Kilka prostych i krótkich odpowiedzi na zadawane pytania na temat Trójcy
    Grzegorz Żebrowski2005-02-12