1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność prawną
2. Treści poszczególnych artykułów i komentarzy prezentują poglądy swoich autorów i nie muszą odzwierciedlać punktu widzenia twórców serwisu.
3. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim zakresie, w jakim zostały one podane. Równocześnie każdy użytkownik ma wgląd do swoich danych, oraz możliwość ich modyfikacji
4. Zabrania się:


a) poczynania jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować destabilizację serwisu, utrudnienia w jego użytkowaniu, mogących narazić kogokolwiek na szkodę, albo naruszenie prywatności.
b) kreowania negatywnego wizerunku portalu, jego twórców, obsługę techniczną, moderatorów i innych osób współtworzących ten serwis
c) naruszenia, prawa (w tym autorskiego)
d) publikowania treści o charakterze obscenicznym, rażąco wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby, zagrażających czyjejś prywatności, lub w jakikolwiek sposób niezgodnych z prawem, obyczajowości i zasadami współżycia społecznego
e) publikowania treści o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody właścicieli portalu
f) umieszczania treści godzących w wartości narodowe, chrześcijańskie (jak i innych wyznań niechrześcijańskich), oraz autorytetów moralnych
g) Wprowadzania innych użytkowników w błąd co do swojej tożsamości (ukrywanie jej jest dozwolone, zabronione jest celowe wprowadzanie w błąd)


5. Rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może pociągać za sobą trwałe, natychmiastowe i bez ostrzeżenia usunięcie z forum zarówno użytkownika, który złamał te zasady, jak i wszystkich postów przez niego napisanych, wraz z ewentualnym powiadomieniem o tym odpowiednich władz. Aby wspomóc te działania, są rejestrowane adresy IP użytkowników wysyłających posty.

6. Właściciel portalu zastrzega sobie:


a) możliwość zawieszenia lub likwidacji serwisu bez podania przyczyny
b) możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.