Włodzimierz Bednarski

Maryja „pełna łaski” według Towarzystwa Strażnica

dodane: 2013-06-24
Pomimo, że Świadkowie zwalczają bezgrzeszność Maryi, to jednak zdarzało się im używać w stosunku do Niej określenia "łaski pełna". Przypominamy, że Kościół Katolicki łączy ową "pełnię łaski" z tym, iż matka Syna Bożego nie popełniała grzechów, a Bóg Ją łaskawie obdarzył bezgrzesznością od Jej poczęcia.

Maryja „pełna łaski” według Towarzystwa Strażnica

 

         Towarzystwo Strażnica choć było krytycznie nastawione do tego by Maryję nazywać „pełną łaski”, to jednak czasem zdarzało mu się tak Ją określać. Oczywiście organizacja Świadków Jehowy inaczej definiuje „pełnię łaski”, niż Kościół Katolicki.

Oto słowa, w których Towarzystwo Strażnica neguje na przykład „świętość” Maryi w związku z wypowiedzeniem przez Gabriela do Niej słów „łaski pełna”:

 

„O roli, jaką dla Marii przewidział Bóg, poinformował ją anioł Gabriel. Według katolickiego przekładu zwanego BibliąTysiąclecia Gabriel powitał Marię słowami: »Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą« (Łuk. 1:28). Na podstawie tych słów wiele osób dochodziło do wniosku, że Gabriel przypisał Marii szczególny stopień świętości. Ale czy istotnie słowa Gabriela podkreślają »świętość« Marii? Nie” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 4 s. 13-14).

 

         Ciekawe jednak, że kiedyś Towarzystwo Strażnica na podstawie tego samego wersetu podkreślało „świętość” Maryi:

 

         „Pismo św. wyraźnie uczy: 1) Że Pan Bóg na matkę Jezusa wybrał świętą, »błogosławioną między niewiastami«, która »znalazła łaskę u Boga« (Łuk. 1:28, 30, 42); 2) Marya była pełną wiary i radowała się w Panu, iż może być narzędziem w Planie Bożym...” („Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem” 1920 s. 114).

 

         W artykule tym nie będziemy przeprowadzać polemiki z interpretacją Towarzystwa Strażnica dla określenia „łaski pełna”, bo tą już przedstawiliśmy w książce pt. „W obronie wiary” w punkcie 17.6.

         Tu ukażemy tylko pewną niekonsekwencję tej organizacji w stosowaniu tej frazy.

 

         Łaską udarowana – rok 1926

 

         Za czasów prezesa C. T. Russella (zm. 1916) interesujący nas fragment Łk 1:28 nie był cytowany ani razu w literaturze Towarzystwa Strażnica.

         Później przez wiele lat nie stosowano względem Maryi określenia „łaski pełna”, ale inną formę, np. „łaską udarowana”:

 

         „Pan Bóg posłał swego anioła Gabrjela, ja czytamy: »A wszedłszy Anioł do niej rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską udarowana...« (...) - Łukasza 1:28-35” („Wyzwolenie” 1929 [ang. 1926] s. 116-117).

         W angielskich publikacjach Towarzystwa Strażnica używano takiej oto frazy w tekście Łk 1:28, identycznej, jak w cytowanej książce pt. „Wyzwolenie” (patrz angielska edycja s. 116):

 

Hail, thou that art highly favoured (ang. Złoty Wiek 21.09 1927 s. 822; ang. Złoty Wiek 10.04 1935 s. 427; The Kingdom Is at Hand 1944 s. 43).

 

         Wielce uprzywilejowana – rok 1950

 

         W roku 1950 Towarzystwo Strażnica wydało swój angielski Nowy Testament, w którym słowa z Łk 1:28 oddało poprzez frazę highly favored one. Te słowa początkowo Świadkowie Jehowy tłumaczyli jako „wielce uprzywilejowana” (patrz poniżej), a później jako „obdarzona łaską” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994).

         Patrz też What Has Religion Done for Mankind? 1951 s. 228 (w edycji polskiej są słowa „wielce uprzywilejowana”).

 

Łaski pełna – lata 1953-1957

 

         W latach 1953-1957 Towarzystwo Strażnica jakby akceptowało formę „łaski pełna”, choć nie godziło się na nic, co może być z tym określeniem związane:

 

         „Wzmianki biblijne o niej jako o »błogosławionej«, »szczęśliwej« lub »łaski pełnej« nie oznaczają, że należy ją wielbić.

Łuk. 1:28, 30, »Anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna /wielce uprzywilejowana, NW/...«” („Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” 1957 [ang. 1953, 1957] s. 121).

 

         W roku 1957 Towarzystwo Strażnica w swym czasopiśmie użyło do Maryi frazę „łaski pełna”, choć w angielskim odpowiedniku inaczej oddano te słowa, zgodnie z Biblią Świadków Jehowy:

 

         „Jej to ukazał się anioł Gabriel z pozdrowieniem: »Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan /Jehowa, NW/ z tobą« (...) – Łuk. 1:28-38, .” (Strażnica Nr 9, 1957 s. 9).

 

         Good day, highly favored one, Jehovah is with you (ang. Strażnica 15.11 1956 s. 681).

 

         Wielce uprzywilejowana – rok 1960

 

         W roku 1960 Towarzystwo Strażnica użyło w stosunku do Maryi frazę „wielce uprzywilejowana”:

 

         „Pewnego dnia do Marii przyszedł anioł Gabriel i rzekł: »Bądź pozdrowiona, wielce uprzywilejowana, Jehowa jest z tobą« (...) – Łukasza 1:28, NW” („Od raju utraconego do raju odzyskanego” 1960 [ang. 1958] s. 122).

         Patrz też “Let Your Name Be Sanctified” 1961 s. 207.

 

Łaski pełna – rok 1972

 

         W roku 1972 Towarzystwo Strażnica bez żadnego komentarza nazwało Maryję „pełną łaski”:

 

„Od tamtej pory żyła w głębokim przeświadczeniu, że naprawdę jest »pełna łaski« Jehowy” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 13 s. 12).

 

         Łaski pełna – rok 1978

 

         W jednym z artykułów z roku 1978 (ang. 1976 r.) Towarzystwo Strażnica zdaje się być krytyczne wobec określenia „łaski pełna”:

 

„Cóż jednak miały znaczyć słowa anioła Gabriela, skierowane do Marii: »Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą«? (Łuk. 1:28, katolicka BibliaTysiąclecia). Dopatrywano się w nich dowodu na to, że Maria posiadała ‛pełnię łaski’ od początku swego życia i dlatego musiała być poczęta całkowicie bez grzechu. (...) Warto zauważyć, iż taka wykładnia słów Gabriela nie pokrywa się z doniesieniem biblijnym, pierwotnie przecież napisanym po grecku. Na temat posługiwania się wyrażeniem »pełna łaski« dla poparcia »niepokalanego poczęcia« NewCatholicEncyclopedia podaje: »Tego rodzaju interpretacja (...) nie uwzględnia faktu, iż termin grecki [kecharitomene] nie jest bynajmniej tak jednoznaczny, jak to by wynikało z oddania go przez ‛pełna łaski’« (tom 7, strona 378). Zgodnie z rzeczywistym sensem oryginału greckiego liczne współczesne tłumaczenia, nie wyłączając katolickich, odstępują od oddania wyrazu użytego przez Gabriela zwrotem »pełna łaski«. Na przykład w NowymPrzekładzie, który w ostatnich latach publikuje Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie, napisano raczej: »łaską obdarzona«. A w uwadze marginesowej do Ewangelii według Łukasza 1:28, zamieszczonej w katolickiej BibliiPoznańskiej, czytamy: »Można go [kecharitomene] przetłumaczyć również przez: ‛która znalazłaś łaskę’ lub ‛łaską obdarzona’«. Ponadto TheNewAmericanBible używa formy: »Wielce uprzywilejowana córko«. Zatem słowa Gabriela skierowane do Marii ukazują, iż spotkał ją nie lada zaszczyt, skoro miała stać się matką Mesjasza; nie mogą one jednak służyć za podporę takich nauk, jak »niepokalane poczęcie«...” (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 12 s. 15).

 

         Łaski pełna – rok 1981

 

         W roku 1981 (ang. 1978) Towarzystwo Strażnica użyło w stosunku do Maryi frazy „pełna łaski”. Nie są to bynajmniej słowa z katolickiej Biblii, ale z parafrazy dokonanej przez tę organizację:

 

         „Przedstawione w tej książce cytaty biblijne są sparafrazowane” („Mój zbiór opowieści biblijnych” 1981, strona bez numeracji, na odwrocie strony tytułowej).

 

„‘Bądź pozdrowiona, pełna łaski!’ – mówi Gabriel. ‘Jehowa jest z tobą’” („Mój zbiór opowieści biblijnych” 1981 rozdz. 84).

 

         Później w roku 2004 ten sam cytat został zmieniony w nowszej edycji tej książki (patrz poniżej).

