W niniejszym dziale podejmujemy rękawicę rzuconą nam w formie wyzwania przez wszelkiej maści ateistów, racjonalistów, humanistów i wolnomyślicieli. Ci pyszałkowie, najczęściej pozbawieni jakiejkolwiek dawki samokrytycyzmu w stosunku do swych poglądów twierdzą, że ich światopogląd jest oparty na "czystym rozumie", natomiast wszystkie inne światopoglądy, zwłaszcza światopogląd nadnaturalistyczny, jest niczym więcej jak tylko kłębkiem mitów, urojeń, zabobonów, przesądów i błędów w myśleniu. Nie zgadzając się na takie stanowisko prezentujemy alternatywną wykładnię tych samych przesłanek, na których opierają się w swym światopoglądzie wspomniani "wolnomyśliciele". Ukazujemy, że owe przesłanki można nie tylko zinterpretować zupełnie inaczej, ale także przesłanki za pomocą których próbują oni podważać teizm, będące swego rodzaju humanistycznymi dogmatami w ich poglądach, są po prostu błędne, lub co najmniej sporne i dyskusyjne. A na pewno nie takie oczywiste jak im się wydaje. Mówiąc wprost, w żadnym wypadku nie uważamy ateizmu za coś co opiera się na "czystym rozumie", w najlepszym przypadku jest on zbiorem interpretacji odwołujących się do współczesnych wciąż jeszcze pokutujących w naszym rozumowaniu pojęć modernistycznych ery Oświecenia, które są co najmniej tak dyskusyjne jak była podobnie na pozór oczywista idea płaskiej Ziemi dla średniowiecznych myślicieli, którzy podobnie jak często nasi współcześni racjonaliści i scjentyczni ateiści ulegali złudzeniu, że jest to oczywiste i bezsporne pod względem empirycznym i obserwacyjnym.

W naszych polemikach staramy się w żaden sposób nie dyskryminować ateistów. Szanujemy ich prawo do wyboru takiego a nie innego światopoglądu. Wiemy też, że są w zdecydowanej mniejszości w naszym mocno opowiadającym się za nadnaturalizmem społeczeństwie, nie czując się z tym wcale najlepiej. Niemniej jednak stoimy na stanowisku zgodnie z którym sprzeciwiamy się czemuś co można określić mianem "racjonalizacji niewiary". Uważamy, a co za tym idzie odpowiednio to uzasadniamy w naszych esejach, że próba zracjonalizowania niewiary, próba nadania jej pozorów naukowego lub rozumowego kształtu, jest poważnym błędem i nadużyciem intelektualnym. Tak samo jak nie da się do końca zracjonalizować wiary, tak samo nie da się zracjonalizować niewiary. W naszych polemikach pokazujemy więc, że zarówno teizm jak i ateizm znajduje się na tej samej niszy światopoglądowej, która w obu przypadkach nie sięga do niczego dowodliwego w naukowym znaczeniu tego pojęcia. Tym samym, wszelkie spekulacje próbujące wtłoczyć ateistyczną niewiarę w kanony naukowe, aby ukazać jej rzekomą wyższość intelektualną nad teizmem, uważamy nie tylko za przejaw intelektualnej tyranii autorytetu, ale za stanowisko zupełnie nieuzasadnialne. Dla nas rusztowanie intelektualne ateizmu nie jest żadnym kręgosłupem rozumu, jak to się buńczucznie wśród wolnomyślicieli postuluje, czymś co rzekomo powinno być jego bezwzględną imperatywną powinnością, ale jest ono co najwyżej subtelną metafizyczną mgiełką w zakresie ulotnych i trudno uchwytnych przekonań światopoglądowych. W konsekwencji tych rozważań za takie same intelektualne nadużycie, zupełnie niemożliwe do zweryfikowania za pomocą jakiejkolwiek metody odwołującej się do probabilistyki naukowej, uważamy wszelkie próby skrajnie intersubiektywnej spekulacji, mające na celu wykazywanie, że stanowisko teistyczne jest rzekomo dużo mniej prawdopodobne niż stanowisko ateistyczne. Ponadto uważamy, że próba wpisywania pojęcia "wolnomyśliciel" we współczesne ateistyczne kanony laickiego myślenia jest nieporozumieniem, ponieważ niemal we wszystkich klasycznych przypadkach sporu sięgają oni do gotowych rozwiązań, będących w zasadzie klonem myśli i wzorców rozumowania ich intelektualnych antenatów i mistrzów. Zainteresowanych dalszymi szczegółami zapraszam do lektury niniejszego działu.

Uwaga, wiele innych tekstów Jana Lewandowskiego polemizujących z ateizmem można znaleźć w dziale ZBIÓR ARTYKUŁÓW POLEMIZUJĄCYCH Z ATEIZMEM na stronie Wrocławskiego Ośrodka Apologetycznego pod adresem http://apologetyka.katolik.pl/inne-polemiki/ateizm Zainteresowanych dalszymi polemikami odsyłamy do tamtego działu.

