Włodzimierz Bednarski

Czy Świadkowie Jehowy są politeistami?

dodane: 2016-08-04
Świadkowie Jehowy podkreślają swój ścisły monoteizm. Ale czy rzeczywiście wierzą tylko w jednego Boga? Otóż nie, obracają się wśród setek bogów, których wymieniają w swoich publikacjach. Zobaczmy jak to wygląda.

Czy Świadkowie Jehowy są politeistami?

 

         Świadkowie Jehowy stawiają siebie obok Żydów i muzułmanów w rzędzie monoteistów. Natomiast całemu chrześcijaństwu zarzucają politeizm!

Podajemy poniżej ich sposoby ‘przymilania’ się obu wspomnianym wspólnotom.

         Oto fragment, który znalazł się w jednej z książek w rozdziale poświęconym rozmawianiu z Żydami (Gdy ktoś mówi: „Jestem Żydem”), w którym organizacja ta wyparła się wiary w Trójcę, a nawet należenia do „chrześcijaństwa”:

 

Nie należymy do chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 23).

 

         Prawdopodobnie z powodu poruszenia wśród głosicieli Towarzystwa Strażnica w kolejnej edycji tej książki zmieniono powyższe słowa. W roku 2001 napisano podobnie, ale dodając słowo „kościołów” do interesującego nas fragmentu:

 

         „Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 23).

 

         Jeśli chodzi o muzułmanów, to Świadkowie Jehowy w 2013 roku usunęli z elektronicznej wersji cytowanej książki słowa ich dotyczące (s. 23-24). Powodów nie podano!

Dokonano tego na stronie internetowej jw.org i na płytkach Watchtower Library 2013 (Biblioteka Strażnicy 2013). Mamy je jednak zachowane w edycji papierowej z roku 2001 (dodruk 2010; także edycja z roku 1991). Tu znów widoczne jest odcinanie się od chrześcijaństwa, a szukanie pola porozumienia z wyznawcami islamu. Wskazanie na odrzucanie Trójcy Świętej, a wiara w „jedynego prawdziwego Boga”:

 

„Gdy ktoś mówi: »Jestem muzułmaninem«

Oto kilka spraw, o których warto pamiętać: (...)

Wierzą, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg. (...)

Wspólną płaszczyznę udaje się niekiedy znaleźć w następujący sposób: (...)

Możesz powiedzieć: »Nie wierzę w Trójcę, o której naucza chrześcijaństwo. Oddaję cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, Stwórcy nieba i ziemi«.” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 23-24).

 

         Tak więc „Bóg Abrahama” czy „jedyny prawdziwy Bóg” ma być dla Świadków Jehowy mostem łączącym ich z nawracanymi Żydami i muzułmanami.

 

         Natomiast o wyznających wiarę w Boga w Trójcy Świętej Świadkowie Jehowy piszą następująco, wymieniając politeizm, wielobóstwo i różnych bogów z imienia:

 

’Elo·him’ nie znaczy »osoby«, tylko »bogowie«. Tak więc ci, którzy argumentują, że słowo to mieści w sobie znaczenie Trójcy, sami siebie czynią politeistami, czcicielami więcej niż jednego Boga. Dlaczego? Ponieważ znaczyłoby to, że w Trójcy są trzej bogowie” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 13).

 

„Dlatego ci, którzy uznają Biblię za Słowo Boże, nie czczą Trójcy – trzech osób czy też bogów w jednym bogu.” (Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego 1995 s. 31).

 

„Prawdziwego Boga łatwo więc odróżnić od licznych fałszywych bogów. (...) Ma niepowtarzalne własne imię – Jehowa lub inaczej Jahwe. Nie wchodzi w skład tajemniczego trójjedynego bóstwa, czyli Trójcy” (Przebudźcie się! Nr 3, 1999 s. 9).

 

„W hinduizmie zaś wielbi się mnóstwo bogów i bogiń. W czasach apostołów Jezusa Chrystusa oddawano cześć rozmaitym bóstwom, takim jak Zeus czy Hermes (Dzieje 14:11, 12). A w niejednym kościele chrześcijaństwa naucza się, że Bóg jest Trójcą złożoną z Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego” (Strażnica Nr 10, 2002 s. 4).

 

         Inna publikacja też łączy bardziej Świadków Jehowy z Żydami, niż z chrześcijanami:

 

         „Uwypuklij, że świadkowie Jehowy mają wiele wspólnego z biblijnymi Żydami i że dawny naród Izraelski był narodem świadków Jehowy, jak to wynika z Izajasza 43:10-12. Niech się ci ludzie przekonają, że nie jesteś katolikiem ani protestantem, ale że faktycznie jesteś sługą Boga Wszechmocnego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba” (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] cz. III, s. 31; por. też ed. ang. 1967 s. 195).

 

         Ciekawe jest to, że powyższa angielska publikacja nie zawiera terminu „biblijnymi”, a tylko słowo „Żydami”.

 

         Wracamy do naszego tytułowego pytania: Czy Świadkowie Jehowy są politeistami?

         Otóż wydaje się, że Towarzystwo Strażnica tak się rozpędziło przy zwalczaniu wszelkich nauk chrześcijańskich, iż zaczęło zakładać istnienie wielu bogów.

         Bo obojętnie czy Świadkowie Jehowy odrzucają Trójcę Świętą, Bóstwo Chrystusa, Maryję, duszę nieśmiertelną, piekło i inne nauki, zaraz twierdzą, że wywodzą się one od tych czy innych bogów.

         Tym samym organizacja ta ukazuje swoją wiarę w istnienie tych bóstw i moc ich we wprowadzaniu tych wykładni do chrześcijaństwa.

         Oto przykłady wiary Towarzystwa Strażnica w politeizm, a przynajmniej zakładania, że istnieje wielu bogów:

 

„Po dzień dzisiejszy sporo »ludzi z narodów« zanosi do swoich bogów powtarzające się modły” (Strażnica Rok C [1979] Nr 9 s. 20).

 

         Tym samym Świadkowie Jehowy twierdzą, że to nie jest jeden i ten sam Bóg co ich Jehowa, ale są to inni bogowie.

 

         Trójca Święta

 

         Świadkowie Jehowy piszą, że obok ich Jehowy istnieją inni bogowie. Gdy czyta się publikacje tej organizacji, to poruszamy się wśród dziesiątków bogów. Oto przykładowe teksty:

 

„Prawdziwego Boga łatwo więc odróżnić od licznych fałszywych bogów. (...) Ma niepowtarzalne własne imię – Jehowa lub inaczej Jahwe. Nie wchodzi w skład tajemniczego trójjedynego bóstwa, czyli Trójcy” (Przebudźcie się! Nr 3, 1999 s. 9).

 

„Taka zrównoważona postawa pomaga rozpoznać prawdziwych chrześcijan. Nie ukrywają oni tożsamości Boga za parawanem bezimienności lub nauki o tajemniczej, niewytłumaczalnej Trójcy. Nieznani bogowie są charakterystyczni dla religii fałszywej, a nie prawdziwej (zobacz Dzieje 17:22, 23)” (Strażnica Nr 11, 1997 s. 12).

 

         Piekło

 

         Świadkowie Jehowy piekło, o którym uczymy za Biblią, wywodzą od boga Hadesa czy innych bożków:

 

„Starożytni Grecy wierzyli w pośmiertny byt duszy (psy·che’; słowa tego używali też na określenie motyla). Świat umarłych nazywali Hadesem i uważali, że włada nim bóg o tym samym imieniu” (Strażnica Nr 19, 1989 s. 4-5).

 

„KRÓTKA HISTORIA PIEKŁA

POGAŃSKIE KORZENIE: W ogniste piekło wierzyli już starożytni Egipcjanie. Datowana na XIV wiek p.n.e. Księga Amduat mówi o ludziach karanych przez boga Horusa” (Strażnica 01.11 2008 s. 6).

 

         Dusza nieśmiertelna

 

         Nauka o duszy nieśmiertelnej oczywiście według Świadków Jehowy nie pochodzi z Biblii, ale od pogańskich bogów:

 

„Mimo to Szatan do tego pierwszego kłamstwa dodał następne. Poddał myśl, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, że nigdy nie umiera. Tym samym przedstawił ludziom kolejny nęcący sposób upodobnienia się do bogów” (Strażnica Nr 7, 1994 s. 12).

 

„Starożytny Babilon był miastem przesyconym religią: istniało w nim przeszło 50 świątyń różnych bóstw. Babilończycy czcili triady bogów. Wierzyli, że gdy człowiek umiera, jego nieśmiertelna dusza zstępuje do świata podziemnego. (...) Z biegiem czasu nauki te rozprzestrzeniły się po całym świecie. Obecnie można je w takiej lub innej formie znaleźć w religiach chrześcijaństwa, które tworzą główną część Babilonu Wielkiego – ogólnoziemskiego systemu religijnego” (Przebudźcie się! Nr 1, 2011 s. 12).

