Wybierz podkategorię

  W tekście chciałbym przyjrzeć się temu, w jakim stopniu Kościół katolicki stara się, aby prawda zawarta w apokryfach i pismach ...
  aszug2023-02-18
  Czy Bóg Starego Testamentu jest okrutny a Bóg Nowego Testamentu łagodny jak baranek? Taki mit istnieje już od czasów Marcjona. ...
  Jan Lewandowski2022-11-29
  Sprawa (nadmiernej) ilości relikwii Krzyża wydaje się sporej liczbie ludzi, zwłaszcza tym mniej zainteresowanych bliższym kontaktem z religią, rozstrzygnięta. Przy ...
  aszug2022-09-28
  Poniżej przedstawiam kompletny i skrócony poradnik, jak rozmawiać z naszymi braćmi odłączonymi, którzy atakują naszą wiarę. Wersja druga - uzupełniona
  Grzegorz Żebrowski2022-09-12
  Recenzja książki Pawła Lisickiego „Luter - ciemna strona rewolucji”.
  O.K.2022-07-04
  Czy słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian zaprzeczają świadectwu Całunu Turyńskiego, jakoby Jezus miał długie włosy?
  O.K.2022-05-15
  Niniejsza treść jest polemiką ze starym, aczkolwiek dość popularnym i wciąż aktualnym pod względem argumentacji artykułem propagującym koncepcję sola Scriptura, ...
  Grzegorz Żebrowski2022-02-06
  Krótki komentarz na temat rzekomych wewnętrznych sprzeczności w katolickiej nauce o boskiej i ludzkiej naturze Chrystusa.
  O.K.2022-02-02
  Prawo i Sprawiedliwość w Piśmie Świętym.
  O.K.2022-01-30
  Czy Jezus jako dziecko terroryzował okolicę swoimi boskimi mocami, jak to opisano w apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Tomasza z II w.?
  O.K.2022-01-16
  Wielu niewierzących odczuwa jakąś niezdrową fascynację opisanymi w apokryfach scenami "badania" dziewictwa Maryi po narodzeniu Chrystusa. Popatrzmy o czym tak ...
  O.K.2022-01-13
  Historia Adama i Ewy jest atakowana przez ateistów. Jak sens tych opowieści jest interpretowany w Nowym Testamencie? Wszystkie wzmianki o ...
  O.K.2021-12-23
  Ks. prof. Marek Starowieyski to jeden z najbardziej zasłużonych polskich badaczy piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego. W antologii swoich tekstów daje nam pełne ...
  O.K.2021-01-18
  W tym eseju chciałbym zebrać do kupy i omówić najczęstsze zarzuty wobec Nowego Porządku Mszy, z którymi udało mi się ...
  Grzegorz Żebrowski2021-01-17
  Czyli słów kilka o dwóch skrajnych obliczach kompromisu aborcyjnego i sporze pomiędzy jego zwolennikami i przeciwnikami.
  Grzegorz Żebrowski2020-10-28
  Wśród znaczącej części katolików utarło się powszechne przekonanie, że przyjmowanie komunii na rękę jest zwykłym świętokradztwem. (wersja poprawiona poprzedniego artykułu ...
  Grzegorz Żebrowski2020-10-03
  Odpowiedź do odpowiedzi Księdza Bańki z kanału "Szkoły Akwinaty" na mój materiał filmowy „Tradycjonalizm cz.1”.
  Grzegorz Żebrowski2020-09-23
  Część druga polemiki z tradycjonalizmem. Omówienie modernizmu, przysięgi antymodernistycznej, rzekomych owoców Soboru Watykańskiego II, ekumenizmu, oraz innych zagadnień
  Grzegorz Żebrowski2020-09-09
  Polemika z tradycjonalizmem cz. 1 - tekst z materiału wideo https://youtu.be/nPjbCFrOp6E
  Grzegorz Żebrowski2020-08-27
  Polemika z filmem "Cud Słońca - ZDEMASKOWANY" z Lupy Sceptyka
  Grzegorz Żebrowski2020-03-20
  W ostatnim artykule broniłem możliwości zaufania komuś lub czemuś bez posiadania dedukcyjnego dowodu na pełną wiarygodność przedmiotu tego zaufania. Skupiłem ...
  Sceptyczny Chrześcijanin2019-08-27
  Dlaczego pozwalam sobie ufać Biblii, skoro nie umiem przedstawić niepodważalnego dedukcyjnego dowodu, aby wydać werdykt o jej nieomylności? I czemu ...
  Sceptyczny Chrześcijanin2019-08-08
  157. punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego mówi, że „wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na Słowie ...
  Sceptyczny Chrześcijanin2019-08-06
  W tym artykule poruszam problemem modlitwy „Ojcze Nasz” i jej najbardziej „kontrowersyjnym” fragmencie „I nie wódź nas na pokuszenie”.
  Grzegorz Żebrowski2019-06-17
  Świetny artykuł Rafała Ziemkiewicza o czarnej legendzie Inkwizycji
  Grzegorz Żebrowski2019-06-14
  Ksiądz Dariusz Oko o filmie "Kler" Smarzowskiego: Pedofilów jest więcej w innych środowiskach (...) To jest forma rasizmu.
  Grzegorz Żebrowski2018-11-01
  Wszyscy znamy aż nadto dobrze zarzuty wobec Kościoła związane z pieniędzmi i rzekomym bogactwem kleru. Zarzuty takie stawiają nie tylko ...
  Jan Lewandowski2018-06-22
  Tytuł artykułu wiele wyjaśnia. Tekst nasz mówi między innymi o tym, że każdy z osobna z Apostołów nie mógł wprowadzić ...
  Włodzimierz Bednarski2017-06-21
  Poniżej przedstawiam kompletny i skrócony poradnik, jak rozmawiać z naszymi braćmi odłączonymi, którzy atakują naszą wiarę. W tym miejscu chciałem ...
  Grzegorz Żebrowski2015-08-17
  Fragment z 1 Tm 2,5 naucza nas, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Czy to oznacza, ...
  Grzegorz Żebrowski2015-07-29