Wszyscy antytrynitarze, w tym Świadkowie Jehowy, cytują nam wiele wersetów biblijnych mających podobno umniejszać chwałę Syna Bożego. Jednak nie przytaczają ...
  Włodzimierz Bednarski2013-06-07
  Włodzimierz Bednarski2008-02-29
  Wersja poprawiona i uzupełniona
  Grzegorz Żebrowski2005-01-29
  W Bilii Świadków Jehowy - w Przekładzie Nowego Świata fragment J 5,23 został przetłumaczony w dość kontrowersyjny sposób. Ale czy ...
  Grzegorz Żebrowski2004-09-10
  Grzegorz Żebrowski2004-09-10