 

         Maryja

 

         Dla Maryi Świadkowie Jehowy znaleźli aż około 30 bogiń, które miałyby być wzorcem dla Jej kultu, które są czczone przez chrześcijan zamiast Niej:

 

„W rzeczywistości taki kult, a zwłaszcza kult »matki z dzieciątkiem«, został zapoczątkowany w pogańskim Babilonie, gdzie czczono Semiramis (»królowę niebios«) i Nemroda, jej syna” („Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” ok. 1957 cz. II, s. 116).

 

         „Nawet tytuły nadawane Marii przypominają pogańskie boginie-matki. (…) Izyda i Asztarte nosiły miano »Królowej Niebios«.” (Strażnica Nr 13, 1991 s. 7).

 

„Z Babilonu ten kult Matki z Dziecięciem rozprzestrzenił się aż po krańce świata. W Egipcie czczono Matkę z Dziecięciem pod imionami Izydy i Ozyrysa” (Strażnica Nr 13, 1965 s. 9).

 

         Chciałoby się tu zapytać.

         Czy Świadkowie Jehowy wierzą w istnienie tych bogów, skoro ich co rusz ‘ożywiają’?

         Czy mają jakieś argumenty za ich istnieniem?

         Czy potrafią wskazać miejsce ich narodzenia, życia i śmierci?

         Jeśli oni nie istnieją, to jak mogą mieć wpływ na nauki chrześcijan?

 

         Na zakończenie wymieniamy spis bogów, których omawiają Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach. Pochodzi on ze skorowidza tej organizacji obejmującego lata 1986-2013 zamieszczonego na płycie Watchtower Library 2014:

 

*** dx86-13 Bogowie (i boginie) *** Imiona

Adeona: g89 8.1 5

Aditi: sh 116

Adonis: it-1 255

Adrammelech:

Afrodyta:

Agni: sh 116

Ahura Mazda: it-1 254; it-2 342; dp 151-152; sh 36-37

Amanoudzume: sh 191

Amaterasu-omikami: sh 191-192, 199-200

Amenominakanusi-no-kami: sh 199

Amon (Amon-Ra):

Anahita: it-1 254

Anammelech: it-1 48, 79

Anat:

Angra Mainju: it-1 254

Anu: it-1 251; sh 45, 48; g89 8.6 22-23

Anubis: it-1 184; sh 50, 53

Apis: it-1 252-253, 571; it-2 20; sh 62-63; w88/9 22

Apollo: it-1 255, 731, 1166; it-2 776; w98 15.7 26; sh 43, 64

wyrocznia delficka: sh 82

Apsu: it-2 802; ce 35

Ares: it-1 731; sh 43

Artemida:

Aruru: sh 48

Asirat: w03 15.7 26

Aszera:

Aszima: it-1 152, 302

Aszszur:

Asztarte (Asztoret):

Atargatis: it-1 136; it-2 643; sh 45, 65

Atarsamajin: it-1 1087

Atena: w04 15.1 32; sh 43; br1 47; g89 8.8 19

Atropos: it-2 507

Baal:

Baal-Berit:

Baal-Haddad: w03 15.7 26

Baal-Zebub:

Baal z Peor:

Bachus: it-1 255, 827; it-2 1134; g96 8.6 15; sh 43, 64; g89 8.8 23; w87/23 20

Baldur: w96 1.4 4

Bast (Bastet): it-1 184; it-2 348

Bel:

Belit: it-1 251

Bes: g89 8.7 23

Bharat Ma: g89 8.9 24

Brahma: sh 115-116, 118; g89 8.9 22-23

Brahman (Brahma): sh 116, 118-119, 128

Budda:

Buto: g89 8.7 23

Ceres: sh 43

Chalchiuhtlicue: sh 51, 55

Chnum: sh 63

Chowangshin: w99 15.12 4

Cihuacóatl (Tonantzin): g 3/08 22-23

Czauta: yb06 10; w97 1.10 17

Dagon:

Demeter: sh 43

Diana: sh 43, 65

Dionizos: it-1 156, 255, 468, 636; g96 8.6 15; sh 43; g89 8.8 23

Dumuzi: it-2 925; sh 45; g89 8.6 22

Durga: sh 115-117, 120-121

Ea: it-1 251, 345; it-2 24, 643, 802; sh 45; ce 35

Eastre (Oestra): lv 152; w96 1.4 3-4

El:

