Włodzimierz Bednarski

Wielbienie Ducha Świętego według literatury Towarzystwa Strażnica?

dodane: 2013-05-16
Świadkowie Jehowy nie oddają czci Duchowi Świętemu, gdyż nie jest On dla nich osobą Bożą, ale mocą czy siłą, która Bóg się posługuje. Nie każdy jednak wie, że w przeszłości Towarzystwo Strażnica wielokrotnie w swoich publikacjach przytaczało fragmenty o oddawaniu czci właśnie Duchowi Bożemu. Była to pewna niekonsekwencja tej organizacji.

Wielbienie Ducha Świętego według literatury Towarzystwa Strażnica?

 

         Wielu z nas zna następujące słowa z Nowego Testamentu:

„Błogosławieni [jesteście] jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa” 1P 4:14.

 

         Niewiele zaś osób wie, że cytowany werset w zakończeniu, w niektórych manuskryptach, ma dodatkową treść, która wskazuje na „wielbienie” Ducha Świętego (patrz Novum Testamentum Graece Nestle-Aland, Stuttgart 1979 s. 606). Oto te słowa według naukowego przekładu polskiego:

         „u nich doznaje krzywdzącego mówienia, u zaś was jest otaczany chwałą” („Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi” tłum. ks. prof. dr hab. R. Popowski SDB, dr M. Wojciechowski, Warszawa 1993, s. 1114, przypis).

 

         Ten fragment zamieszczają też niektóre inne Biblie w 1P 4:14:

         „który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony” (Biblia Gdańska);

 

         „u nich bluźnią mu, ale u was chwałę mu się oddaje” (Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyd. Trinitarian Bible Society);

 

         „z ich strony jest obrzucany bluźnierstwami, a z waszej strony oddawana mu jest cześć” (komentarz KUL - „List Katolickie” Tom 11, s. 235).

         Patrz też np. New King James Version; Modern King James Version.

 

         Z historii Towarzystwa Strażnica ciekawy jest fakt, że tym zakończeniem wersetu 1P 4:14 organizacja ta posługiwała się przez dziesiątki lat, aż do roku 1950, kiedy to wydała swój Nowy Testament już z innym tekstem. Dziwne to, gdyż Świadkowie Jehowy ani nie uznają osobowości Ducha Świętego, ani nie oddają Mu czci. On dla nich jest rodzajem prądu elektrycznego. Towarzystwo Strażnica tak to ujmuje:

„Z biblijnego użycia wyrazu »duch święty« wynika, że jest to kontrolowana moc, którą Jehowa Bóg posługuje się do urzeczywistniania różnorodnych zamierzeń. Można go poniekąd przyrównać do elektryczności, a więc siły, którą się wykorzystuje do wykonywania najróżniejszych zadań.” („Czy wierzyć w Trójcę?” 1989 s. 20; por. też „Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. I, s. 498, gdzie piszą o „prądzie elektrycznym”, który płynie z akumulatora);

 

         „Tak jak prąd elektryczny jest wykorzystywany do napędzania urządzeń, tak Bóg może używać swego ducha, by uzdolnić cię do różnych zadań w Jego dziele (Dzieje 1:8) ” („Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi” 2008 t. 2, s. 312).

 

         Interesujące jest to, że i ducha ludzkiego Świadkowie Jehowy porównują z elektrycznym prądem:

         „Ducha, czyli siłę życiową, można przyrównać do prądu elektrycznego płynącego przez jakieś urządzenie” (Strażnica Nr 14, 2001 s. 5).

 

         Oto najważniejsze publikacje książkowe Towarzystwa Strażnica, które cytowały tekst 1P 4:14 z powyższymi słowami (w polskich publikacjach najczęściej według Biblii Gdańskiej):

„Natchniony Apostoł napisał »(…) gdyż on duch chwały, a duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony«. – 1 Piotra 4:12-14” („Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!” 1920 s. 57);

 

„Apostoł odpowiada: »(…) gdyż on duch chwały a duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem nas bywa uwielbiony…« (1 Piotra 4:12-14, 16)” („Harfa Boża” 1921, 1929 [ang. 1921, 1928, 1937, 1940] s. 300-301);

 

„To jest właśnie to, co apostoł miał na myśli, gdy rzekł: »(…) gdyż on duch chwały a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony…« - 1 Piotra 4:12-16” („Stworzenie” 1928 [ang. 1927] s. 264);

 

„To jest właśnie przyczyna, dla której wierni chrześcijanie są prześladowani i cierpią tak, jak cierpiał Chrystus. »(…) gdyż on duch chwały, a duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony« (1 Piotra 4:12-14)” („Pojednanie” 1928 s. 281-282);

 

„Bóg dopuszcza takie obelgi, by przez nie doświadczać i przysposabiać Swe dzieci i dać im jednocześnie dowód, że są Jego: »(…) gdyż on duch chwały a duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony« - 1 Piotra 4:12-14” („Rząd” 1928 s. 172-173);

 

„On pokłada ufność w natchnionym świadectwie odnośnie cierpień jak jest napisane przez apostoła Piotra, mianowicie: »(…) gdyż on Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony« - 1 Piotra 4:12-14” („Wyzwolenie” 1929 [ang. 1926] s. 232-233);

 

The facts show that such are exactly the present-day conditions and experiences of Jehovah's witnesses who are boldly declaring the name of Jehovah. "If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified." - 1 Pet. 4:14. (Jehovah 1934 s. 233-234).

 

         Poza cytowanymi publikacjami interesujący nas fragment z 1P 4:14 występuje też w następujących czasopismach:

         ang. Strażnica kwiecień 1881 s. 214 (reprint);

ang. Strażnica 15.10 1912 s. 5118 (reprint);

ang. Strażnica 01.10 1914 s. 5544 (reprint);

         ang. Strażnica 01.06 1918 s. 6268 (reprint);

         ang. Strażnica 15.03 1924 s. 87;

         ang. Strażnica 15.11 1924 s. 342;

         ang. Strażnica 01.02 1925 s. 42;

         ang. Strażnica 15.02 1927 s. 63;

         ang. Strażnica 15.04 1928 s. 120;

         ang. Strażnica 01.05 1930 s. 138;

         ang. Strażnica 15.12 1930 s. 375, 377;

         ang. Strażnica 01.01 1933 s. 13;

ang. Strażnica 01.11 1934 s. 333;

         ang. Strażnica 01.01 1936 s. 15;

         ang. Strażnica 15.12 1937 s. 376;

         ang. Strażnica 01.03 1938 s. 74;

         ang. Złoty Wiek 04.06 1924 s. 572;

         ang. Złoty Wiek 17.12 1924 s. 190;

         ang. Złoty Wiek 16.08 1933 s. 716.

 

         Wydaje się, że po raz ostatni przytoczono tekst 1P 4:14 ze słowami o czci dla Ducha Świętego w roku 1943 (później, aż do roku 1950, werset ten nie był cytowany w jakiejkolwiek formie):

Such religious reproach is nothing to be ashamed of or to mourn over. "If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified." (1 Pet. 4: 14) (ang. Strażnica 15.05 1943 s. 151).

 

         Jeśli Towarzystwo Strażnica przez dziesiątki lat cytowało ten fragment, nie negując jego prawdziwości i zarazem nie czciło Ducha Świętego, to postępowało wbrew Biblii!

         Z drugiej strony nie wiadomo dlaczego organizacja ta bała się i boi nadal czcić Ducha Świętego. Przecież On nie jest stworzeniem, a Świadkowie Jehowy uczą by nie „wielbić” stworzeń.

Chciałoby się też zapytać, jak kiedyś Towarzystwo Strażnica rozumiało oddawanie chwały i czci Duchowi Świętemu, nie uznając Jego osobowości? Bo może kiedyś oni jakoś wielbili Ducha Świętego, skoro cytowali ten fragment 1P 4:14. Inaczej staje się to niezrozumiałe.

         Interesujące jest też to, że dziś Towarzystwo Strażnica nawet w swej Biblii z przypisami nie wspomina, że w wielu manuskryptach zawarte jest omawiane zakończenie tekstu 1P 4:14 (patrz New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984). Wydaje się również, że organizacja ta nie omawiała nigdy tego fragmentu krytycznie. Tak jakby starała się ten temat przemilczeć. Czyżby dlatego, aby nikt jej nie wypomniał, że sama używała przez lata tego wersetu.

         Można tu też zauważyć, że chociaż Świadkowie Jehowy twierdzą, iż nie „wielbią” Ducha Świętego (bo nie jest dla nic osobą), to jednak, ponieważ On zawiera się według nich w Bogu, oddają Mu w jakiś pośredni sposób cześć. Choć nie zdają sobie z tego sprawy i nie godzą się na taki nasz wniosek, to niestety mamy prawo do niego dochodzić, patrząc na to z boku.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane