Apologetyka - chrześcijańska obrona wiary (trynitarianie)

Strona poświęcona polemice z serwisem racjonalista.pl, ateistami, jak i również antykatolickimi wyznaniami chrześcijańskimi - dawna strona www.trinitarians.info

Witamy na stronie apologetyki chrześcijańskiej! Zdecydowaliśmy się przenieść serwis trinitarians.info na nową domenę o bardziej polskojęzycznej nazwie apologetyka.info, oraz rozszerzyć zakres tematyczny naszego serwisu o apologetykę katolicką.

 

trinitarians.info

 

Strona apologetyka.info jest ukierunkowana przede wszystkim na obronę wiary chrześcijańskiej, a ponieważ jest tworzona w przeważającej większości przez katolików, to również wiary katolickiej. Jednak nie zamykamy się na współpracę z innymi wyznaniami i ludźmi dobrej woli, którzy nie są wrogo nastawieni wobec Kościoła Katolickiego.

 

Zapraszamy do działów:
 

Racjonalista - Doskonała polemika z serwisem tzw. "racjonalistycznym" www.racjonalista.pl.
 

Ateizm - Dział poświęcony polemice z ateistami i innymi światopoglądami krytycznie nastawionymi do chrześcijaństwa i jego wartości

 

Świadkowie Jehowy - W tym dziale można znaleźć kilka odpowiedzi na nauki, jakie szerzą Świadkowie Jehowy, którzy znani są z tego, że nauczywszy się na pamięć wyrwanych z kontekstu wybranych wersetów mających na celu podważenie naszych (jak to oni twierdzą) „pogańskich poglądów”, chodzą od domu do domu i wykorzystując nasze zupełne nieprzygotowanie apologetyczne, stają z nami do nierównej walki, podczas której posługując się błędnie rozumianymi cytatami z Pisma Świętego są w stanie wmówić nam wszelkie nauki głoszone przez ich organizację. Dział ten zajmuje się przede wszystkim omawianiem bieżących nauk, jakie głoszą Świadkowie Jehowy i wydawnictwo Towarzystwo Strażnica, które są oparte na Biblii, pomijając np. kwestie „wpadek” poszczególnych ich członków itp. Zainteresowanych tematem „Świadkowie Jehowy” zapraszamy do naszej linkowni, gdzie podane są najważniejsze serwisy zajmujące się wspomnianymi zagadnieniami.

W obronie wiary - Doskonała książka opracowana przez pana Włodzimierza Bednarskiego, polemizująca z doktrynami Świadków Jehowy, zawierająca szereg nowoczesnych argumentów autorstwa zarówno autora tej książki, jak i Jana Lewandowskiego, oraz innych znanych autorów takich jak Cezary Podolski, Tadeusz Kunda i inni. Również w tejże najnowszej wersji znalazło się kilka argumentów z tutejszego działu "Trójca".

 

Trójca - Polemika z antytrynitarianami autorstwa Jana Lewandowskiego, Grzegorza Żebrowskiego i Włodzimierza Bednarskiego.


Dusza nieśmiertelna i piekło - Polemika ze Świadkami Jehowy i antytrynitarianami na temat nieśmiertelnej duszy i piekła.


 

 

Najnowsze Artykuły

Ateizm

Rekonstrukcja biografii Mateusza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
O.K.2021-12-09
Czy Czterech Ewangelistów wymyślił sobie "pogromca herezji" Ireneusz, by wybranym przez siebie księgom przydać apostolski autorytet?
O.K.2021-12-08
Czy żyjący na początku II w. biskup Papiasz z Hierapolis był niewiarygodnym pisarzem, który miał się opierać na relacjach z ...
O.K.2021-12-07
Lista najważniejszych świadectw o autorstwie Czterech Ewangelii.
O.K.2021-12-07
Wstęp do cyklu polemik na temat autorstwa Czterech Ewangelii.
O.K.2021-12-06
Recenzja książki Johna A.T. Robinsona „The priority of John”.
O.K.2021-07-28
Ateista nie tylko nie wie tego czy jego rozum i zmysły są wiarygodne choć w jednej kwestii, ale nie wie ...
Jan Lewandowski2021-06-18
Czy tęsknota za naszymi bliskimi jacy ewentualnie mogliby znaleźć się w piekle przekreśla możliwość naszej szczęśliwości w Niebie? Taki zarzut ...
Jan Lewandowski2021-04-17

Inne tematy

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie jest jedynym wyznaniem w Polsce uznającym E. G. White za swoją prorokinię. Nie jest też ...
Włodzimierz Bednarski2021-12-07
Fragmenty z listów św. Pawła, a także jego mów w Dziejach Apostolskich, opisujące ziemskie życie Jezusa, oraz nawiązania Pawła do ...
O.K.2021-04-24
Omówienie 15 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian -traktatu Pawła o Zmartwychwstaniu, w kontekście innych relacji biblijnych i pozabiblijnych.
O.K.2021-04-03
Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. 1 Kor 15 – aneks do „Niespójności nowotestamentowych opowieści o zmartwychwstaniu Jezusa”.
Verificator2021-03-22
Książka Romana Zająca „Trzej Królowie: Tajemnica Mędrców ze Wschodu” omawia rozwój legendy Mędrców ze Wschodu. Niestety, rozdział o Gwieździe Betlejemskiej ...
O.K.2020-12-21
Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.
O.K.2020-11-23
Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.
O.K.2020-11-18

Kościół Katolicki

Ks. prof. Marek Starowieyski to jeden z najbardziej zasłużonych polskich badaczy piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego. W antologii swoich tekstów daje nam pełne ...
O.K.2021-01-18
W tym eseju chciałbym zebrać do kupy i omówić najczęstsze zarzuty wobec Nowego Porządku Mszy, z którymi udało mi się ...
Grzegorz Żebrowski2021-01-17
Czyli słów kilka o dwóch skrajnych obliczach kompromisu aborcyjnego i sporze pomiędzy jego zwolennikami i przeciwnikami.
Grzegorz Żebrowski2020-10-28
Wśród znaczącej części katolików utarło się powszechne przekonanie, że przyjmowanie komunii na rękę jest zwykłym świętokradztwem. (wersja poprawiona poprzedniego artykułu ...
Grzegorz Żebrowski2020-10-03
Odpowiedź do odpowiedzi Księdza Bańki z kanału "Szkoły Akwinaty" na mój materiał filmowy „Tradycjonalizm cz.1”.
Grzegorz Żebrowski2020-09-23
Część druga polemiki z tradycjonalizmem. Omówienie modernizmu, przysięgi antymodernistycznej, rzekomych owoców Soboru Watykańskiego II, ekumenizmu, oraz innych zagadnień
Grzegorz Żebrowski2020-09-09
Polemika z tradycjonalizmem cz. 1 - tekst z materiału wideo https://youtu.be/nPjbCFrOp6E
Grzegorz Żebrowski2020-08-27
Polemika z filmem "Cud Słońca - ZDEMASKOWANY" z Lupy Sceptyka
Grzegorz Żebrowski2020-03-20

Polemika z racjonalistą

„Przeciw Celsusowi”, polemika Orygenesa z poganinem Celsusem, to klasyka apologetyki. Dyskusja obu starożytnych na temat Bożego Narodzenia dostarcza nam wielu ...
O.K.2020-12-16
Polemika z poglądami racjonalistów (Lucjana Ferusa i Aleksandra Krawczuka) na temat historycznej i astronomicznej wiarygodności epizodu Gwiazdy Betlejemskiej (Mt 2,1-16).
O.K.2018-12-22
"Racjonaliści" lubią dyskredytować coś jako "pseudonaukę". Tak robią najczęściej w swych sporach z kreacjonizmem ale nie tylko. Okazuje się jednak, ...
Jan Lewandowski2018-10-05
Zdaniem "racjonalistów" i scjentystów istnienie "praw przyrody" jest pewne i wydaje się być wspierane przez nasze codziennie doświadczenie oraz przez ...
Jan Lewandowski2017-11-16
Czy obserwacje, w tym naukowe, zapisane w postaci zdań są pewne? Wcale nie. Stawia to w beznadziejnej sytuacji "racjonalizm", scjentyzm, ...
Jan Lewandowski2017-11-09
"Racjonaliści" bardzo często podśmiewają się z filozofii, nazywając ją pogardliwie "metafizyką". Twierdzą, że filozofia nigdy nic nie osiągnęła poza "pustym ...
Jan Lewandowski2017-11-02
Prezentujemy polemikę Małgorzaty Brojek z serwisem Racjonalista. Jednocześnie przestrzegamy, że niektóre poglądy autorki prezentowane w tym tekście są niezgodne nie ...
Małgorzata Brojek2017-09-28
Publikujemy wyjątkowo ciekawą rozprawę autora, nad którą pracował aż 2 lata i którą konsultował z różnymi znanymi polskimi egiptologami.
ks. Paweł Szerlowski2017-02-07

Trójca Święta

Modlitwa do Chrystusa, zwracanie się do Niego i składanie Mu czci, to ważne elementy we wierze chrześcijan. One były też ...
Włodzimierz Bednarski2018-06-13
Czy chrześcijanie muszą używać zawsze i wszędzie słowo "Trójca"? Czy termin ten jest nieodzowny podczas modlitwy? Jak chrześcijanie radzą sobie ...
Włodzimierz Bednarski2018-01-24
Tytuł niniejszego artykułu „Czy Trójca jest wymysłem soborów?” nawiązuje do dość częstego i popularnego zarzutu różnych antytrynitarianów, którzy próbują nam ...
Grzegorz Żebrowski2017-12-26
Cerynt i ebionici to zapomniane dziś postacie z końca I wieku. W naszym tekście pokazujemy jaki wpływ miały one na ...
Włodzimierz Bednarski2016-10-06
Tytułowe pytanie jest zasadne. Dlaczego? Gdyż adwentyści nie zawsze wierzyli w Trójcę Świętą, o czym wielu z nich nawet nie ...
Włodzimierz Bednarski2016-06-02
Duch Święty to najbardziej tajemnicza osoba Boża. Między innymi z tego powodu powstało w pierwszych wiekach chrześcijaństwa mnóstwo poglądów i ...
Włodzimierz Bednarski2014-10-16
Świadkowie Jehowy nie aż tak dawno temu zmienili swoją interpretację tekstu J 2:19. Prześledźmy te zmiany i zauważmy czego uczy ...
Włodzimierz Bednarski2014-02-07
Obrona osobowości i boskości Ducha Świętego przed sektami, Świadkami Jehowy - kilka odpowiedzi na ich zarzuty
Grzegorz Żebrowski2013-08-18

Dusza i piekło

Świadkowie Jehowy zwalczają egzystencję po śmierci. Dla nich żyją po niej tylko osoby z ich organizacji z klasy 144 tysięcy. ...
Włodzimierz Bednarski2014-04-03
Świadkowie Jehowy choćiaż zwalczają z całą mocą naukę o duszy nieśmiertelnej, to jednak nie potrafią sprecyzować, kiedy ona zaistniała (datują ...
Włodzimierz Bednarski2013-08-12