Enlil: it-1 251; sh 45

Ereszkigal: it-1 251; sh 53

Eros: w09 15.7 13; sh 43

Eskulap (Asklepios): it-1 345, 1127, 1191; it-2 530; sh 43; re 42; g89 8.1 5-6

Fabulina: g89 8.1 5

Febris: it-1 345

Flora: sh 64

Fortuna: g92 8.6 27

Gaja: it-1 255, 731; sh 42-44

Ganesia (Ganeśa): sh 96, 116

Ganga (rzeka Ganges): sh 116, 121-124; g89 8.9 22

Geb: it-1 252; g89 8.7 23

Hadad: it-1 776; it-2 603; w96 15.10 31

Hades: sh 43, 54; w89 1.10 4-5

Hanuman: sh 116

Han Xiangzi: g89 8.10 21

Hapi: it-1 253; it-2 202, 530; sh 62; g89 8.7 22

Hathor: it-1 184, 253; sh 59, 62-64; g89 8.7 23

Hefajstos: w98 15.7 26; sh 43

Heket: it-1 253; it-2 530, 1199; sh 62-63

Hera: it-1 731; it-2 1149; sh 43

Hermes:

Hermes Trismegistos: it-1 1171; w03 1.3 31

Hestia: sh 43

Hewioso: yb97 69

Himalaja: sh 116

Horus: it-1 184, 252-253, 532, 570-571, 631; (...)

Hygieja: it-1 345

Hypnos: sh 43

Idzanagi: sh 191

Iemanjá: w90 1.12 4

Inana: it-1 1162; it-2 925

Inti: sh 59

Io o Zakrytym Obliczu: w88 1.10 15

Isztar:

Izyda: it-1 252-253, 255-256; (...)

Jam (Jammu): it-1 253; w03 15.7 26

Jama: sh 126-127

Jowisz: it-1 255; sh 43, 60, 64; g89 8.1 6; g89 8.8 23

Junona: it-1 255; sh 43

Kali: sh 115-117, 120-121

Kalkin: sh 119

Kami-musubi: sh 199

Kastor: it-2 1149-1150

Kemosz:

Kewan:

Kingu: it-2 802; ce 35

Kloto: it-2 507

Kronos: it-1 255; it-2 930; sh 43-44, 54; g91 8.1 20; g89 8.8 23

Kryszna (Kriszna): sh 103, 116-117, 119; g89 8.9 22; w87/4 25

Kuan Jü: g89 8.10 21

Kubina: g89 8.1 5

Kupido: sh 43

Kybele: it-1 255-256, 819; w91 1.7 4

Lachesis: it-2 507

Lakszmi: sh 115-116, 118-119

Li Tieguai: g89 8.10 21

LuDongbin: g89 8.10 21

Maat: sh 50, 53

Maleiwa: g89 8.17

Malkam:

Manasa: sh 115-116

Manu: sh 116

Marduk (Merodach):

Mars: sh 43, 60; g89 8.1 5-6

Mater Matuta: sh 277

Matsu: sh 166, 184

Melkart: w11 1.11 12; it-1 168; it-2 531-532, 792, 988; ip-1 256

Menrva: it-1 255

Merkury:

Milkom:

Min: it-1 253; sh 62; g89 8.7 23

Minerwa: it-1 255; sh 43

Mitra: it-1 254-256; it-2 342; (...)

Moloch:

Mot: it-1 166, 253; w03 15.7 26

Mut: it-1 532

Namtar: it-1 251

Nandin: sh 116

Nanna: it-2 1007; w01 15.8 14

Nataradża: sh 116-117

Nebo:

Nechbet: it-2 713

Neftyda: it-1 253; it-2 529

Neptun: sh 43

Nergal:

Nibchaz: it-2 172

Ninurta: it-1 251

Nisroch: it-2 206

Nut: it-1 252-253, 533; g89 8.7 23

Odyn: it-2 1134; w89 15.12 27-28; g87/7 13

Ops: sh 43

Orkus: g89 8.15

Ossipago: g89 8.15

Ozyrys: it-1 252-253, 571; it-2 306, 529; (...)

Pan:

Parwati: sh 115-116, 120-121

Pluton: sh 43

Polluks: it-2 1149-1150

Posejdon: sh 43

Pradżapati: sh 116

Ptah: it-1 252-253; it-2 20; sh 62; g89 8.7 22

Pulowi: g89 8.17

Purusza: sh 108, 116

Ra:

Radha: sh 116

Rama (Ramaczandra): sh 103, 116, 119

Ramman: it-2 603

Rea: it-1 255; sh 43-44

Refa (Repa): it-2 591
Refan:

Reszef (Reszep, Reszpu): it-1 253; sh 62; g89 8.7 23

Rimmon:

Sakkut:

Saraswati: sh 115-117

Sarpanitu: it-2 24, 804

Sati: sh 115

Saturn: it-1 256; sh 43; g93 8.12 11-12; g89 8.8 23; g87/12 13

Seb: it-2 591

Sechmet: it-1 253; g89 8.7 23

Set: it-1 252; w02 15.104

Shoulao: g89 8.10 21

Sin:

Sobek (Sebek): sh 63-64; g89 8.7 22

Sol: w90 15.17

Soma: sh 117

Somnus: sh 43

Sukkot-Benot:

Susanoo: sh 191

Szamasz: it-1 251; it-2 529, 603; sh 45; re 250

Szaszthi: sh 117

Szu: g89 8.7 23

Śiwa: sh 99, 115-117, 119-120

Takami-musubi: sh 199

Tammuz:

Tanit: it-1 739; w87/24 19

Tartak:

Tefnut: g89 8.7 23

Tem: it-1 253

Tenri-o-no-mikoto: w98 1.12 27

Terra: sh 43

Tezcatlipoca: sh 57, 59

Thor: g87/12 13

Tiamat: it-1 251; it-2 802; ce 35

Tinia: it-1 255

Tlaloc: sh 51

Tonantzin: w12 1.3 13

Tot: it-1 184, 253, 571, 1171; w03 1.3 31; sh 50, 62; g89 8.7 22-23; w88/9 22
Uadżyt: it-2 1028

Uma: sh 115-116, 120-121

Uni: it-1 255

Uranos: it-1 255; sh 42-44

Wenus: sh 43, 64

Westa: sh 43

Wiktoria: sh 60

Wirakocza: sh 59

Wisznu: sh 115-120

Wodan: w89 15.12 27-28

Wulkan: sh 43

Xiuhtecuhtli (Huehueteotl): sh 59

Yolujá: g89 8.17

Zangbeto: yb97 69

Zeus:

 

         Widzimy jak wielu bogom poświęcają uwagę Świadkowie Jehowy. Czy warto zajmować się tymi, którzy nigdy nie istnieli, nie istnieją, a tylko bywają ‘ożywiani’ przez Towarzystwo Strażnica?

         Wydaje się też, że organizacja ta zatrzymała się na epoce Starego Testamentu uważając swego Boga Jehowę za „naczelnego Boga” w panteonie bóstw. Rozwinęła tylko ten zbiór o bóstwa indiańskie, indyjskie i afrykańskie.

 

         Warto dodać, że niektórzy polemizujący ze Świadkami Jehowy zarzucają im inny rodzaj politeizmu.

Otóż podkreślają oni, że według Towarzystwa Strażnica Jezus to „jakiś bóg” (wg ich ang. tekstu J 1:1):

 

„Z tych samych względów Jana 1:1 wskazuje na to, że Słowo było u Boga, ale nie mogło być tym »Bogiem«, tylko »[jakimś] bogiem« albo było »boskie«” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 27).

 

Zaś osoby ze 144 000 są dla tej organizacji ‘bogami’, co ukazują na przykład te oto fragmenty:

 

         „Kto jest Chrystus? (...) Wyraz »Chrystus« odnosi się więc nie tylko do Pana Jezusa, ale też do 144 000 świętych, których głową przewodnikiem i panem jest Jezus. Ci wszyscy razem nazwani są w Biblii Chrystusem” (Złoty Wiek 01.03 1929 s. 68).

 

„Jezus Chrystus jest główną postacią wymienioną w tym proroctwie, ale 144 000 jego towarzyszy wezmą udział w zmiażdżeniu głowy węża, na co wyraźnie wskazał apostoł Paweł, pisząc do współchrześcijan: »Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi«. – Rzym. 16:20, NP” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 4 s. 21).

 

         Oto przykład takiego artykułu, który rozwija te kwestie pt. “The many Gods of Jehovah's Witnesses”.

 

http://www.letusreason.org/JW31.htm

 

Na zakończenie składam szczególne podziękowanie za pomoc w tworzeniu tego tekstu J. Romanowskiemu z Warszawy.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane