Wszyscy antytrynitarze, w tym Świadkowie Jehowy, cytują nam wiele wersetów biblijnych mających podobno umniejszać chwałę Syna Bożego. Jednak nie przytaczają ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-07
Włodzimierz Bednarski 2008-02-29
Wersja poprawiona i uzupełniona
Grzegorz Żebrowski 2005-01-29
W Bilii Świadków Jehowy - w Przekładzie Nowego Świata fragment J 5,23 został przetłumaczony w dość kontrowersyjny sposób. Ale czy ...
Grzegorz Żebrowski 2004-09-10
Grzegorz Żebrowski 2004-09-10