Wszystkie artykuły w Kościół Katolicki

 • Czy Bóg mieszka w świątyniach (Dz 17:24)?

  Świadkowie Jehowy z upodobaniem cytują pewien tekst Nowego Testamentu, by ukazać, że Bóg "nie mieszka" w kościołach. Jak jest naprawdę?

 • Zasady postępowania z sympatykami Jana Pawła II

  Polemika z artykułem zatytułowanym "Zasady postępowania z wrogami Jana Pawła II"

 • Czy Maryja jest Królową? (cz. 2)

  Świadkowie Jehowy choć zwalczają katolicką naukę o zmartwychwstaniu Maryi i Jej królowaniu, to jednak sami uczą, że Ona zmartwychwstała prawdopodobnie w roku 1918 i króluje wraz z Jehową i Jezusem. Czy nie jest to jakaś niekonsekwencja Towarzystwa Strażnica?

 • Czy Maryja jest Królową? (cz. 1)

  Świadkowie Jehowy choć zwalczają katolicką naukę o zmartwychwstaniu Maryi i Jej królowaniu, to jednak sami uczą, że Ona zmartwychwstała prawdopodobnie w roku 1918 i króluje wraz z Jehową i Jezusem. Czy nie jest to jakaś niekonsekwencja Towarzystwa Strażnica?

 • Maryja „pełna łaski” według Towarzystwa Strażnica

  Pomimo, że Świadkowie zwalczają bezgrzeszność Maryi, to jednak zdarzało się im używać w stosunku do Niej określenia "łaski pełna". Przypominamy, że Kościół Katolicki łączy ową "pełnię łaski" z tym, iż matka Syna Bożego nie popełniała grzechów, a Bóg Ją łaskawie obdarzył bezgrzesznością od Jej poczęcia.

 • Skutki Soboru Watykańskiego II wg Roberto de Mattei

  Czy możemy winą za spadek powołań, oziębłość w wierze, rozkład moralny społeczeństwa obarczać ostatni sobór?

 • Papież Benedykt XVI o Soborze Watykańskim II

  Tekst wystąpienia Ojca świętego, podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem 14 lutego 2013.

 • Sobór Watykański II a komunizm

  Czy pretensje sympatyków Bractwa św. Piusa X (zwanych lefebrystami) takich jak np. Roberto de Mattei pod adresem Soboru Watykańskiego II, że ten nie potępił stanowczo komunizmu są zasadne?

 • Pogańskie boginie wzorem dla kultu Maryi?

  Świadkowie Jehowy uważają, że pogańskie boginie, a nie Maryja, były wzorcem dla kultu Matki Syna Bożego. Popatrzmy jaki był stosunek do nich wyrażany przez wczesnych chrześcijan. Sami oceńmy, czy mają rację Świadkowie Jehowy.

 • Bracia Jezusa jego kuzynami według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica

  Dziś Świadkowie Jehowy z całą mocą zwalczają dziewictwo Maryi, twierdząc, że Jezus miał kilku braci i siostry. Jednak Towarzystwo Strażnica miało dotychczas trzy różne nauki w tej kwestii. Czy można więc wierzyć organizacji, która stale zmienia poglądy?

 • Towarzystwo Strażnica a bóle porodowe Maryi

  Towarzystwo Strażnica do niedawna uznawało to, że Maryja bez bólów porodowych zrodziła Jezusa. Jednak gdy pewnie zauważono, że ten naturalny brak tych bólów miałby oznaczać Jej bezgrzeszność, to zmieniono wykładnię, która funkcjonowała w tej organizacji aż od roku 1921.

 • Trzydzieści bogiń i kult Maryi według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy choć odrzucają kult Maryi, to jednak twierdzą że Ją szanują. Na czym polega ich szacunek dla Matki Syna Bożego? Popatrzmy sami, co piszą oni o tym szanowaniu Maryi i porównywaniu Jej z pogańskimi boginiami.

 • „Szacunek” dla Maryi według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy choć odrzucają kult Maryi, to jednak twierdzą że Ją szanują. Na czym polega ich szacunek dla Matki Syna Bożego? Popatrzmy sami, co piszą oni o tym szanowaniu Maryi.

 • Msza święta pogańskim obrządkiem??? (cz. 2)

  Świadkom Jehowy i zwolennikom ich nauk wydaje się, że msza święta, odprawiana w kościołach katolickich, ma jakieś pogańskie pochodzenie. Rozgłaszają oni tę wieść całemu światu. Tymczasem msza święta jest 'tylko' połączeniem liturgii synagogalnej z obrzędami Ostatniej Wieczerzy Jezusa. W tej części artykułu ukazujemy wszystkie słowa, które padają podczas mszy świętej oraz ich biblijne i wczesnochrześcijańskie pochodzenie.

 • Msza święta pogańskim obrządkiem??? (cz. 1)

  Świadkom Jehowy i zwolennikom ich nauk wydaje się, że msza święta, odprawiana w kościołach katolickich, ma jakieś pogańskie pochodzenie. Rozgłaszają oni tę wieść całemu światu. Tymczasem msza święta jest 'tylko' połączeniem liturgii synagogalnej z obrzędami Ostatniej Wieczerzy Jezusa.

 • Maryja w pismach wczesnochrześcijańskich

  Świadkowie Jehowy odrzucają wiele z tego, co Kościół Katolicki naucza o Maryi. Wydaje się im, że to o czym nauczamy pochodzi z ostatnich wieków. Tymczasem obecna nasza nauka o Maryi, wywodząca się z Biblii, ma potwierdzenie w pismach wczesnochrześcijańskich.

 • Kto od kogo przejął datę 25 grudnia?

  Świadkowie Jehowy i inne grupy religijne głoszą, że data obchodzenia Bożego Narodzenia została przejęta od pogan. Czy tak jest rzeczywiście? Czy to taka prosta sprawa, jak oni nauczają? Odpowiadamy: nie!

 • Bracia i siostry Jezusa i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. II)

  Dzisiaj Towarzystwo Strażnica z całą mocą zwalcza to, że bracia Jezusa, to Jego kuzyni. Kiedyś natomiast organizacja ta twierdziła, że "szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa".

 • Bracia i siostry Jezusa i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. I)

  Dzisiaj Towarzystwo Strażnica z całą mocą zwalcza to, że bracia Jezusa, to Jego kuzyni. Kiedyś natomiast organizacja ta twierdziła, że "szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa".

 • Maryja - Współodkupicielka

  Kult Maryi w Kościele Katolickim zdecydowanie należy do jednego z najczęstszych obiektów ataku i krytyki ze stron wyznań antykatolickich. Wśród wielu zarzutów, które dotyczą naszej maryjności, to chyba najwięcej można usłyszeć tych dotyczących tytułów, jakie Jej przypisujemy. Z tego, co zdążyłem zaobserwować, to największe oburzenie naszych adwersarzy wywołuje tytuł „wpółodkupicielka”.

 • Sobór Watykański II - obrona

  Artykuł jest odpowiedzią na zarzuty wobec Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II. Poruszam również kwestie Bractwa św. Piusa, zwanych lefebrystami, tradycji i modernizmu, książki "Ostatnia bitwa szatana".

 • Giordano Bruno

  Pisałem już tutaj o Galileuszu i o Inkwizycji, więc wygląda, że do kompletu brakuje tylko Giordano Bruno. Bo jasne, może ktoś powiedzieć, Galileusza mi łatwo bronić, bazując na tym, że rzeczywiście wielu osobom się fakty co do jego osoby pomieszały z czarną legendą. Ale Giordano Bruno faktycznie spłonął na stosie. Więc pewnie, Hiobie, dlatego unikasz tego tematu, że wyszłaby cała prawda o Kościele i Inkwizycji.

 • Inkwizycja

  Nawet, gdyby czarna legenda o inkwizycji była prawdziwa to i tak nie miałoby to większego znaczenia, jeżeli chodzi o ocenę Kościoła. Teraz mam inną dobrą wiadomość. W legendzie o Inkwizycji nie ma wiele historycznej prawdy.

 • Galileusz

  Jak to było na prawdę z Galileuszem?

 • Boże Narodzenie 25 grudnia, właściwie to czemu nie?

  „Sol Invictus” Zacznijmy więc od "standardowego tłumaczenia". W wielu miejscach możemy przeczytać, że 25 grudnia to jedynie "ochrzczone" święto „Sol Invictus”, związane z przesileniem zimowym. Jednak, jak się wydaje, jest to spore uproszczenie i najprawdopodobniej nie ma w nim wcale prawdy.

 • Czy bracia Jezusa nie mogli być Jego kuzynami, skoro "często" mu towarzyszyli?


 • Czy NT odróżnia braci od krewnych, przecząc tym samym idei jedynactwa Jezusa?


 • Czy słowo 'kuzyn' z Kol 4,10 przeczy idei jedynactwa Jezusa?


 • Inkwizycja


 • Czy Ps 69,9 dowodzi, że Jezus miał rodzeństwo?

  Przeciwnicy idei jedynactwa Jezusa są w stanie wyciągać na światło dzienne najprzeróżniejsze, czasem wręcz przedziwne argumenty. Jednym z takich argumentów jest tekst oparty na fragmentach z Psalmu 69. Konkretnie chodzi tu o zestawienie dwóch fragmentów z tego Psalmu – Ps 69,9 i Ps 69,22. Jak dokładnie przebiega ta argumentacja? Najpierw cytuje się Ps 69,22: „Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem” (Biblia Tysiąclecia, dalej: BT).

 • Czy Adolf Hitler był katolikiem?

  W dzisiejszych czasach, kiedy przyklejanie komuś etykietki antysemityzmu stało się dla niektórych wygodnym orężem w ideologicznej walce z różnego rodzaju oponentami, modne też stało się u niektórych kojarzenie tego co katolickie, czy w ogóle chrześcijańskie, z tym co nazistowskie.

 • Czy słowo "kuzyn" z Kol 4,10 przeczy idei jedynactwa Jezusa?


 • Rodzeństwo Jezusa w pojęciu B. Motyla


 • Dziewictwo Marii cz.3


 • Dziewictwo Marii cz.2


 • Pośrednictwo Maryi


 • Inne katopatologie


 • Kapłaństwo kobiet


 • Prymat papieski


 • Maria dziewica

  Czy według Nowego Testamentu Maria nie była Dziewicą?