Wszystkie artykuły w Trójca Święta

 • „O cokolwiek prosić mnie będziecie” (J 14:14, BT)

  Modlitwa do Chrystusa, zwracanie się do Niego i składanie Mu czci, to ważne elementy we wierze chrześcijan. One były też istotne w wierzeniach Świadków Jehowy, ale tylko do połowy lat 50. XX wieku. Dziś zwalczają oni zawierzenie Jezusowi charakteryzujące się modlitwą, też do Niego, a nie tylko do Boga Ojca. Tekst nasz omawia w związku z tym jeden z kluczowych fragmentów Biblii, to znaczy J 14:14.

 • Czy termin „Trójca” jest nieodzowny w prywatnej modlitwie, wyznawaniu wiary i w liturgii chrześcijan?

  Czy chrześcijanie muszą używać zawsze i wszędzie słowo "Trójca"? Czy termin ten jest nieodzowny podczas modlitwy? Jak chrześcijanie radzą sobie bez niego? Tekst nasz próbuje wyjaśnić Świadkom Jehowy kwestie z tym związane.

 • Czy Trójca jest wymysłem soborów?

  Tytuł niniejszego artykułu „Czy Trójca jest wymysłem soborów?” nawiązuje do dość częstego i popularnego zarzutu różnych antytrynitarianów, którzy próbują nam wmówić, że Trójca Święta, prawdziwe Bóstwo Chrystusa oraz Ducha Świętego są wymysłem hierarchów kościelnych, które zostały przez nich wymyślone i ostatecznie sformułowane na soborach (w szczególności Nicejskim i Konstantynopolitańskim – 325-381 r.).

 • Cerynt i ebionici – protoplaści dzisiejszych antytrynitarzy i sabatarian?

  Cerynt i ebionici to zapomniane dziś postacie z końca I wieku. W naszym tekście pokazujemy jaki wpływ miały one na niektóre dzisiejsze grupy uważające się za chrześcijańskie. Co one obecnie przyjęły z nauczania tych pierwszych grup heretyckich.

 • Czy Adwentyści Dnia Siódmego zawsze wierzyli w Trójcę Świętą?

  Tytułowe pytanie jest zasadne. Dlaczego? Gdyż adwentyści nie zawsze wierzyli w Trójcę Świętą, o czym wielu z nich nawet nie wie. W artykule naszym przekazujemy historię ich wierzenia.

 • Dlaczego Kościół doprecyzował stwierdzenie o Duchu Świętym w Wyznaniu Wiary

  Duch Święty to najbardziej tajemnicza osoba Boża. Między innymi z tego powodu powstało w pierwszych wiekach chrześcijaństwa mnóstwo poglądów i herezji, które negowały osobowość i bóstwo Ducha Bożego. Artykuł nasz opisuje te kwestie.

 • Tekst Ewangelii według Jana 2:19 a nauka Świadków Jehowy

  Świadkowie Jehowy nie aż tak dawno temu zmienili swoją interpretację tekstu J 2:19. Prześledźmy te zmiany i zauważmy czego uczy nas ten fragment Biblii.

 • Osobowość i Bóstwo Ducha Świętego - zbiór argumentów

  Obrona osobowości i boskości Ducha Świętego przed sektami, Świadkami Jehowy - kilka odpowiedzi na ich zarzuty

 • O Rz 10:13 raz jeszcze

  Kwestię fragmentu Rz 10:13 omawialiśmy w artykule pt. Rz 10:13 i antytrynitarze. W tym zaś tekście powracamy do tego tematu, uzupełniając go.

 • Rz 10:13 i antytrynitarze

  Świadkowie Jehowy odnoszą tekst Rz 10:13 do Jehowy, a nie jak całe chrześcijaństwo do Jezusa. Jednak w przeszłości różnie bywało z interpretacją tego wersetu w Towarzystwie Strażnica. Popatrzmy sami.

 • Plejady i Bóg, który nie jest wszechobecny!

  Świadkowie Jehowy mówią o Bogu, że jest Wszechmocny. Równocześnie twierdzą, że nie jest On Wszechobecny. Nauczają, że Bóg ma miejsce, w którym przebywa. Kiedyś zaś twierdzili, że tym miejscem były Plejady, gdzie był tron Jehowy.

 • Jezus jako rzecznik i inni rzecznicy według nauki Towarzystwa Strażnica

  Dla Świadków Jehowy słowo "rzecznik" ma różne znaczenia. Raz rzecznik jest równy innym osobom, a innym razem rzecznik jest niższy od pozostałych. Wszystko zależy, czy Towarzystwu Strażnica chodzi o Jezusa, Apostołów czy członków Ciała Kierowniczego.

 • Wiedza Jezusa o ‘dniu i godzinie’ według nauk Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica nie może się zdecydować, czy Jezus zna dzień i godzinę 'końca', czy ich nie zna. Jeśli zaś zna, to Świadkowie Jehowy zmieniali moment od kiedy są mu one znane. Popatrzmy na te różne opinie tej organizacji.

 • Trójca Święta w I wieku według Towarzystwa Strażnica?

  Świadkowie Jehowy nie mogą zdecydować się kiedy powstała nauka o Trójcy Świętej. Mamy cały wachlarz dat z tym związanych w ich różnych publikacjach. Od wieku II do V, ale i pojawia się sugestia o I wieku. Przypatrzmy się tym opiniom, często sprzecznym.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy i aniołowie przestali wielbić i czcić Jezusa? (cz. 2)

  Świadkowie Jehowy do połowy lat 50. XX wieku oddawali cześć i wielbienie Jezusowi. Później tego zaniechali. Podobnie twierdzili, do roku 1970, że aniołowie robili to co oni, to znaczy czcili Chrystusa. Od roku 1971 jednak Towarzystwo Strażnica uczy, że Jezusowi należy się tylko hołd, jak ludziom, a nie cześć i wielbienie, które należą się tylko Jehowie.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy i aniołowie przestali wielbić i czcić Jezusa? (cz. 1)

  Świadkowie Jehowy do połowy lat 50. XX wieku oddawali cześć i wielbienie Jezusowi. Później tego zaniechali. Podobnie twierdzili, do roku 1970, że aniołowie robili to co oni, to znaczy czcili Chrystusa. Od roku 1971 jednak Towarzystwo Strażnica uczy, że Jezusowi należy się tylko hołd, jak ludziom, a nie cześć i wielbienie, które należą się tylko Jehowie.

 • Apostoł Jan i Ap 22:20-21 a Towarzystwo Strażnica

  Chociaż Świadkowie Jehowy od połowy lat 50. XX wieku nie uznają modlitw kierowanych do Jezusa, to jednak niekonsekwentnie niektóre zwroty biblijne, kierowane do Chrystusa, nazywają modlitwami! Najwięcej problemów sprawia Towarzystwu Strażnica fragment Ap 22:20, który raz jest dla niego modlitwą, a innym razem nią nie jest!

 • Szczepan i Dz 7:59-60 a Towarzystwo Strażnica

  Świadkowie Jehowy mają wiele problemów z tekstem Dz 7:59-60. Nie mogą zdecydować się, czy jest to modlitwa, czy nie. Odnoszą jeden z tych wersetów do Jehowy, choć kiedyś twierdzili, że fragment ten mówi o Jezusie.

 • Czy szatańska triada z Ap 16:13 potwierdza istnienie Trójcy Świętej?

  Trójca Święta jest najbardziej atakowanym przez antytrynitarzy terminem. Według nich całe zło w świecie wywodzi się z tej wiary. Jednak to nie szatan jest twórcą nauki o Trójcy Świętej, lecz jest naśladowcą Boga Trójjedynego.

