Włodzimierz Bednarski

Czy Chrystus powrócił w 1914 roku?

dodane: 2013-11-26
Gdy Towarzystwu Strażnica 'znudził się' powrót Jezusa w roku 1874, to po prostu przeniesiono go na rok 1914. Okazało się, że Jezus miał być na ziemi już od 1874, a jednak go nie było! Nikt nie zauważył Chrystusa, tak jak i nikt nie zauważył Go w roku 1914. Tylko to "wyliczono"!

Czy Chrystus powrócił w 1914 roku?

 

         Gdy po roku 1930 Świadkowie Jehowy wycofali swą naukę o tym, że Chrystus niewidzialnie powrócił w roku 1874, zaczęli nauczać o Jego niewidzialnym powrocie w roku 1914 (patrz np. broszura z 1930 r. pt. „Wojna czy pokój?” s. 28). Widać więc, że Jego przyjście „zauważyli” czy raczej odczuli dopiero po 16 latach od czasu  Jego powrotu! Czemu Świadkowie Jehowy odrzucili naukę o powrocie Chrystusa w roku 1874?

Otóż pewnie dlatego, że nie było żadnych przekonywujących dowodów, że ten powrót miał miejsce. Prócz tego Świadkowie Jehowy lubują się w odróżnianiu swymi naukami od innych wyznań, a ponieważ o roku 1874 nauczały pozostałe grupy badaczy, powołujące się na Russella, więc Świadkowie Jehowy postanowili być oryginalni i zmienili swój pogląd. Ciekawe, że Świadkowie Jehowy ucząc o roku 1874 powoływali się na Biblię, a jednak tą naukę odrzucili. Książka pt. „Proroctwo” uczyła:

 

„Pismo Św. dowodzi, że wtóra obecność Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęła się w roku 1874 po Chr.” („Proroctwo” 1929 s. 72).

 

Dziwne, że prawie identyczne zdanie tylko z inną datą zawierała Strażnica Nr 24, 1931 s. 383, która uczyła:

 

„Pismo Św. dowodzi, że wtóra obecność Jezusa Chrystusa rozpoczęła się w przybliżeniu około 1878 roku Pańskiego”.

 

Było to już, jak widzimy, w roku 1931, gdy Świadkowie Jehowy mieli naukę o roku 1914! Jak oni godzili te sprzeczne nauki pozostanie chyba ich tajemnicą.

         Jakie dowody przedstawiają Świadkowie Jehowy na to, że Chrystus powrócił w roku 1914?

         Głody, mory, wojny, trzęsienia ziemi, to według Świadkowów Jehowy dowód, że Jezus powrócił („Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” s. 150-153). Co ciekawe, zjawiska te dotykają nie tylko ludzi z innych wyznań i religii, ale i ich samych. Nie wiem więc po cóż Świadkom Jehowy potrzebne było to przyjście Chrystusa. Na potwierdzenie swej nauki przedstawiają oni też wyliczenie daty powrotu Chrystusa. Wystarczy do roku 607 przed Chr. dodać 2520 lat i już mamy rok 1914 i Chrystus staje się obecny (jw. s. 140-141). Ale czy może jest dokładniejsza data? Otóż jest i to nawet dwie! Świadkowie Jehowy zawsze wiążą powrót Jezusa z końcem „czasów pogan” i powyżej przedstawione wyliczenie określa czas obu wydarzeń jako równoczesnych. Oto obie oferowane przez Towarzystwo Strażnica daty powrotu Chrystusa:

 

         około 1  X (Strażnica Nr 3, 1969 s. 5 por. Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 23; „Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” s. 136, 719). Tę datę Świadkowie Jehowy podtrzymywali do roku 1969.

 

         około 4/5 X (Strażnice: Rok XCII [1971] Nr 22 s. 11; Rok XCV [1974] Nr 9 s. 24; Rok CI [1980] Nr 13 s. 9). W ang. książce Man`s Salvation out of World Distress at Hand! 1975 (s. 287) Świadkowie Jehowy napisali:

 

„parousia Chrystusa w mocy Królestwa rozpoczęła się najpierw ok. 4/5 października 1914 roku”.

 

         Zapytajmy Świadków Jehowy, jak godzą oni te stwierdzenia ze słowami Jezusa, że nikt nie zna dnia i godziny Jego powrotu (Mt 24:36).

         Czy nadal są oni pewni tego, że Chrystus powrócił w roku 1914?

Otóż da się zauważyć pewną ewolucję nauki Towarzystwa Strażnica. O ile poprzedni podręcznik do studium pt. „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” zawierał wiele stron (s. 142-149) poświęconych powrotowi Chrystusa, to nowy, pt. „Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego” nie wspomina o powrocie Jezusa. Mówi jedynie o panowaniu Królestwa Bożego i dniach ostatnich (s. 90-107).

Mało tego, rok 1914 połączony z powrotem Chrystusa nie pojawia się ostatnio zbyt często na łamach Strażnicy. Towarzystwo Strażnica od kilku lat, nie mając rzeczowych argumentów, raczej unika stwierdzenia, że Jezus powrócił w roku 1914. Częściej pisze o Jego królowaniu w niebie od roku 1914.

         Czyżby Świadkowie Jehowy chcieli wycofać się ze swej nauki dotyczącej powrotu? Czas pokaże.

         Dziś jedno jest pewne: szeregowi Świadkowie Jehowy wątpią w to, że Chrystus powrócił w roku 1914 r. Strażnica Nr 2, 1999 s. 11 poleca nawet modlić się za takich głosicieli. Podaje ona:

 

„Obecnie niektórzy chrześcijanie najwyraźniej utracili poczucie, iż żyjemy u schyłku ‘czasu końca’, gdyż koncentrują się na sprawach osobistych (...) Słusznie więc współwyznawcy mogą się modlić, by tacy bracia na nowo rozbudzili w sobie lub utwierdzili wiarę w biblijne dowody, że obecność Chrystusa zaczęła się w roku 1914...”.

 

         Nie dziwmy się, że Świadkowie Jehowy nie dowierzają Towarzystwu Strażnica, bowiem ono tak pogubiło się w swych naukach, że mnożyło niewidzialne powroty Chrystusa i mówiło o trzech:

 

„Po roku 96 n.e. Jezus nie ‘przyszedł’ w dostrzegalny sposób, dopóki w roku 1914 nie wstąpił na tron (...). Potem w ramach spełnienia proroctwa z Księgi Malachiasza 3:1 ‘przyszedłponownie w roku 1918, gdy wkroczył do świątyni Jehowy (...). W niedalekiej przyszłości ‘przyjdzieraz jeszcze, ‘gdy wywrze pomstę...’ ” (Strażnica Nr 7, 1989 s. 11-12 [W roku 2013 Towarzystwo Strażnica skorygowało swoją naukę i naucza, że są dwa powroty Jezusa, ten w roku 1914 i w Armagedonie – patrz Strażnica 15.07 2013 s. 6, 11, 22]).

 

Każdy szeregowy Świadek Jehowy, znający trochę Biblię, zna tekst: „tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” Hbr 9:28. Każdy z nich zauważy, że mowa jest w nim o jednym, widzialnym powrocie Jezusa.

         Nie warto pewnie udowadniać bardziej szczegółowo, że Chrystus nie powrócił w roku 1914, bo pewnie niedługo (tak jak w przypadku roku 1874) Świadkowie Jehowy sami zaprzeczą swej nauce.

Czy Chrystus jest obecny od roku 1914, jak uczą Świadkowie Jehowy? Tak, On jest obecny, ale nie dopiero od roku 1874 czy 1914, lecz od dnia gdy powiedział do Apostołów: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Mt 28:20.

Licznik: 1358
Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane