Małgorzata Brojek

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Chrześcijaństwo czy paulinizm - polemika

Prezentujemy polemikę Małgorzaty Brojek z serwisem Racjonalista. Jednocześnie przestrzegamy, że niektóre poglądy autorki prezentowane w tym tekście są niezgodne nie tylko z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego ale i z ogólnie pojmowaną doktryną chrześcijańską. Redakcja niniejszego portalu nie utożsamia się zatem do końca z wszystkim co jest prezentowane w tym tekście. Tym niemniej uznaliśmy jednak polemikę autorki za wartą opublikowania.
28 września 2017 09:28