Jan Lewandowski

Rzeczownik pneuma w interpretacji Świadków Jehowy

dodane: 2004-09-10

       Aby zanegować osobowość Ducha świętego, Towarzystwo Strażnica w swej broszurze pt. Czy wierzyć w Trójcę? (Brooklyn 1989) użyło argumentu, że rzeczownik pneuma, oznaczający ducha, jest rodzaju nijakiego. We wspomnianej broszurze czytamy na str. 22:


"Natomiast użycie greckiego słowa rodzaju nijakiego, oznaczającego ducha (pneu'ma), słusznie pociąga za sobą zastosowanie zaimka rodzaju nijakiego - >>ono<<".

        Następnie ta sama broszura na poparcie swego wywodu cytuje na tej samej stronie komentarz z New American Bible w odniesieniu do J 14:17, gdzie czytamy, że rzeczownik duch jest rzeczywiście rodzaju nijakiego, a ponadto "większość MSS [manuskryptów] greckich stosuje rzeczowe 'it' [ono, coś]" wobec tego rzeczownika.

        Czemu Towarzystwo Strażnica uważa, że ta argumentacja w jakikolwiek sposób świadczy przeciw Duchowi Świętemu? Nie mówią tego wprost, prezentują ten argument w swej broszurze dość lakonicznie, lecz najprawdopodobniej chodzi im o to, że rodzaj nijaki rzeczownika ma przeczyć osobowości Ducha świętego. Słów takich jak 'to', czy 'coś' używamy przecież wobec bytów bezosobowych. Czy tak jest w istocie? Czy użycie na określenie Ducha świętego rzeczownika pneuma, będącego w rodzaju nijakim, przeczy osobowości Ducha świętego? Nie, w rzeczywistości argumentacja ta jest bardzo słaba, niekonsekwentna (jak zaraz wykażę), i żeruje ona dodatkowo na nieznajomości greki u czytelników tej broszury.

        Wystarczy wskazać tylko na jeden jedyny wers w Biblii, który powyższą argumentację Towarzystwa Strażnica pozbawia jakiegokolwiek sensu. W J 4,24 czytamy bowiem, że Bóg jest duchem (pneuma):

"Bóg jest duchem (pneuma - przyp. JL); potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (J 4:24, Biblia Tysiąclecia). W Przekładzie Nowego Świata również czytamy w J 4:24: "Bóg jest Duchem", [...]".

        Jak widzimy, w wersie tym będące w rodzaju nijakim słowo pneuma zostało użyte w stosunku do Boga Ojca, co wskazuje, że rzeczownik pneuma, mimo iż jest w rodzaju nijakim nie musi mieć nic wspólnego z negowaniem tego, że ktoś jest osobą. Jeśli zatem Towarzystwo Strażnica byłoby konsekwentne, to powinno też w tym wypadku odmówić nawet Bogu Ojcu charakteru bytu osobowego. Tego jednak Towarzystwo Strażnica nie robi, z wiadomych powodów. Tak, czy inaczej, wers z J 4:24 dobrze pokazuje, że rzeczownik pneuma nie musi negować osobowego charakteru jakiejś rzeczywistości, skoro jest używany w Biblii także na określenie Boga Ojca, który jak najbardziej jest Osobą.


 

Jan Lewandowski - Grudzień 2003

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane