W niniejszym dziale podejmujemy rękawicę rzuconą nam w formie wyzwania przez wszelkiej maści ateistów, racjonalistów, humanistów i wolnomyślicieli. Ci pyszałkowie, najczęściej pozbawieni jakiejkolwiek dawki samokrytycyzmu w stosunku do swych poglądów twierdzą, że ich światopogląd jest oparty na "czystym rozumie", natomiast wszystkie inne światopoglądy, zwłaszcza światopogląd nadnaturalistyczny, jest niczym więcej jak tylko kłębkiem mitów, urojeń, zabobonów, przesądów i błędów w myśleniu. Nie zgadzając się na takie stanowisko prezentujemy alternatywną wykładnię tych samych przesłanek, na których opierają się w swym światopoglądzie wspomniani "wolnomyśliciele". Ukazujemy, że owe przesłanki można nie tylko zinterpretować zupełnie inaczej, ale także przesłanki za pomocą których próbują oni podważać teizm, będące swego rodzaju humanistycznymi dogmatami w ich poglądach, są po prostu błędne, lub co najmniej sporne i dyskusyjne. A na pewno nie takie oczywiste jak im się wydaje. Mówiąc wprost, w żadnym wypadku nie uważamy ateizmu za coś co opiera się na "czystym rozumie", w najlepszym przypadku jest on zbiorem interpretacji odwołujących się do współczesnych wciąż jeszcze pokutujących w naszym rozumowaniu pojęć modernistycznych ery Oświecenia, które są co najmniej tak dyskusyjne jak była podobnie na pozór oczywista idea płaskiej Ziemi dla średniowiecznych myślicieli, którzy podobnie jak często nasi współcześni racjonaliści i scjentyczni ateiści ulegali złudzeniu, że jest to oczywiste i bezsporne pod względem empirycznym i obserwacyjnym.

W naszych polemikach staramy się w żaden sposób nie dyskryminować ateistów. Szanujemy ich prawo do wyboru takiego a nie innego światopoglądu. Wiemy też, że są w zdecydowanej mniejszości w naszym mocno opowiadającym się za nadnaturalizmem społeczeństwie, nie czując się z tym wcale najlepiej. Niemniej jednak stoimy na stanowisku zgodnie z którym sprzeciwiamy się czemuś co można określić mianem "racjonalizacji niewiary". Uważamy, a co za tym idzie odpowiednio to uzasadniamy w naszych esejach, że próba zracjonalizowania niewiary, próba nadania jej pozorów naukowego lub rozumowego kształtu, jest poważnym błędem i nadużyciem intelektualnym. Tak samo jak nie da się do końca zracjonalizować wiary, tak samo nie da się zracjonalizować niewiary. W naszych polemikach pokazujemy więc, że zarówno teizm jak i ateizm znajduje się na tej samej niszy światopoglądowej, która w obu przypadkach nie sięga do niczego dowodliwego w naukowym znaczeniu tego pojęcia. Tym samym, wszelkie spekulacje próbujące wtłoczyć ateistyczną niewiarę w kanony naukowe, aby ukazać jej rzekomą wyższość intelektualną nad teizmem, uważamy nie tylko za przejaw intelektualnej tyranii autorytetu, ale za stanowisko zupełnie nieuzasadnialne. Dla nas rusztowanie intelektualne ateizmu nie jest żadnym kręgosłupem rozumu, jak to się buńczucznie wśród wolnomyślicieli postuluje, czymś co rzekomo powinno być jego bezwzględną imperatywną powinnością, ale jest ono co najwyżej subtelną metafizyczną mgiełką w zakresie ulotnych i trudno uchwytnych przekonań światopoglądowych. W konsekwencji tych rozważań za takie same intelektualne nadużycie, zupełnie niemożliwe do zweryfikowania za pomocą jakiejkolwiek metody odwołującej się do probabilistyki naukowej, uważamy wszelkie próby skrajnie intersubiektywnej spekulacji, mające na celu wykazywanie, że stanowisko teistyczne jest rzekomo dużo mniej prawdopodobne niż stanowisko ateistyczne. Ponadto uważamy, że próba wpisywania pojęcia "wolnomyśliciel" we współczesne ateistyczne kanony laickiego myślenia jest nieporozumieniem, ponieważ niemal we wszystkich klasycznych przypadkach sporu sięgają oni do gotowych rozwiązań, będących w zasadzie klonem myśli i wzorców rozumowania ich intelektualnych antenatów i mistrzów. Zainteresowanych dalszymi szczegółami zapraszam do lektury niniejszego działu.

Uwaga, wiele innych tekstów Jana Lewandowskiego polemizujących z ateizmem można znaleźć w dziale ZBIÓR ARTYKUŁÓW POLEMIZUJĄCYCH Z ATEIZMEM na stronie Wrocławskiego Ośrodka Apologetycznego pod adresem http://apologetyka.katolik.pl/inne-polemiki/ateizm Zainteresowanych dalszymi polemikami odsyłamy do tamtego działu.

 
W niniejszym artykule chciałbym omówić kwestię proroctwa Jezusa o końcu świata, które odnajdujemy w Ewangeliach o zburzeniu Jerozolimy.
Grzegorz Żebrowski 2019-05-18
Ateiści często zarzucają, że Bóg Starego Testamentu był okrutny. Uważają też, że historia zbawienia jest pozbawiona sensu gdyż Bóg posyłając ...
Jan Lewandowski 2019-04-05
Ateista niejednokrotnie potrafi zarzucać Biblii, że jej przekaz jest niejednoznaczny. Zarzuca też Jezusowi, że Jego słowa nie są wystarczająco jednoznaczne. ...
Jan Lewandowski 2019-03-29
Czy chrześcijanie uzasadniają koliście wiarygodność Biblii? Często słyszy się taki zarzut ze strony ateistów. Sprawdźmy zatem i to zagadnienie.
Jan Lewandowski 2019-02-08
Zauważyłem ostatnio pewien nowy trend wśród wojujących ateistów polskich. Nie upierają się już, że nauki przyrodnicze zaprzeczają teizmowi, ani że ...
Jan Lewandowski 2019-02-01
Ateiści często twierdzą, że niejaki Apoloniusz z Tiany był pierwowzorem Jezusa. Czyżby? Sprawdźmy.
Jan Lewandowski 2019-01-18
Od jakiegoś czasu natarczywa propaganda kłamliwych mediów liberalnych znowu wałkuje rzekomy problem "plagi" pedofilii w Kościele katolickim. W niniejszym tekście ...
Jan Lewandowski 2019-01-04
Niniejszy tekst jest filozoficzną rozprawką na temat, czy różnorodność religii, których idea jest sprzeczna ze wszystkimi pozostałymi wyznaniami jest wystarczającym ...
Grzegorz Żebrowski 2018-12-28
Starożytni poganie i współcześni ateiści często stawiają katolikom zarzut, że uczestniczenie w spożywaniu Eucharystii to "kanibalizm". W niniejszym tekście przyjrzę ...
Jan Lewandowski 2018-12-28
Wyjaśnienie tzw. "sprzeczności" o czasie spożycia paschy przez Jezusa i apostołów.
Grzegorz Żebrowski 2018-12-24
Jezus powiedział: "proście a będzie wam dane" (Mt 7,7). Jednak modlitwy nie zawsze są wysłuchiwane, co powoduje zarzuty ateistów. W ...
Jan Lewandowski 2018-12-21
Niektórzy ateiści twierdzą, że nie da się pogodzić chronologii darwinowskiej teorii ewolucji z chronologią koncepcji stworzenia opisaną w pierwszych trzech ...
Jan Lewandowski 2018-12-14
Niniejszy tekst jest polemiką z materiałem Łukasza Wybrańczyka zamieszczonym na jego kanale „Śmiem wątpić” na Youtube, a odcinek jest zatytułowany ...
Grzegorz Żebrowski 2018-12-04
Świetna polemika z kanału Oścista Ryba na Youtube
Grzegorz Żebrowski 2018-12-03
Wyjaśnienie jednego z najważniejszych argumentów ateistów podważających wiarygodność Biblii.
Grzegorz Żebrowski 2018-11-29
Czy obecność biblijnych błędów kwestionuje jej natchniony charakter?
Grzegorz Żebrowski 2018-11-24
Problem "weryfikacji" jest w sporach ateizm kontra teizm zagadnieniem centralnym i kluczowym. Tym bardziej więc warto poświęcić temu osobny tekst, ...
Jan Lewandowski 2018-09-21
Chyba każdy, kto miał do czynienia z wojującymi ateistami zetknął się nie raz z poglądem, że Bóg jest „bytem nadmiarowym”. ...
Jan Lewandowski 2018-09-13
Ateiści często sugerują, że jedyną motywacją dla wiary chrześcijańskiej jest strach przed piekłem. Przyjrzyjmy się więc bliżej również temu zarzutowi.
Jan Lewandowski 2018-09-07
Czy jest możliwe, aby Jozue zatrzymał słońce, które „nie śpieszyło się do zachodu” i czy jest możliwe, aby jakaś gwiazda ...
Grzegorz Żebrowski 2018-07-30
Ateiści często twierdzą, że istnieje jedna ustalona definicja ateizmu. Ateizm ma być brakiem wiary w Boga i niczym więcej. Okazuje ...
Jan Lewandowski 2018-06-08
W czasie polemik ateiści bardzo często odwołują się do różnych barwnych analogii. Dla postronnego obserwatora może to jawić się jako ...
Jan Lewandowski 2018-04-13
Zdaniem niektórych ateistów teizm i ateizm są „niesymetryczne”. Kierując taki zarzut w stronę teizmu ateista ma na myśli to, że ...
Jan Lewandowski 2018-03-23
Ateiści żądają od teistów dowodu na istnienie Boga. Okazuje się jednak, że za tym żądaniem nie stoi w zasadzie nic ...
Jan Lewandowski 2017-12-28
Niektórzy ateiści i "racjonaliści" twierdzą, że tylko zjawiska powtarzalne, dające się intersubiektywnie przetestować, mają sens. Teizm ma więc nie mieć ...
Jan Lewandowski 2017-12-15
Skuteczność nauki w praktyce jest dla ateisty gwarancją, że nauka odkrywa prawdę o świecie. Jednak wcale jedno z drugiego tu ...
Jan Lewandowski 2017-11-17
Indukcja i probabilizm to absolutne dwa fundamenty dla "naukowego ateisty", który czai się do ataku na teizm. Bez nich ateista ...
Jan Lewandowski 2017-11-10
Ateiści wymyślają sobie różne absurdalne twory, takie jakie Latający Potwór Spaghetti, czy fruwający czajniczek, które mają rzekomo ośmieszyć koncepcję istnienia ...
Jan Lewandowski 2017-11-03
Ateiści rozsiewają propagandę, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek za teizmem. Czyżby? Sprawdźmy i ten postulat.
Jan Lewandowski 2017-10-26
Ateista twierdzi, że teizm to światopogląd ludzi leniwych, zaś ateizm to światopogląd ludzi bardzo pracowitych intelektualnie. Sprawdźmy więc i tę ...
Jan Lewandowski 2017-10-26