Wszystkie artykuły w Inne tematy

 • Relacje o Zmartwychwstaniu-uzgodnienie

  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .

 • 22 powody dla których nie jestem falsyfikacjonistą

  Dość często słyszy się w dyskusjach o tym, że jeśli dany pogląd nie jest falsyfikowalny to nie jest naukowy lub nie powinien być traktowany poważnie. Niektórym ludziom wydaje się nawet, że wypowiadając takie zdania brzmią "bardzo naukowo". W poniższym tekście zbadam więc dogłębnie to zagadnienie i przy okazji wbiję w nie jak najwięcej przysłowiowych szpilek.

 • Ewangelie dzieciństwa -uzgodnienie

  Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa. Dodatkowo: wzmianki i aluzje o pochodzeniu i dzieciństwie Jezusa u Pawła, Marka i Jana.

 • Czy istnieją sądy analityczne a posteriori?

  Niniejszy tekst jest podsumowaniem wyjątkowo ciekawej dyskusji jaką odbyłem korespondencyjnie z jednym z moich starych czytelników.

 • Czy chrześcijaństwo skrystalizowało się w I wieku?

  Czy chrześcijaństwo ostatecznie skrystalizowało się w I wieku i tym samym powinniśmy traktować je jako hermetycznie zamknięty i zastygły monolit, w którym nie wolno nic zmienić i którego nie można już w żaden sposób rozwijać? Tak sądzą niektórzy. W niniejszym tekście przyjrzę się nieco głębiej zagadnieniom z tym związanym.

 • Jak Żyd Apostoł Paweł mógł odrzucić szabat? Polemika z poglądem adwentystów

  Dla adwentystów często niewyobrażalne jest to, że chrześcijanie wywodzący się z Żydów mogliby porzucić zachowywanie szabatu. Uważają oni, że przyjście Syna Bożego na świat, który jest ponad szabatem, niczego prawie nie zmieniło. Jak było zatem w I wieku? Tekst poniższy wprowadza nas w to zagadnienie.

 • Głębszy sens niepewności wszystkiego

  Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do statusu wiedzy pewnej. Przeciwnie, wskazywał wręcz, że wolność chrześcijańskiego wyboru jest możliwa jedynie w warunkach niepewności wszystkiego. Niepewność wszelkiej wiedzy ludzkiej stawia natomiast w fatalnej sytuacji ateistów, "racjonalistów" i scjentystów, którzy twierdzą, że w opozycji do teizmu są w stanie dojść do wiedzy pozbawionej czynnika wiary.

 • Czy Wszechświat jest "matematyczny"?

  Często słyszy się, w tym od niektórych bardzo wykształconych ludzi, że Wszechświat jest "matematyczny". Co to miałoby oznaczać? Jeśli ktoś wbudował w świat reguły matematyczne to od razu powstaje pytanie o to, kto miałby to zrobić. A może idea, że Wszechświat jest "matematyczny" to tylko taka forma złudzenia? Zagadnieniami tymi postaram się zająć w niniejszym tekście.

 • Oszustwa adwentystów o Dekalogu i księdzu Jakubie Wujku

  Adwentyści Dnia Siódmego czują się upoważnieni do uczenia katolików Dekalogu. Nie tylko mówią, jak mamy wierzyć, ale i nawet naginają to, co napisali katoliccy księża, którzy rzekomo potwierdzają ich doktryny i wykład Dekalogu. Nasz artykuł opisuje te ich działania i manipulacje.

 • Dlaczego Bóg wydaje się być nieobecny?

  Istnieje pewien problem, do którego czasem odwołują się zarówno teiści jak i ateiści. Problem ten można określić jako "milczenie Boga". Niektórzy pytają na przykład dlaczego Bóg milczał nad Auschwitz. W niniejszym tekście odniosę się w sposób ogólny do tego zagadnienia.

 • Bóg i "przypadek" w teorii ewolucji

  Czy "przypadek" w teorii ewolucji czyni zbędnym Boga stwórcę, który nie mógłby w tej sytuacji się już ewolucją posłużyć, będąc niejako wykluczonym z procesu stwarzania? Taki zarzut jest formułowany nie tylko przez ateistów ale nawet przez niektórych apologetów teistycznych. Tym bardziej interesujące będzie więc przyjrzenie się temu zagadnieniu.

 • Czy intersubiektywizm jest gwarantem czegokolwiek?

