Wszystkie artykuły w Kościół Katolicki

 • Kościół i apokryfy, czyli o "tajemnych pismach, które Kościół katolicki chciałby ukryć przed światem"

  W tekście chciałbym przyjrzeć się temu, w jakim stopniu Kościół katolicki stara się, aby prawda zawarta w apokryfach i pismach gnostyckich nie ujrzała światła dziennego. I czy w ogóle zarzut taki jest w jakimkolwiek stopniu zasadny.

 • Syndrom pluszowego Boga

  Czy Bóg Starego Testamentu jest okrutny a Bóg Nowego Testamentu łagodny jak baranek? Taki mit istnieje już od czasów Marcjona. Co gorsza, mit ten pokutuje nawet wśród wielu katolików. Obalimy go w niniejszym artykule.

 • Relikwie Krzyża. Czy można zbudować z nich dom?

  Sprawa (nadmiernej) ilości relikwii Krzyża wydaje się sporej liczbie ludzi, zwłaszcza tym mniej zainteresowanych bliższym kontaktem z religią, rozstrzygnięta. Przy wielu okazjach powtarzają zasłyszane opowieści o absurdalnych ilościach tej relikwii z wielką rozkoszą, która zdradza pasję w wyczekiwaniu każdej okazji do ośmieszenia przedmiotu swojej niechęci - religii w ogóle i Kościoła katolickiego w szczególności.

 • Odpowiedzi na protestanckie zarzuty (v2) - w pigułce

  Poniżej przedstawiam kompletny i skrócony poradnik, jak rozmawiać z naszymi braćmi odłączonymi, którzy atakują naszą wiarę. Wersja druga - uzupełniona

 • Marcin Luter -reformator, czy opętany nienawiścią do Kościoła fanatyk? (recenzja)

  Recenzja książki Pawła Lisickiego „Luter - ciemna strona rewolucji”.

 • Św. Paweł, Całun Turyński i długie włosy Jezusa

  Czy słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian zaprzeczają świadectwu Całunu Turyńskiego, jakoby Jezus miał długie włosy?

 • Analiza krytyczna Sola Scriptura

  Niniejsza treść jest polemiką ze starym, aczkolwiek dość popularnym i wciąż aktualnym pod względem argumentacji artykułem propagującym koncepcję sola Scriptura, oraz uderzającym w naukę katolicką, który na równi z Objawieniem biblijnym stawia Tradycję apostolską.

 • Czy dwie natury Chrystusa są sprzeczne? Polemika z Łukaszem Wybrańczykiem

  Krótki komentarz na temat rzekomych wewnętrznych sprzeczności w katolickiej nauce o boskiej i ludzkiej naturze Chrystusa.

 • PiS w Biblii

  Prawo i Sprawiedliwość w Piśmie Świętym.

 • Czy mały Jezus był grzecznym dzieckiem? Wybryki Jezusa w apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Tomasza

  Czy Jezus jako dziecko terroryzował okolicę swoimi boskimi mocami, jak to opisano w apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Tomasza z II w.?

 • Fizyczne badania dziewictwa Maryi w apokryfach

  Wielu niewierzących odczuwa jakąś niezdrową fascynację opisanymi w apokryfach scenami "badania" dziewictwa Maryi po narodzeniu Chrystusa. Popatrzmy o czym tak naprawdę mówią te sceny w dwóch najstarszych apokryfach: Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.

 • Adam i Ewa w Nowym Testamencie

  Historia Adama i Ewy jest atakowana przez ateistów. Jak sens tych opowieści jest interpretowany w Nowym Testamencie? Wszystkie wzmianki o Adamie i Ewie w Nowym Testamencie.

 • Wczesne chrześcijaństwo -historia sukcesu (recenzja)

  Ks. prof. Marek Starowieyski to jeden z najbardziej zasłużonych polskich badaczy piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego. W antologii swoich tekstów daje nam pełne mądrości spojrzenie na świat prężnie rozwijającego się antycznego chrześcijaństwa.

 • Odpowiedź na zarzuty wobec Nowej Mszy „Novus Ordo Missae”.

  W tym eseju chciałbym zebrać do kupy i omówić najczęstsze zarzuty wobec Nowego Porządku Mszy, z którymi udało mi się do tej pory zetknąć podczas dyskusji z tradycjonalistami (artykuł w fazie roboczej)

 • Kompromis aborcyjny

  Czyli słów kilka o dwóch skrajnych obliczach kompromisu aborcyjnego i sporze pomiędzy jego zwolennikami i przeciwnikami.

 • Komunia na rękę - odparcie zarzutów (v2)

  Wśród znaczącej części katolików utarło się powszechne przekonanie, że przyjmowanie komunii na rękę jest zwykłym świętokradztwem. (wersja poprawiona poprzedniego artykułu pod tym samym tytułem)

 • Odpowiedź na zarzuty dot. polemiki z tradycjonalizmem

  Odpowiedź do odpowiedzi Księdza Bańki z kanału "Szkoły Akwinaty" na mój materiał filmowy „Tradycjonalizm cz.1”.

 • Tradycjonalizm cz II

  Część druga polemiki z tradycjonalizmem. Omówienie modernizmu, przysięgi antymodernistycznej, rzekomych owoców Soboru Watykańskiego II, ekumenizmu, oraz innych zagadnień

 • Tradycjonalizm cz1

  Polemika z tradycjonalizmem cz. 1 - tekst z materiału wideo https://youtu.be/nPjbCFrOp6E

 • Cud Fatimski w lupie i krzywym zwierciadle sceptyków

  Polemika z filmem "Cud Słońca - ZDEMASKOWANY" z Lupy Sceptyka

 • Czy chrześcijaństwo DZIAŁA?

  W ostatnim artykule broniłem możliwości zaufania komuś lub czemuś bez posiadania dedukcyjnego dowodu na pełną wiarygodność przedmiotu tego zaufania. Skupiłem się jedynie na mechanizmach ludzkiego myślenia i działania, nie podając żadnego powodu, czemu ufać akurat Biblii czy chrześcijaństwu.

 • Zaufanie Biblii bez dedukcyjnego dowodu o jej pełnej nieomylności?

  Dlaczego pozwalam sobie ufać Biblii, skoro nie umiem przedstawić niepodważalnego dedukcyjnego dowodu, aby wydać werdykt o jej nieomylności? I czemu przy tym mam czelność nazywać się jeszcze ‘sceptycznym’?

 • Czym jest 'katopewność'?

  157. punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego mówi, że „wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na Słowie Boga, który nie może kłamać”. Stwierdzenie to wydaje się absurdalne dla autora kanału Śmiem Wątpić. Czy ma on rację, i jak można rozumieć je z perspektywy filozofii?

 • Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie w Ojcze Nasz

  W tym artykule poruszam problemem modlitwy „Ojcze Nasz” i jej najbardziej „kontrowersyjnym” fragmencie „I nie wódź nas na pokuszenie”.

 • Stosy kłamstw o Inkwizycji - R. Ziemkiewicz

  Świetny artykuł Rafała Ziemkiewicza o czarnej legendzie Inkwizycji

 • Ksiądz Oko o filmie "Kler"

  Ksiądz Dariusz Oko o filmie "Kler" Smarzowskiego: Pedofilów jest więcej w innych środowiskach (...) To jest forma rasizmu.

 • Kler i pieniądze

  Wszyscy znamy aż nadto dobrze zarzuty wobec Kościoła związane z pieniędzmi i rzekomym bogactwem kleru. Zarzuty takie stawiają nie tylko niewierzący ale również wielu katolików. Temat pieniędzy zawsze wywoływał mnóstwo emocji. Powstaje więc nieuchronne pytanie o to czy Kościół rzeczywiście zainteresowany jest głównie gromadzeniem bogactw, czy takie zarzuty są jedynie przejawem zawiści pewnych środowisk. W poniższym artykule omówię to zagadnienie również w kontekście misji zbawczej Kościoła.

 • Kult Maryi jako wyraz późniejszej refleksji teologicznej chrześcijan nad tekstami biblijnymi, a nie jako nakaz apostolski

  Tytuł artykułu wiele wyjaśnia. Tekst nasz mówi między innymi o tym, że każdy z osobna z Apostołów nie mógł wprowadzić kultu Maryi do nauki Kościoła. Jedenastu Apostołów zmarło jeszcze przed Janem, a dopiero wtedy, po jego śmierci, dopełniła się lista ksiąg Nowego Testamentu. Wówczas, gdy zebrano wszystkie te księgi można było pokusić się o refleksję teologiczną nad całością Pism. Wtedy zaczęto dostrzegać w pełni ważność Maryi. Tekst nasz opisuje te zagadnienia,

 • Jak rozmawiać z protestantami - poradnik w pigułce

  Poniżej przedstawiam kompletny i skrócony poradnik, jak rozmawiać z naszymi braćmi odłączonymi, którzy atakują naszą wiarę. W tym miejscu chciałem zebrać do kupy to co już napisałem w poprzednich artykułach - wszystkie najczęściej spotykane argumenty, z jakimi można się zetknąć podczas dyskusji z protestantami

 • Maria Pośredniczka

  Fragment z 1 Tm 2,5 naucza nas, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Czy to oznacza, że ten fragment zaprzecza pośrednictwu Maryi?

 • Modlitwa Zdrowaś Maryjo a Świadkowie Jehowy

  Jaki jest stosunek Świadków Jehowy do modlitwy Zdrowaś Maryjo? Otóż są oni przeciwnikami zwracania się do Maryi, chociaż twierdzą, że żyje ona w niebie od roku 1918, gdy zmartwychwstała wraz z innymi osobami.

 • Obrona katolicka - kilka argumentów

  Zbiór kilku kontrargumentów pomocnych podczas dyskusji z protestantami i sekciarzami nastawionymi wrogo do Kościoła Katolickiego.

 • Dziewictwo Maryi

  Odpowiedzi na antykatolickie zarzuty dotyczące dziewictwa Maryi i rzekomego rodzeństwa Jezusa

 • Spór z protestantami: wiara, czy uczynki (Sola Fide)?

  Czy luteranie na pewno mają rację twierdząc, że do zbawienia nie są wymagane uczynki, a jedynie wiara w Jezusa (Sola Fide)?

 • Trzej królowie - czy ta nauka posiada uzasadnienie?

  Odpowiedź na pytanie, skąd się wzięła informacja o 3 królach, skąd znamy ich imiona

 • Obrona wiary katolickiej - podstawy

  Wielokrotnie przyglądając się dyskusjom katolików i wyznawców nurtu protestanckiego i protestancko-podobnego, obserwuję zakłopotanie naszych apologetów, kiedy ci drudzy żądają od nich udowodnienia na podstawie Biblii naszych dogmatów maryjnych, uzasadnienia modlitwy do świętych, kultu obrazów itp.

 • Dekalog – podział przykazań według Kościoła Rzymskokatolickiego

  Świadkowie Jehowy, ale nie tylko oni, z całą furią atakują Kościół Katolicki za zmianę Dekalogu i fałszerstwa dotyczące przykazań. Na spokojnie popatrzmy, jak się rzeczy mają, z katolickiego punktu widzenia.

 • Nieomylność papieża, a kwestia ekumenizmu.

  Czy obecny ekumenizm, dialog międzyreligijny i deklaracja Dominus Iesus stoi w sprzeczności z nieomylnym nauczaniem Kościoła z poprzednich wieków?

 • Nieomylność papieża, a kwestia ekumenizmu.

  Czy obecny ekumenizm, dialog międzyreligijny i deklaracja Dominus Iesus stoi w sprzeczności z nieomylnym nauczaniem Kościoła z poprzednich wieków?

 • Czy Kościół Katolicki wyznaczał daty „końca świata”?

  Towarzystwo Strażnica wiele razy wyznaczało datę Armagedonu, czy zabrania do nieba jego członków. Jego głosiciele, gdy słyszą te zarzuty, broniąc się wskazują na Kościół Katolicki, który rzekomo miał wyznaczać daty: 500, 1000 i 1260. Czego innego uczy jednak ich organizacja. Popatrzmy co ona pisze.