Włodzimierz Bednarski

Czy Amerykanie dominują wśród Świadków Jehowy?

dodane: 2016-02-04
Pytanie: czy Amerykanie dominują wśród Świadków Jehowy, nie jest wcale dziwne. Dawno już temu mówiło się o tej grupie jako "sekcie amerykańskiej" i nie tylko z powodu jej pochodzenia. Nie mamy pełnych danych, bo ich Świadkowie Jehowy ostatnio nie publikują. Dlatego zamieszczamy w naszym artykule tylko szczątkowe informacje o pomazańcach z tej organizacji.

Czy Amerykanie dominują wśród Świadków Jehowy?

 

Towarzystwo Strażnica podkreśla często, że wśród Świadków Jehowy panuje równość ras i narodów, a żadna nacja nie jest w niczym uprzywilejowana.

Oto przykładowa deklaracja tej organizacji:

 

„W obecnych czasach autentyczną chrześcijańską społeczność braterską, niezmąconą różnicami rasowymi, tworzą Świadkowie Jehowy” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 281).

 

Czy rzeczywiście wśród Świadków Jehowy nie występuje uprzywilejowanie żadnego narodu?

Otóż już wiele lat temu znawcy przedmiotu zaobserwowali, że w Towarzystwie Strażnica szczególnym przywilejem cieszą się Amerykanie. Chodzi tu o powoływanie do klasy niebiańskiej i możliwość spożywania symboli chleba i wina podczas dorocznej Pamiątki.

Oto porównanie kilkunastu danych fragmentarycznych, z dostępnych nam materiałów Towarzystwa Strażnica (po roku 1994 zaprzestano podawać liczbę spożywających symbole w USA).

 

Rok

Liczba głosicieli na świecie (przeciętna roczna)

Liczba głosicieli w USA (przeciętna roczna)

Procent głosicieli z USA w skali świata

Liczba spożywających symbole na świecie

Liczba spożywających symbole w USA

Procent spożywających symbole z USA w skali świata

1966

1 058 675

305 481

28,85

11 179

5016

44,86

1970

1 384 782

371 561

26,83

10 526

4609

43,78

1975

2 062 449

534 765

25,92

10 550

4610

43,69

1980

2 175 403

543 457

24,98

9564

4237

44,30

1985

2 865 183

678 510

23,68

9051

3899

43,07

1991

4 071 954

846 028

20,77

8850

3666

41,42

1994

4 695 111

889 570

18,94

8617

3535

41,02

2000

5 783 003

945 000

16,34

8661

brak danych

???

2006

6 491 775

1 008 281

15,53

8758

brak danych

???

2010

7 224 930

1 115 786

15,44

11 202

brak danych

???

2013

7 698 377

1 167 723

15,16

13 204

brak danych

???

2014

7 867 958

1 186 598

15,08

14 121

brak danych

???

 

Źródła danych w tabeli: ang. „Służba Królestwa” Nr 6, 1967 s. 3; ang. „Służba Królestwa” Nr 6, 1970 s. 1; ang. „Służba Królestwa” Nr 8, 1975 s. 7; ang. „Nasza Służba Królestwa” Nr 7, 1980 s. 4; ang. „Nasza Służba Królestwa” Nr 8, 1985 s. 1; ang. „Nasza Służba Królestwa” Nr 8, 1992 s. 7; ang. „Nasza Służba Królestwa” Nr 8, 1994 s. 2; Strażnica Nr 5, 1967 s. 10, 13; Strażnica Tom XCII [1971] Nr 4 s. 20, 25; Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 18; Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 22-23; Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 24-25; Strażnica Nr 1, 1992 s. 13; Strażnica Nr 1, 1995 s. 15; Strażnica Nr 1, 2001 s. 21; Strażnica Nr 3, 2007 s. 30; „Rocznik Świadków Jehowy 2011” s. 46, 51; „Rocznik Świadków Jehowy 2014” s. 176, 184; „Rocznik Świadków Jehowy 2015” s. 176, 184.

 

Widzimy z powyższego zestawienia, że w roku 1994 głosiciele z USA stanowili niecałe 19% ogółu głosicieli z całego świata. Natomiast spożywający symbole z USA stanowili aż 41% wszystkich pomazańców z całego świata.

Zauważyć można też, że choć bardzo spada procent głosicieli z USA względem głosicieli z całego świata, to procent spożywających symbole tylko nieznacznie się zmniejsza (w roku 2014 głosiciele z USA stanowili już tylko 15,08% ogółu głosicieli).

Jak te tendencje co do spożywających symbole potoczyły się w kolejnych latach pozostanie dla nas tajemnicą, gdyż Towarzystwo Strażnica nie podaje ostatnio swoich danych dotyczących USA.

 

Jest jeszcze inny czynnik wskazujący pośrednio na to, że Amerykanie są uprzywilejowani w Towarzystwie Strażnica. Oto słowa tej organizacji o miejscu z którego wysyłane są nauki dla Świadków Jehowy z całego świata:

 

„Miejscem, skąd w I wieku n.e. kierowano pracą wszystkich zorganizowanych chrześcijan, było Jeruzalem (Dzieje 15:1, 2). Dziś jest nim Brooklyn, dzielnica Nowego Jorku” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 23 s. 16).

 

         „Podobnie jak zbór chrześcijański pierwszego stulecia był kierowany z Jerozolimy, tak ogólnoświatowe dzieło ogłaszania Królestwa jest dzisiaj kierowane z dogodnie położonego Brooklynu, dzielnicy miasta Nowy Jork. (...) W tym idealnie położonym miejscu, z najlepszymi możliwościami transportowymi, gdzie codziennie przewijają się tysięczne rzesze obserwatorów, funkcjonuje drukarnia centralnego ośrodka świadków Jehowy, w której każdego dnia wytwarza się setki tysięcy Biblii, książek i czasopism obwieszczających Królestwo Boże” (Strażnica Nr 19, 1966 s. 11).

 

         Pomimo tego Towarzystwo Strażnica uczy, że „poselstwo świadków Jehowy nie pochodzi z Ameryki”:

 

„Podobnie dzisiaj poselstwo świadków Jehowy nie pochodzi z Ameryki, tylko od Boga Najwyższego, i Jehowa Bóg przekazuje je wiernym ludziom przez działanie swego świętego ducha. Prawda nie jest bynajmniej poselstwem amerykańskim, chociaż z uwagi na dogodność położenia i praktyczne prowadzenie działalności Towarzystwa jego główne biuro mieści się w Nowym Jorku, jednym z największych dzisiaj na ziemi ośrodków handlu i komunikacji morskiej” (Strażnica Nr 7, 1960 s. 8).

 

         Jak widzimy z powyższego w Towarzystwie Strażnica Amerykanie w pewien sposób dominują, a usytuowanie ich głównego biura w USA jeszcze bardziej to uwidacznia.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane