Jan Lewandowski

Czy zwrot z Łk 23:43 w Przekładzie Nowego Świata, istniał już w Starym Testamencie?

dodane: 2004-09-10

Każdy, kto lubi polemizować ze Świadkami Jehowy [dalej ŚJ], wie, że twierdzą oni, iż w Łk 23:43 Jezus miał rzekomo powiedzieć do łotra na krzyżu:


"A on Rzekł do niego: 'Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju" (Przekład Nowego Świata - Biblia ŚJ).

Prawie każdy polemizujący od czasu do czasu z ŚJ wie, że taka interpunkcja w Biblii ŚJ w Łk 23:43 sprawia, iż dzięki Towarzystwu Strażnica łotr do raju już nie zawitał. A przynajmniej nie tego samego dnia, kiedy rozmawiał z nim Jezus.

Polemiści jednak nie dają za wygraną i żądają od ŚJ dowodów na potwierdzenie takiej, a nie innej interpunkcji w Łk 23:43. Wiadomo bowiem, że w starożytnych manuskryptach greckich NT nie ma interpunkcji. Zatem polemiści stosują wobec ŚJ żądanie, aby ci wskazali inne miejsce w NT, gdzie Jezus choć raz posłużył się zwrotem z interpunkcją w wersji ŚJ: "Zaprawdę mówię ci dzisiaj".

Takiego zwrotu nie spotkamy jednak w żadnym innym miejscu NT. Tym samym ŚJ nie mają żadnego potwierdzenia dla swej interpunkcji użytej w Łk 23:43.

Niektórzy Świadkowie Jehowy do tego stopnia są zdesperowani tym faktem, że zaczęli takiego zwrotu szukać poza NT, czyli w ST. I "znaleźli", a przynajmniej tak im się wydaje.

Przypatrzmy się temu, co znaleźli ŚJ na "potwierdzenie" swej interpunkcji w Łk 23:43.

Oto dwa przykładowe wersy z ST, które brzmią:

"Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać" (Pwt Pr 5:1, Biblia Tysiąclecia -dalej BT)

"oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu" (Pwt 30:18, BT)

Takie wersy mają pewnym ŚJ "potwierdzać" prawidłowość interpunkcji zastosowanej w Łk 23:43 przez Biblię ŚJ. W tym miejscu nasi domorośli bibliści triumfują i pieją z radości. Mało tego, owi ŚJ w tym miejscu nawet "wznieśli się na wyżyny naukowości", bowiem wymyślili swego rodzaju pojęcie mające ich zdaniem trafnie definiować całą ich powyższą argumentację. Owo pojęcie to "retoryka semicka". Poprzez pojęcie "retoryka semicka" odbiorca ich powyższej argumentacji ma rozumieć, że mówiąc rzekomo "Zaprawdę powiadam ci dziś" Jezus posłużył się "starotestamentalną retoryką semicką Mojżesza".

Infantylizm i naiwność tej argumentacji są jednak rażące aż do bólu.

Po pierwsze, wspomniane wyżej fragmenty ST pochodzą z Pięcioksięgu, a ten jak wiadomo powstał (wedle ŚJ) prawie 1500 lat przed Chrystusem. Nawet dziecko wie, że każdy język przez ten czas potrafi się zmienić nie do poznania nie tylko w zakresie leksykalnym, ale w zakresie składni przede wszystkim.

Przykładowo, angielszczyzna przez zaledwie 300 lat zmieniła się do tego stopnia, że dziś nie byłaby już zrozumiała dla przeciętnego Anglika.

Polszczyzna sprzed ok. 1000 lat jest dziś zupełnie niezrozumiała dla współczesnego Polaka (wystarczy przywołać klasyczny przykład Bogurodzicy).

Pewne zwroty w danym języku są często charakterystyczne tylko dla jednego pokolenia. W języku polskim na przykład nikt z młodzieży już dziś nie używa zwrotów tak charakterystycznych dla pokolenia swych rodziców, np. "szafa gra", "morowy chłop", "mowa trawa", itd. Owszem, zwroty te mogą być zrozumiałe, czasem gdzieś zasłyszane, jednakże nie stosuje się ich już wśród współczesnej młodzieży na taką skalę jak stosowało się wśród starszych pokoleń. A przecież dzieli nas tylko jedno pokolenie od tych, którzy takimi zwrotami posługiwali się regularnie. Nie trudno domyśleć się w tym momencie, że następne pokolenie wyeliminuje całkowicie takie zwroty z użycia i z czasem drogą naturalną zanikną one zupełnie i pozostaną już tylko w starych słownikach języka polskiego.

W tym kontekście przypisywanie Jezusowi powiedzeń Mojżesza zupełnie mija się z celem.

Na tym jednak nie koniec polemiki z ŚJ w tym temacie. Okazuje się bowiem, że Mojżesz wcale nie musiał powiedzieć "zaprawdę powiadam wam dziś", jak chcieliby ŚJ.

Jeden z filologów zajmujący się zawodowo językami semickimi (znany z news:pl.soc.religia pod pseudonimem 1122), podjął się rozbioru gramatycznego powyższych zdań z ST cytowanych przez ŚJ, dokonując profesjonalnej polemiki filologicznej.

Poniżej wstawiamy fragment tej polemiki, która analizuje te wersety pod względem gramatycznym, a która z racji wysokiego poziomu zastosowanych argumentów filologicznych jest przez nas uważana za cenną i godną przechowania. Pseudonim oponenta zastąpiliśmy skrótem "ŚJ".

[...] Przypatrzmy się dokładniej, czy to rzeczywiście podobna konstrukcja:

Łk 23:43:
soi lego: semeron met` emoy ese en to paradeiso
A              B

mamy wiec cześć A = soi lego (tobie mowie) i w części B zawarta jest informacja o czym Jezus mówi.

Szyk zdania jest prosty - najpierw A, potem B.

A jak to jest w podanych przez ŚJ przykładach?

(Pwt 5:1) hebr: ha-mmiszpatim aszer anochi daver be-aznechem ha-jjom.
praw     które ja mówie do waszych uszu dziś
B           A

Tu mamy najpierw B (o czym mówi), potem A (orzeczenie), odwrotnie niż u Łukasza.

W LXX mamy tu: 'krimata hosa ego lalo'
praw które ja mowie.

Tu tez jest najpierw B, potem A, odwrotnie niż u Łukasza.

Jest to więc zupełnie inna konstrukcja.

Idźmy dalej:

"słów, które ci dzisiaj nakazuję" (Powt.Pr.28:14)

hebr: mikkal hadbarim aszer anochi msauue attehem ha-jjom
wszystkich słów które ja przykazuje wam dzisiaj.

LXX: panton ton logon hon ego entellomai
wszystkie słowa ktore ja przykazuje
B                          A

Znowu mamy konstrukcje: A= przykazuje, B= to co przykazuje
w szyku BA, odwrotnie niż u Łukasza.

Idźmy dalej:

"mówię wam dzisiaj" (Powt.Pr.30:18)

hebr: higgadti le-chem hajjom ki...
oświadczam wam dzisiaj że...

hebr: anangello soi semeron hoti...
oświadczam wam dzisiaj, że ...

Mamy więc tu wprawdzie szyk AB, ale jak widać konstrukcja w której miedzy podmiotem, a dopełnieniem stoi okolicznik zdania A (semeron), wymaga użycia spójnika 'że'.

W Biblii aramejskiej używanej od początku chrześcijaństwa w
patriarchacie Antiochii i na Bliskim Wschodzie mamy w Pwt 30:18:

hawut - chun jaumono de...
wskazałem wam dziś, że...

Natomiast inaczej jest w wersecie Łk 23:43:

Omar le-h jeszu` amin omar ano lo-ch de
Mówi do-niego Jezus: zaprawdę mówię ja do-ciebie, że

yaumono `ami tehue ba-pardajso.
dzisiaj ze mną będziesz w -raju

Identycznie jak i w Peszitta.

Tłumaczenia aramejskie mówią zgodnie u Łk 23:43.

Mówi do-niego Jezus: zaprawdę mówię do-ciebie, ze dzisiaj ze mną będziesz w-raju.

Podczas gdy w Pw 30:18 mamy:

hebr: higgadti le-chem hajjom ki...
oświadczam wam dzisiaj że...

LXX: anangello soi semeron hoti...
oświadczam wam dzisiaj, że...

aram: hawut - chun jaumono de...
wskazałem wam dziś, że...

Jak widać konstrukcje przytoczone przez ŚJ są tylko pozornie podobne do Łk 23:43. A fałszerstwo Świadków Jehowy pozostaje fałszerstwem.

Nie da się zaprzeczyć, ze Świadkowie Jehowy, aby ratować swoje dogmaty wprowadzili nie tylko inny przecinek, ale w ogóle zmienili szyk zdania. [...] 1122


Artykuł został pobrany z www.brooklyn.warsaw.com.pl

Jan Lewandowski - Czerwiec 2003

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane