Włodzimierz Bednarski

Czy szatańska triada z Ap 16:13 potwierdza istnienie Trójcy Świętej?

dodane: 2013-06-18
Trójca Święta jest najbardziej atakowanym przez antytrynitarzy terminem. Według nich całe zło w świecie wywodzi się z tej wiary. Jednak to nie szatan jest twórcą nauki o Trójcy Świętej, lecz jest naśladowcą Boga Trójjedynego.

Czy szatańska triada z Ap 16:13 potwierdza istnienie Trójcy Świętej?

 

         W mojej książce pt. „W obronie wiary. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich” w rozdziale „Trójca Święta” (opublikowana na www. apologetyka.info) między innymi napisałem:

 

         „Zresztą nie trzeba wyszukiwać w pogaństwie fałszywych ‘trójc’ bo i w NT o takiej triadzie jest mowa. Z 2Kor 11:14 wiemy, że szatan podaje się za, lub naśladuje anioła światłości. W tym naśladownictwie idzie on tak daleko, że sam przyjmuje postać triady, to znaczy Smoka, Bestii i fałszywego proroka (Ap 16:13). Przez to, jak wszystkie pseudo-trójce, potwierdza istnienie prawdziwej Trójcy. Klemens Aleksandryjski (ur. 150) też tak rozumie i pisze, że poganie ucząc o swoich triadach nieświadomie potwierdzają istnienie prawdziwego Boga w Trójcy („Kobierce” V:103,1)” (pkt. 15.3.).

 

         Oto powyższe słowa Klemensa:

 

         „Wskazuje też na to Platon, gdy mówi: ‘do Króla wszechrzeczy odnosi się wszystko, i ze względu na Niego jest wszystko i to jest praprzyczyną wszystkiego co piękne. Do »Wtórego« odnoszą się rzeczy wtóre, a do »Trzeciego« trzecie’. Ja przynajmniej nie inaczej pojmuję te słowa, jak tylko tak, że jest to wzmianka o Trójcy Świętej. Tym trzecim jest mianowicie Duch Święty. Tym drugim - Syn Boży, ‘za pośrednictwem którego wszystko się stało wedle woli Ojca’ [J 1:3]” („Kobierce” V:103,1).

 

         Tu jednak zastanowimy się czy rzeczywiście przez przypadek szatan w Ap 16:13 przybiera postać triady? Mało tego, czy przez przypadek staje się ta triada właściwie jednym szatanem w trzech postaciach (trudno smoka i bestię nazywać osobami)?

         Aby uzyskać odpowiedź na powyższe pytania przypatrzymy się temu, jakie inne określenia przybiera szatan według Biblii, lub jakie mu ona nadaje. Zobaczymy, że diabeł wielokrotnie nazywany jest tak jak osoby Boże. Stara się on naśladować Boga prawie we wszystkim. Przedstawiamy to w formie tabeli, która w sposób przejrzysty to ukazuje. Oto tylko kilka przykładów:

 

Bóg - Ojciec, Syn i Duch Święty

 

Szatan

 Bóg (J 20:28)

 

 „bóg tego świata” (2Kor 4:4)

 Władca (Dz 5:31)

 „władca tego świata” (J 12:31)

 

 Ojciec (Iz 9:5)

 „ojciec kłamstwa” (J 8:44)

 

 dzieci Boga (1J 3:10)

 „dzieci diabła” (1J 3:10)

 

 synowie Boży (Rz 8:14)

 syn diabelski (Dz 13:10)

 

 Światłość (J 1:9)

 „anioł światłości” (2Kor 11:14)

 

 Pan (Dz 10:36)

 pan (Mt 6:24, 1Kor 8:5), Belzebub dosłownie „pan much” lub Baal-zebul tzn. „pan wywyższony” (Mt 10:25)

 

 Król (Ap 19:16)

 król (Ap 16:10, 9:11)

 

 Duch Święty (Mt 12:32)

 „zły duch” (Mt 11:18, 12:24)

 

 Lew z pokolenia Judy (Ap 5:5)

 „diabeł, jak lew ryczący” (1P 5:8 por. Ap 13:2)

 

 „jak błyskawica” (Mt 24:27)

 „jak błyskawica” (Łk 10:18)

 

 „Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy” (Ap 1:16)

 

 „Jaśniejący Syn Jutrzenki” (Iz 14:12 por. 2Kor 11:14)

 Kościół Boży (2Kor 1:1)

 „synagoga szatana” (Ap 2:9)

 

 Tron Boży (Ap 7:15)

 „tron szatana” (Ap 2:13)

 

 „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2Kor 13:13)

 „I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy jakby ropuchy” (Ap 16:13)

 

         Jak z powyższego widać szatan przybierając postać triady potwierdza istnienie prawdziwej Trójcy Świętej. Tak samo jak uzurpując sobie prawo do innych tytułów i własności Bożych zaświadcza, że Bóg jest ich właścicielem, a on jedynie stara się być Jego ‘naśladowcą’, aby zwodzić nieutwierdzonych w wierze ludzi. Ci którzy jemu nie dali się zwieść wiedzą, że Bóg istnieje w Trójcy Świętej, w której zostali ochrzczeni: „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28:19).

         Nie mają więc racji antytrynitarze, mówiąc że Trójca Święta pochodzi od diabła, bo jeśli tak pojmują to, to również muszą zakwestionować pozostałe informacje o Bogu zawarte w Biblii, które przedstawiliśmy powyżej.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane