Wszystkie artykuły w Jedność Boga, a antytrynitarianie