 

         Łaski pełna – lata 1991-1994

 

         W roku 1991 organizacja Świadków Jehowy napisała o „wielce uprzywilejowanej” Maryi. Tak oddała ona angielskie słowa highly favored one ze swej Biblii. Jednak w roku 1994 w polskim przekładzie oddano je jako „obdarzona łaską” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994):

 

         „Pod koniec 3 roku p.n.e. anioł Gabriel powiadomił Marię, że za sprawą cudu pocznie dziecko (Jezusa). Nazwał ją wtedy »wielce uprzywilejowaną« i dodał: »Jehowa jest z tobą«. (...) (Łukasza 1:28, 31, 36-55)” (Strażnica Nr 13, 1991 s. 13).

 

         W roku 1994 Towarzystwo Strażnica znów, jak się wydaje, wyraziło się krytycznie co do określenia „łaski pełna”, a w innej publikacji napisano o „obdarzonej łaską” Maryi:

 

         „Warto zauważyć, iż według opinii językoznawców określenie »pełna łaski« jest tłumaczeniem nieprecyzyjnym, natomiast sens oryginalnych greckich słów użytych przez Łukasza wyraża dokładniej sformułowanie »obdarzona uznaniem Bożym«. W katolickim przekładzie TheJerusalemBible omawiany fragment wersetu z Ewangelii według Łukasza 1:28 oddano następująco: »Raduj się, tak wielce uprzywilejowana!« (...) Katolicka BibliaTysiąclecia używa podobnego określenia w stosunku do Szczepana - pierwszego chrześcijanina, który zginął śmiercią męczeńską - gdy mówi, że był »pełen łaski«, czyli wielce uprzywilejowany...” (Strażnica Nr 4, 1994 s. 28-29).

 

         „»WITAJ, obdarzona łaską, Jehowa jest z tobą«” (Strażnica Nr 22, 1994 s. 29).

 

         Łaski pełna – rok 1996

 

         W roku 1996 Towarzystwo Strażnica jakby akceptowało określenie „łaski pełna”, choć przekład Biblii Świadków Jehowy (z roku 1994 i 1997) zawiera frazę „obdarzona łaską”:

 

         „Maria »pełna łaski« Bożej

Niewątpliwie Maria była »pełna łaski«, gdyż Bóg uprzywilejował ją bardziej niż którąkolwiek z dotychczas żyjących kobiet (Łukasza 1:28, BT)” (Przebudźcie się! Nr 1, 1996 s. 26).

 

         Obdarzona łaską – lata 2000-2008

 

         W roku 2004 Towarzystwo Strażnica wydało nową edycję książki pt. „Mój zbiór opowieści biblijnych”. Zmieniono w niej określenie „pełna łaski”, które było w edycji z roku 1981 (porównaj powyżej), na frazę „obdarzona łaską”:

 

„‘Witaj, Mario. Jesteś obdarzona łaską. Jehowa jest z tobą’ – odezwał się Gabriel” („Mój zbiór opowieści biblijnych” 2004 rozdz. 84).

 

         Również w innych publikacjach podobnie nazwano Maryję (patrz Strażnica Nr 4, 2000 s. 12; Strażnica 01.07 2008 s. 14; „Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1 s. 651 i 1261, t. 2 s. 811).

 

Łaski pełna – rok 2009

 

W roku 2009 Świadkowie Jehowy znów napisali o „pełni łaski” i to w tytule rozdziału, jak i w treści artykułu oraz przytoczyli wymiennie słowa „obdarzona łaską”:

 

         „»Łaski pełna«, »błogosławiona (...) między niewiastami«

Anioł Gabriel wyjawił Marii, na czym będzie polegała jej rola w zamierzeniu Bożym. Przemówił do niej: »Witaj, obdarzona łaską, Jehowa jest z tobą« (Łukasza 1:28). W innym przekładzie słowa te brzmią: »Zdrowaś, łaski pełna, Pan z tobą« (Kowalski)” (Strażnica 01.01 2009 s. 9).

 

         W innych artykułach Świadkowie Jehowy pisali o Maryi „obdarzonej łaską” (patrz Strażnica 01.01 2009 s. 3; Strażnica 01.09 2009 s. 4).

 

         Obdarzona łaską – rok 2010

 

         „PRZESZŁO 500 lat po czasach proroka Daniela anioł Boży Gabriel ukazał się młodej dziewicy imieniem Maria, wywodzącej się z rodu króla Dawida. Powiedział: »Witaj, obdarzona łaską, Jehowa jest z tobą« (Łukasza 1:28)” („Prawdziwa wiara – klucz do szczęśliwego życia” 2010 s. 20).

 

         Widzimy z powyższego, że pomimo iż do roku 1957 Świadkowie Jehowy nie używali określenia „łaski pełna”, to jednak od tego czasu zdarzało się im stosować tę frazę w stosunku do Maryi. Miało to miejsce kilka razy, pomimo, że czasem krytycznie wyrażano się o tych omawianych słowach.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane