Kwestię fragmentu Rz 10:13 omawialiśmy w artykule pt. Rz 10:13 i antytrynitarze. W tym zaś tekście powracamy do tego tematu, ...
  Włodzimierz Bednarski2013-07-07
  Świadkowie Jehowy odnoszą tekst Rz 10:13 do Jehowy, a nie jak całe chrześcijaństwo do Jezusa. Jednak w przeszłości różnie bywało ...
  Włodzimierz Bednarski2013-07-06
  Dla Świadków Jehowy słowo "rzecznik" ma różne znaczenia. Raz rzecznik jest równy innym osobom, a innym razem rzecznik jest niższy ...
  Włodzimierz Bednarski2013-07-03
  Towarzystwo Strażnica nie może się zdecydować, czy Jezus zna dzień i godzinę 'końca', czy ich nie zna. Jeśli zaś zna, ...
  Włodzimierz Bednarski2013-07-02
  Świadkowie Jehowy do połowy lat 50. XX wieku oddawali cześć i wielbienie Jezusowi. Później tego zaniechali. Podobnie twierdzili, do roku ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-30
  Świadkowie Jehowy do połowy lat 50. XX wieku oddawali cześć i wielbienie Jezusowi. Później tego zaniechali. Podobnie twierdzili, do roku ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-29
  Chociaż Świadkowie Jehowy od połowy lat 50. XX wieku nie uznają modlitw kierowanych do Jezusa, to jednak niekonsekwentnie niektóre zwroty ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-28
  Świadkowie Jehowy mają wiele problemów z tekstem Dz 7:59-60. Nie mogą zdecydować się, czy jest to modlitwa, czy nie. Odnoszą ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-27
  Tekst Hbr 1:10 bywa przytaczany tak w kwestii imienia Jahwe, jak i w celu ukazania, że Jezus jest Stwórcą.
  Włodzimierz Bednarski2013-06-17
  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-15
  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-14
  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-13
  Świadkowie Jehowy mają specyficzną naukę o Duchu Świętym. Ponieważ przez wieki nie istniało Towarzystwo Strażnica więc wymyślono, że wylanie Ducha ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-12
  Świadkowie Jehowy nie tylko zwalczają osobowość Ducha Świętego, ale i zmieniają swoją własną wykładnię o tym, 'czym' On jest dla ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-11
  Różni antytrynitarze, w tym i Świadkowie Jehowy, próbują odbierać Jezusowi niektóre tytuły. Na ogół przenoszą je na czas po zmartwychwstaniu ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-10
  Świadkowie Jehowy mają problemy z nazywaniem Jezusa Bogiem Wszechmogącym, choć tak zwali Go w przeszłości i Biblia wskazuje na to, ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-09
  Grzegorz Żebrowski2004-09-10