Tytuł niniejszego artykułu „Czy Trójca jest wymysłem soborów?” nawiązuje do dość częstego i popularnego zarzutu różnych antytrynitarianów, którzy próbują nam ...
Grzegorz Żebrowski2017-12-26
Włodzimierz Bednarski2006-12-05