Włodzimierz Bednarski

Jezus jako rzecznik i inni rzecznicy według nauki Towarzystwa Strażnica

dodane: 2013-07-03
Dla Świadków Jehowy słowo "rzecznik" ma różne znaczenia. Raz rzecznik jest równy innym osobom, a innym razem rzecznik jest niższy od pozostałych. Wszystko zależy, czy Towarzystwu Strażnica chodzi o Jezusa, Apostołów czy członków Ciała Kierowniczego.

Jezus jako rzecznik i inni rzecznicy według nauki Towarzystwa Strażnica

 

         Na początku podajemy spis rozdziałów, z których składa się nasz artykuł:

 

         Jezus rzecznikiem.

         Piotr rzecznikiem.

         Ciało Kierownicze rzecznikiem.

 

Jezus rzecznikiem

 

         Towarzystwo Strażnica lubi nadawać Bogu i Chrystusowi specyficzne określenia. Przykładowo nazywa Jezusa „juniorem”, a Jego Ojca „seniorem”. Oto charakterystyczne zdanie na ten temat:

 

         „Bóg jest seniorem, a Jezus juniorem pod względem czasu istnienia, pozycji, potęgi i wiedzy” („Czy wierzyć w Trójcę?” 1989 s. 16).

 

         Ciekawe, że organizacji tej nie przeszkadza to, iż terminy te nie występują w Biblii, a przecież zarzuca ona chrześcijanom, że używają „niebiblijnej” terminologii np. wypowiadając słowo „Trójca”.

         Te nadawanie osobom Bożym różnych tytułów wynika z tego, że Towarzystwo Strażnica koniecznie chce przez nie ukazywać to, iż Jezus jest niższy rangą od swego Ojca. To doskonale wpisuje się w zwalczanie Trójcy Świętej, w której istnieje równość majestatu osób Bożych.

Również temu służy Świadkom Jehowy termin „rzecznik”, którym ich organizacja określa Chrystusa (w ang. spokesman). Ciekawe tylko, jak zauważymy poniżej, że inni rzecznicy są równi stanem i ważnością w stosunku do pozostałych osób, które reprezentują, a Jezus, jako rzecznik, jest niższy rangą od swego Ojca.

         Oto przykładowe teksty, w których Chrystus nazwany jest „rzecznikiem” z dużej lub małej litery, względnie „głównym”, „wielkim” czy „naczelnym” Rzecznikiem:

 

         „Ten ‘pierworodny wszelkiego stworzenia’ jest ‘Słowem’, czyli rzecznikiem Bożym; Jehowa posłużył się nim, stwarzając wszystko inne” (Strażnica 15.05 2009 s. 21);

 

         „był prawdziwym prorokiem i rzecznikiem Boga” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1, s. 67);

 

         „Chrystus Jezus, ‘Słowo Boga’, Jego główny Rzecznik, obwieszcza wyroki Boże i jest upoważniony do ich wykonania” (jw. s. 500);

 

         „Nie ulega wątpliwości, iż Jezus podczas swego przedludzkiego bytu w charakterze Słowa wielokrotnie występował wobec różnych mieszkańców ziemi w roli Rzecznika Jehowy” (jw. s. 974);

 

         „archanioł Michał jest Jego wielkim Rzecznikiem i Obrońcą Jego czci” (jw. t. 2, s. 43);

 

         „Będąc naczelnym Rzecznikiem Bożym, Jezus miał prawo oznajmić, iż posłuszne wprowadzanie w czyn jego słów to jedyny solidny fundament niezawodnej nadziei na przyszłość” (jw. t. 2, s. 424).

 

         Widzimy z powyższego, że Jezus, będąc rzecznikiem, jest według Towarzystwa Strażnica niższym rangą niż Jego Ojciec. Natomiast w nauce naszego Kościoła, Chrystus, jako „Rzecznik wobec Ojca” (2J 2:1), jest równy Bogu pod względem odbierania czci i chwały: „‘Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!’ (...) Starcy zaś upadli i oddali pokłon” Ap 5:13-14; por. J 5:23.

 

Piotr rzecznikiem

 

         A jak jest z innymi rzecznikami? Otóż, jak zauważymy, oni są dla odmiany równi tym, których reprezentują! Czy nie jest to dziwne?

         Przykładowo słowo „rzecznik” ma ukazać, że Piotr nie jest „pierwszym” (Mt 10:2) wśród Apostołów, tylko jednym z nich, reprezentującym ich. Poszczególni Świadkowie Jehowy nawet czasem zachwycają się określeniem „wysłany przez Apostołów” (Dz 8:14), przez co chcą jakby zasugerować, że jako „posłany” Piotr jest niższy od pozostałych. Ale nie jest to oficjalna wykładnia Towarzystwa Strażnica. Ten problem omówiliśmy w innym artykule (Prymat Piotra i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. I)), do którego odsyłamy zainteresowanych tą sprawą (patrz www.piotrandryszczak.pl).

         Tu tylko zacytujmy jeden fragment, w którym Towarzystwo Strażnica jakby sugeruje ‘niższość’ Piotra, z czego głosiciele wyciągają różne wnioski:

 

„Z całej tej relacji wyraźnie wynika, że chociaż Piotr był wybitnym i szanowanym członkiem zboru, nie sprawował wśród apostołów prymatu, tzn. nie górował nad nimi pozycją ani urzędem. Kiedy np. działalność Filipa wśród Samarytan przyniosła owoce, apostołowie - najwyraźniej jako grono - ‘wysłali’ do nich Piotra i Jana (Dz 8:14)” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 376).

 

         Oto słowa Świadków Jehowy o Piotrze, który był „rzecznikiem” dwóch, dwunastu i 120 osób:

 

         „Prawdą jest, że gdy Jan przebywał z Piotrem, to ten drugi zawsze był ich rzecznikiem” (jw. t. 1, s. 878);

 

         „Z kolei w dniu Pięćdziesiątnicy pod kierownictwem ducha świętego wystąpił jako rzecznik apostołów i posługując się pierwszym z ‘kluczy’ powierzonych mu przez Jezusa, otworzył Żydom drogę do wejścia w skład Królestwa” (jw. t. 2, s. 375);

 

         „Apostoł Piotr jako rzecznik około 120 uczniów właśnie wtedy oświadczył ponad trzytysięcznej rzeszy Żydów zgromadzonych w Jeruzalem” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 5 s. 9).

 

         Widzimy z powyższego, że Piotr, inaczej niż Jezus wobec Ojca, jest według Towarzystwa Strażnica równym innym Apostołom. Ciekawe też, że tej organizacji nie przeszkadza fakt, iż Apostoł ten nigdy nie został w Biblii nazwany „rzecznikiem”.

 

         Ale z kolei np. Adam, będąc „rzecznikiem Jehowy”, był ‘wyższy’ od Ewy, bo był jej „głową”:

 

         „Mężczyzna został stworzony na obraz Boży przed kobietą, toteż był dla niej rzecznikiem Jehowy oraz głową” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 1210).

 

         Dziwne, że Adam jako ‘pierwszy’ (stworzony przed Ewą), był wyższy od Ewy będąc zarazem „rzecznikiem”, a Piotr, jako „pierwszy” (Mt 10:2) i „rzecznik”, nie był ważniejszy niż pozostali Apostołowie!

 

Ciało Kierownicze rzecznikiem

 

         Również, jeśli chodzi o Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, to Towarzystwo Strażnica naucza, że członkowie tego gremium nie przewyższają w hierarchii pozostałych głosicieli z klasy niebiańskiej. To grono także nazywane jest „rzecznikiem” wobec pozostałych namaszczeńców. Oto charakterystyczny fragment o tym:

 

         „W biurze głównym Świadków Jehowy w nowojorskim Brooklynie działa złożone ze starszych chrześcijan pochodzących z różnych stron świata ciało kierownicze, które sprawuje nadzór nad ogólnoziemską działalnością ludu Bożego. To ciało kierownicze składa się z członków ‘niewolnika wiernego i rozumnego’. Jest rzecznikiem tego wiernego ‘niewolnika’.” („Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” 1990 s. 195).

 

         Widzimy tu, że znów ludzie, którzy stanowią zbiorowego „rzecznika”, nie są wyżsi od pozostałych Świadków Jehowy z klasy niebiańskiej. Są im równi.

         W innej publikacji podano to następująco:

 

         „Niewolnik wierny i roztropny jest dziś reprezentowany przez Ciało Kierownicze, które prowadzi i koordynuje ogólnoświatowe dzieło głoszenia o Królestwie” (Strażnica 15.02 2009 s. 28);

 

         „Obecnie Jezus kieruje nami za pośrednictwem ‘niewolnika wiernego i roztropnego’, którego reprezentuje Ciało Kierownicze…” (Strażnica Nr 7, 2007 s. 28).

 

         Jednak, nawiasem mówiąc, wśród szeregowych głosicieli panuje inne przekonanie. Sądzą oni, że członkowie Ciała Kierowniczego są najważniejszymi osobami wśród wszystkich pozostałych Świadków Jehowy. To przecież oni, a nie pozostali namaszczeńcy, wprowadzają wszelkie zmiany w ich organizacji, w tym doktrynalne, zwane ‘nowym światłem’. Również oni odpowiedzialni są za inne sprawy:

 

         „Ważną jej częścią jest reprezentowany przez Ciało Kierownicze ‘niewolnik wierny i roztropny’, który nieustannie dostarcza nam pokarmu duchowego w postaci publikacji oraz programów zebrań i większych zgromadzeń” (Strażnica 15.04 2008 s. 11).

 

         Mało tego, pisano też, że prezes Towarzystwa Strażnica był do niedawna „najważniejszym” członkiem Ciała Kierowniczego:

 

„Przez wiele lat prezes korporacji pensylwańskiej był zarazem najważniejszym członkiem Ciała Kierowniczego” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 29).

 

         Widać z tego, że pomimo istnienia różnych opinii, iż Ciało Kierownicze, będące „rzecznikiem” wobec innych namaszczeńców, jest równe w hierarchii z nimi. Natomiast Chrystus, według tej organizacji, będący rzecznikiem Ojca, jest niższy od niego rangą. Trudno tu dostrzec jakąś logikę w myśleniu Towarzystwa Strażnica. Może jednak Świadkom Jehowy łatwo przychodzi godzić to?

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane