Wszystkie artykuły w Atrybuty Jezusa i Ducha Świętego

 • O Rz 10:13 raz jeszcze

  Kwestię fragmentu Rz 10:13 omawialiśmy w artykule pt. Rz 10:13 i antytrynitarze. W tym zaś tekście powracamy do tego tematu, uzupełniając go.

 • Rz 10:13 i antytrynitarze

  Świadkowie Jehowy odnoszą tekst Rz 10:13 do Jehowy, a nie jak całe chrześcijaństwo do Jezusa. Jednak w przeszłości różnie bywało z interpretacją tego wersetu w Towarzystwie Strażnica. Popatrzmy sami.

 • Jezus jako rzecznik i inni rzecznicy według nauki Towarzystwa Strażnica

  Dla Świadków Jehowy słowo "rzecznik" ma różne znaczenia. Raz rzecznik jest równy innym osobom, a innym razem rzecznik jest niższy od pozostałych. Wszystko zależy, czy Towarzystwu Strażnica chodzi o Jezusa, Apostołów czy członków Ciała Kierowniczego.

 • Wiedza Jezusa o ‘dniu i godzinie’ według nauk Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica nie może się zdecydować, czy Jezus zna dzień i godzinę 'końca', czy ich nie zna. Jeśli zaś zna, to Świadkowie Jehowy zmieniali moment od kiedy są mu one znane. Popatrzmy na te różne opinie tej organizacji.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy i aniołowie przestali wielbić i czcić Jezusa? (cz. 2)

  Świadkowie Jehowy do połowy lat 50. XX wieku oddawali cześć i wielbienie Jezusowi. Później tego zaniechali. Podobnie twierdzili, do roku 1970, że aniołowie robili to co oni, to znaczy czcili Chrystusa. Od roku 1971 jednak Towarzystwo Strażnica uczy, że Jezusowi należy się tylko hołd, jak ludziom, a nie cześć i wielbienie, które należą się tylko Jehowie.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy i aniołowie przestali wielbić i czcić Jezusa? (cz. 1)

  Świadkowie Jehowy do połowy lat 50. XX wieku oddawali cześć i wielbienie Jezusowi. Później tego zaniechali. Podobnie twierdzili, do roku 1970, że aniołowie robili to co oni, to znaczy czcili Chrystusa. Od roku 1971 jednak Towarzystwo Strażnica uczy, że Jezusowi należy się tylko hołd, jak ludziom, a nie cześć i wielbienie, które należą się tylko Jehowie.

 • Apostoł Jan i Ap 22:20-21 a Towarzystwo Strażnica

  Chociaż Świadkowie Jehowy od połowy lat 50. XX wieku nie uznają modlitw kierowanych do Jezusa, to jednak niekonsekwentnie niektóre zwroty biblijne, kierowane do Chrystusa, nazywają modlitwami! Najwięcej problemów sprawia Towarzystwu Strażnica fragment Ap 22:20, który raz jest dla niego modlitwą, a innym razem nią nie jest!

 • Szczepan i Dz 7:59-60 a Towarzystwo Strażnica

  Świadkowie Jehowy mają wiele problemów z tekstem Dz 7:59-60. Nie mogą zdecydować się, czy jest to modlitwa, czy nie. Odnoszą jeden z tych wersetów do Jehowy, choć kiedyś twierdzili, że fragment ten mówi o Jezusie.

 • Imię Boga oraz Chrystus jako „Stwórca” według tekstu Hbr 1:10

  Tekst Hbr 1:10 bywa przytaczany tak w kwestii imienia Jahwe, jak i w celu ukazania, że Jezus jest Stwórcą.

 • Preegzystencja Chrystusa (cz. 3)

  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, że istnieje dziesiątki fragmentów w Biblii mówiących o preegzystencji Chrystusa, to jednak oni w pewien sposób nadają im nową, pochodzącą z XVI wieku, interpretację. Nawet, uznawany za ich protoplastę M. Servet wierzył w istnienie Logosa, który według niego egzystował przed poczęciem w łonie Maryi.

 • Preegzystencja Chrystusa (cz. 2)

  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, że istnieje dziesiątki fragmentów w Biblii mówiących o preegzystencji Chrystusa, to jednak oni w pewien sposób nadają im nową, pochodzącą z XVI wieku, interpretację. Nawet, uznawany za ich protoplastę M. Servet wierzył w istnienie Logosa, który według niego egzystował przed poczęciem w łonie Maryi.

 • Preegzystencja Chrystusa (cz. 1)

  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, że istnieje dziesiątki fragmentów w Biblii mówiących o preegzystencji Chrystusa, to jednak oni w pewien sposób nadają im nową, pochodzącą z XVI wieku, interpretację. Nawet, uznawany za ich protoplastę M. Servet wierzył w istnienie Logosa, który według niego egzystował przed poczęciem w łonie Maryi.

 • Drugie zesłanie Ducha Świętego według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy mają specyficzną naukę o Duchu Świętym. Ponieważ przez wieki nie istniało Towarzystwo Strażnica więc wymyślono, że wylanie Ducha nastąpiło ponownie i to w czasie gdy ta organizacja zaistniała. Nie wiadomo jednak dlaczego zmieniano kilka razy tę wykładnię. Czy ma to coś wspólnego z nauką Apostołów?

 • Duch Święty jako „wpływ” Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy nie tylko zwalczają osobowość Ducha Świętego, ale i zmieniają swoją własną wykładnię o tym, 'czym' On jest dla nich. Mocą, siłą czy wpływem?

 • Od kiedy Jezus stał się Dziedzicem, Sędzią, Panem, Mesjaszem, Synem Bożym, Królem i Bogiem?

  Różni antytrynitarze, w tym i Świadkowie Jehowy, próbują odbierać Jezusowi niektóre tytuły. Na ogół przenoszą je na czas po zmartwychwstaniu lub nawet na rok 1914, jak to czynią głosiciele Towarzystwa Strażnica. A co mówi o tym Pismo Święte?

 • Od kiedy Jezus jest Wszechmocnym?

  Świadkowie Jehowy mają problemy z nazywaniem Jezusa Bogiem Wszechmogącym, choć tak zwali Go w przeszłości i Biblia wskazuje na to, że Chrystus ma wszelką władzę i moc.

 • Wiedza Boga, Chrystusa i Ducha Świętego a "Trójca Święta mit czy rzeczywistość?"

 • Wszechwiedza Jezusa i Ducha Świętego


 • Wszechmoc Jezusa - polemika z antytrynitarnym podejściem do wersetu Mt 28:18