Wszystkie artykuły w Inne tematy

 • Rabin rozmawia z Jezusem, uczeń Jezusa (i papież) rozmawiają z rabinem. Dlaczego Żydzi nie uznają Jezusa -i czy powinni? (recenzja)

  Recenzja książki Jacoba Neusnera „Rabin rozmawia z Jezusem” i polemicznej odpowiedzi Mirosława Ruckiego „Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem” +głos w dyskusji papieża Benedykta XVI.

 • Joseph Wolff – fałszywy prorok i prekursor Adwentystów Dnia Siódmego

  Adwentyści Dnia Siódmego, tak jak Świadkowie Jehowy, mają swoich protoplastów. Dziś opisujemy jednego z nich. Warto poznać początki adwentyzmu, bo częściowo pokrywają się one z historią Świadków Jehowy.

 • J. A. Bengel – fałszywy prorok i prekursor Adwentystów Dnia Siódmego

  Adwentyści Dnia Siódmego, tak jak Świadkowie Jehowy, mają swoich protoplastów. Dziś opisujemy jednego z nich. Warto poznać początki adwentyzmu, bo częściowo pokrywają się one z historią Świadków Jehowy.

 • M. Belina-Czechowski – czy był protoplastą europejskich Adwentystów Dnia Siódmego?

  Adwentyści Dnia Siódmego przywołują różnych ludzi, którzy są ich protoplastami lub rozwijającymi ich działalność w USA, Europie i na innych kontynentach. Często są to osoby z rozmaitych wyznań chrześcijańskich. Taką osobą jest M. Belina-Czechowski, a także Ludwig Richard Conradi. W tym artykule omawiamy te postacie oraz ich pracę misjonarską 'dla' adwentystów. W innych tekstach poświęcimy uwagę kolejnym osobom.

 • Niekonsekwencja adwentystów w kwestii szabatu i odpoczynku w inne dni świąteczne Izraelitów

  Adwentyści Dnia Siódmego znani są z tego, że odpoczywają w szabat. Mówią, że w ten sposób naśladują Izraelitów i pierwszych chrześcijan. Powołują się głównie na Stary Testament, ale przyjmując cotygodniowy szabat odrzucają wszystkie inne szabaty wymieniane przez Biblię. Adwentyści nawet nie zauważają, że ona wymienia wielokrotnie wszystkie szabaty razem. Nasz artykuł opisuje to całe zagadnienie.

 • Testimonium Flavianum a inne świadectwa o Jezusie Chrystusie

  Porównanie słynnego Testimonium Flavianum -świadectwa Józefa Flawiusza o Jezusie Chrystusie -z innymi świadectwami zarówno chrześcijańskimi, jak i niechrześcijańskimi. Ponadto odniesienia do pism Józefa Flawiusza przed Euzebiuszem z Cezarei.

 • Ewangelia Piotra a ewangelie kanoniczne

  Porównanie najstarszego apokryficznego opisu męki i zmartwychwstania Chrystusa w tzw. Ewangelii Piotra z relacjami kanonicznych Czterech Ewangelii.

 • Od kogo E. G. White przejęła ‘swoje’ nauki?

  Większości wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wydaje się, że nauki, które oni posiadają, pochodzą wyłącznie z Biblii oraz iż objawienie o nich otrzymała wprost z nieba ich prorokini E. G. White. Tymczasem analiza publikacji adwentystów pokazuje, od kogo czerpała swoje nauki E. G. White. Nasz artykuł opisuje to zagadnienie bardzo skrupulatnie, posiłkując się wypowiedziami byłych prominentnych adwentystów.

 • Działalność religijno-biznesowa prorokini Ellen G. White i pastora C. T. Russella (cz. 2)

  W drugiej części naszego artykułu kończymy temat działalności biznesowej prezesa Towarzystwa Strażnica C. T. Russella i prorokini Adwentystów Dnia Siódmego E. G. White.Opisujemy też domy mieszkalne tych osób, a także prezesa J. F. Rutherforda, twórcy nazwy Świadkowie Jehowy.

 • Działalność religijno-biznesowa prorokini Ellen G. White i pastora C. T. Russella (cz. 1)

  Prawie wszyscy ludzie znający Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego z ich działalności religijnej, nie zdają sobie sprawy z tego, jak to się stało, że oni doszli do tych swoich szerokich działań. Otóż, aby ta działalność była taka, jak dziś, trzeba było kiedyś uruchomić wiele przedsięwzięć biznesowych. Artykuł nasz opisuje początki tych działań i formy zdobywania pieniędzy na szeroką 'edukację religijną', jaką prowadzą dziś Świadkowie Jehowy i Adwentyści Dnia Siódmego.

 • LGBT

  Co oznacza skrót LGBT?

 • Stosunek Ellen G. White i innych pionierów adwentyzmu do terminu Jehowa

  Większość ludzi z terminem Jehowa kojarzy tylko Świadków Jehowy. Okazuje się, że pionierzy Adwentystów Dnia Siódmego, z ich prorokinią E.G. White na czele, używali słowo Jehowa i to bardzo często. Tak więc założyciel Towarzystwa Strażnica C.T. Russell i późniejsi Świadkowie Jehowy korzystali z nauki swych poprzedników. Co ciekawe, w polskich publikacjach adwentystów prawie wyrugowano termin Jehowa. Pozostał on tylko w oryginałach angielskich. Polscy adwentyści nie chcą by utożsamiani ze Świadkami Jehowy.

 • W. Miller i G. Storrs – wpływ ich na nauki E. G. White i C. T. Russella (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykułu kontynuujemy omawianie tytułowego tematu. Adwentyści Dnia Siódmego i Świadkowie Jehowy (jeszcze jako badacze Pisma Świętego) korzystali początkowo z tych samych źródeł. Na tych źródłach kształtowały się ich nauki. Jedni i drudzy korzystali ze spuścizny badaczy adwentowych, przede wszystkim W. Millera i G. Storrsa. Artykuł nasz przybliża te dawne czasy i powstawanie nauk C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica i E. G. White, prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

 • W. Miller i G. Storrs – wpływ ich na nauki E. G. White i C. T. Russella (cz. 1)

  Adwentyści Dnia Siódmego i Świadkowie Jehowy (jeszcze jako badacze Pisma Świętego) korzystali początkowo z tych samych źródeł. Na tych źródłach kształtowały się ich nauki. Jedni i drudzy korzystali ze spuścizny badaczy adwentowych, przede wszystkim W. Millera i G. Storrsa. Artykuł nasz przybliża te dawne czasy i powstawanie nauk C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica i E. G. White, prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

 • Ellen G. White – czy była prorokinią? (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykułu porównujemy prorokinię adwentystów E. White z Janem Chrzcicielem oraz przedstawiamy opinie innych ludzi o niej. Pokazujemy jej pierwowzór oraz jak wybiła się ona na pierwsze miejsce, jako liderka, w adwentyzmie. Wymieniamy też jej główne choroby, które wskazane są w publikacjach adwentystów.

 • Ellen G. White – czy była prorokinią? (cz. 1)

  Ellen G. White uważana jest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego za prorokinię. W artykule naszym zebraliśmy szereg wypowiedzi o niej. Pochodzą one od jej zwolenników, od jej przeciwników i od niej samej.

 • Adwentyści Dnia Siódmego – sok zamiast wina w Kanie Galilejskiej i podczas Wieczerzy Pańskiej

  Adwentyści Dnia Siódmego oraz mormoni, to jedne z nielicznych wyznań, które podczas Wieczerzy Pańskiej nie używają wina. Po prostu twierdzą, że Jezus nigdy nie pił wina. Adwentyści uważają, że Chrystus po prostu spożywał sok czy wino bezalkoholowe, bez procesu fermentacji. Skąd wzięli oni ten pogląd? Nasz artykuł omawia to dogłębnie.

 • Czy Ellen G. White i wcześni adwentyści wyznaczali na rok 1851 powrót Chrystusa oraz inne daty paruzji? (cz. 2)

  W drugiej części tego artykułu opisujemy wiedzę na temat daty powrotu Chrystusa, którą miała prorokini adwentystów E. G. White. Podajemy też inne daty paruzji Jezusa wyznaczane w jej środowisku.

 • Czy Ellen G. White i wcześni adwentyści wyznaczali na rok 1851 powrót Chrystusa oraz inne daty paruzji? (cz. 1)

  Wielu ludziom wydaje się, że tylko dawni badacze Pisma Świętego i Świadkowie Jehowy wyznaczali bliski koniec, podając nawet daty tego wydarzenia. Nasz artykuł pokazuje, że i Adwentyści Dnia Siódmego oraz ich prorokini Ellen G. White także wyznaczali daty powrotu Chrystusa.

 • Czy Chrystus powróci w roku 2027? Proroctwo jednego z odłamów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

  Artykuł nasz opisuje jedno z proroctw jednego z odłamów adwentystycznych. Pojawiający się w nim rok 2027 w pewien sposób pokrywa się z kalkulacją przeprowadzoną zgodnie z dawną chronologią Towarzystwa Strażnica. Tekst nasz pokazuje też, jak po latach można interpretować dawne proroctwa E. White, tak aby uzyskać pożądaną datę.

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i jego polskie odłamy oraz inne wyznania uznające szabat

  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie jest jedynym wyznaniem w Polsce uznającym E. G. White za swoją prorokinię. Nie jest też jedynym, który święci sobotę, a adwentyści często podkreślają, że właśnie szabat jest miernikiem tego, kto należy do Babilonu Wielkiego, a kto jest "kościołem ostatka". Nie ma więc to wyznanie ani monopolu co do osoby E. White, ani co do święcenia szabatu. Artykuł nasz opisuje te kwestie. Szczególnie skupiamy się na Polsce, ale i przywołujemy znane wyznania religijne z całego świata.

