W dziale tym umieszczamy harmonie tekstów biblijnych, przede wszystkim Czterech Ewangelii, opisujących ten sam temat.

 
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.
  O.K.2020-11-23
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.
  O.K.2020-11-18
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: działalność Jezusa w Galilei, Fenicji i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela
  O.K.2020-10-30
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 2).
  O.K.2020-10-12
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 1).
  O.K.2020-10-12
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: od chrztu Jezusa do rozpoczęcia działalności w Galilei.
  O.K.2020-08-23
  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.
  O.K.2019-12-10
  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć ...
  O.K.2019-12-10
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .
  O.K.2019-04-21
  Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa.
  O.K.2018-12-02