Towarzystwo Strażnica krytykuje wyznawanie grzechów istniejące w Kościele Katolickim, twierdząc, że spowiadamy się wobec grzesznych księży. Tymczasem u Świadków Jehowy ...
Włodzimierz Bednarski2013-06-03
Wielu przeciwnikom Kościoła Katolickiego wydaje się, że ołtarz i sprawowana ofiara podczas mszy świętej mają pogańskie konotacje. Tymczasem i Biblia ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-30
Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-29
Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-29
Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-28
Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-28
Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-27
Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-27
Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-26
Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-26
Świadkowie Jehowy i inni zwolennicy ich poglądów, szczególnie antytrynitarze, twierdzą, że pisarze wczesnochrześcijańscy nie opierali się na Biblii ale na ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-25
Świadkowie Jehowy i inni zwolennicy ich poglądów, szczególnie antytrynitarze, twierdzą, że pisarze wczesnochrześcijańscy nie opierali się na Biblii ale na ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-25
Świadkowie Jehowy rozgłaszają wszystkim w swych publikacjach, że w Nowym Testamencie występowało imię Jehowa, ale odstępcze chrześcijaństwo je usunęło! Ich ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-24
Świadkowie Jehowy i inni ludzie, mający podobne nauki do nich, nauczają o 1000 leciu. Oczywiście zmieniając swoje wykładnie, w zależności ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-23
Świadkom Jehowy i innym ludziom, którzy identyfikują się z ich poglądami, wydaje się, że Kościół Katolicki powstał w IV wieku. ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-23
Niektórzy Świadkowie Jehowy, nie odwołując się do żadnej swej publikacji, twierdzą, że katolik Klemens Aleksandryjski uczył o palu Jezusa, a ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-22
Świadkowie Jehowy są chyba jedynymi wyznawcami jakiejś religii, którzy obok niektórych ateistów, zaprzeczają temu, że Jezus umarł na krzyżu. Mało ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-22
Świadkowie Jehowy są chyba jedynymi wyznawcami jakiejś religii, którzy obok niektórych ateistów, zaprzeczają temu, że Jezus umarł na krzyżu. Mało ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-21
Świadkowie Jehowy są chyba jedynymi wyznawcami jakiejś religii, którzy obok niektórych ateistów, zaprzeczają temu, że Jezus umarł na krzyżu. Mało ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-21
Towarzystwo Strażnica od roku 1920 naucza, że Mędrcy ze Wschodu to wysłannicy szatana. Z czasem zakwestionowało ono liczbę 3 mędrców. ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-20
Świadkowie Jehowy są przeciwnikami chrzczenia niemowląt. Z tego powodu naginają też treść pism wczesnochrześcijańskich, tak by pasowały do ich zwyczajów. ...
Włodzimierz Bednarski2013-05-20
Tekst Mt 28:19 budzi kontrowersje wśród antytrynitarzy. Jego problem ukazujemy w naszym artykule. Omawiamy teksty biblijne i wczesnochrześcijańskie.
Włodzimierz Bednarski2008-04-09
Włodzimierz Bednarski2008-03-07
Włodzimierz Bednarski2006-04-05
Włodzimierz Bednarski2005-12-03
Włodzimierz Bednarski2005-11-06