Świadkowie Jehowy mówią o Bogu, że jest Wszechmocny. Równocześnie twierdzą, że nie jest On Wszechobecny. Nauczają, że Bóg ma miejsce, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-07-04
Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach podważają boską wiedzę Chrystusa i Ducha Świętego. Równocześnie nauczają, że Bóg nie zna pewnych kwestii, ...
Włodzimierz Bednarski 2013-06-08
Omówienie fragmentu J 17,3, który wg Świadków Jehowy i innych antytrynitarian jest koronnym dowodem przeczącym boskości Jezusa
Grzegorz Żebrowski 2005-07-20
Grzegorz Żebrowski 2004-09-10
Grzegorz Żebrowski 2004-09-10
Grzegorz Żebrowski 2004-09-06