• Trójca Święta - jest to jeden Bóg w trzech osobach. Trójosobowy Bóg objawia się człowiekowi jako (Ojciec, Syn Boży i Duch Święty), jednak każda z tych osób jest tym samym, jednym Bogiem.
  Wikipedia
   
 • Bóg jest wszechmocny, wieczny i nieskończony. Poszczególne Osoby są tożsame co do natury i substancji (są jednym i tym samym Bogiem), ale są oddzielnymi osobami, różniącymi się pochodzeniem i wzajemnymi relacjami. Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży został zrodzony przez Ojca (a nie stworzony), Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna (katolicyzm) lub tylko od Ojca (prawosławie).
  Definicja Trójcy Świętej na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego
   
 • Jeden jest Bóg, Ojciec Słowa żywego, osobowej Mądrości, mowy i obrazu Przedwiecznego. Jeden też Pan, jedyny z jedynego, Bóg z Boga, odbicie i obraz Bóstwa, Słowo działające, Mądrość ogarniająca istotę wszystkich rzeczy, Moc powołująca do bytu wszelkie stworzenie, prawdziwy Syn prawdziwego Boga, niezniszczalny z niezniszczalnego, nieśmiertelny z nieśmiertelnego, wieczny z wiecznego. I jeden Duch Święty mający istnienie z Boga, a który i przez Syna objawił się ludziom. Doskonały obraz Syna doskonałego, Życie i przyczyna życia, Źródło święte, Świętość dająca uświęcenie. W Nim objawia się Bóg Ojciec, który jest ponad wszystkim i we wszystkim i Bóg Syn, który jest przez wszystko. Trójca doskonała, niepodzielna i nieodmienna w chwale, wieczności i królowaniu. W Trójcy nie ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna, ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca nieodwracalna i nieodmienna.
  Grzegorz Cudotwórca (270 r.)
 

Wybierz podkategorię

Modlitwa do Chrystusa, zwracanie się do Niego i składanie Mu czci, to ważne elementy we wierze chrześcijan. One były też ...
Włodzimierz Bednarski 2018-06-13
Czy chrześcijanie muszą używać zawsze i wszędzie słowo "Trójca"? Czy termin ten jest nieodzowny podczas modlitwy? Jak chrześcijanie radzą sobie ...
Włodzimierz Bednarski 2018-01-24
Tytuł niniejszego artykułu „Czy Trójca jest wymysłem soborów?” nawiązuje do dość częstego i popularnego zarzutu różnych antytrynitarianów, którzy próbują nam ...
Grzegorz Żebrowski 2017-12-26
Cerynt i ebionici to zapomniane dziś postacie z końca I wieku. W naszym tekście pokazujemy jaki wpływ miały one na ...
Włodzimierz Bednarski 2016-10-06
Tytułowe pytanie jest zasadne. Dlaczego? Gdyż adwentyści nie zawsze wierzyli w Trójcę Świętą, o czym wielu z nich nawet nie ...
Włodzimierz Bednarski 2016-06-02
Duch Święty to najbardziej tajemnicza osoba Boża. Między innymi z tego powodu powstało w pierwszych wiekach chrześcijaństwa mnóstwo poglądów i ...
Włodzimierz Bednarski 2014-10-16
Świadkowie Jehowy nie aż tak dawno temu zmienili swoją interpretację tekstu J 2:19. Prześledźmy te zmiany i zauważmy czego uczy ...
Włodzimierz Bednarski 2014-02-07
Obrona osobowości i boskości Ducha Świętego przed sektami, Świadkami Jehowy - kilka odpowiedzi na ich zarzuty
Grzegorz Żebrowski 2013-08-18
Kwestię fragmentu Rz 10:13 omawialiśmy w artykule pt. Rz 10:13 i antytrynitarze. W tym zaś tekście powracamy do tego tematu, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-07-07
Świadkowie Jehowy odnoszą tekst Rz 10:13 do Jehowy, a nie jak całe chrześcijaństwo do Jezusa. Jednak w przeszłości różnie bywało ...
Włodzimierz Bednarski 2013-07-06
Świadkowie Jehowy mówią o Bogu, że jest Wszechmocny. Równocześnie twierdzą, że nie jest On Wszechobecny. Nauczają, że Bóg ma miejsce, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-07-04
Dla Świadków Jehowy słowo "rzecznik" ma różne znaczenia. Raz rzecznik jest równy innym osobom, a innym razem rzecznik jest niższy ...
Włodzimierz Bednarski 2013-07-03
Towarzystwo Strażnica nie może się zdecydować, czy Jezus zna dzień i godzinę 'końca', czy ich nie zna. Jeśli zaś zna, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-07-02
Świadkowie Jehowy nie mogą zdecydować się kiedy powstała nauka o Trójcy Świętej. Mamy cały wachlarz dat z tym związanych w ...
Włodzimierz Bednarski 2013-07-01
Świadkowie Jehowy do połowy lat 50. XX wieku oddawali cześć i wielbienie Jezusowi. Później tego zaniechali. Podobnie twierdzili, do roku ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-30
Świadkowie Jehowy do połowy lat 50. XX wieku oddawali cześć i wielbienie Jezusowi. Później tego zaniechali. Podobnie twierdzili, do roku ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-29
Chociaż Świadkowie Jehowy od połowy lat 50. XX wieku nie uznają modlitw kierowanych do Jezusa, to jednak niekonsekwentnie niektóre zwroty ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-28
Świadkowie Jehowy mają wiele problemów z tekstem Dz 7:59-60. Nie mogą zdecydować się, czy jest to modlitwa, czy nie. Odnoszą ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-27
Trójca Święta jest najbardziej atakowanym przez antytrynitarzy terminem. Według nich całe zło w świecie wywodzi się z tej wiary. Jednak ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-18
Tekst Hbr 1:10 bywa przytaczany tak w kwestii imienia Jahwe, jak i w celu ukazania, że Jezus jest Stwórcą.
Włodzimierz Bednarski 2013-06-17
Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-15
Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-14
Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-13
Świadkowie Jehowy mają specyficzną naukę o Duchu Świętym. Ponieważ przez wieki nie istniało Towarzystwo Strażnica więc wymyślono, że wylanie Ducha ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-12
Świadkowie Jehowy nie tylko zwalczają osobowość Ducha Świętego, ale i zmieniają swoją własną wykładnię o tym, 'czym' On jest dla ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-11
Różni antytrynitarze, w tym i Świadkowie Jehowy, próbują odbierać Jezusowi niektóre tytuły. Na ogół przenoszą je na czas po zmartwychwstaniu ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-10
Świadkowie Jehowy mają problemy z nazywaniem Jezusa Bogiem Wszechmogącym, choć tak zwali Go w przeszłości i Biblia wskazuje na to, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-09
Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach podważają boską wiedzę Chrystusa i Ducha Świętego. Równocześnie nauczają, że Bóg nie zna pewnych kwestii, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-08
Wszyscy antytrynitarze, w tym Świadkowie Jehowy, cytują nam wiele wersetów biblijnych mających podobno umniejszać chwałę Syna Bożego. Jednak nie przytaczają ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-07
Właściwie Świadkowie Jehowy w swych publikacjach nie atakują modlitwy do Ducha Świętego i czci dla Niego. Ale wynika to z ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-05