Wszystkie artykuły w Inne tematy

 • Czy opisy powołania Świętego Pawła i Soboru Jerozolimskiego w Liście do Galatów są sprzeczne z relacjami Dziejów Apostolskich?

  Czy św. Łukasz zaprzecza słowom św. Pawła?

 • Ewangelia według świętego Pawła

  Fragmenty z listów św. Pawła, a także jego mów w Dziejach Apostolskich, opisujące ziemskie życie Jezusa, oraz nawiązania Pawła do nauk Jezusa znanych z Czterech Ewangelii.

 • Traktat św. Pawła o Zmartwychwstaniu- 15 rozdział 1 Listu do Koryntian

  Omówienie 15 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian -traktatu Pawła o Zmartwychwstaniu, w kontekście innych relacji biblijnych i pozabiblijnych.

 • Polemika z aneksem do tekstu Andrzeja Boruszewskiego o 1 Kor 15

  Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. 1 Kor 15 – aneks do „Niespójności nowotestamentowych opowieści o zmartwychwstaniu Jezusa”.

 • Trzej Królowie, ignorancja i plagiat (recenzja)

  Książka Romana Zająca „Trzej Królowie: Tajemnica Mędrców ze Wschodu” omawia rozwój legendy Mędrców ze Wschodu. Niestety, rozdział o Gwieździe Betlejemskiej nie dość, że zawiera masę bałamutnych bzdur, to jeszcze niektóre jego fragmenty są wyraźnie „zapożyczone” z mojego artykułu pt. „Gwiazda Betlejemska-polemika”.

 • Ostatnie dni Jezusa -działalność w Jerozolimie

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.

 • Ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.

 • Działalność Jezusa w Galilei i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: działalność Jezusa w Galilei, Fenicji i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela

 • Czy człowiek z Całunu Turyńskiego miał pępek?

  Czy na Całunie widać pępek Jezusa?

 • Od rozpoczęcia działalności w Galilei do śmierci Jana Chrzciciela cz. 2

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 2).

 • Od rozpoczęcia działalności w Galilei do śmierci Jana Chrzciciela cz. 1

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 1).

 • Od chrztu Chrystusa do rozpoczęcia przez Niego działalności w Galilei po uwięzieniu Jana Chrzciciela

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: od chrztu Jezusa do rozpoczęcia działalności w Galilei.

 • Antynatalizm - krytyka

  Antynatalizm przebił się już do mainstreamu. Czym jest to zjawisko? Ogólnie można określić je jako wstręt do bytowania i powoływania na ten świat kolejnych bytów. Antynatalizm wręcz otwarcie głosi tezy o depopulacji i potrzebie samounicestwienia gatunku ludzkiego. Wymowa antynatalizmu jest więc skrajnie antychrześcijańska. Co gorsza, antynatalizm jest przedstawiany jako twardy fakt egzystencjalny. Czyżby? W niniejszym tekście przeanalizuję krytycznie założenia antynatalizmu.

 • Czy Łazarz napisał Ewangelię Jana?

  Kolejna polemika z blogiem Testimonia, który zwodniczo reklamuje się w sieci jako obiektywnie poszukujący prawdy o historii chrześcijaństwa. Odcinają się niby od racjonalistów, w rzeczywistości niczym się jednak od nich nie różnią i przemycają dokładnie te same tezy, błędy logiczne, manipulacje i przekłamania co nurt racjonalistyczny. Jest to więc tylko fasada obliczona na złowienie w swe sidła naiwnych i ciekawskich chrześcijan.

 • Dlaczego nie jestem buddystą?

  Buddyści uważają się za ludzi niezwykle inteligentnych, zwłaszcza w porównaniu do chrześcijan. Jest to jednak tylko kolejny potoczny mit. Na bazie analizy centralnej doktryny buddyjskiej ukażę, że w rzeczywistości buddyzm jest ideologią ludzi o wyjątkowo zawężonych i ciasnych horyzontach myślowych.

 • Czy Barabasz nie istniał?

  Polemika z Maciejem Owczarzakiem z bloga Testimonia.

 • Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 2

  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.

 • Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 1

  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć przez żydowską Wysoką Radę -Sanhedryn.

 • Zapowiedź kanału – Drżyjcie niefilozofujący ateiści – Ogólne#1

  Od jakiegoś czasu Youtube stał się miejscem polemik ateistów z teistami i, co bardzo mnie cieszy, materiały, które powstały przy tej okazji, a raczej jakaś drobna część z tych materiałów, stanowi źródło rzetelnie opracowanej wiedzy przy okazji popularyzując krytyczne i samodzielne myślenie.

 • Relacje o Zmartwychwstaniu-uzgodnienie

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .

 • 22 powody dla których nie jestem falsyfikacjonistą

  Dość często słyszy się w dyskusjach o tym, że jeśli dany pogląd nie jest falsyfikowalny to nie jest naukowy lub nie powinien być traktowany poważnie. Niektórym ludziom wydaje się nawet, że wypowiadając takie zdania brzmią "bardzo naukowo". W poniższym tekście zbadam więc dogłębnie to zagadnienie i przy okazji wbiję w nie jak najwięcej przysłowiowych szpilek.

 • Ewangelie dzieciństwa -uzgodnienie

  Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa.

 • Czy istnieją sądy analityczne a posteriori?

  Niniejszy tekst jest podsumowaniem wyjątkowo ciekawej dyskusji jaką odbyłem korespondencyjnie z jednym z moich starych czytelników.

 • Czy chrześcijaństwo skrystalizowało się w I wieku?

  Czy chrześcijaństwo ostatecznie skrystalizowało się w I wieku i tym samym powinniśmy traktować je jako hermetycznie zamknięty i zastygły monolit, w którym nie wolno nic zmienić i którego nie można już w żaden sposób rozwijać? Tak sądzą niektórzy. W niniejszym tekście przyjrzę się nieco głębiej zagadnieniom z tym związanym.

 • Jak Żyd Apostoł Paweł mógł odrzucić szabat? Polemika z poglądem adwentystów

  Dla adwentystów często niewyobrażalne jest to, że chrześcijanie wywodzący się z Żydów mogliby porzucić zachowywanie szabatu. Uważają oni, że przyjście Syna Bożego na świat, który jest ponad szabatem, niczego prawie nie zmieniło. Jak było zatem w I wieku? Tekst poniższy wprowadza nas w to zagadnienie.

 • Głębszy sens niepewności wszystkiego

  Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do statusu wiedzy pewnej. Przeciwnie, wskazywał wręcz, że wolność chrześcijańskiego wyboru jest możliwa jedynie w warunkach niepewności wszystkiego. Niepewność wszelkiej wiedzy ludzkiej stawia natomiast w fatalnej sytuacji ateistów, "racjonalistów" i scjentystów, którzy twierdzą, że w opozycji do teizmu są w stanie dojść do wiedzy pozbawionej czynnika wiary.

 • Czy Wszechświat jest "matematyczny"?

  Często słyszy się, w tym od niektórych bardzo wykształconych ludzi, że Wszechświat jest "matematyczny". Co to miałoby oznaczać? Jeśli ktoś wbudował w świat reguły matematyczne to od razu powstaje pytanie o to, kto miałby to zrobić. A może idea, że Wszechświat jest "matematyczny" to tylko taka forma złudzenia? Zagadnieniami tymi postaram się zająć w niniejszym tekście.

 • Oszustwa adwentystów o Dekalogu i księdzu Jakubie Wujku

  Adwentyści Dnia Siódmego czują się upoważnieni do uczenia katolików Dekalogu. Nie tylko mówią, jak mamy wierzyć, ale i nawet naginają to, co napisali katoliccy księża, którzy rzekomo potwierdzają ich doktryny i wykład Dekalogu. Nasz artykuł opisuje te ich działania i manipulacje.

 • Dlaczego Bóg wydaje się być nieobecny?

  Istnieje pewien problem, do którego czasem odwołują się zarówno teiści jak i ateiści. Problem ten można określić jako "milczenie Boga". Niektórzy pytają na przykład dlaczego Bóg milczał nad Auschwitz. W niniejszym tekście odniosę się w sposób ogólny do tego zagadnienia.

 • Bóg i "przypadek" w teorii ewolucji

  Czy "przypadek" w teorii ewolucji czyni zbędnym Boga stwórcę, który nie mógłby w tej sytuacji się już ewolucją posłużyć, będąc niejako wykluczonym z procesu stwarzania? Taki zarzut jest formułowany nie tylko przez ateistów ale nawet przez niektórych apologetów teistycznych. Tym bardziej interesujące będzie więc przyjrzenie się temu zagadnieniu.

 • Czy intersubiektywizm jest gwarantem czegokolwiek?

  Popularna jest teza, że intersubiektywność potwierdza obserwacje między sobą. Zwłaszcza w nauce obserwacje mają dodawać wiarygodności samej nauce i wywyższać ją w ten sposób względem innych poglądów. Sprawdźmy więc i tę tezę.

 • Czy adwentystyczny pastor S. Niedziński pisze prawdę, czy kłamliwie oskarża?

  Adwentyści Dnia Siódmego nie lubią gdy się ich porównuje do Świadków Jehowy. Jedni i drudzy mieli charyzmatycznych przywódców. Powstali także w Ameryce i mniej więcej w tym samym czasie. Jednak tekst nasz nie o tym mówi, ale pokazuje, jak pastor adwentystów S. Niedziński w nieładny sposób próbuje oskarżać katolickich apologetów.

 • Czy E. White była „fałszywą prorokinią”? Jak adwentyści bronią swoją liderkę poprzez osobę św. Pawła

  Adwentyści Dnia Siódmego twierdzą, że posługują się samą Biblią. Czy na pewno? Artykuł nasz pokazuje, że oni powołują się w swym dowodzeniu na swoją prorokinię E. White. Ona zaś, według nas, może być zaliczana do fałszywych proroków, choć adwentyści na to się nie godzą. Tekst nasz przybliża nam tę kwestię.

 • Twierdzenie Bayesa


 • Satanizm

  Polemika z satanizmem

 • Czy Szymon z Perei był prototypem Jezusa?

  Czy Szymon z Perei był prototypem Jezusa? Sprawdzimy zasadność kolejnej fantazji na temat początków chrześcijaństwa.

 • Czy niezawinione cierpienie zaprzecza istnieniu Boga?

  Problem niezawinionego cierpienia jest dość trudnym do zrozumienia w kontekście dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Jest to też często podnoszony argument przez ateistów, oraz innych sceptyków, którzy często zadają nam pytania w stylu: „skoro Bóg jest dobry, wszechmocny, sprawiedliwy i On naprawdę istnieje, to dlaczego dopuścił do tego, aby takim kataklizmie tylu niewinnych ludzi zginęło i tak dotkliwie ucierpiało”.

 • Adwentyści Dnia Siódmego i ordynowanie kobiet na pastorów!

  Adwentyści Dnia Siódmego, podobnie jak Świadkowie Jehowy i badacze Pisma Świętego, wywodzą się z jednego pnia adwentowego, istniejącego już w XIX wieku. Niewiele miejsca się im poświęca na łamach prasy, a ponieważ ostatnio działy się u nich ciekawe i ważne sprawy, dlatego poświęcamy im uwagę w naszym artykule. Temat istotny, nie tylko dla adwentystów.

 • Żyją dzięki invitro... Wybiórcza prawda Gazety Wyborczej.

  A co z dziećmi urodzonymi "dzięki" gwałtowi? A co z dziećmi urodzonymi dzięki zakazowi aborcji?

 • Który papież wprowadził niedzielę?

  Czy to któryś z papieży wprowadził niedzielę? Czy może była ona spuścizną apostolską? Artykuł nasz odpowiada na te pytania.