionego cierpienia jest dość trudnym do zrozumienia w kontekście dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Jest to też często podnoszony ...
  Grzegorz Żebrowski2016-07-04
  Adwentyści Dnia Siódmego, podobnie jak Świadkowie Jehowy i badacze Pisma Świętego, wywodzą się z jednego pnia adwentowego, istniejącego już w ...
  Włodzimierz Bednarski2015-11-19
  A co z dziećmi urodzonymi "dzięki" gwałtowi? A co z dziećmi urodzonymi dzięki zakazowi aborcji?
  Grzegorz Żebrowski2015-07-19
  Czy to któryś z papieży wprowadził niedzielę? Czy może była ona spuścizną apostolską? Artykuł nasz odpowiada na te pytania.
  Włodzimierz Bednarski2015-04-02
  E. G. White, prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, znana jest z wielu dziwnych i kontrowersyjnych wypowiedzi. Wszystkie one pochodzą ponoć ...
  Włodzimierz Bednarski2014-05-08
  E. G. White, prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, znana jest z wielu dziwnych i kontrowersyjnych wypowiedzi. Wszystkie one pochodzą ponoć ...
  Włodzimierz Bednarski2014-05-02
  Adwentyści i Świadkowie Jehowy lubią podkreślać różnice między ich naukami. Nie przedstawiają jednak rzetelnie podobieństw z tym związanych. W artykule ...
  Włodzimierz Bednarski2014-03-30
  Adwentyści twierdzą, że odpoczynek niedzielny chrześcijan pojawił się dopiero w IV wieku. Czy tak było naprawdę? Poczytajmy źródła wczesnochrześcijańskie, które ...
  Włodzimierz Bednarski2014-03-27
  O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne, to zbiór rozmaitych stwierdzeń o prorokini adwentystów. Najczęściej są to cytaty z ich ...
  Włodzimierz Bednarski2014-03-24
  O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne, to zbiór rozmaitych stwierdzeń o prorokini adwentystów. Najczęściej są to cytaty z ich ...
  Włodzimierz Bednarski2014-03-20
  Adwentyści dnia siódmego wierzą dziś w Trójce Świętą. Nie zawsze jednak tak było. Obchodzą też szabat, który nie zawsze święcili. ...
  Włodzimierz Bednarski2014-03-17
  Prorokini adwentystów E. G. White zdecydowanie odrzucała niedzielę, będącą według niej "piętnem bestii". Ale gdy obchodzili ją w pewien sposób ...
  Włodzimierz Bednarski2014-03-14