 • Imię Boga oraz Chrystus jako „Stwórca” według tekstu Hbr 1:10

  Tekst Hbr 1:10 bywa przytaczany tak w kwestii imienia Jahwe, jak i w celu ukazania, że Jezus jest Stwórcą.

 • Preegzystencja Chrystusa (cz. 3)

  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, że istnieje dziesiątki fragmentów w Biblii mówiących o preegzystencji Chrystusa, to jednak oni w pewien sposób nadają im nową, pochodzącą z XVI wieku, interpretację. Nawet, uznawany za ich protoplastę M. Servet wierzył w istnienie Logosa, który według niego egzystował przed poczęciem w łonie Maryi.

 • Preegzystencja Chrystusa (cz. 2)

  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, że istnieje dziesiątki fragmentów w Biblii mówiących o preegzystencji Chrystusa, to jednak oni w pewien sposób nadają im nową, pochodzącą z XVI wieku, interpretację. Nawet, uznawany za ich protoplastę M. Servet wierzył w istnienie Logosa, który według niego egzystował przed poczęciem w łonie Maryi.

 • Preegzystencja Chrystusa (cz. 1)

  Różnej maści antytrynitarze, przeważnie wywodzący swój rodowód od Braci Polskich, negują istnienie Jezusa jako Słowa zanim stał się człowiekiem. Pomimo, że istnieje dziesiątki fragmentów w Biblii mówiących o preegzystencji Chrystusa, to jednak oni w pewien sposób nadają im nową, pochodzącą z XVI wieku, interpretację. Nawet, uznawany za ich protoplastę M. Servet wierzył w istnienie Logosa, który według niego egzystował przed poczęciem w łonie Maryi.

 • Drugie zesłanie Ducha Świętego według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy mają specyficzną naukę o Duchu Świętym. Ponieważ przez wieki nie istniało Towarzystwo Strażnica więc wymyślono, że wylanie Ducha nastąpiło ponownie i to w czasie gdy ta organizacja zaistniała. Nie wiadomo jednak dlaczego zmieniano kilka razy tę wykładnię. Czy ma to coś wspólnego z nauką Apostołów?

 • Duch Święty jako „wpływ” Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy nie tylko zwalczają osobowość Ducha Świętego, ale i zmieniają swoją własną wykładnię o tym, 'czym' On jest dla nich. Mocą, siłą czy wpływem?

 • Od kiedy Jezus stał się Dziedzicem, Sędzią, Panem, Mesjaszem, Synem Bożym, Królem i Bogiem?

  Różni antytrynitarze, w tym i Świadkowie Jehowy, próbują odbierać Jezusowi niektóre tytuły. Na ogół przenoszą je na czas po zmartwychwstaniu lub nawet na rok 1914, jak to czynią głosiciele Towarzystwa Strażnica. A co mówi o tym Pismo Święte?

 • Od kiedy Jezus jest Wszechmocnym?

  Świadkowie Jehowy mają problemy z nazywaniem Jezusa Bogiem Wszechmogącym, choć tak zwali Go w przeszłości i Biblia wskazuje na to, że Chrystus ma wszelką władzę i moc.

 • Czy Bóg jest wszechwiedzący według Towarzystwa Strażnica?

  Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach podważają boską wiedzę Chrystusa i Ducha Świętego. Równocześnie nauczają, że Bóg nie zna pewnych kwestii, np. nie wiedział, że Adam zgrzeszy czy jak potoczą się losy poszczególnych ludzi.

 • Chrystus wyższy od Boga Ojca?

  Wszyscy antytrynitarze, w tym Świadkowie Jehowy, cytują nam wiele wersetów biblijnych mających podobno umniejszać chwałę Syna Bożego. Jednak nie przytaczają nam tych fragmentów, które wywyższają majestat Chrystusa. My je w tym artykule ukazujemy.

 • Cześć dla Ducha Świętego i modlitwa do Niego

  Właściwie Świadkowie Jehowy w swych publikacjach nie atakują modlitwy do Ducha Świętego i czci dla Niego. Ale wynika to z tego, że odrzucając osobowość Ducha Bożego wydaje im się że wszystko jest jasne. Tymczasem i Biblia i pisarze wczesnochrześcijańscy mówią zarówno o modlitwie i czci dla trzeciej osoby Trójcy Świętej. Jest więc osobą Duch Święty dla chrześcijan.

 • Trójca Święta według Rdz 1:26 a nauka Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy choć nie uznają nauki o Trójcy Świętej, to jednak uważają, że tekst Rdz 1:26 (słowo "uczyńmy") odnosi się więcej niż do jednej osoby. Mówią oni o Bogu i Słowie, czyli Jezusie. Tymczasem najstarsze pisma wczesnochrześcijańskie, które komentują ten fragment, mówią nie tylko o dwóch, ale i o trzech osobach Bożych.

 • Duch Święty – siłą czy mocą według Towarzystwa Strażnica?

  Świadkowie Jehowy od dawna odrzucają osobowość Ducha Świętego. Pomimo tego nie mogą się zdecydować "czym" On dla nich jest. Energią, wpływem, siłą czy mocą?

 • Wyznawanie grzechów w Towarzystwie Strażnica i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

  Towarzystwo Strażnica krytykuje wyznawanie grzechów istniejące w Kościele Katolickim, twierdząc, że spowiadamy się wobec grzesznych księży. Tymczasem u Świadków Jehowy też istnieje forma wyznawania grzechów, również takie przed komitetem zborowym, sądowniczym. I również oni wyznają swe grzechy wobec grzesznych ludzi, czyli swych starszych zboru.

 • Tertulian i Orygenes o Eucharystii, ofierze i ołtarzu

  Wielu przeciwnikom Kościoła Katolickiego wydaje się, że ołtarz i sprawowana ofiara podczas mszy świętej mają pogańskie konotacje. Tymczasem i Biblia i pisarze wczesnochrześcijańscy ukazują te nauki Kościoła i nie trzeba uciekać się do babilońskich zwyczajów, by tworzyć im nowy rodowód.

 • Ojcowie Apostolscy a Towarzystwo Strażnica (cz. VIII)

  Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, widząc w nich nie następców Apostołów, ale odstępców od wiary Jezusa. Jeśli oni byli odstępcami, to gdzie są pisma prawdziwych następców uczniów Chrystusa?

 • Ojcowie Apostolscy a Towarzystwo Strażnica (cz. VII)

  Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, widząc w nich nie następców Apostołów, ale odstępców od wiary Jezusa. Jeśli oni byli odstępcami, to gdzie są pisma prawdziwych następców uczniów Chrystusa?

 • Ojcowie Apostolscy a Towarzystwo Strażnica (cz. VI)

  Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, widząc w nich nie następców Apostołów, ale odstępców od wiary Jezusa. Jeśli oni byli odstępcami, to gdzie są pisma prawdziwych następców uczniów Chrystusa?

 • Ojcowie Apostolscy a Towarzystwo Strażnica (cz. V)

  Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, widząc w nich nie następców Apostołów, ale odstępców od wiary Jezusa. Jeśli oni byli odstępcami, to gdzie są pisma prawdziwych następców uczniów Chrystusa?

 • Ojcowie Apostolscy a Towarzystwo Strażnica (cz. IV)

  Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, widząc w nich nie następców Apostołów, ale odstępców od wiary Jezusa. Jeśli oni byli odstępcami, to gdzie są pisma prawdziwych następców uczniów Chrystusa?

 • Ojcowie Apostolscy a Towarzystwo Strażnica (cz. III)

  Ojcowie Apostolscy to chrześcijanie, których pisma z lat 90-150 ocalały do dziś. Świadkowie Jehowy w roku 2009 zaatakowali ich nauki, widząc w nich nie następców Apostołów, ale odstępców od wiary Jezusa. Jeśli oni byli odstępcami, to gdzie są pisma prawdziwych następców uczniów Chrystusa?