 • Czy opisy powołania Świętego Pawła i Soboru Jerozolimskiego w Liście do Galatów są sprzeczne z relacjami Dziejów Apostolskich?

  Czy św. Łukasz zaprzecza słowom św. Pawła?

 • Ewangelia według świętego Pawła

  Fragmenty z listów św. Pawła, a także jego mów w Dziejach Apostolskich, opisujące ziemskie życie Jezusa, oraz nawiązania Pawła do nauk Jezusa znanych z Czterech Ewangelii.

 • Traktat św. Pawła o Zmartwychwstaniu- 15 rozdział 1 Listu do Koryntian

  Omówienie 15 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian -traktatu Pawła o Zmartwychwstaniu, w kontekście innych relacji biblijnych i pozabiblijnych.

 • Polemika z aneksem do tekstu Andrzeja Boruszewskiego o 1 Kor 15

  Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. 1 Kor 15 – aneks do „Niespójności nowotestamentowych opowieści o zmartwychwstaniu Jezusa”.

 • Trzej Królowie, ignorancja i plagiat (recenzja)

  Książka Romana Zająca „Trzej Królowie: Tajemnica Mędrców ze Wschodu” omawia rozwój legendy Mędrców ze Wschodu. Niestety, rozdział o Gwieździe Betlejemskiej nie dość, że zawiera masę bałamutnych bzdur, to jeszcze niektóre jego fragmenty są wyraźnie „zapożyczone” z mojego artykułu pt. „Gwiazda Betlejemska-polemika”.

 • Ostatnie dni Jezusa -działalność w Jerozolimie

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.

 • Ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.

 • Działalność Jezusa w Galilei i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: działalność Jezusa w Galilei, Fenicji i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela

 • Czy człowiek z Całunu Turyńskiego miał pępek?

  Czy na Całunie widać pępek Jezusa?

 • Od rozpoczęcia działalności w Galilei do śmierci Jana Chrzciciela cz. 2

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 2).

 • Od rozpoczęcia działalności w Galilei do śmierci Jana Chrzciciela cz. 1

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 1).

 • Od chrztu Chrystusa do rozpoczęcia przez Niego działalności w Galilei po uwięzieniu Jana Chrzciciela

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: od chrztu Jezusa do rozpoczęcia działalności w Galilei.

 • Antynatalizm - krytyka

  Antynatalizm przebił się już do mainstreamu. Czym jest to zjawisko? Ogólnie można określić je jako wstręt do bytowania i powoływania na ten świat kolejnych bytów. Antynatalizm wręcz otwarcie głosi tezy o depopulacji i potrzebie samounicestwienia gatunku ludzkiego. Wymowa antynatalizmu jest więc skrajnie antychrześcijańska. Co gorsza, antynatalizm jest przedstawiany jako twardy fakt egzystencjalny. Czyżby? W niniejszym tekście przeanalizuję krytycznie założenia antynatalizmu.

 • Czy Łazarz napisał Ewangelię Jana?

  Kolejna polemika z blogiem Testimonia, który zwodniczo reklamuje się w sieci jako obiektywnie poszukujący prawdy o historii chrześcijaństwa. Odcinają się niby od racjonalistów, w rzeczywistości niczym się jednak od nich nie różnią i przemycają dokładnie te same tezy, błędy logiczne, manipulacje i przekłamania co nurt racjonalistyczny. Jest to więc tylko fasada obliczona na złowienie w swe sidła naiwnych i ciekawskich chrześcijan.

 • Dlaczego nie jestem buddystą?

  Buddyści uważają się za ludzi niezwykle inteligentnych, zwłaszcza w porównaniu do chrześcijan. Jest to jednak tylko kolejny potoczny mit. Na bazie analizy centralnej doktryny buddyjskiej ukażę, że w rzeczywistości buddyzm jest ideologią ludzi o wyjątkowo zawężonych i ciasnych horyzontach myślowych.

 • Czy Barabasz nie istniał?

  Polemika z Maciejem Owczarzakiem z bloga Testimonia.

 • Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 2

  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.

 • Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 1

  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć przez żydowską Wysoką Radę -Sanhedryn.

 • Zapowiedź kanału – Drżyjcie niefilozofujący ateiści – Ogólne#1

  Od jakiegoś czasu Youtube stał się miejscem polemik ateistów z teistami i, co bardzo mnie cieszy, materiały, które powstały przy tej okazji, a raczej jakaś drobna część z tych materiałów, stanowi źródło rzetelnie opracowanej wiedzy przy okazji popularyzując krytyczne i samodzielne myślenie.