W niniejszym dziale podejmujemy rękawicę rzuconą nam w formie wyzwania przez wszelkiej maści ateistów, racjonalistów, humanistów i wolnomyślicieli. Ci pyszałkowie, najczęściej pozbawieni jakiejkolwiek dawki samokrytycyzmu w stosunku do swych poglądów twierdzą, że ich światopogląd jest oparty na "czystym rozumie", natomiast wszystkie inne światopoglądy, zwłaszcza światopogląd nadnaturalistyczny, jest niczym więcej jak tylko kłębkiem mitów, urojeń, zabobonów, przesądów i błędów w myśleniu. Nie zgadzając się na takie stanowisko prezentujemy alternatywną wykładnię tych samych przesłanek, na których opierają się w swym światopoglądzie wspomniani "wolnomyśliciele". Ukazujemy, że owe przesłanki można nie tylko zinterpretować zupełnie inaczej, ale także przesłanki za pomocą których próbują oni podważać teizm, będące swego rodzaju humanistycznymi dogmatami w ich poglądach, są po prostu błędne, lub co najmniej sporne i dyskusyjne. A na pewno nie takie oczywiste jak im się wydaje. Mówiąc wprost, w żadnym wypadku nie uważamy ateizmu za coś co opiera się na "czystym rozumie", w najlepszym przypadku jest on zbiorem interpretacji odwołujących się do współczesnych wciąż jeszcze pokutujących w naszym rozumowaniu pojęć modernistycznych ery Oświecenia, które są co najmniej tak dyskusyjne jak była podobnie na pozór oczywista idea płaskiej Ziemi dla średniowiecznych myślicieli, którzy podobnie jak często nasi współcześni racjonaliści i scjentyczni ateiści ulegali złudzeniu, że jest to oczywiste i bezsporne pod względem empirycznym i obserwacyjnym.

W naszych polemikach staramy się w żaden sposób nie dyskryminować ateistów. Szanujemy ich prawo do wyboru takiego a nie innego światopoglądu. Wiemy też, że są w zdecydowanej mniejszości w naszym mocno opowiadającym się za nadnaturalizmem społeczeństwie, nie czując się z tym wcale najlepiej. Niemniej jednak stoimy na stanowisku zgodnie z którym sprzeciwiamy się czemuś co można określić mianem "racjonalizacji niewiary". Uważamy, a co za tym idzie odpowiednio to uzasadniamy w naszych esejach, że próba zracjonalizowania niewiary, próba nadania jej pozorów naukowego lub rozumowego kształtu, jest poważnym błędem i nadużyciem intelektualnym. Tak samo jak nie da się do końca zracjonalizować wiary, tak samo nie da się zracjonalizować niewiary. W naszych polemikach pokazujemy więc, że zarówno teizm jak i ateizm znajduje się na tej samej niszy światopoglądowej, która w obu przypadkach nie sięga do niczego dowodliwego w naukowym znaczeniu tego pojęcia. Tym samym, wszelkie spekulacje próbujące wtłoczyć ateistyczną niewiarę w kanony naukowe, aby ukazać jej rzekomą wyższość intelektualną nad teizmem, uważamy nie tylko za przejaw intelektualnej tyranii autorytetu, ale za stanowisko zupełnie nieuzasadnialne. Dla nas rusztowanie intelektualne ateizmu nie jest żadnym kręgosłupem rozumu, jak to się buńczucznie wśród wolnomyślicieli postuluje, czymś co rzekomo powinno być jego bezwzględną imperatywną powinnością, ale jest ono co najwyżej subtelną metafizyczną mgiełką w zakresie ulotnych i trudno uchwytnych przekonań światopoglądowych. W konsekwencji tych rozważań za takie same intelektualne nadużycie, zupełnie niemożliwe do zweryfikowania za pomocą jakiejkolwiek metody odwołującej się do probabilistyki naukowej, uważamy wszelkie próby skrajnie intersubiektywnej spekulacji, mające na celu wykazywanie, że stanowisko teistyczne jest rzekomo dużo mniej prawdopodobne niż stanowisko ateistyczne. Ponadto uważamy, że próba wpisywania pojęcia "wolnomyśliciel" we współczesne ateistyczne kanony laickiego myślenia jest nieporozumieniem, ponieważ niemal we wszystkich klasycznych przypadkach sporu sięgają oni do gotowych rozwiązań, będących w zasadzie klonem myśli i wzorców rozumowania ich intelektualnych antenatów i mistrzów. Zainteresowanych dalszymi szczegółami zapraszam do lektury niniejszego działu.

Uwaga, wiele innych tekstów Jana Lewandowskiego polemizujących z ateizmem można znaleźć w dziale ZBIÓR ARTYKUŁÓW POLEMIZUJĄCYCH Z ATEIZMEM na stronie Wrocławskiego Ośrodka Apologetycznego pod adresem http://apologetyka.katolik.pl/inne-polemiki/ateizm Zainteresowanych dalszymi polemikami odsyłamy do tamtego działu.

 
  Ateiści często formułują wobec Boga zarzut, że jest On mordercą i krwiożerczym tyranem. W niniejszym tekście przeanalizuję tę często spotykaną ...
  Jan Lewandowski2023-02-04
  Po mojej odpowiedzi na 4 powody niewiary w Boga (które wg autora powinny być podzielane przez wszystkich) nakręciłem polemikę, która ...
  Grzegorz Żebrowski2023-01-07
  Krótkie omówienie znakomitej książki Roberta Larmera o cudach, pt. Wiarygodność cudu. Rozważania na temat zasadności wiary w cuda.
  Jan Lewandowski2022-12-27
  Omówienie ciekawej książki apologetycznej Petera S. Williamsa, pt. C.S. Lewis kontra nowi ateiści (Warszawa 2021).
  Jan Lewandowski2022-12-09
  Biblia to dzieło pustynnych analfabetów. Tak obwieszczają światu ludzie ukształtowani przez standardy racjonalności, bezstronności, naukowej rzetelności i oczywiście większej przyzwoitości ...
  aszug2022-10-11
  Omówienie znakomitej i zarazem szokującej książki Sebastiana Karczewskiego pt. Pedofilią w Kościół. Oblicza kłamstwa (Warszawa 2019). W książce tej autor ...
  Jan Lewandowski2022-10-05
  Omówienie książki apologetycznej Del Ratzscha pt. Nauka i jej granice. Nauki przyrodnicze z perspektywy chrześcijańskiej (Warszawa 2021).
  Jan Lewandowski2022-09-30
  Krótki rys historyczny słynnej "ateistycznej tolerancji", dokonany w oparciu o przykład Albanii.
  Jan Lewandowski2022-09-27
  Omówienie książki znanego angielskiego apologety Alistera McGratha, pt. Patrząc szerzej. Dialog teologii i nauki (Poznań 2021).
  Jan Lewandowski2022-09-16
  Omówienie książki Thomasa Nagela pt. Umysł i kosmos. Dlaczego neodarwinowski materializm jest niemal na pewno fałszywy (Warszawa 2021).
  Jan Lewandowski2022-08-26
  Recenzja książki Alfreda Palli broniącej historyczności relacji Biblii na temat potęgi państwa pierwszych królów Izraela: Saula, Dawida i Salomona.+bonus, omówienie ...
  O.K.2022-08-19
  Recenzja książki Reinharda Kreissla pt. Dlaczego wiara w naukę nas ogłupia?
  Jan Lewandowski2022-08-12
  Omówienie książki apologetycznej J.P. Morelanda, pt. Scjentyzm i sekularyzm. Jak reagować na niebezpieczną ideologię (Warszawa 2021).
  Jan Lewandowski2022-07-21
  Apostołowi Pawłowi przypisuje się autorstwo 13 listów w Nowym Testamencie. Racjonaliści uznają Pawłowe autorstwo tylko 7 z nich. Czy nauka ...
  O.K.2022-07-13
  Recenzja świetnej książki apologetycznej Mitcha Stokes'a, pt. Jak być ateistą. Dlaczego sceptycy bywają często nie dość sceptyczni (Warszawa 2020).
  Jan Lewandowski2022-07-08
  Ateiści twierdzą, że chrześcijaństwo wygląda dokładnie tak, jak wyglądałaby religia wymyślona dla wygody człowieka. To kolejny ateistyczny mit, który obalę ...
  Jan Lewandowski2022-07-01
  Recenzja książki apologetycznej pt. Wiara - racjonalna czy naiwna. Filozof broni chrześcijaństwa, autorstwa Stephena T. Davisa.
  Jan Lewandowski2022-06-10
  Krótkie porównanie neoateizmu z ateizmem sowieckim.
  Jan Lewandowski2022-05-17
  Czy cud z Dziejów Apostolskich to fikcja inspirowana poematem Homera?
  O.K.2022-04-24
  Recenzja książki apologetycznej Johna C. Lennoxa, polemizującej ze Stephenem Hawkingiem.
  Jan Lewandowski2022-04-12
  Kolejna polemika z Łukaszem Wybrańczykiem z kanału Śmiem wątpić.
  Verificator2022-03-15
  Kolejna polemika z Łukaszem Wybrańczykiem z kanału Śmiem Wątpić.
  Verificator2022-03-11
  Recenzja ciekawej książki apologetycznej autorstwa Romana Rożdżeńskiego, pt. Ateizm, czyli wiara negatywna. Ateistyczne przeświadczenia z perspektywy pytań granicznych (Kraków 2016).
  Jan Lewandowski2022-03-02
  Recenzja ciekawej książki apologetycznej Thomasa D. Williamsa, pt. Większy niż myślisz. Teolog odpowiada na pytania ateistów (Kielce 2012).
  Jan Lewandowski2022-03-01
  Druga część odpowiedzi polemicznej w temacie ateistycznego nihilizmu.
  Jan Lewandowski2022-02-26
  Recenzja znakomitej książki apologetycznej Arlie J. Hoovera pt. Drogi agnosie. Listy w obronie wiary.
  Jan Lewandowski2022-02-23
  Ateiści często twierdzą, że ewolucja gwarantuje im poprawne osądy o rzeczywistości. Sprawdźmy zasadność tego roszczenia.
  Jan Lewandowski2022-02-18
  Odpowiedź polemiczna na film z YouTubowego kanału AdiBielo pps - opowieści audio.
  Jan Lewandowski2022-02-10
  Ateiści często argumentują przeciw religii z pozycji geografii lub wielości religii. Rozważmy krytycznie to zagadnienie.
  Verificator2022-02-09
  Odpowiedź na film z YouTubowego kanału Śmiem Wątpić.
  Verificator2022-02-05