Wszystkie artykuły w Sobór Watykański II

 • Odpowiedź na zarzuty wobec Nowej Mszy „Novus Ordo Missae”.

  W tym eseju chciałbym zebrać do kupy i omówić najczęstsze zarzuty wobec Nowego Porządku Mszy, z którymi udało mi się do tej pory zetknąć podczas dyskusji z tradycjonalistami (artykuł w fazie roboczej)

 • Odpowiedź na zarzuty dot. polemiki z tradycjonalizmem

  Odpowiedź do odpowiedzi Księdza Bańki z kanału "Szkoły Akwinaty" na mój materiał filmowy „Tradycjonalizm cz.1”.

 • Tradycjonalizm cz II

  Część druga polemiki z tradycjonalizmem. Omówienie modernizmu, przysięgi antymodernistycznej, rzekomych owoców Soboru Watykańskiego II, ekumenizmu, oraz innych zagadnień

 • Tradycjonalizm cz1

  Polemika z tradycjonalizmem cz. 1 - tekst z materiału wideo https://youtu.be/nPjbCFrOp6E

 • Nieomylność papieża, a kwestia ekumenizmu.

  Czy obecny ekumenizm, dialog międzyreligijny i deklaracja Dominus Iesus stoi w sprzeczności z nieomylnym nauczaniem Kościoła z poprzednich wieków?

 • Zasady postępowania z sympatykami Jana Pawła II

  Polemika z artykułem zatytułowanym "Zasady postępowania z wrogami Jana Pawła II"

 • Skutki Soboru Watykańskiego II wg Roberto de Mattei

  Czy możemy winą za spadek powołań, oziębłość w wierze, rozkład moralny społeczeństwa obarczać ostatni sobór?

 • Papież Benedykt XVI o Soborze Watykańskim II

  Tekst wystąpienia Ojca świętego, podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem 14 lutego 2013.

 • Sobór Watykański II a komunizm

  Czy pretensje sympatyków Bractwa św. Piusa X (zwanych lefebrystami) takich jak np. Roberto de Mattei pod adresem Soboru Watykańskiego II, że ten nie potępił stanowczo komunizmu są zasadne?

 • Sobór Watykański II - obrona

  Artykuł jest odpowiedzią na zarzuty wobec Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II. Poruszam również kwestie Bractwa św. Piusa, zwanych lefebrystami, tradycji i modernizmu, książki "Ostatnia bitwa szatana".