Włodzimierz Bednarski

Czy kolejny kryzys w Towarzystwie Strażnica?

dodane: 2018-01-10
Artykuł ten został w dnia 13 stycznia 2018 r. kolejny raz uzupełniony o następne dane, które dopiero 10 stycznia przekazało Towarzystwo Strażnica na stronie jw.org. Prawdopodobnie mamy do czynienia z kryzysem w organizacji Świadków Jehowy. Częściowe ukrywanie danych statystycznych za rok 2017, likwidacja Rocznika Świadków Jehowy, spadek liczby chrztów, szczególnie w Polsce i inne kwestie, to potwierdzenie sytuacji kryzysowej. Nasz artykuł zbiera wszystkie dostępne dane dotyczące tego zagadnienia.

Czy kolejny kryzys w Towarzystwie Strażnica?

 

         Tematykę tą w przeszłości opisywaliśmy w dwóch artykułach. Oto ich tytuły:

 

Kryzys z papierem w Towarzystwie Strażnica?

Koniec wzrostu ilości Świadków Jehowy w Polsce???

 

         Kryzys związany z publikacjami?

 

         Od czasu napisania powyższych artykułów wiele wydarzyło się wśród Świadków Jehowy w Polsce i na świecie.

 

         Przykładowo czasopismo Przebudźcie się! przestało być wpierw półmiesięcznikiem, później miesięcznikiem, następnie dwumiesięcznikiem, by ukazywać się teraz tylko co 4 miesiące! Podobnie stało się z drugim czasopismem Świadków Jehowy co zestawiamy poniżej:

 

od stycznia 2006 roku półmiesięcznik Przebudźcie się! staje się miesięcznikiem;

 

od stycznia 2008 roku półmiesięcznik Strażnica zaczyna ukazywać się w dwóch edycjach: pierwszy numer w miesiącu dla ogółu (do rozpowszechniania), a drugi egzemplarz tylko dla Świadków Jehowy i ich uczniów (czasopismo ‘wewnętrzne’, do studium);

 

od stycznia 2013 roku ‘okrojono’ Strażnicę do rozpowszechniania do 16 stron, choć przez całe lata (ang. edycja od 15.08 1950 roku) miała ona 32 strony (Strażnica 01.01 2013 s. 3). To samo dotyczy Przebudźcie się!, które ma od tego czasu 16 stron;

 

od stycznia 2016 roku Strażnica „do rozpowszechniania” i Przebudźcie się! stają się dwumiesięcznikami (bez zmian liczba stron – 16);

 

od stycznia 2018 roku czasopisma Strażnica i Przebudźcie się! „do rozpowszechniania” ukazywać się mają co 4 miesiące, czyli po 3 egzemplarze rocznie. Strażnica „do studium” nadal (od roku 2008) jest miesięcznikiem i posiada 32 strony.

 

         W roku 2016 ogłoszono w Towarzystwie Strażnica, że nie ukaże się już kalendarz na rok 2017, ani na następne lata (powodów nie podano):

https://wtsarchive.com/letter/20160521-p_dot-publikacji-rocznych-na-rok-2017

 

         Kalendarze organizacja ta wydawała co najmniej od roku 1922 (patrz ang. Strażnica 01.11 1921 s. 322). Zerwała więc ze swoją dawną tradycją.

 

         Kolejnym zlikwidowanym periodykiem jest Rocznik Świadków Jehowy. Ostatnio wydano taki na rok 2017 (dane za rok 2016) i ogłoszono, że był on ostatnim wydanym Rocznikiem.

         Ukazywał się on regularnie przez 90 lat od roku 1927, a wcześniej okazjonalnie w roku 1922 i 1925.

 

Jeszcze dnia 5 października 2017 roku w swojej broszurze  pt. Codzienne badanie Pism – 2017 Świadkowie Jehowy czytali takie oto słowa o swym Roczniku:

 

„Jaką radość sprawia nam czytanie w Roczniku o rezultatach naszych wspólnych wysiłków!” (s. 99; por. te same słowa Strażnica marzec 2016 s. 14).

 

         W tym samym miesiącu 2017 roku, na spotkaniu statutowym Towarzystwa Strażnica, ogłoszono ‘likwidację’ Rocznika. Nie podano przyczyny.

 

         Trzeba tu zaznaczyć, że Rocznik Świadków Jehowy i tak był ciągle przez lata odchudzany. Oto dane dotyczące jego liczby stron:

 

         lata 1970-1971 – 325 stron;

         lata 1972-1985 – 260-261 stron;

         lata 1986-2012 – 255 stron (po polsku wychodził od 1994 r.);

         lata 2013-2017 – 192 strony;

         rok 2017, Sprawozdanie z działalności... – kilka stron.

 

         W latach 2015-2017 nie wydano też ani jednego nowego traktatu do rozpowszechniania.

 

         Ale nie o czasopisma i inne publikacje nam tu chodzi, ale bardziej o głosicieli, czyli tych, którzy je roznoszą.

 

Kryzys na świecie?

 

         Wydaje się nam, że pomimo poniższych słów, które entuzjastycznie podchodzą do sprawozdania za rok 2017, nie można ich przyjąć bezkrytycznie.

 

         Entuzjazm wyrażony w Liście do wszystkich zborów

 

         W liście Do wszystkich zborów z dnia 15 grudnia 2017 roku tak oto napisano po opublikowaniu sprawozdania rocznego za miniony rok służbowy:

 

         „Z radością pragniemy podzielić się zachęcającymi informacjami ze sprawozdania z działalności w roku służbowym 2017. Najwyższa liczba głosicieli wyniosła 8 457 107. Lud Jehowy poświęcił na służbę kaznodziejską ogółem 2 046 000 202 godziny, co stanowi 3,1 procent wzrostu w stosunku do poprzedniego roku. Szczególnie zachęcający jest wzrost liczby ochrzczonych o 7,4 procent – w sumie 284 212 osób usymbolizowało swoje oddanie Jehowie! (...). Bardzo budujące jest, że średnio 1 225 279 braci i sióstr pełniło stałą służbę pionierską. To wzrost aż o 8,6 procent! Na całym świecie na uroczystość Pamiątki przybyło 20 175 477 osób. (...) Powyższe liczby są dobitnym świadectwem, że Jehowa błogosławi naszym wysiłkom (Izaj. 60:22)”.

 

(https://swiadkowiejehowywpolsce.org/informacje-prosto-z-kanalu/list-ze-sprawozdaniem-za-2017r/msg116982/#msg116982 ).

 

         Na stronie internetowej Świadków Jehowy jw.org opublikowano takie oto dane światowe za rok 2017, które nas interesują:

 

Liczba obecnych na Pamiątce: 20 175 477

Liczba spożywających emblematy: 18 564

Najwyższa liczba głosicieli: 8 457 107

Przeciętna liczba głosicieli: 8 248 982

Procent wzrostu w stosunku do roku 2016: 1,4

Liczba ochrzczonych: 284 212

Przeciętna liczba pionierów pełnoczasowych: 1 249 946

Przeciętna liczba pionierów pomocniczych: 439 571

Liczba godzin spędzonych w służbie: 2 046 000 202

Przeciętna liczba studiów biblijnych: 10 071 524 (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017).

 

Liczba obecnych na Pamiątce: 20 175 477

 

         Najbardziej dziwnym chwaleniem się jest ze strony Towarzystwa Strażnica podawanie Liczby obecnych na Pamiątce, czyli podczas ich święta.

To tak jakby Kościół Katolicki robił swoje badania statystyczne podczas świąt Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, gdy na mszę przychodzą również osoby, które tylko raz w roku bywają na niej.

Podobnie jest u Świadków Jehowy, skoro najwyższa liczba głosicieli, z najlepszego miesiąca roku, wyniosła dużo mniej, bo 8 457 107.

 

Liczba spożywających emblematy: 18 564

 

         Ta liczba wskazuje na pewien kryzys dotyczący wzrastającej liczby pomazańców z klasy 144 000. Całe lata Towarzystwo Strażnica zapewniało o tym, że liczba pomazańców będzie kurczyć się, bo ‘koniec’ jest blisko:

 

„Wszystko wskazuje na to, że wskutek podeszłego wieku i nieprzewidzianych zdarzeń grono pomazańców żyjących na ziemi wciąż będzie się zmniejszać” (Strażnica Nr 16, 1996 s. 31).

 

„Po szóste, liczba prawdziwych namaszczonych duchem naśladowców Jezusa Chrystusa maleje, choć niektórzy najwidoczniej wciąż będą na ziemi, gdy wybuchnie wielki ucisk. Większość członków ostatka jest już w dość podeszłym wieku i z biegiem lat liczba tych, którzy naprawdę są namaszczeni duchem, topnieje” (Strażnica Nr 2, 2000 s. 13).

 

         „Gdyby się okazało, że na ziemi nie ma żadnego pomazańca, nie powinno to nikogo rozczarować” (Strażnica Nr 16, 1990 s. 30).

 

         Tak rzeczywiście było, ale do czasu, bo od roku 2006 zaczęła rosnąć liczba spożywających emblematy, co ukazuje poniższe zestawienie:

 

1961 r. – 13 284 osoby (Strażnica Nr 2, 1962 s. 12);

1970 r. – 10 526 osób (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 4 s. 25);

1980 r. – 9 564 osoby (Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 23).

1990 r. – 8 869 osób (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21);

2000 r. – 8 661 osób (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21);

2005 r. – 8 524 osoby (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30);

2006 r. – 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

2007 r. – 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6).

2008 r. – 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2009 r. – 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

2010 r. – 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

2011 r. – 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

2012 r. – 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

2013 r. – 13 204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

2014 r. – 14 121 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).

2015 r. – 15 177 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

2016 r. – 18 013 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

2017 r. – 18 564 osoby (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017).

 

         Czy Towarzystwo Strażnica jest z tego faktu zadowolone?

Prawdopodobnie nie, bo wspomina z niepokojem, nawet o chorobach psychicznych wśród swoich głosicieli:

 

Liczba spożywających emblematy. Jest to liczba wszystkich ochrzczonych osób, które spożywały emblematy podczas Pamiątki. Czy jest to zatem liczba pomazańców żyjących jeszcze na ziemi? Niekoniecznie. Pewne czynniki – między innymi dawne przekonania religijne lub nawet zaburzenia psychiczne bądź emocjonalne – mogą powodować, że ktoś błędnie uzna, iż ma powołanie niebiańskie” (Strażnica 15.08 2011 s. 22).

 

Najwyższa liczba głosicieli: 8 457 107

Przeciętna liczba głosicieli: 8 248 982

 

         Czy te podane liczby są wysokie? Świadkom Jehowy wydaje się, że tak.

         Ale porównajmy je z osiągnięciami innych kościołów i religii.

         Adwentyści Dnia Siódmego tak oto podają o sobie:

 

      „W ostatniej kadencji [w latach 2010-2014] liczba ochrzczonych wyznawców wzrosła z 16 mln do 18,5 mln skupionych w 78 810 zborach i 69 213 grupach działających na terenie 215 krajów” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 4).

 

         O Kościele Katolickim Świadkowie Jehowy pisali następująco:

 

„W roku 1999 liczba ludności świata osiągnęła sześć miliardów! Pewna publikacja (The World Almanac) informuje, że obecnie jest 1 165 000 000 muzułmanów, 1 030 000 000 katolików, 762 000 000 hinduistów, 354 000 000 buddystów, 316 000 000 protestantów i 214 000 000 wyznawców prawosławia” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 17).

 

         Natomiast najnowsze opublikowane dane mówią o tym, że na świecie w roku 2015 było 1 285 000 000 katolików (Gość Niedzielny 16.04 2017 s. 7).

 

         Jeszcze jedna uwaga dotycząca liczby 8 248 982 głosicieli.

         Otóż rok wcześniej zanotowano:

 

2016 – przeciętna liczba głosicieli: 8 132 358 (najwyższa: 8 340 847) (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

 

         Gdy do liczby 8 132 358 głosicieli z roku 2016 dodamy liczbę ochrzczonych w roku 2017, to znaczy 284 212 głosicieli, to powinno dać nam liczbę 8 416 570 głosicieli. Ale jest tylko 8 248 982 głosicieli.

         Widać z tego, że w tym czasie odeszło 167 588 innych głosicieli, pomimo, że przybyło nowych 284 212 głosicieli.

 

Procent wzrostu w stosunku do roku 2016: 1,4

         Owszem zanotowano wzrost głosicieli o 1,4%, ale jest to drugi najniższy wzrost procentowy od roku 1980. Gorzej było tylko w roku 2005 (1,3%) i po krachu oczekiwania na „rok 1975”, gdy zanotowano nawet spadki procentowe:

 

1977 r. – spadek -1% (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 8 s. 18-19).

1978 r. – spadek -1,4% (Strażnica Rok C [1979] Nr 8 s. 12-13).

1979 r. – przyrost 0,5% (Strażnica Rok CI [1980] Nr 7 s. 20-21).

1980 r. – przyrost 3,7% (Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 22-23).

 

2004 r. – przyrost 2,0% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22).

2005 r. – przyrost 1,3% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30).

2006 r. – przyrost 1,6% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

2007 r. – przyrost 3,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).

2008 r. – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2009 r. – przyrost 3,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

2010 r. – przyrost 2,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

2011 r. – przyrost 2,4% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

2012 r. – przyrost 1,9% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

2013 r. – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

2014 r. – przyrost 2,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).

2015 r. – przyrost 1,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

2016 r. – przyrost 1,8% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

2017 r. – przyrost 1,4% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017).

 

         Niektórzy obserwatorzy i znawcy tej kwestii uważają, że obecny wzrost procentowy, to prawie wyłącznie ochrzczone dzieci z rodzin Świadków Jehowy. Zaś całkiem nowe osoby stanowią tylko nikły odsetek chrzczonych, szczególnie w krajach Afryki.

 

Liczba ochrzczonych: 284 212

 

         Liczba 284 212 osób ochrzczonych nie jest wcale aż taka wielka, by pisać takie oto pochwały:

 

„Szczególnie zachęcający jest wzrost liczby ochrzczonych o 7,4 procent – w sumie 284 212 osób usymbolizowało swoje oddanie Jehowie”.

 

         Oto dawne osiągnięcia dotyczące ochrzczonych, wyższe niż teraz, które zaistniały przy o wiele mniejszej liczbie głosicieli:

 

1974 r. – 297 872 osoby – przyrost 13,5% (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 18-19).

1975 r. – 295 073 osoby – przyrost 9,7% (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 18-19).

1990 r. – 301 518 osób – przyrost 6,1% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21).

1991 r. – 300 945 osób – przyrost 5,9% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13).

1992 r. – 301 002 osoby – przyrost 5,3% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15).

1993 r. – 296 004 osoby – przyrost 4,5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15).

1994 r. – 314 818 osób – przyrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15).

1995 r. – 338 491 osób – przyrost 5% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15).

1996 r. – 366 579 osób – przyrost 4,4% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21).

1997 r. – 375 923 osoby – przyrost 3,6% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21).

1998 r. – 316 092 osoby – przyrost 3,6% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15).

1999 r. – 323 439 osób – przyrost 2% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20).

2000 r. – 288 907 osób – przyrost 2,3% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21).

2007 r. – 298 304 osoby – przyrost 3,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).

2008 r. – 289 678 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2010 r. – 294 368 osób – przyrost 2,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

 

         Widzimy, że kiedyś, przy o wiele mniejszej liczbie głosicieli, chrzczono rocznie kilka razy ponad 300 tysięcy głosicieli!

         Przed oczekiwanym „rokiem 1975” Świadkowie Jehowy osiągnęli fantastycznie wysokie wyniki, jeśli chodzi o chrzest nowych głosicieli.

W roku 1974 ochrzczono 297 872 osoby (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 19), a w roku 1975 nie mniej jak 295 073 osoby (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 19). A wtedy było tylko około 2 000 000 głosicieli.

         Takie wyniki po roku 1975 powtórzono dopiero w roku 1990 (301 518), kiedy jednak nauczało już 3 624 773 głosicieli, a więc dużo więcej niż wcześniej (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21). Efektywność była więc o wiele gorsza. A cóż dopiero dziś, gdy jest ponad 8 400 000 głosicieli, a chrzci się podobnie lub mniej.

 

         Trzeba tu dodać, że dziś aby ochrzcić 284 212 głosicieli pracowało nad tym ponad 1,6 miliona pionierów:

 

Przeciętna liczba pionierów pełnoczasowych: 1 249 946

Przeciętna liczba pionierów pomocniczych: 439 571

 

         Jeśli dodamy do tego ponad 6,8 miliona zwykłych głosicieli, którzy szukali uczniów podczas pracy od domu do domu i przy stojakach, to naprawdę nie ma się czym Towarzystwo Strażnica chwalić w kwestii liczby ochrzczonych.

 

         Tak samo liczby dotyczące 2 miliardów godzin związanych z głoszeniem i ponad 10 milionów prowadzonych studiów z zainteresowanymi wskazują, że bardzo trudno dziś pozyskać Świadkom Jehowy nowych głosicieli:

 

Liczba godzin spędzonych w służbie: 2 046 000 202

Przeciętna liczba studiów biblijnych: 10 071 524

 

         Warto też wspomnieć, że prawdopodobnie pierwszy raz od wielu lat Ciało Kierownicze wspomniało, że popełnia czasem błędy i wymienia ich dziesiątki w swoim skorowidzu:

 

Ciało Kierownicze nie jest natchnione przez Boga ani nieomylne. Dlatego może popełnić błąd przy wyjaśnianiu spraw doktrynalnych lub udzielaniu wskazówek organizacyjnych. W Skorowidzu do publikacji Towarzystwa Strażnica znajduje się hasło »Kształtowanie się wierzeń«, które zawiera listę skorygowanych wyjaśnień od 1870 roku” (Strażnica luty 2017 s. 26).

 

Kryzys w Polsce

 

         O ile kryzys światowy wśród Świadków Jehowy nie jest może aż tak bardzo zauważalny dla przeciętnego obserwatora tej grupy religijnej, to objawy kryzysowe w naszym kraju są zauważalne, co ma poparcie w liczbach.

 

Najwyższa liczba głosicieli:118 036

 

Trzeba na początek stwierdzić, że jeśli w roku 2007 było ponad 128 000 głosicieli, a w roku 2017 jest ich już tylko 118 000, to o czymś to świadczy.

         Oto jak rozpoczynał się kryzys w Polsce:

 

2003 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 573 (najwyższa: 127 868), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 20);

2004 r. – przeciętna liczba głosicieli: 127 377 (najwyższa: 128 616), wzrost 1% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 21);

2005 r. – przeciętna liczba głosicieli: 127 729 (najwyższa: 128 519), wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);

2006 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 827 (najwyższa: 127 481), spadek -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);

2007 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 967 (najwyższa: 128 235), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 36);

2008 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 681 (najwyższa: 127 154), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 36);

2009 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 679 (najwyższa: 126 518), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 36);

2010 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 193 (najwyższa: 126 488), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 44).

2011 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 832 (najwyższa: 126 196), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 48).

2012 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 292 (najwyższa: 125 485), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 184).

2013 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 278 (najwyższa: 124 280), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 184).

2014 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 381 (najwyższa: 123 177), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 184).

2015 r. – przeciętna liczba głosicieli: 121 018 (najwyższa: 122 021), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 184).

2016 r. – przeciętna liczba głosicieli: 118 947 (najwyższa: 119 932), spadek -2% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 184).

2017 r. – nie podano przeciętnej liczby głosicieli (najwyższa: 118 036), spadek -1%; spadek obliczony według najwyższej liczby głosicieli wynosi -2%, dokładnie -1,6% (Sprawozdanie z działalności w poszczególnych krajach).

 

         Widzimy, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba głosicieli skurczyła się o 10 000 osób i to pomimo, że ciągle chrzczono nowe osoby.

         Jest to też cofnięcie się do stanu z roku 1994, kiedy było 117 958 głosicieli (najwyższa) (Strażnica Nr 1, 1995 s. 14).

 

         Jednak polski oddział Świadków Jehowy, w przytaczanym wcześniej liście, tak entuzjastycznie napisał:

 

         „Systematycznie rosnący entuzjazm i zaangażowanie w służbie widoczny jest w zborach ludu Jehowy na terenie naszego Biura Oddziału”.

 

         I co z tego, że wzrosła liczba pionierów, jak chwali się polski oddział, skoro głosicieli ubywa:

 

         „Wynikiem żywego zainteresowania stałą służbą pionierską jest najwyższa w naszej historii liczba pionierów stałych, która we wrześniu 2017 roku wyniosła 8477”.

 

         Procent wzrostu (-2%) i liczba ochrzczonych

 

         Po zarejestrowaniu w Polsce w roku 1989 Świadków Jehowy był wśród nich wielki entuzjazm. Chrzczono rocznie powyżej 8 000 osób (a nawet powyżej 11 000) i było wtedy po 5-6% wzrostu przez kilka lat, co pokazują ich własne dane:

 

1990 r. – 11 387 ochrzczonych, wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 20);

1991 r. – 10 842 ochrzczonych, wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 12);

1992 r. – 8 376 ochrzczonych, wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 14);

1993 r. – 8 164 ochrzczonych, wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 14);

1994 r. – 8 131 ochrzczonych, wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 14);

1995 r. – 8 177 ochrzczonych, wzrost 4% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 14).

 

         Co się stało z czasem?

         Entuzjazm opadał wraz z liczbą ochrzczonych, a z 6% wzrostu zrobił się spadek sięgający 2% rocznie.

         Oto  dane Towarzystwa Strażnica:

 

2005 r. – 3 681 ochrzczonych, wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);

2006 r. – 3 728 ochrzczonych, spadek -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);

2007 r. – 3 811 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 36-37);

2008 r. – 3 242 ochrzczonych, spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 36-37);

2009 r. – 2 853 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 36-37);

2010 r. – 2 669 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 44-45).

2011 r. – 2 275 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 48-49).

2012 r. – 2 420 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 184-185).

2013 r. – 2 290 ochrzczonych, spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 184-185).

2014 r. – 2 089 ochrzczonych, spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 184-185).

2015 r. – 1 885 ochrzczonych, spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 184-185).

2016 r. – 1 740 ochrzczonych, spadek -2% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 184-185).

2017 r. – 1 571 ochrzczonych, spadek -1%; jednak spadek obliczony według najwyższej liczby głosicieli wynosi -2%, dokładnie -1,6% (Sprawozdanie z działalności w poszczególnych krajach).

W roku 2017 nie podano przeciętnej liczby głosicieli (najwyższa: 118 036).

 

         Widzimy, że zamiast chrzczonych 11 387, chrzci się teraz siedmiokrotnie mniej, bo ostatnio 1 571 osób.

         Interesujące jest to, że z kongresów regionalnych dochodziły wieści o marginalnych chrztach, a czasem zgromadzenia obwodowe odbywały się bez chrztu nowych osób.

 

         Jeśli chodzi o procent wzrostu, to jak widzimy z powyższego zestawienia, powoli opadał on. Owe 6% wzrostu rocznego w latach 90. XX wieku stwarzało marzenia u władz krajowych o liczbie 200 tysięcy Świadków Jehowy w Polsce.

Jeszcze w roku 2012, w liście do starszych zboru, wymieniono tę nieprawdopodobną liczbę, która ma się pojawić zanim nastanie ‘koniec’:

 

„Jeżeli jej udzielimy i będziemy z poczuciem powagi chwili podchodzić do działalności kaznodziejskiej, to możemy oczekiwać na wzrost. Czy zgadzacie się, że przed zakończeniem tego systemu rzeczy liczba głosicieli w Polsce może osiągnąć 200 000? Nawet gdyby nie było aż takiego wzrostu, to i tak będziemy musieli wybudować więcej większych Sal Królestwa” (List: Do wszystkich gron starszych w Polsce 30.05 2012 s. 1).

Patrz https://wtsarchive.com/letter/20120530-p_dot-budowy-i-uzytkowania-sal-krolestwa

 

         Tak się jednak nie stało do dziś i obecnie od kilku lat notowany jest spadek 1-2 procentowy.

Czy będzie się on pogłębiał? Wszystko wskazuje na to, że tak.

         Czy wobec tego jedyną pociechą dla polskich Świadków Jehowy ma być tylko wybudowanie nowych Sal Królestwa i remont starych:

 

„Pragniemy też przekazać Wam, że dzięki Waszemu wiernemu wsparciu w ostatnim roku służbowym na terenie naszego Biura Oddziału zostało wybudowanych 15 nowych Sal Królestwa, a 15 kolejnych przeszło gruntowny remont (1 Kronik 29:14)”.

 

         Liczba obecnych na Pamiątce

 

         W roku 2017 w Polsce zanotowano najniższą liczbę obecnych na Pamiątce od roku 1990, gdy Świadkowie Jehowy zostali zarejestrowani i zaczęli podawać swoje dane statystyczne.

 

Obecni na Pamiątce w Polsce:

 

1989 – 175 443 osoby (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22);

1990 – 188 861 osób (Strażnica Nr 1, 1991 s. 20);

1991 – 200 422 osoby (Strażnica Nr 1, 1992 s. 12);

1992 – 214 218 osób (Strażnica Nr 1, 1993 s. 14);

1993 – 235 642 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 39);

1994 – 245 208 osób (Rocznik Świadków Jehowy 1995 s. 39);

1995 – 240 445 osób (Rocznik Świadków Jehowy 1996 s. 39);

1996 – 243 655 osób (Rocznik Świadków Jehowy 1997 s. 39);

1997 – 246 485 osób (Rocznik Świadków Jehowy 1998 s. 37);

1998 – 233 060 osób (Rocznik Świadków Jehowy 1999 s. 37);

1999 – 232 374 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2000 s. 37);

2000 – 235 219 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2001 s. 37);

2001 – 235 775 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2002 s. 37);

2002 – 232 766 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2003 s. 37);

2003 – 234 403 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2004 s. 37);

2004 – 237 134 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2005 s. 37);

2005 – 224 400 osób (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);

2006 – 221 004 osoby (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);

2007 – 218 539 (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 37);

2008 – 213 105 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 37);

2009 – 210 947 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 37);

2010 – 212 002 osoby (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 2010 s. 8);

2011 – 213 284 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 49);

2012 – 206 964 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 185);

2013 – 200 871 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 185);

2014 – 201 135 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 185);

2015 – 191 524 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 185);

2016 – 190 613 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 185);

2017 – 185 246 osób (Sprawozdanie z działalności w poszczególnych krajach 2018).

 

         Da się zauważyć, że w ciągu ostatnich 21 lat (1997-2017) liczba obecnych na Pamiątce obniżyła się o ponad 60 000 osób. Z liczby 246 485 osób zostało 185 246 osób. Natomiast w ostatnim roku ubyło ponad 5 000 osób. Świadkowie Jehowy cofnęli się do roku 1990 (188 861 osób).

 

Poszczególne lata i liczba zborów w Polsce

 

         Zapewne różne były przyczyny wzrostu i spadku liczby zborów Świadków Jehowy w Polsce, ale jedną z nich, szczególnie ostatnio, jest spadek liczby głosicieli (z przeszło 128 000 do 118 000 osób).

         Liczba 1 294 zborów była już w roku 1991 (1 296), a w roku 1990 było ich mniej, bo 1 248. W pewnym momencie zborów było ponad 1 800 i kto by pomyślał, że nastąpi spadek o ponad 500 zborów!

 

2017, zborów 1 294 (Sprawozdanie z działalności ... 2017 s. 4).

2016, zborów 1 305 (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 185).

2015, zborów 1 327 (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 185).

2014, zborów 1 350 (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 185).

2013, zborów 1 418 (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 185).

2012, zborów 1 487 (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 185).

2011, zborów 1 561 (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 185).

2010, zborów 1 814 (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 45).

2009, zborów 1 813 (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 37).

2008, zborów 1 812 (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 37).

2007, zborów 1 803 (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 37).

2006, zborów 1 800 (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29).

2005, zborów 1 799 (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29).

2004, zborów 1 794 (Rocznik Świadków Jehowy 2005 s. 37).

2003, zborów 1 781 (Rocznik Świadków Jehowy 2004 s. 37).

2002, zborów 1 774 (Rocznik Świadków Jehowy 2003 s. 37).

2001, zborów 1 769 (Rocznik Świadków Jehowy 2002 s. 37).

2000, zborów 1 759 (Rocznik Świadków Jehowy 2001 s. 37).

1999, zborów 1 756 (Rocznik Świadków Jehowy 2000 s. 37).

1998, zborów 1 744 (Rocznik Świadków Jehowy 1999 s. 37).

1997, zborów 1 714 (Rocznik Świadków Jehowy 1998 s. 37).

1996, zborów 1 668 (Rocznik Świadków Jehowy 1997 s. 39).

1995, zborów 1 576 (Rocznik Świadków Jehowy 1996 s. 39).

1994, zborów 1 494 (Rocznik Świadków Jehowy 1995 s. 39).

1993, zborów 1 397 (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 39).

1992, zborów 1 348 (Strażnica Nr 1, 1993 s. 14).

1991, zborów 1 296 (Strażnica Nr 1, 1992 s. 12).

1990, zborów 1 248 (Strażnica Nr 1, 1991 s. 20).

1989, zborów 1 154 (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22).

 

         Widać z tego, że początkowo ciągle rosła liczba zborów, a następnie zaczęła się ona kurczyć, wracając do stanu początkowego, gdy Świadkowie Jehowy zostali zarejestrowani w Polsce.

 

         Widzimy z powyższego, że kryzys w organizacji Świadków Jehowy pogłębia się, szczególnie w Polsce. Żadne działania związane z wózkami, stojakami, czy stroną internetową jw.org i telewizją internetową JW Broadcasting, nie odwróciły trendu spadkowego. Czy ten kryzys będzie nadal się pogłębiał? Czas pokaże.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane