Jan Lewandowski

Czy osobą można "napełnić" ?

dodane: 2004-09-10

Omówienie niektórych argumentów Świadków Jehowy przeciw osobowości Ducha Świętego.

Czy osobą można "napełnić" ? Omówienie niektórych argumentów Świadków Jehowy przeciw osobowości Ducha Świętego. Świadkowie Jehowy twierdzą, że Duch święty nie może być osobą, skoro Biblia używa wobec niego terminów typowych dla wody (por. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str. 40-41). Duch święty może być wylany, można nim napełniać i chrzcić jak wodą. Takie określanie Ducha świętego zdaniem Świadków Jehowy ostatecznie wyklucza możliwość osobowości Ducha świętego.

Jedna z książek Świadków Jehowy podaje:

  "Z porównania wersetów biblijnych odnoszących się do ducha świętego wynika, że ludzie mogą być nim 'napełnieni', 'ochrzczeni' lub 'namaszczeni' (Łuk. 1:41; Mat 3:11; Dzieje 10:38). Żadne z tych wyrażeń nie byłoby stosowne, gdyby duch święty był osobą" (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Brooklyn 1991, str. 82, podkreślenie od JL).

Jeśli Świadkowie Jehowy naprawdę w to wierzą to czemu w takim razie nie odmawiają osobowości ludziom wobec jakich nawet ich własna Biblia używa takich samych określeń jak wyżej wspomnianych i używanych wobec Ducha świętego?

I tak, w Wj 15:9 czytamy w Biblii Świadków Jehowy o Izraelitach: "Moja dusza napełni się nimi".
Czy z tego wynika, że Izraelici nie są osobami, skoro czyjaś dusza mogła się nimi napełnić? Świadkowie Jehowy powinni tak właśnie uznać, żeby być konsekwentnym wobec swego powyższego rozumowania zaprezentowanego w książce pt. Prowadzenie rozmów......,
Biblia Świadków Jehowy także w innych miejscach używa wobec pewnych osób terminologii, która zdaniem Świadków Jehowy wyklucza osobowość Ducha świętego. Przypatrzmy się następującym wersetom:

  "Wylany zostałem jak woda i wszystkie moje kości oddzieliły się jedna od drugiej" (Ps 22:14, podkreślenie od JL). "Czyż nie wylałeś mnie jak mleko i nie sprawiłeś, że stężałem jak ser? " (Hi 10:10, podkreślenie od JL). "Anna odrzekła, mówiąc: >>Nie, mój panie! Jestem niewiastą wielce uciśnioną na duchu; ani wina, ani odurzającego napoju nie piłam, lecz wylewam swą duszę przed Jehową" (1 Sm 1:15, podkreślenie od JL).Świadkowie Jehowy zgadzają się z niektórymi z komentatorów, że termin dusza może oznaczać osobę, jestestwo, całego człowieka (por. Prowadzenie rozmów....., str. 90 - 91; Będziesz mógł żyć....., str. 76-79). Skoro zatem w wyżej przytoczonym wersie z 1 Sm 1:15 zastosowano w Biblii Świadków Jehowy zwrot "wylewać" wobec osoby Anny, to czemu Świadkowie Jehowy nie zanegują tu faktu jej osobowości, skoro uważają iż taka sama terminologia zastosowana w Biblii wobec Ducha świętego bezspornie neguje możliwość istnienia Jego osobowości? Przyjrzyjmy się też innym używającym takiej samej terminologii wersom, które Biblia Świadków Jehowy stosuje wobec innych osób

  "Te rzeczy chcę pamiętać i będę w sobie wylewać swą duszę. >>Chadzałem bowiem wraz z tłumem, powoli kroczyłem przed nimi ku domowi Bożemu, z głosem radosnego wołania i dziękczynienia świętującej rzeszy" (Ps 42:4, podkreślenie od JL).

  "Jednakże oczy moje są zwrócone ku tobie, Jehowo, Wszechwładny Panie. U ciebie się schroniłem. Nie wylewaj mej duszy" (Ps 141:8, podkreślenie od JL).

  "Do matek swych mówiły: --Gdzie zboże i wino?-- Bo omdlewały na placach miejskich jak ktoś śmiertelnie ugodzony, bo dusza ich wylewała się w objęciach ich matek" (Lm 2:12, podkreślenie od JL).


Wyżej wzmiankowana książka Świadków Jehowy podaje również:

  "Jan Chrzciciel powiedział, że Jezus będzie chrzcić duchem świętym, tak jak Jan chrzcił wodą. Jak woda nie jest osobą tak też duch święty nie jest osobą (Mateusza 3:11)" (Będziesz mógł żyć......, str. 40, par. 12).


Powyższe określenie "chrzcić duchem świętym" znaczyłoby więc "zanurzać" w duchu świętym, bowiem Świadkowie Jehowy uważają, że wyraz "chrzcić" znaczy "zanurzać, pogrążać" (Prowadzenie rozmów.........., str. 55).

Czy zatem w świetle tej wypowiedzi Świadkowie Jehowy odmówią Mojżeszowi prawa do bycia osobą, skoro nawet ich własna Biblia mówi o nim:

"(...) i wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżeszu (...)" (1 Kor 10:2)?

Jak widać nawet Biblia samych Świadków Jehowy po raz kolejny używa wobec osób terminologii, która ich zdaniem neguje osobowość Duch świętego.


Podsumowanie


Po raz kolejny wyszło na jaw jak niekonsekwentni są Świadkowie Jehowy w swym interpretowaniu Biblii. Kiedy Biblia wyraża się idiomatycznie i metaforycznie o Duchu świętym, to oni łamiąc reguły jej języka interpretują te fragmenty dosłownie aby w taki sposób ośmieszyć i zanegować koncepcję osobowości Duch świętego. Postępując tak Świadkowie Jehowy wpadają w pułapkę niekonsekwencji własnego rozumowania, gdy wobec innych osób stosują w swej Biblii terminologię przy pomocy której negują osobowość Ducha świętego.


Artykuł został pobrany z www.brooklyn.warsaw.com.pl

Jan Lewandowski - Sierpień 2002

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane