Włodzimierz Bednarski

Drugie zesłanie Ducha Świętego według Towarzystwa Strażnica

dodane: 2013-06-12
Świadkowie Jehowy mają specyficzną naukę o Duchu Świętym. Ponieważ przez wieki nie istniało Towarzystwo Strażnica więc wymyślono, że wylanie Ducha nastąpiło ponownie i to w czasie gdy ta organizacja zaistniała. Nie wiadomo jednak dlaczego zmieniano kilka razy tę wykładnię. Czy ma to coś wspólnego z nauką Apostołów?

Drugie zesłanie Ducha Świętego według Towarzystwa Strażnica

 

         Towarzystwo Strażnica naucza, że po śmierci Apostołów nastąpiło ogólne odstępstwo i nie było już na świecie prawdziwego chrześcijaństwa. Najwyżej mogły na nim znajdować się jakieś jednostki, które w miarę odpowiednio chwaliły Boga. W związku z tym, że „prawdziwe chrześcijaństwo” nie istniało, to również, według organizacji Świadków Jehowy, ustało działanie Ducha Świętego. Miał on być dopiero ponownie wylany w „czasach ostatecznych”, to znaczy po roku 1914.

         Dziś Towarzystwo Strażnica naucza, że ponowne zesłanie Ducha Świętego miało miejsce w roku 1919. Jednak nie zawsze tak uczyła ta organizacja. Ciągle zmieniała ona daty „wylania ducha”. Poniżej przedstawiamy różne koncepcje tej organizacji.

         Trzeba tu też koniecznie dodać, że kiedyś, prawdopodobnie aż do roku 1925, Towarzystwo Strażnica nauczało, że Duch Święty będzie wylany dopiero gdy nastanie Królestwo, a źli będą wytraceni.

 

         Wylanie Ducha w przyszłości

 

         „Obiecane jest jeszcze wtóre wylanie Ducha św. (...) Zaś gdy Chrystus ujmie władzę swego Królestwa, Duch św. będzie wylany na wszelkie ciało. Wtedy zrozumieją i ujrzą to, co im prorocy prorokowali. - Joel 2:28, 29; Dzieje Apost. 2:16-18” („Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach” 1914 s. 73).

 

         „Proroctwo Joelowe (...) 2:23-32. Gdy Pan wylewać będzie ducha swego na wszelkie ciało, nikt z żyjących naówczas nie będzie potrzebował nigdy umierać” („Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!” 1920 s. 88).

 

„W naznaczonym czasie, Bóg wyleje ducha Swego na cały rodzaj ludzki, aby każdy zrozumiał Jego wspaniały plan. – Joel 2:28, 29” („Harfa Boża” 1921 s. 196).

 

„W oznaczonym czasie kiedy nadzieje chrześcijaństwa zostaną zupełnie zniszczone w czasie ucisku, powstanie »szum«, jakby nadchodzącego wiatru powtórnych Zielonych Świątek, szum wylewanego Ducha Świętego »na wszystkie ciało«. Wyleje się Duch Święty na całe chrześcijaństwo, gdzie ludzie oczekiwać będą na to wśród modłów i podniosłego nastroju” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 645).

 

         Ta nauka został powtórzona jeszcze w angielskiej edycji książki pt. „Dokonana Tajemnica” z roku 1926 na stronie 553.

         Również polska edycja książki pt. „Harfa Boża” z roku 1930 powtórzyła słowa, które zacytowaliśmy powyżej z edycji z roku 1921.

         Jednak w angielskiej wersji The Harp of God z roku 1928 już usunięto ten fragment (patrz s. 194), chociaż był on jeszcze w edycjach wcześniejszych z lat 1925 i 1927 (patrz s. 189-190).

 

         Można by też zapytać, czy ludzi z Towarzystwa Strażnica z tamtych lat można było nazywać pomazańcami czy namaszczonymi, skoro oni dopiero oczekiwali na ponowne zesłanie Ducha Świętego?

         Na podstawie jakiego wylania Ducha oni uważali się za pomazanych Nim?

 

         Wylanie Ducha w roku 1918

 

         Nową naukę o wylaniu Ducha Świętego Towarzystwo Strażnica wprowadziło w angielskiej Strażnicy z 15 listopada 1925 roku (s. 339-344). Od tej pory nauczało ono, że już został On zesłany:

 

„Proroctwo to [Jl 2:28, 29] pokazuje wylanie ducha Bożego na klasę, która ma służyć do szczególnego celu. Wypełniło się to w miniaturze na Zielone Świątki, a zupełnie się wypełniło po przyjściu Pana do swojej świątyni w roku 1918” („Proroctwo” 1929 s. 201).

 

„Prócz tego Elihu jeszcze był człowiekiem młodym i zobrazowuje więc »młodzieńców«, na których Pan w dniach ostatecznych, odkąd przyszedł do swojej świątyni, wylał ducha swego (Joela 2:28)” („Życie” 1929 s. 270).

 

Wylanie Ducha w roku 1922

 

„Dowody mocno przemawiają za tem, że wylanie ducha świętego zgodnie z proroctwem miało miejsce w roku 1922 (Dzieje Apost. 2:18; Joela 2:28, 29)” („Światło” 1930 t. II, s. 243).

 

         Wylanie Ducha w roku 1918

 

         „To pomazanie czyli wylanie ducha »na wszelkie ciało« miało miejsce od przyjścia Pana Jezusa do świątyni i odtąd »młodzieńcy« kapłaństwa mają jaśniejsze wyrozumienie zamierzenia Jehowy względem nich (Joela 2:28, 29). (...) Pan w roku 1918 przyszedł do świątyni na sąd” („Bogactwo” 1936 s. 112, 233).

 

Wylanie Ducha w roku 1922

 

„Rok 1922 po Chr. zaznaczył drugie wylanie ducha świętego, tak jak prorokował Joel...” (Strażnica 01.06 1938 s. 166).

 

         Wylanie Ducha w roku 1918

 

„Apostoł Piotr zastosował to proroctwo najpierw za swych dni, począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy a ostateczne i zupełne zastosowanie ma ono na ostatku od dnia końca I Wojny Światowej w roku 1918 - Joela 2:28, 29; Dz. Ap. 2:16-18” (Strażnica Nr 10, 1953 s. 12).

 

Wylanie Ducha w roku 1914

 

         „Jeżeli ta analogia ma być pełna pod każdym względem, nasuwa się jednak pytanie, czy istotnie w naszych »dniach ostatnich« również doszło do wylania ducha świętego, a tym samym do namaszczenia »wszelkiego ciała«? (Dzieje 2:16-19). Bez najmniejszego wahania odpowiemy, że od wstrząsającego światem roku 1914 proroctwo Joela 3:1, 2 (NP) spełnia się w sposób wyraźny” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 13 s. 26).

 

         „A zatem podczas obecnych »dni ostatnich«, od wojennego roku 1914, w szczególnie wyraźny sposób wylewany był duch święty, co dowiodło, że Jehowa ściśle przestrzega ustalonych przez siebie pór i wypowiada nieomylne proroctwa” (jw. s. 27).

 

Wylanie Ducha w latach 1919 i 1922

 

         „W czasach nowożytnych następowało wylanie ducha Jehowy szczególnie w latach 1919 i 1922, w związku z dwoma zgromadzeniami ludu oddanego Jehowie, które odbyły się w Cedar Point, w stanie Ohio” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 8 s. 8).

 

         „Przede wszystkim w latach 1919 i 1922 dało się odczuć wylanie ducha Jehowy na Jego lud” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 3 s. 13).

 

         Wylewanie Ducha od roku 1919

 

„(...) gdy w roku 1919 Jehowa wylał na tych skruszonych sług swego ducha” („Wspaniały finał Objawienia bliski!” 1993 [ang. 1988] s. 143).

 

         „Od roku 1919 Jehowa zaczął wylewać na ten lud swego ducha w sposób przywodzący na myśl Pięćdziesiątnicę 33 roku n.e.” (Strażnica Nr 9, 1998 s. 14).

 

         „Jak to dobrze, że od roku 1919 Jehowa obficie wylewa ducha na swój lud...” („Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości” 2000 t. 1, s. 340).

 

         Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica odrzucając chrześcijaństwo i działanie w nim Ducha Świętego samo popadło w zamieszanie i odstępstwo względem swoich nauk, wielokrotnie je zmieniając.

         Czy pojawi się z czasem nowa data zesłania Ducha Świętego? Czas pokaże. Jednak znając zapewnienia tej organizacji możemy przypuszczać, że taka data kiedyś się pojawi:

 

„Kiedy więc korygowane jest nasze zrozumienie jakiegoś fragmentu biblijnego, cieszmy się z lepszego poznania prawdy! Okoliczność, iż wciąż jesteśmy oświecani, potwierdza, że znajdujemy się na właściwej drodze. (...) Owszem, pewne aspekty zamierzenia Bożego wciąż dostrzegamy »w mglistym zarysie«. Jeśli jednak nasze stopy będą się mocno trzymać tej »ścieżki«, to kiedy nadejdzie wyznaczony przez Boga czas, ujrzymy prawdę w pełnej krasie. A na razie cieszmy się z tego, co już zostało nam objawione przez Boga, i czekajmy na oświecenie w sprawach, których jeszcze do końca nie rozumiemy” (Strażnica Nr 6, 2000 s. 14).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane