Wszystkie artykuły w Kościół Katolicki

 • Wczesne chrześcijaństwo -historia sukcesu (recenzja)

  Ks. prof. Marek Starowieyski to jeden z najbardziej zasłużonych polskich badaczy piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego. W antologii swoich tekstów daje nam pełne mądrości spojrzenie na świat prężnie rozwijającego się antycznego chrześcijaństwa.

 • Odpowiedź na zarzuty wobec Nowej Mszy „Novus Ordo Missae”.

  W tym eseju chciałbym zebrać do kupy i omówić najczęstsze zarzuty wobec Nowego Porządku Mszy, z którymi udało mi się do tej pory zetknąć podczas dyskusji z tradycjonalistami (artykuł w fazie roboczej)

 • Kompromis aborcyjny

  Czyli słów kilka o dwóch skrajnych obliczach kompromisu aborcyjnego i sporze pomiędzy jego zwolennikami i przeciwnikami.

 • Komunia na rękę - odparcie zarzutów (v2)

  Wśród znaczącej części katolików utarło się powszechne przekonanie, że przyjmowanie komunii na rękę jest zwykłym świętokradztwem. (wersja poprawiona poprzedniego artykułu pod tym samym tytułem)

 • Odpowiedź na zarzuty dot. polemiki z tradycjonalizmem

  Odpowiedź do odpowiedzi Księdza Bańki z kanału "Szkoły Akwinaty" na mój materiał filmowy „Tradycjonalizm cz.1”.

 • Tradycjonalizm cz II

  Część druga polemiki z tradycjonalizmem. Omówienie modernizmu, przysięgi antymodernistycznej, rzekomych owoców Soboru Watykańskiego II, ekumenizmu, oraz innych zagadnień

 • Tradycjonalizm cz1

  Polemika z tradycjonalizmem cz. 1 - tekst z materiału wideo https://youtu.be/nPjbCFrOp6E

 • Cud Fatimski w lupie i krzywym zwierciadle sceptyków

  Polemika z filmem "Cud Słońca - ZDEMASKOWANY" z Lupy Sceptyka

 • Czy chrześcijaństwo DZIAŁA?

  W ostatnim artykule broniłem możliwości zaufania komuś lub czemuś bez posiadania dedukcyjnego dowodu na pełną wiarygodność przedmiotu tego zaufania. Skupiłem się jedynie na mechanizmach ludzkiego myślenia i działania, nie podając żadnego powodu, czemu ufać akurat Biblii czy chrześcijaństwu.

 • Zaufanie Biblii bez dedukcyjnego dowodu o jej pełnej nieomylności?

  Dlaczego pozwalam sobie ufać Biblii, skoro nie umiem przedstawić niepodważalnego dedukcyjnego dowodu, aby wydać werdykt o jej nieomylności? I czemu przy tym mam czelność nazywać się jeszcze ‘sceptycznym’?

 • Czym jest 'katopewność'?

  157. punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego mówi, że „wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na Słowie Boga, który nie może kłamać”. Stwierdzenie to wydaje się absurdalne dla autora kanału Śmiem Wątpić. Czy ma on rację, i jak można rozumieć je z perspektywy filozofii?

 • Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie w Ojcze Nasz

  W tym artykule poruszam problemem modlitwy „Ojcze Nasz” i jej najbardziej „kontrowersyjnym” fragmencie „I nie wódź nas na pokuszenie”.

 • Stosy kłamstw o Inkwizycji - R. Ziemkiewicz

  Świetny artykuł Rafała Ziemkiewicza o czarnej legendzie Inkwizycji

 • Ksiądz Oko o filmie "Kler"

  Ksiądz Dariusz Oko o filmie "Kler" Smarzowskiego: Pedofilów jest więcej w innych środowiskach (...) To jest forma rasizmu.

 • Kler i pieniądze

  Wszyscy znamy aż nadto dobrze zarzuty wobec Kościoła związane z pieniędzmi i rzekomym bogactwem kleru. Zarzuty takie stawiają nie tylko niewierzący ale również wielu katolików. Temat pieniędzy zawsze wywoływał mnóstwo emocji. Powstaje więc nieuchronne pytanie o to czy Kościół rzeczywiście zainteresowany jest głównie gromadzeniem bogactw, czy takie zarzuty są jedynie przejawem zawiści pewnych środowisk. W poniższym artykule omówię to zagadnienie również w kontekście misji zbawczej Kościoła.

 • Kult Maryi jako wyraz późniejszej refleksji teologicznej chrześcijan nad tekstami biblijnymi, a nie jako nakaz apostolski

  Tytuł artykułu wiele wyjaśnia. Tekst nasz mówi między innymi o tym, że każdy z osobna z Apostołów nie mógł wprowadzić kultu Maryi do nauki Kościoła. Jedenastu Apostołów zmarło jeszcze przed Janem, a dopiero wtedy, po jego śmierci, dopełniła się lista ksiąg Nowego Testamentu. Wówczas, gdy zebrano wszystkie te księgi można było pokusić się o refleksję teologiczną nad całością Pism. Wtedy zaczęto dostrzegać w pełni ważność Maryi. Tekst nasz opisuje te zagadnienia,

 • Jak rozmawiać z protestantami - poradnik w pigułce

  Poniżej przedstawiam kompletny i skrócony poradnik, jak rozmawiać z naszymi braćmi odłączonymi, którzy atakują naszą wiarę. W tym miejscu chciałem zebrać do kupy to co już napisałem w poprzednich artykułach - wszystkie najczęściej spotykane argumenty, z jakimi można się zetknąć podczas dyskusji z protestantami.

 • Maria Pośredniczka

  Fragment z 1 Tm 2,5 naucza nas, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Czy to oznacza, że ten fragment zaprzecza pośrednictwu Maryi?

 • Modlitwa Zdrowaś Maryjo a Świadkowie Jehowy

  Jaki jest stosunek Świadków Jehowy do modlitwy Zdrowaś Maryjo? Otóż są oni przeciwnikami zwracania się do Maryi, chociaż twierdzą, że żyje ona w niebie od roku 1918, gdy zmartwychwstała wraz z innymi osobami.

 • Obrona katolicka - kilka argumentów

  Zbiór kilku kontrargumentów pomocnych podczas dyskusji z protestantami i sekciarzami nastawionymi wrogo do Kościoła Katolickiego.

 • Dziewictwo Maryi

  Odpowiedzi na antykatolickie zarzuty dotyczące dziewictwa Maryi i rzekomego rodzeństwa Jezusa

 • Spór z protestantami: wiara, czy uczynki (Sola Fide)?

  Czy luteranie na pewno mają rację twierdząc, że do zbawienia nie są wymagane uczynki, a jedynie wiara w Jezusa (Sola Fide)?

 • Trzej królowie - czy ta nauka posiada uzasadnienie?

  Odpowiedź na pytanie, skąd się wzięła informacja o 3 królach, skąd znamy ich imiona

 • Obrona wiary katolickiej - podstawy

  Wielokrotnie przyglądając się dyskusjom katolików i wyznawców nurtu protestanckiego i protestancko-podobnego, obserwuję zakłopotanie naszych apologetów, kiedy ci drudzy żądają od nich udowodnienia na podstawie Biblii naszych dogmatów maryjnych, uzasadnienia modlitwy do świętych, kultu obrazów itp.

 • Dekalog – podział przykazań według Kościoła Rzymskokatolickiego

  Świadkowie Jehowy, ale nie tylko oni, z całą furią atakują Kościół Katolicki za zmianę Dekalogu i fałszerstwa dotyczące przykazań. Na spokojnie popatrzmy, jak się rzeczy mają, z katolickiego punktu widzenia.

 • Nieomylność papieża, a kwestia ekumenizmu.

  Czy obecny ekumenizm, dialog międzyreligijny i deklaracja Dominus Iesus stoi w sprzeczności z nieomylnym nauczaniem Kościoła z poprzednich wieków?

 • Nieomylność papieża, a kwestia ekumenizmu.

  Czy obecny ekumenizm, dialog międzyreligijny i deklaracja Dominus Iesus stoi w sprzeczności z nieomylnym nauczaniem Kościoła z poprzednich wieków?

 • Czy Kościół Katolicki wyznaczał daty „końca świata”?

  Towarzystwo Strażnica wiele razy wyznaczało datę Armagedonu, czy zabrania do nieba jego członków. Jego głosiciele, gdy słyszą te zarzuty, broniąc się wskazują na Kościół Katolicki, który rzekomo miał wyznaczać daty: 500, 1000 i 1260. Czego innego uczy jednak ich organizacja. Popatrzmy co ona pisze.

 • Czy Bóg mieszka w świątyniach (Dz 17:24)?

  Świadkowie Jehowy z upodobaniem cytują pewien tekst Nowego Testamentu, by ukazać, że Bóg "nie mieszka" w kościołach. Jak jest naprawdę?

 • Zasady postępowania z sympatykami Jana Pawła II

  Polemika z artykułem zatytułowanym "Zasady postępowania z wrogami Jana Pawła II"

 • Czy Maryja jest Królową? (cz. 2)

  Świadkowie Jehowy choć zwalczają katolicką naukę o zmartwychwstaniu Maryi i Jej królowaniu, to jednak sami uczą, że Ona zmartwychwstała prawdopodobnie w roku 1918 i króluje wraz z Jehową i Jezusem. Czy nie jest to jakaś niekonsekwencja Towarzystwa Strażnica?

 • Czy Maryja jest Królową? (cz. 1)

  Świadkowie Jehowy choć zwalczają katolicką naukę o zmartwychwstaniu Maryi i Jej królowaniu, to jednak sami uczą, że Ona zmartwychwstała prawdopodobnie w roku 1918 i króluje wraz z Jehową i Jezusem. Czy nie jest to jakaś niekonsekwencja Towarzystwa Strażnica?

 • Maryja „pełna łaski” według Towarzystwa Strażnica

  Pomimo, że Świadkowie zwalczają bezgrzeszność Maryi, to jednak zdarzało się im używać w stosunku do Niej określenia "łaski pełna". Przypominamy, że Kościół Katolicki łączy ową "pełnię łaski" z tym, iż matka Syna Bożego nie popełniała grzechów, a Bóg Ją łaskawie obdarzył bezgrzesznością od Jej poczęcia.

 • Skutki Soboru Watykańskiego II wg Roberto de Mattei

  Czy możemy winą za spadek powołań, oziębłość w wierze, rozkład moralny społeczeństwa obarczać ostatni sobór?

 • Papież Benedykt XVI o Soborze Watykańskim II

  Tekst wystąpienia Ojca świętego, podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem 14 lutego 2013.

 • Sobór Watykański II a komunizm

  Czy pretensje sympatyków Bractwa św. Piusa X (zwanych lefebrystami) takich jak np. Roberto de Mattei pod adresem Soboru Watykańskiego II, że ten nie potępił stanowczo komunizmu są zasadne?

 • Pogańskie boginie wzorem dla kultu Maryi?

  Świadkowie Jehowy uważają, że pogańskie boginie, a nie Maryja, były wzorcem dla kultu Matki Syna Bożego. Popatrzmy jaki był stosunek do nich wyrażany przez wczesnych chrześcijan. Sami oceńmy, czy mają rację Świadkowie Jehowy.

 • Bracia Jezusa jego kuzynami według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica

  Dziś Świadkowie Jehowy z całą mocą zwalczają dziewictwo Maryi, twierdząc, że Jezus miał kilku braci i siostry. Jednak Towarzystwo Strażnica miało dotychczas trzy różne nauki w tej kwestii. Czy można więc wierzyć organizacji, która stale zmienia poglądy?

 • Towarzystwo Strażnica a bóle porodowe Maryi

  Towarzystwo Strażnica do niedawna uznawało to, że Maryja bez bólów porodowych zrodziła Jezusa. Jednak gdy pewnie zauważono, że ten naturalny brak tych bólów miałby oznaczać Jej bezgrzeszność, to zmieniono wykładnię, która funkcjonowała w tej organizacji aż od roku 1921.

 • Trzydzieści bogiń i kult Maryi według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy choć odrzucają kult Maryi, to jednak twierdzą że Ją szanują. Na czym polega ich szacunek dla Matki Syna Bożego? Popatrzmy sami, co piszą oni o tym szanowaniu Maryi i porównywaniu Jej z pogańskimi boginiami.