W tym dziale znajdują się artykuły w dotyczące obrony Soboru Watykańskiego II, papieży (w szczególności błogosławionego Jana Pawła II) w kontekście tego zagadnienia. Ostatnio można zaobserwować wzrost aktywności pewnych osób sympatyzujących z sedewakantystami, lub Bractwem św. Piusa X (zwanych lefebrystami) co chwila rzucających ciężkie oskarżenia i kierujących ostrą krytykę pod adresem tego soboru oraz posoborowych papieży. Celem tych polemik jest obrona oficjalnej i obowiązującej nauki Kościoła Katolickiego oraz udzielenie odpowiedzi na zarzuty przez nich stawiane. Wśród tych zarzutów najczęściej pojawiają się te dotyczące odrzucenia przedsoborowej tradycji, wprowadzenia tzw. nowej mszy, ekumenizmu oraz modernizmu.

 
  W tym eseju chciałbym zebrać do kupy i omówić najczęstsze zarzuty wobec Nowego Porządku Mszy, z którymi udało mi się ...
  Grzegorz Żebrowski2021-01-17
  Odpowiedź do odpowiedzi Księdza Bańki z kanału "Szkoły Akwinaty" na mój materiał filmowy „Tradycjonalizm cz.1”.
  Grzegorz Żebrowski2020-09-23
  Część druga polemiki z tradycjonalizmem. Omówienie modernizmu, przysięgi antymodernistycznej, rzekomych owoców Soboru Watykańskiego II, ekumenizmu, oraz innych zagadnień
  Grzegorz Żebrowski2020-09-09
  Polemika z tradycjonalizmem cz. 1 - tekst z materiału wideo https://youtu.be/nPjbCFrOp6E
  Grzegorz Żebrowski2020-08-27
  Czy obecny ekumenizm, dialog międzyreligijny i deklaracja Dominus Iesus stoi w sprzeczności z nieomylnym nauczaniem Kościoła z poprzednich wieków?
  Grzegorz Żebrowski2013-07-15
  Polemika z artykułem zatytułowanym "Zasady postępowania z wrogami Jana Pawła II"
  Grzegorz Żebrowski2013-07-07
  Czy możemy winą za spadek powołań, oziębłość w wierze, rozkład moralny społeczeństwa obarczać ostatni sobór?
  Grzegorz Żebrowski2013-06-23
  Tekst wystąpienia Ojca świętego, podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem 14 lutego 2013.
  Grzegorz Żebrowski2013-06-23
  Czy pretensje sympatyków Bractwa św. Piusa X (zwanych lefebrystami) takich jak np. Roberto de Mattei pod adresem Soboru Watykańskiego II, ...
  Grzegorz Żebrowski2013-06-23
  Artykuł jest odpowiedzią na zarzuty wobec Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II. Poruszam również kwestie Bractwa św. Piusa, zwanych ...
  Grzegorz Żebrowski2013-03-27