Wszystkie artykuły w J 1,1 - jeden werset, a tyle kontrowersji...