Verificator

Reinkarnacja to kłamstwo

dodane: 2023-08-20
Wielu katolików wierzy w reinkarnację. Zbyt wielu. Nie widzą żadnej sprzeczności między swoją wiarą chrześcijańską i wiarą w reinkarnację. Tymczasem wiara w reinkarnację jest całkowicie niezgodna z wiarą chrześcijańską. Te dwie koncepcje wykluczają się bez reszty. Warto zatem uświadomić niektórych katolików i chrześcijan.

     Wiara w reinkarnację to centralne założenie większości hinduskich religii takich jak hinduizm, sikhizm czy dżinizm. Na Zachodzie wierzą w nią niektóre ruchy New Age i zwolennicy spirytyzmu. Dlaczego jest to fałszywe wierzenie?

    Reinkarnacja to nauka o tym, że po śmierci dusza trafia do miejsca tymczasowego, a następnie wchodzi w nowe ciało. Niektórzy wierzą, że ludzie mogą w nowym życiu stać się zwierzętami czy roślinami.

    Ten cykl ma być kontynuowany przez tysiące lat aż dana osoba rzekomo nauczy się tego, czego potrzebuje się nauczyć. Wtedy proces reinkarnacji ma się zatrzymać.

    Dla chrześcijanina nie ma wątpliwości - reinkarnacja jest niebiblijna i musi być odrzucona jako fałszywa. Gdyby była prawdą, nie byłoby dnia sądu, potrzeby krzyża i zaufania Jezusowi.

    List do Hebrajczyków 9,27 mówi wyraźnie, że człowiek raz umiera, a potem jest sąd. Biblia nigdy nie wspomina o tym, by ludzie mieli drugą szansę życia czy powracali na ziemię jako inni ludzie lub zwierzęta. Jezus powiedział łotrowi na krzyżu: "Zaprawdę powiadam ci: dziś będziesz ze mną w raju", a nie: "Będziesz miał jeszcze jedną szansę, by żyć na tej ziemi". Biblia naucza, że wierzący będą żyć wiecznie, a niewierzący będą cierpieć wieczną karę.

    Ludzie potrzebują Jezusa, ponieważ reinkarnacja nie usuwa grzechu. Działa z karmą - ideą, że przeszłe życie "dobroci" czy "zła" wpływa na jakość czy pozycję kolejnej inkarnacji. Celem reinkarnacji jest pomoc w rozwinięciu doskonałej karmy, przez którą rzekomo można osiągnąć jedność z "boską świadomością" po tym, jak człowiek nauczy się tego, czego ma się nauczyć.

    Może i brzmi to dobrze, ale nie ma sensu. Pomyśl - jeśli to prawda, to każda osoba miała pierwszą inkarnację. A więc miała doskonałą karmę, ponieważ nie miała żadnego poprzedniego życia i nie zrobiła niczego złego. Więc skoro miała doskonałą karmę i nie nauczyła się tego, czego powinna w swoim pierwszym życiu, co sprawia, że sądzi, że po setkach inkarnacji z zakumulowaną złą karmą będzie w stanie osiągnąć doskonały stan jedności z boską świadomością?

    Jest też problem z ostatecznym autorytetem. Gdy nadchodzi czas inkarnacji, kto albo co jest kosmiczną postacią, która decyduje czy byłeś dobry czy zły? Te religie nie mają Boga, który sądzi. To jak wymiar sprawiedliwości bez sędziego. Nie ma to sensu.

   Tym, co ma sens, jest to, że jest jeden Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, a jedynym sposobem wybaczenia naszych grzechów jest zaufanie Mu, a nie naszym własnym wysiłkom w różnych życiach, by osiągnąć doskonałość. Dlatego potrzebujemy Jezusa, bo reinkarnacja nie tylko jest fałszywa, ale i pusta, ponieważ nie możesz wygrać.

   Nikt poza Jezusem nie był doskonały. Z tego powodu nikt nigdy nie mógłby być wystarczająco dobry, by wyjść z rzekomego cyklu reinkarnacji. Po śmierci jest sąd, co oznacza, że nie ma drugiej szansy. Dlatego potrzebujemy Zbawiciela. W dniu śmierci nie powrócisz na początek kolejki, by spróbować jeszcze raz. Będziesz sądzony. Bez sprawiedliwości Chrystusa, nie będziesz mieć szansy.

  Autor: Mark Spence - wiceprzewodniczący centrum ewangelizacji Living Waters. Opracowano, z niewielkimi zmianami interpunkcji, na podstawie Chn News.pl.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane