Prace zbiorowe

Odpowiedź na tekst "Badanie zdrowia psychicznego Jezusa. Czy był on wariatem?" Leszka Nowaka, który insynuuje, że Chrystus był obłąkany i chory na schizofrenię.
7 października 2013 21:01