Włodzimierz Bednarski

Angielska wersja książki pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy (...) 1879-2015

dodane: 2016-06-16
W czerwcu 2016 roku została opublikowana i zamieszczona na anglojęzycznych stronach nowa książka autorstwa W. Bednarskiego (katolik) i Sz. Matusiaka (ewangeliczny chrześcijanin). Jest to angielska wersja książki pt. "Zmienne nauki Świadków Jehowy. Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011" poszerzona o lata 2012-2015.

W roku 2012 została wydana papierowa książka pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy. Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011.

Od tej pory co pół roku książka ta była uaktualniana w wersji elektronicznej i jest dostępna dla każdego:

 http://www.piotrandryszczak.pl/zmienne-nauki-swiadkow-jehowy.html

W roku 2016 została opublikowana elektroniczna skrótowa jej wersja w języku angielskim dostępna w jako PDF, która zawiera materiał aż do roku 2015, a nawet posiada dodatek z dopiskami za pierwszą połowę roku 2016:

   https://wtsarchive.com/pub/x-ect16-e_ever-changing-teachings-of-jehovah-s-witnesses

Jej tytuł angielski to:

Ever-changing teachings of Jehovah’s Witnesses

The most important changes in the doctrine of the Watchtower Society in the years 1879-2015

 

Wprowadzenie

[po polsku oddane wstępne słowa z angielskiej wersji]

Największym wrogiem Świadków Jehowy są ich dawne publikacje – Leonard Chretien.

 

Publikacja ta w języku angielskim jest skrótową wersją polskiej książki pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 (2012) oraz jej rozszerzonej wersji elektronicznej z roku 2015.

W związku z tym, że środowiska anglojęzyczne są bardziej obeznane z omawianą problematyką, dlatego pozbawiamy nasze opracowanie szerokiego wstępu i komentarzy, które są zamieszczone w wielu miejscach w wersji polskiej. Liczymy, że same tytuły działów, rozdziałów i podrozdziałów naprowadzą czytelników do odpowiedniego zrozumienia tekstów i intencji autorów.

Książka ta w języku polskim jest szeroko dostępna w Internecie i mogą z niej swobodnie korzystać osoby znające ten język.

 

http://www.piotrandryszczak.pl/zmienne-nauki-swiadkow-jehowy.html

 

Zaznaczamy też, że wszystkie zmieniające się nazwy głównego czasopisma Świadków Jehowy oznaczamy w naszej publikacji skrótowo jako The Watchtower.

Chcemy poinformować czytelników, że praktycznie nie da się wymienić wszystkich zmian doktrynalnych od lat wczesnych, to znaczy od momentu, gdy powstało czasopismo Strażnica w roku 1879 lub od czasu, kiedy C. T. Russell (zm. 1916) zaczął cokolwiek publikować (od roku 1876). Przykładowo w roku 1917 Towarzystwo Strażnica wydało swój komentarz do Apokalipsy św. Jana i Księgi Ezechiela pt. Dokonana Tajemnica, którym posługiwało się do roku 1929. Natomiast w roku 1930 organizacja ta wydała nowy komentarz do Apokalipsy pt. Światło, który posiadał wykładnię całkowicie zmienioną w stosunku do poprzedniego i to w każdym omawianym wersecie biblijnym! To samo dotyczy też Księgi Ezechiela, gdyż nowy komentarz pt. Vindication (trzy tomy), wydany w latach 1931-1932, całkowicie odrzucał interpretację zawartą w książce pt. Dokonana Tajemnica. Tak również było z innymi książkami autorstwa C. T. Russella i J. F. Rutherforda (zm. 1942), prezesów Towarzystwa Strażnica, które zostały porzucone przez ich następcę N. Knorra (zm. 1977).

Od roku 1950 częściowo ‘ustabilizowała’ się sytuacja dotycząca zmian doktryny, gdyż Towarzystwo Strażnica rozpoczęło wtedy wydawać swoją Biblię i dostosowało tym swoją wykładnię do niej. Wcześniej zaś, gdy organizacja ta korzystała z różnych przekładów biblijnych, często wyszukiwała takie, które pasowały jej do rozwiązań doktrynalnych akceptowanych przez Świadków Jehowy.

Jednak w latach 1950-2015 Towarzystwo Strażnica też wprowadziło wiele nowych nauk, które opisujemy (szczególnie wiele w roku 2013).

Chcemy też zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze da się szczegółowo określić, w którym roku Towarzystwo Strażnica zmieniło jakąś naukę. Przykładowo wiele nauk zmieniono w latach 1917-1929, a równocześnie nadal drukowano, reklamowano i rozprowadzano, aż do roku 1929, Wykłady Pisma Świętego (See The Watchtower 01.11 1929 p. 322). Podobnie było z książką pt. Harfa Boża (1921), którą drukowano aż do roku 1940, a studiowano nawet w roku 1943, a przecież wiele nauk z niej już w latach 1921-1943 zmieniono (np. krzyż, data paruzji w roku 1874):

 

In 1943, I symbolized my dedication to God by water baptism. By then I was conducting Bible studies in three of the neighboring villages—Dhravískos, Palaeokomi, and Mavrolofos. I used the book The Harp of God as our Bible study aid. (The Watchtower 01.10 1999 p. 23).

 

Trzeba tu stwierdzić, że opracowanie nasze w dużej mierze bazowało na książce autorstwa Davida A. Reeda pt. Index of Watchtower Errors 1879 to 1989. Jednak jego treści w naszej publikacji rozszerzyliśmy, dodając nowe nauki z lat 1990-2015.

Wydaje się, że nasze opracowanie będzie przydatne zarówno dla wielu poszukiwaczy prawdy, jak i dla licznych Świadków Jehowy, którzy zechcą zapoznać się z historią swego wyznania oraz kształtującymi się naukami Towarzystwa Strażnica.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane