Włodzimierz Bednarski

Czy św. Augustyn zwalczał Boże Narodzenie???

dodane: 2013-12-14
Towarzystwo Strażnica tak zapalczywie zwalcza Boże Narodzenie, że nawet jako swego poplecznika przywołało świętego Augustyna. Czy rzeczywiście on atakował święto Narodzenia Pana?

Czy św. Augustyn zwalczał Boże Narodzenie???

 

         Chyba wszyscy wiedzą, jakie podejście do świąt Bożego Narodzenia reprezentuje Towarzystwo Strażnica. Jednak jeśli ktoś nie wie, jaki stosunek do niego ma organizacja Świadków Jehowy, to przypominamy:

 

         „Święta chrześcijaństwa obrzydliwością w oczach Jehowy” („Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” ok. 1957 [ang. 1953] s. 63).

 

         „A zatem obchodzenie takich świąt, jak Boże Narodzenie bądź Wielkanoc, zabronione jest słowami apostoła Pawła: »Nie możecie pić kielicha Pańskiego /Jehowy, NW/ i kielicha demonów...«. - 1 Kor. 10:21” (Strażnica Nr 17, 1970 s. 18).

 

         „Poza tym obchodzenie »Bożego Narodzenia« przyczynia się do tego, że czci się Jezusa w miejsce jego Ojca, Jehowy Boga. Jest to kolejna forma bałwochwalstwa, gdyż wyniesiony do chwały Pan Jezus Chrystus jest jedynie »początkiem stworzenia Bożego«...” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 23 s. 24).

 

         „Gdyby troskliwa matka zobaczyła, iż jej dziecko podnosi cukierek zrynsztokawypełnionegonieczystościami, kazałaby natychmiast go wyrzucić. Sama myśl, że mogłoby wziąć go do ust lub choćby dotknąć, budziłaby w niej wstręt. Chociaż BożeNarodzenie jest dla wielu przyjemnym świętem, pochodzizezbrukanegoźródła” (Przebudźcie się! Nr 12, 1991 s. 15);

 

         „Jehowa badał serca uczestników świąt obchodzonych w Izraelu (...). Podobnie dzisiaj patrzy z odrazą na pogańskieświęta obchodzone w chrześcijaństwie, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc” (Strażnica Nr 22, 2004 s. 22).

 

         Towarzystwo Strażnica nie tylko wyraża swój stosunek do Bożego Narodzenia, ale i próbuje wciągnąć w swoje dowodzenia nawet katolickich świętych. Przykładową osobą będzie dla nas św. Augustyn, którego organizacja Świadków Jehowy robi swoim poplecznikiem. Sugeruje ona, że nasz święty nawoływał „współwyznawców, by nie świętowali 25 grudnia”. Oto słowa Towarzystwa Strażnica:

 

         „Dlatego katolicki »święty« Augustyn (354-430 n.e.) czuł się zobowiązany nawoływać współwyznawców, by nie świętowali 25 grudnia, czyli w dniu, w którym poganie oddawali cześć słońcu” (Strażnica Nr 24, 2004 s. 5).

 

         Aby nie było żadnych wątpliwości, przytaczamy też słowa angielskiego oryginału powyższej publikacji Świadków Jehowy:

 

         Catholic “Saint” Augustine (354-430 C.E.) felt obliged to exhort fellow believers not to celebrate December 25 as the pagans did in honor of the sun (ang. Strażnica 15.12 2004 s. 5).

 

         Zanim udzielimy głosu św. Augustynowi warto przytoczyć słowa uczonego adwentystów, którzy podobnie jak Świadkowie Jehowy zwalczają święta Bożego Narodzenia. Otóż adwentysta Samuelle Bacchiocchi w swoim sztandarowym dziele o szabacie i niedzieli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na temat św. Augustyna i Bożego Narodzenia napisał następująco:

 

         „Augustyn i Leon Wielki na przykład mocno karcili tych chrześcijan, którzy w święto Bożego Narodzenia oddawali raczej cześć słońcu niż narodzeniu Chrystusa.*

*Augustyn, Sermo in Natibitate Domini 7, PL 38, 1007 i 1032, napomina chrześcijan, aby czcili w dzień Bożego Narodzenia nie Słońce, ale jego Stworzyciela. Leon Wielki (przyp. 63 [Kazanie 27, InNatibitate Domini, PL 24, 218]) gani tych chrześcijan, którzy w dniu Bożego Narodzenia święcili narodziny słońca zamiast Chrystusa” („Od soboty do niedzieli” S. Bacchiocchi, Warszawa 1985, s. 282).

 

         Żeby nie było wątpliwości co do tego, że Augustyn uważał, iż Jezus urodził się 25 grudnia, Bacchiocchi napisał następująco:

 

         „Zgodnie z tą teorią, tego samego dnia, tj. 25 marca, rozpoczęło się stworzenie, a Chrystus, jak powiada Augustyn, został »poczęty i ukrzyżowany« (De trinitate 4, 5 PL 42, 894); por. Hipolit, In Danielem commentarius 4, 23 w celu potwierdzenia tego poglądu” (jw. s. 283).

 

         Widzimy więc, że adwentysta S. Bacchiocchi był na tyle uczciwy, że napisał czego naprawdę uczył św. Augustyn i papież (od 440 r.) Leon I Wielki (†461).

         Natomiast Towarzystwo Strażnica, dla swych celów, wprowadziło w błąd swoich czytelników, co do treści przekazanych przez katolickiego świętego.

         Trzeba też nadmienić, że wspomnianego papieża Leona I organizacja Świadków Jehowy nie zrobiła swoim poplecznikiem, bo napisała o nim następująco:

 

         „Nawet za czasów papieża Leona Wielkiego (440-461) istnieli katolicy, którzy w tym dniu ciągle jeszcze obchodzili urodziny słońca zamiast urodziny Chrystusa” (Strażnica Nr 16, 1961 s. 10).

 

Dogmatyk J. Salij OP w swoim opracowaniu Czy Kościołowi wolno było ustanowić święto Bożego Narodzenia? o św. Augustynie i Bożym Narodzeniu pisze następująco:

 

         „Z tego samego względu warto przeczytać kazania na Boże Narodzenie, jakie wygłosił św. Augustyn. Zachowało się ich aż trzynaście.*

*Św. Augustyn, Wybór mów, tłum. J. Jaworski, 1973, s. 21-60” („Poszukiwania w wierze” J. Salij OP, Poznań 1991, s. 239).

 

         Oto kilka fragmentów z kazań św. Augustyna, z dzieła które przywołuje J. Salij OP:

 

         „Czcijmy przeto uroczyście ten dzień nie w sposób, jak to czynią niewierni, czcząc go z powodu słońca, lecz czcijmy go dla Tego, który słońce uczynił” (Kazanie 190:1; s. 40).

 

         „Przeto uczcijmy dzień narodzenia Pańskiego świętem i weselem. Niech się radują mężczyźni, niech się radują niewiasty. Chrystus Pan narodził się, narodził się z niewiasty, i jedna płeć i druga została uczczona” (Kazanie 184:2; s. 22).

 

         „Uczcijmy z radości przyjście na świat naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Uczcijmy święty dzień, w którym wielki wiekuisty dzień z wielkiego i wiekuistego dnia przyszedł na nasz tak krótki czasowo dzień” (Kazanie 185:2; s. 25).

 

         Widzimy, że Towarzystwo Strażnica mija się z prawdą przywołując św. Augustyna, jako przeciwnika Bożego Narodzenia. Mało tego, nie przytoczyło ono żadnego fragmentu z jego dzieł, a sformułowało fałszywy wniosek dla swych czytelników.

 

         Dodatek. Grzegorz z Nazjanzu

 

         Ponieważ Towarzystwo Strażnica przywołało jako rzekomego swojego poplecznika św. Augustyna, przytaczamy jeszcze słowa z kazania na Boże Narodzenie, starszego od niego Grzegorza z Nazjanzu (330-390). Treść przekazujemy według opracowania J. Salija OP:

 

„Przypatrzmy się jeszcze, w jaki sposób, w swoim kazaniu na Boże Narodzenie Grzegorz z Nazjanzu, kontrastuje to święto ze świętowaniem pogańskim:

»Uczcijmy to święto nie jarmarcznie, lecz bosko, nie na sposób świecki, lecz nadziemski, nie jako nasze, lecz jako Tego, który jest nasz, a raczej jako Tego, który jest Panem; nie jako święto słabości, lecz uzdrowienia. (...) Nie rozkoszujmy się hulankami i pijatykami (Rz 13,13). (...) Zostawmy to Hellenom i helleńskiemu przepychowi i obchodom! Oni nawet bogom przypisują cieszenie się zapachem ofiar i stosownie do tego czczą bóstwo brzuchem, źli złych demonów twórcy, kapłani i czciciele. My zaś, którzy czcimy Słowo - jeśli trzeba nam czymś się rozkoszować rozkoszujmy się słowami proroków i Boskiego prawa, i dziejami zbawienia, a szczególnie Ewangelią, która jest podstawą dzisiejszej uroczystości. W ten sposób nasze rozkosze będą stosowne i godne Tego, który nas wezwał na ucztę«.

Kazanie to zostało wygłoszone w roku 379 i jest najstarszym zachowanym kazaniem na Boże Narodzenie. Gorąco Pana namawiam do przeczytania go w całości* - przekona się Pan bezpośrednio, jak gruntownie niesłuszne są podejrzenia, czy przypadkiem treści religijne świąt Bożego Narodzenia nie były skażone jakimiś wpływami pogańskimi.

*Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967, s. 415-424.” („Poszukiwania w wierze” J. Salij OP, Poznań 1991, s. 238-239).

 

         Inne zagadnienia związane z Bożym Narodzeniem poruszaliśmy wcześniej w książce pt. „W obronie wiary” (rozdz. Boże Narodzenie) oraz w następujących artykułach:

 

Boże Narodzenie i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. I, II);

Kto urodził się 25 grudnia?;

Jak Świadkowie Jehowy ‘obchodzą’ Boże Narodzenie?;

Dawny i obecny stosunek Towarzystwa Strażnica do daty 25 grudnia;

Mitra i Świadkowie Jehowy;

Kto od kogo przejął datę 25 grudnia?

Pisarze wczesnochrześcijańscy i ‘mędrcy ze Wschodu’ a Świadkowie Jehowy;

Szopka bożonarodzeniowa - „posmak legendy lub bajki” czy przekaz faktów?;

Urodziny i imieniny oraz rocznice i obrączki ślubne według Towarzystwa Strażnica (www.piotrandryszczak.pl).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane