W tym dziale znajdują się artykuły w dotyczące obrony Soboru Watykańskiego II, papieży (w szczególności błogosławionego Jana Pawła II) w kontekście tego zagadnienia. Ostatnio można zaobserwować wzrost aktywności pewnych osób sympatyzujących z sedewakantystami, lub Bractwem św. Piusa X (zwanych lefebrystami) co chwila rzucających ciężkie oskarżenia i kierujących ostrą krytykę pod adresem tego soboru oraz posoborowych papieży. Celem tych polemik jest obrona oficjalnej i obowiązującej nauki Kościoła Katolickiego oraz udzielenie odpowiedzi na zarzuty przez nich stawiane. Wśród tych zarzutów najczęściej pojawiają się te dotyczące odrzucenia przedsoborowej tradycji, wprowadzenia tzw. nowej mszy, ekumenizmu oraz modernizmu.

 
  Odpowiedź do odpowiedzi Księdza Bańki z kanału "Szkoły Akwinaty" na mój materiał filmowy „Tradycjonalizm cz.1”.
  Grzegorz Żebrowski2020-09-23
  Część druga polemiki z tradycjonalizmem. Omówienie modernizmu, przysięgi antymodernistycznej, rzekomych owoców Soboru Watykańskiego II, ekumenizmu, oraz innych zagadnień
  Grzegorz Żebrowski2020-09-09
  Polemika z tradycjonalizmem cz. 1 - tekst z materiału wideo https://youtu.be/nPjbCFrOp6E
  Grzegorz Żebrowski2020-08-27
  Czy obecny ekumenizm, dialog międzyreligijny i deklaracja Dominus Iesus stoi w sprzeczności z nieomylnym nauczaniem Kościoła z poprzednich wieków?
  Grzegorz Żebrowski2013-07-15
  Polemika z artykułem zatytułowanym "Zasady postępowania z wrogami Jana Pawła II"
  Grzegorz Żebrowski2013-07-07
  Czy możemy winą za spadek powołań, oziębłość w wierze, rozkład moralny społeczeństwa obarczać ostatni sobór?
  Grzegorz Żebrowski2013-06-23
  Tekst wystąpienia Ojca świętego, podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem 14 lutego 2013.
  Grzegorz Żebrowski2013-06-23
  Czy pretensje sympatyków Bractwa św. Piusa X (zwanych lefebrystami) takich jak np. Roberto de Mattei pod adresem Soboru Watykańskiego II, ...
  Grzegorz Żebrowski2013-06-23
  Artykuł jest odpowiedzią na zarzuty wobec Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II. Poruszam również kwestie Bractwa św. Piusa, zwanych ...
  Grzegorz Żebrowski2013-03-27