 
  Kanał ufologiczny na YouTube "Kosmiczne opowieści" rzuca wyzwanie: "Gwiazda Betlejemska - wytłumacz ten absurd". Więc tłumaczymy.
  O.K.2022-01-06
  Ateiści i „racjonaliści” wierzą, że Jefte złożył swą córkę w ofierze całopalnej dla Boga Jahwe. Czy tak było naprawdę? Sprawdźmy.
  Jan Lewandowski2021-12-29
  Polemika z cyklem artykułów Barta Ehrmana, opublikowanymi na blogu Testimonia
  Verificator2021-12-13
  Czterej Ewangeliści -wiarygodność Tradycji.
  O.K.2021-12-11
  Jak ustala się autorstwo dzieł starożytnych? Czy autorstwo Czterech Ewangelii jest gorzej, czy lepiej poświadczone niż innych starożytnych pism?
  O.K.2021-12-11
  Czy argumenty przeciw tradycyjnym Czterem Ewangelistom są rzeczywiście tak mocne, jak utrzymuje Maciej i inni racjonaliści?
  O.K.2021-12-11
  Rekonstrukcja biografii Jana Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
  O.K.2021-12-10
  Rekonstrukcja biografii Łukasza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
  O.K.2021-12-09
  Rekonstrukcja biografii Marka Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
  O.K.2021-12-09
  Rekonstrukcja biografii Mateusza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
  O.K.2021-12-09
  Czy Czterech Ewangelistów wymyślił sobie "pogromca herezji" Ireneusz, by wybranym przez siebie księgom przydać apostolski autorytet?
  O.K.2021-12-08
  Czy żyjący na początku II w. biskup Papiasz z Hierapolis był niewiarygodnym pisarzem, który miał się opierać na relacjach z ...
  O.K.2021-12-07
  Lista najważniejszych świadectw o autorstwie Czterech Ewangelii.
  O.K.2021-12-07
  Wstęp do cyklu polemik na temat autorstwa Czterech Ewangelii.
  O.K.2021-12-06
  Recenzja książki Johna A.T. Robinsona „The priority of John”.
  O.K.2021-07-28
  Ateista nie tylko nie wie tego czy jego rozum i zmysły są wiarygodne choć w jednej kwestii, ale nie wie ...
  Jan Lewandowski2021-06-18
  Czy tęsknota za naszymi bliskimi jacy ewentualnie mogliby znaleźć się w piekle przekreśla możliwość naszej szczęśliwości w Niebie? Taki zarzut ...
  Jan Lewandowski2021-04-17
  Polemika z cyklem tekstów o Russellu Gmirkinie, którego poglądy są intensywnie promowane na blogu Testimonia. Russell Gmirkin jest przekonany, że ...
  Verificator2021-03-26
  Polemika z filmem „Całun Turyński-święta relikwia czy oszustwo?” z kanału YouTube "Lupa sceptyka".
  O.K.2021-03-07
  Krytyczna analiza poglądów Karola Fjałkowskiego na podstawie jego debaty z Łukaszem Nyslerem.
  Verificator2021-03-06
  Recenzja książki Ruperta Sheldrake'a pt. Nauka - wyzwolenie z dogmatów (Wrocław 2015), polemizującej z materializmem i scjentyzmem.
  Jan Lewandowski2021-02-27
  Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. Jezus: prorok apokaliptyzmu, zamieszczonym na blogu Testimonia.
  Verificator2021-01-15
  Czy ateizm jest dojrzałym światopoglądem? Większość ateistów tak o swojej postawie światopoglądowej mniema, wręcz czują swego rodzaju wyższość nad teistami, ...
  Michał Dyszyński2020-11-26
  Przedstawiam swoje krytyczne przemyślenia na temat aborcji.
  Jan Lewandowski2020-11-13
  No właśnie -po co tyle krzyku o "prawach kobiet" itp.? (wersja poprawiona)
  O.K.2020-11-02
  Aborcja. Temat na czasie.
  Jan Lewandowski2020-10-30
  Zdaniem ateistów Jezus pomylił się w kwestii nasionka gorczycy, mówiąc rzekomo, że jest ono najmniejsze spośród wszystkich nasionek na całym ...
  Jan Lewandowski2020-10-23
  Recenzja książki prof. Jana Jaworskiego, „Prawdziwe oblicze Boga: Całun Turyński w świetle najnowszych badań naukowych".
  O.K.2020-10-21
  Niektórzy ateiści sugerują, że w Mt 23,35 Jezus pomylił się w kwestii ojca Zachariasza, nazywając Zachariasza synem Barachiasza. Tymczasem, zgodnie ...
  Jan Lewandowski2020-09-19
  Niektórzy ateiści sugerują, że ewangeliczna opowieść o kobiecie cudzołożnej jest fałszywką i późniejszym dopiskiem ponieważ nie zawierają jej niektóre najlepsze ...
  Jan Lewandowski2020-09-16