  Popularna jest teza, że intersubiektywność potwierdza obserwacje między sobą. Zwłaszcza w nauce obserwacje mają dodawać wiarygodności samej nauce i wywyższać ją w ten sposób względem innych poglądów. Sprawdźmy więc i tę tezę.

 • Czy adwentystyczny pastor S. Niedziński pisze prawdę, czy kłamliwie oskarża?

  Adwentyści Dnia Siódmego nie lubią gdy się ich porównuje do Świadków Jehowy. Jedni i drudzy mieli charyzmatycznych przywódców. Powstali także w Ameryce i mniej więcej w tym samym czasie. Jednak tekst nasz nie o tym mówi, ale pokazuje, jak pastor adwentystów S. Niedziński w nieładny sposób próbuje oskarżać katolickich apologetów.

 • Czy E. White była „fałszywą prorokinią”? Jak adwentyści bronią swoją liderkę poprzez osobę św. Pawła

  Adwentyści Dnia Siódmego twierdzą, że posługują się samą Biblią. Czy na pewno? Artykuł nasz pokazuje, że oni powołują się w swym dowodzeniu na swoją prorokinię E. White. Ona zaś, według nas, może być zaliczana do fałszywych proroków, choć adwentyści na to się nie godzą. Tekst nasz przybliża nam tę kwestię.

 • Twierdzenie Bayesa


 • Satanizm

  Polemika z satanizmem

 • Czy Szymon z Perei był prototypem Jezusa?

  Czy Szymon z Perei był prototypem Jezusa? Sprawdzimy zasadność kolejnej fantazji na temat początków chrześcijaństwa.

 • Czy niezawinione cierpienie zaprzecza istnieniu Boga?

  Problem niezawinionego cierpienia jest dość trudnym do zrozumienia w kontekście dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Jest to też często podnoszony argument przez ateistów, oraz innych sceptyków, którzy często zadają nam pytania w stylu: „skoro Bóg jest dobry, wszechmocny, sprawiedliwy i On naprawdę istnieje, to dlaczego dopuścił do tego, aby takim kataklizmie tylu niewinnych ludzi zginęło i tak dotkliwie ucierpiało”.

 • Adwentyści Dnia Siódmego i ordynowanie kobiet na pastorów!

  Adwentyści Dnia Siódmego, podobnie jak Świadkowie Jehowy i badacze Pisma Świętego, wywodzą się z jednego pnia adwentowego, istniejącego już w XIX wieku. Niewiele miejsca się im poświęca na łamach prasy, a ponieważ ostatnio działy się u nich ciekawe i ważne sprawy, dlatego poświęcamy im uwagę w naszym artykule. Temat istotny, nie tylko dla adwentystów.

 • Żyją dzięki invitro... Wybiórcza prawda Gazety Wyborczej.

  A co z dziećmi urodzonymi "dzięki" gwałtowi? A co z dziećmi urodzonymi dzięki zakazowi aborcji?

 • Który papież wprowadził niedzielę?

  Czy to któryś z papieży wprowadził niedzielę? Czy może była ona spuścizną apostolską? Artykuł nasz odpowiada na te pytania.

 • Różne wypowiedzi E. G. White (cz. 2)

  E. G. White, prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, znana jest z wielu dziwnych i kontrowersyjnych wypowiedzi. Wszystkie one pochodzą ponoć z Bożych natchnień. W naszym artykule przytaczamy te, jak się wydaje, najważniejsze.

 • Różne wypowiedzi E. G. White (cz. 1)

  E. G. White, prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, znana jest z wielu dziwnych i kontrowersyjnych wypowiedzi. Wszystkie one pochodzą ponoć z Bożych natchnień. W naszym artykule przytaczamy te, jak się wydaje, najważniejsze.

 • Oczekiwania adwentystów i Towarzystwa Strażnica powiązane z datami 1844 i 1914 oraz reinterpretacja wydarzeń związanych z nimi

  Adwentyści i Świadkowie Jehowy lubią podkreślać różnice między ich naukami. Nie przedstawiają jednak rzetelnie podobieństw z tym związanych. W artykule naszym ukazujemy jak podobnie ulegała zmianom eschatologia jednych i drugich. Jak rok 1914 odpowiadał dacie 1844 i jak dostosowywano te daty do nowych potrzeb.

 • Czy chrześcijanie zaczęli odpoczywać w niedzielę dopiero w IV wieku?

  Adwentyści twierdzą, że odpoczynek niedzielny chrześcijan pojawił się dopiero w IV wieku. Czy tak było naprawdę? Poczytajmy źródła wczesnochrześcijańskie, które tu cytujemy.

 • O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne (cz. 2)

  O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne, to zbiór rozmaitych stwierdzeń o prorokini adwentystów. Najczęściej są to cytaty z ich dzieł.

 • O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne (cz. 1)

  O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne, to zbiór rozmaitych stwierdzeń o prorokini adwentystów. Najczęściej są to cytaty z ich dzieł.

 • Ebionici, adwentyści i szabat

  Adwentyści dnia siódmego wierzą dziś w Trójce Świętą. Nie zawsze jednak tak było. Obchodzą też szabat, który nie zawsze święcili. Od kogo przyjęli zatem wzorce do swych postępowań? Czy nie od ebionitów, którzy odrzucali Bóstwo Jezusa i świętowali sobotę?

 • Dwulicowy stosunek E. G. White do niedzieli

  Prorokini adwentystów E. G. White zdecydowanie odrzucała niedzielę, będącą według niej "piętnem bestii". Ale gdy obchodzili ją w pewien sposób adwentyści, to przestawała ona być tym znamieniem. Dziwne? Poznajmy zatem jej opinie o sobocie i niedzieli.

 • Czy adwentyści są sektą?

  Czy adwentyści są sektą? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w tym artykule. Warto zaznaczyć, że nie raz spotkałem się osobiście z 'prywatną' opinią adwentystów o Kościele Katolickim, jako o największej sekcie. Jak zatem postrzegać adwentystyczne wyznanie?

 • Nauka adwentystów o istniejącym dziś życiu pozagrobowym oraz ich zwalczanie nieśmiertelności duszy

  Adwentyści z całą mocą zwalczają istniejące życie pozagrobowe osób z Nowego Testamentu (oprócz Jezusa) oraz zmarłych ludzi z całej epoki chrześcijańskiej. Natomiast uczą, że szczególnie wybranymi były osoby ze Starego Testamentu, bo już od I wieku żyją one w niebie. Czy to nie jest jakaś niekonsekwencja adwentystów?

 • Czy adwentyści będą znać „dzień i godzinę” powrotu Pana?

  Adwentyści Dnia Siódmego, tak jak Świadkowie Jehowy, wielokrotnie oczekiwali na powrót Jezusa i 'koniec'. Publikujemy ich dawne zapowiedzi i ich wykładnie o tym, ze poznają "dzień i godzinę" nadejścia Pana.

 • Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White – obalenie jej twierdzeń (cz. 2)

  Jeden z dawnych liderów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który opuścił to wyznanie, opisał życie i działalność prorokini tego kościoła. Streszczamy w naszym artykule jego myśli i słowa. W części drugiej kończymy nasz temat.

 • Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White – obalenie jej twierdzeń (cz. 1)

  Jeden z dawnych liderów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który opuścił to wyznanie, opisał życie i działalność prorokini tego kościoła. Streszczamy w naszym artykule jego myśli i słowa.

 • Prorokini E. G. White i pastor C. T. Russell – podobieństwa i różnice w życiu, naukach i działaniu (cz. 2)

  W części drugiej i ostatniej tego artykułu kontynuujemy porównywanie nauk i epizodów z życia i działania prorokini adwentystów E. White i pastora C. T. Russella, założyciela Towarzystwa Strażnica, które dziś jest we władaniu Świadków Jehowy.

 • Prorokini E. G. White i pastor C. T. Russell – podobieństwa i różnice w życiu, naukach i działaniu (cz. 1)

  Jest wiele podobieństw, ale i różnic, między prorokinią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a założycielem Towarzystwa Strażnica. W artykule tym zebraliśmy najważniejsze fakty opisane w publikacjach tych dwóch grup religijnych, wywodzących się z jednego pnia adwentowego.

 • Czy Chrystus odpoczywał w szabat?

  Adwentyści dnia siódmego zwalczają niedzielę, twierdząc, że to "pogański dzień słońca". Równocześnie głoszą, że należy odpoczywać w sobotę, bo tak czynił ponoć Jezus. Czy tak było rzeczywiście?

 • Fałszywe proroctwa E. G. White

  Mało komu znane są jedne z pierwszych proroctw E. G. White, prorokini adwentystów dnia siódmego. Oni próbują je bagatelizować albo reinterpretować, ale sami oceńmy słowa ich liderki.

 • Krytyczna analiza Księgi Mormona

 • Męczeństwo 12 Apostołów