W dziale tym umieszczamy harmonie tekstów biblijnych, przede wszystkim Czterech Ewangelii, opisujących ten sam temat.

 
  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.
  O.K.2019-12-10
  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć ...
  O.K.2019-12-10
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .
  O.K.2019-04-21
  Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa.
  O.K.2018-12-02