Włodzimierz Bednarski

Czy w ostatnich latach szczególnie rozwija się ‘kult’ Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy?

dodane: 2021-05-04
Ciało Kierownicze to 'zbiorowy papież' w organizacji Świadków Jehowy. Wielu byłych głosicieli tej organizacji zwróciło mi uwagę na fakt, że obserwowali i odczuwali w ostatnich latach wzrastające znaczenie Ciała Kierowniczego, które kroczy w stronę swego kultu. Postanowiłem to sprawdzić, czy wynika to też z publikacji Świadków Jehowy. Owocem tych dociekań jest właśnie ten artykuł.

 

Czy w ostatnich latach szczególnie rozwija się ‘kult’ Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy?

 

         W ostatnim czasie wielu byłych Świadków Jehowy zasugerowało mi przyjrzenie się rozwojowi ‘kultu’ Ciała Kierowniczego. Trudno to nazywać wprost „kultem”, bo jest to raczej stale zwiększająca się dominacja tego gremium.

         Rzeczywiście w latach 2013-2020 można zauważyć, że grono to formułuje w publikacjach wiele stwierdzeń, które mogą być zaskakujące, nawet dla tych, którzy znają życiorysy Pastora C. T. Russella (zm. 1916) i Sędziego J. F. Rutherforda (zm. 1942). Ci dwaj prezesi Towarzystwa Strażnica, przez swą charyzmatyczność, wypracowali sobie i zdobyli bardzo duży szacunek, zarówno dla siebie samych, jak i dla swych funkcji. Były to jednak jednostki. Dziś tą organizacją zarządza ośmioosobowe Ciało Kierownicze, choć był czas, że składało się ono nawet z 18 członków (w latach 70. i 80. XX wieku).

 

Na początek cytujemy zastrzeżenie Towarzystwa Strażnica, dotyczące członków Ciała Kierowniczego, o tym, że nie są oni „nadludźmi” i „celebrytami” oraz nie okazuje się im „uwielbienia”:

 

„Ale nie okazujemy znanym braciom uwielbienia ani nie zachowujemy się w ich obecności, jakby byli nadludźmi. Po prostu szanujemy ich za ciężką pracę i pokorę (...) Wspomniani bracia są pokornymi pasterzami. Nie pozwalają, żeby traktowano ich jak celebrytów. Pod tym względem różnią się od wielu współczesnych przywódców religijnych...” (Strażnica marzec 2017 s. 11).

 

Pomimo takich zastrzeżeń Strażnicy, można zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z Ciałem Kierowniczym. Zanim to uczynimy, przypomnijmy kilka faktów, które wywołały pewne zaniepokojenie u wielu Świadków Jehowy.

         Są to zmiany wprowadzone w roku 2013 w Strażnicy z 15 lipca:

 

         „niewolnikiem wiernym i roztropnym” jest tylko Ciało Kierownicze, a nie cały ostatek pomazańców, jak było dotychczas;

         „niewolnikiem wiernym i roztropnym” nie są już Apostołowie (jak byli nim dotychczas), a tylko Ciało Kierownicze z XX i XXI wieku;

         „niewolnikiem wiernym i roztropnym”, którym jest Ciało Kierownicze, nie mogą być kobiety, jak były nim również dotychczas;

         „niewolnikiem wiernym i roztropnym” nie jest już C. T. Russell (i jego uczniowie, którzy zmarli przed rokiem 1919), jak był dotychczas, wchodząc w skład zbiorowego „niewolnika”;

         „niewolnik wierny i roztropny” pojawił się dopiero w roku 1919, więc nikt przez wieki nie rozdawał jako zbiorowy „niewolnik” duchowego „pokarmu na czas słuszny”.

 

         Oto kilka cytatów z roku 2013 uzasadniających powyżej przekazane wnioski:

 

„»Niewolnik wierny i roztropny«: Niewielka grupa namaszczonych braci, którzy są bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie i udostępnianie pokarmu duchowego podczas obecności Chrystusa. Obecnie tworzą oni Ciało Kierownicze” (Strażnica 15.07 2013 s. 22).

 

„Kontekst przykładu o niewolniku wiernym i roztropnym pokazuje, że zaczął się on spełniać nie w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku, lecz w obecnym czasie końca” (Strażnica 15.07 2013 s. 21).

 

         „W roku 1919, gdy nastąpiło duchowe odrodzenie, Jezus wybrał spośród nich wykwalifikowanych namaszczonych braci, żeby działali jako niewolnik wierny i roztropny, i ustanowił ich nad swoją czeladzią” (Strażnica 15.07 2013 s. 23).

 

„Rodzi to intrygujące pytanie: Czy przed rokiem 1914 Badacze Pisma Świętego byli ustanowionym narzędziem, poprzez które Chrystus miał karmić swoje owce? Odpowiedź brzmi: Nie.” (Strażnica 15.07 2013 s. 18-19).

[Patrz też konkretne słowa o Russellu: „W roku 1919, trzy lata po śmierci brata Russella, Jezus ustanowił »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Strażnica luty 2017 s. 25)]

 

Nasze kolejne wnioski, dotyczące ‘kultu’ związanego z Ciałem Kierowniczym, nie orzekają stanowczo o czymś konkretnym w tej kwestii. Przekazują one jednak pewne refleksje i skłaniają do myślenia.

Jest to zbiór pewnych faktów opisanych w publikacjach Świadków Jehowy i posługujemy się tu prawie wyłącznie cytatami z nich oraz wspomnieniami Raymonda Franza (1922-2010), byłego członka Ciała Kierowniczego (1971-1980). Inne mogą być osobiste relacje głosicieli z członkami tego grona, a inaczej być może opisują to publikacje zatwierdzane przez Ciało Kierownicze.

 

         Ciekawostki dotyczące początków zaistnienia Ciała Kierowniczego

 

         Mało który Świadek Jehowy zdaje sobie sprawę z tego, iż w Biblii nie pada określenie „Ciało Kierownicze”, oraz, że termin ten pojawił się w Towarzystwie Strażnica dopiero w połowie lat 40. XX wieku (wtedy utożsamiane z zarządem tego Towarzystwa):

 

„Samego określenia »ciało kierownicze« nie znajdziemy w Piśmie świętym” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 5 s. 23).

 

„W roku 1944 zaczęły się w tym czasopiśmie Strażnica ukazywać wzmianki o ciele kierowniczym zboru chrześcijańskiego” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 7 s. 15).

 

„Oddani Bogu i ochrzczeni chrześcijanie, znani dziś jako świadkowie Jehowy, posiadają na wzór apostolski z pierwszego wieku n.e. Ciało Kierownicze, o którym wyraźne wzmianki ukazują się od roku 1944” (jw. s. 17).

 

Określenie »ciało kierownicze« zaczęło się pojawiać w naszych publikacjach w latach czterdziestych” (Strażnica luty 2017 s. 26).

 

         W latach 40. XX wieku ogłoszono nawet, że Jezus Chrystus był stałym członkiem Ciała Kierowniczego:

 

Jedynym członkiem ciała kierowniczego, który w ciągu wszystkich dziewiętnastu stuleci się nie zmienił, jest główny członek, mianowicie niewidzialny, nieśmiertelny Jezus Chrystus. Inni członkowie ciała kierowniczego mogą w ciągu lat zmieniać się, ponieważ Bóg układa w swej organizacji członków tak, jak mu się podoba; lecz wymogi teokratyczne, stawiane ciału kierowniczemu nie doznają żadnej zmiany” (Strażnica Nr 10, 1948 s. 12, art. „Organizacja teokratyczna i jej ciało kierownicze” [ang. 01.12 1947 s. 363]).

 

         Prócz tego to gremium było kiedyś wyłącznie „ciałem kierowniczym korporacji”, czyli Towarzystwa Strażnica:

 

„Ci, którzy należą do organizacji Jehowy, wiedzą, że »niewolnikiem wiernym i rozumnym« jest klasa składająca się z wiernego ostatka pomazańców Bożych, którzy są teraz zgromadzeni w jedną społeczność i współpracują pod przewodnictwem i autorytetem, ciała kierowniczego korporacji Watch Tower Bible and Tract Society” (Strażnica Nr 15, 1957 s. 6 [ang. 15.11 1956 s. 692]).

 

         Także samo Towarzystwo Strażnica było nazywane „ciałem kierowniczym”:

 

         „Strażnica Towarzystwo Biblijne i Broszur, ciało kierownicze świadków Jehowy, wskazywało w swych wydawnictwach na to, że Królestwo niebieskie ustanowione zostało w roku 1914...” (Strażnica maj 1950 s. 74-75, wydanie polonijne [ang. 01.01 1950 s. 10]).

 

         W jednej z publikacji zasugerowano, że Ciało Kierownicze istniało już co najmniej od czasów C. T. Russella (zm. 1916):

 

„Fakty wskazują, że owo ciało kierownicze związało się z Towarzystwem Strażnica. W ostatnim ćwierćwieczu dziewiętnastego stulecia do ciała kierowniczego najpewniej należał C. T. Russell. Będąc człowiekiem całkowicie oddanym Bogu poprzez Chrystusa, poświęcił wszystek swój czas, energię, zdolności, majątek i wpływy obronie natchnionego Słowa Bożego i krzewieniu znajomości jego treści” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 7 s. 20).

 

         Inna publikacja podaje, że „poprzez wszystkie wieki” istniało „ciało kierownicze”:

 

„(...) od pierwszego stulecia bowiem poprzez wszystkie wieki osoby czyli członkowie ciała kierowniczego stale sięzmieniali, bądź to dlatego, że niektórzy wierni członkowie umierali, bądź też z powodu innych okoliczności, które wymagały, że miejsca ich zajęliinni, żyjący jeszcze w ciele bracia” (Strażnica Nr 10, 1948 s. 12, art. „Organizacja teokratyczna i jej ciało kierownicze” [ang. 01.12 1947 s. 363]).

 

         Kolejne publikacje podają zaś, że „ciała kierowniczego” nie było od czasów Apostołów, aż do roku 1919. Pojawiło się więc ono dopiero „po śmierci brata Russella”:

 

„Po śmierci apostołów doszło do wielkiego odstępstwa (...) Przez cały ten okres poszczególni pomazańcy cieszyli się uznaniem Jezusa, ale nie było wtedy ciała kierowniczego – żadnego konkretnego narzędzia na ziemi, którym on by się posługiwał, żeby udzielać swoim naśladowcom wskazówek” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 [ang. 2019] s. 17-18; por. ed. 2015 s. 17 [w ed. 2005 nie było tych słów]).

 

„W roku 1919, trzy lata po śmierci brata Russella, Jezus ustanowił »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Strażnica luty 2017 s. 25).

 

„W Strażnicy z 15 lipca 2013 roku wyjaśniono, że niewielka grupa namaszczonych braci, którzy tworzą Ciało Kierownicze, to »niewolnik wierny i roztropny«” (Strażnica luty 2017 s. 26).

 

         Przez wiele lat opisywano omawiane grono małymi literami, jako „ciało kierownicze”. Dokładnie 1 czerwca 1973 roku w angielskiej Strażnicy nazwano je „Ciałem Kierowniczym”, grono z I wieku, po raz pierwszy wielkimi literami, a 15 października tak samo opisano współczesne grono:

 

Nineteen centuries ago the apostle Peter was a member of the Governing Body of the Christian congregation of the first century C.E. (ang. Strażnica 01.06 1973 s. 341).

 

One of the members of the Governing Body of Jehovah’s witnesses remarked, after visiting several assemblies in the Orient:...(ang. Strażnica 15.10 1973 s. 630).

 

         W języku polskim tę zmianę wprowadzono rok później.

 

Do roku 1971 członkowie ówczesnego Ciała Kierowniczego byli wybierani:

 

Do roku 1971 Ciało Kierownicze utożsamiano z siedmioma członkami zarządu pensylwańskiej korporacji Towarzystwa Strażnica. Odpowiedzialność za decyzje co do pracy oddziałów na całym świecie spoczywała głównie na prezesie” (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18).

 

         „7-osobowy zarząd, złożony z oddanych Bogu chrześcijan, wybieranych na okres trzech lat przez członków korporacji” (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18).

 

         Przechodzimy teraz do opisu wzrastającego ‘kultu’ Ciała Kierowniczego.

 

         C. T. Russell, niczym Jan Chrzciciel, zapowiadał pojawienie się „niewolnika”

 

C. T. Russell, jak Jan Chrzciciel (zapowiadający Chrystusa), zapowiadał nie tylko przybycie niewidzialnego Jezusa, ale i pojawienie się widzialnego „niewolnika”, czyli Ciała Kierowniczego:

 

„A jak proroctwo Malachiasza spełniło się na większą skalę? W ciągu dziesięcioleci poprzedzających rok 1914 Charles T. Russell i jego bliscy współpracownicy prowadzili działalność przypominającą służbę Jana Chrzciciela. (...) Która z tych grup jest symboliczną pszenicą? Aby to ustalić, w roku 1914 Jezus rozpoczął inspekcję duchowej świątyni. Przegląd ten i dzieło oczyszczania obejmowały pewien okres – od roku 1914 do początków roku 1919” (Strażnica 15.07 2013 s. 11).

 

„W roku 1919, trzy lata po śmierci brata Russella, Jezus ustanowił »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Strażnica luty 2017 s. 25).

 

         Wnioski Towarzystwa Strażnica można by opisać tak:

 

         Jan Chrzciciel zapowiadał Chrystusa;

         Russell, będący zastępcą Jana Chrzciciela, zapowiadał Ciało Kierownicze zastępujące dziś Chrystusa.

 

         „Całkowicie” zaufaniem darzy „niewolnika” Jehowa i Jezus

 

         Wprawdzie słowa te napisano w roku 2009 (gdy jeszcze cały „ostatek” pomazańców uznawany był za „niewolnika”), ale one też dobrze ukazują dzisiejsze wierzenie Świadków Jehowy, zastosowane do samego Ciała Kierowniczego:

 

„Czyż poszczególni pomazańcy oraz drugie owce nie powinni darzyć zaufaniem wyznaczonego nad nimi niewolnika? Na takie zaufanie zasługuje on z wielu względów, ale dwa są szczególne. 1) Klasie tej ufa sam Jehowa. 2) Zaufaniem darzy ją również Jezus. Przeanalizujmy dowody świadczące o tym, że Jehowa Bóg i Jezus Chrystus całkowicie ufają niewolnikowi wiernemu i roztropnemu” (Strażnica 15.02 2009 s. 24).

 

         Powinność „pogłębiania zaufania” dla „niewolnika”, a on jest „zaufaną klasą” Jezusa

 

         Poniżej zamieszczamy kolejne teksty z roku 2011 i 2012, zamieszczone jeszcze przed zmianą nauki w roku 2013, doskonale przygotowujące Świadków Jehowy na tę zmianę:

 

„W czasach nowożytnych nieraz otrzymywaliśmy uaktualnione informacje dotyczące pewnych nauk biblijnych. Nie powinno nas to niepokoić – powinno raczej pogłębiać zaufanie do niewolnika wiernego i roztropnego” (Strażnica 15.07 2011 s. 30).

 

Jezus ustanowił zaufaną klasę niewolnika, która rozdziela życiodajny pokarm duchowy” (Strażnica 15.03 2012 s. 9).

 

         Ponaglanie do „pełnego” i „całkowitego” ufania „niewolnikowi”, który jest Ciałem Kierowniczym

 

         W ostatnim czasie, być może z powodu pewnych czynników (np. afera pedofilska w Australii; częste zmiany nauk, patrz powyżej Strażnica 15.07 2011 s. 30) w publikacjach Świadków Jehowy występują ponaglenia, do „ufania” niewolnikowi, którym jest Ciało Kierownicze. Ma to być nawet „pełne zaufanie” i „pogłębiane”:

 

„Bez wątpienia mamy wyraźne dowody poświadczające, że możemy ufać »niewolnikowi wiernemu i roztropnemu«, za pośrednictwem którego Jehowa od blisko 100 lat prowadzi nas drogą prawdy” (Strażnica lipiec 2017 s. 30).

 

„Dlaczego powinniśmy ufać niewolnikowi wiernemu i roztropnemu i jak to zaufanie będzie wypróbowane?” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań wrzesień 2019 s. 8 [do tej treści wskazano: „OBEJRZYJ FILM CO ZROBISZ „W ROKU SUSZY”?”]).

 

„Mamy więc wszelkie podstawy, żeby całkowicie ufać niewolnikowi wiernemu i roztropnemu” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 [ang. 2019] s. 23).

 

„Nadal więc przejawiajmy pełne zaufanie do tego niewolnika (Mat. 24:45)” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 [ang. 2019] s. 28).

 

Musimy też ufać »niewolnikowi wiernemu i roztropnemu«, którym Jehowa posługuje się do kierowania swoją organizacją (Mat. 24:45-47). Tę wiarę i zaufanie pogłębiamy, regularnie studiując Słowo Boże” (Strażnica lipiec 2020 s. 24).

 

         Ciało Kierownicze przedmiotem wiary dla Świadków Jehowy

 

         W roku 2019 Ciało Kierownicze stało się przedmiotem wiary, zawartym nawet w pytaniach stawianych kandydatom do chrztu:

 

         „14. Czy wierzysz, że Ciało Kierownicze Świadków Jehowy jest »niewolnikiem wiernym i roztropnym«, którego ustanowił Jezus?” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 [ang. 2019] s. 188).

 

Jeszcze w edycji z roku 2015, w tej samej książce, nie było tak sformułowanego pytania (patrz Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2015 s. 175).

 

Ciało Kierownicze, będące „niewolnikiem”, jest zbiorową postacią z Biblii z Mt 24:45

 

         Jak wskazano poniżej, od roku 2013 wyłącznie Ciało Kierownicze stało się „niewolnikiem”:

 

„W Strażnicy z 15 lipca 2013 roku wyjaśniono, że niewielka grupa namaszczonych braci, którzy tworzą Ciało Kierownicze, to »niewolnik wierny i roztropny«” (Strażnica luty 2017 s. 26).

 

         „Obecnie »niewolnikiem wiernym i roztropnym« jest Ciało Kierownicze” (Zawsze bądź blisko Jehowy 2019 [ang. 2017] s. 53).

 

„Niewolnik” jest Ciałem Kierowniczym jak Apostołowie, ale wymienianym wielkimi literami

 

         Ciało Kierownicze  Świadków Jehowy zostało zrównane z Apostołami, bo posiada to samo określenie. Nawet jest pewnie wyższe rangą, bo ich nazwa pisana jest wielkimi literami, a Apostołów małymi:

 

W I wieku ciało kierownicze zachęcało wszystkich chrześcijan, w tym braci przewodzących w zborze. (...) Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy udziela zachęt betelczykom i innym sługom specjalnym oraz nam wszystkim. Efekt jest taki sam jak w I wieku – bardzo cieszymy się z tych zachęt!” (Strażnica kwiecień 2018 s. 19).

 

         Liczba członów Ciała Kierowniczego odpowiada liczbie pisarzy Nowego Testamentu

 

         Obecnie jest ośmiu członków Ciała Kierowniczego i poprzez pewną treść naprowadzają oni do takich oto wniosków, zestawiających ich z Apostołami i Ewangelistami:

 

         „Nie wszyscy chrześcijanie z nadzieją niebiańską wchodzą w skład »niewolnika wiernego i roztropnego« (odczytaj Mateusza 24:45-47). Dzisiaj, podobnie jak w I wieku, Jehowa i Jezus posługują się niewielką grupą braci, żeby karmić (czyli nauczać) wielu innych. W I wieku tylko niektórzy pomazańcy brali udział w spisaniu Chrześcijańskich Pism Greckich. A w naszych czasach tylko garstka pomazańców ma za zadanie dawać ludowi Bożemu »pokarm we właściwym czasie«” (Strażnica styczeń 2020 s. 31).

 

Oto wspomnianych ośmiu uczniów Jezusa, którzy napisali księgi Nowego Testamentu:

 

Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł, Piotr, Jakub, Juda.

 

Dziś jest też ośmiu członków Ciała Kierowniczego i zapewne celowo zestawiono te dwie grupy osób i podano powyższe wyjaśnienie.

 

Ciało Kierownicze ma wyższą rangę od Apostołów, bo tylko ono jest „niewolnikiem”

 

Apostołowie nie są obecnie „niewolnikiem”, choć byli kiedyś nim (według poprzedniej nauki) i dlatego Ciało Kierownicze ma wyższą rangę:

 

„Kontekst przykładu o niewolniku wiernym i roztropnym pokazuje, że zaczął się on spełniać nie w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku, lecz w obecnym czasie końca” (Strażnica 15.07 2013 s. 21).

 

„W roku 1919, trzy lata po śmierci brata Russella, Jezus ustanowił »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Strażnica luty 2017 s. 25).

 

Przez Ciało Kierownicze przemawia sam Jehowa

 

         Ciało Kierownicze jest jakby kanałem, przez który Bóg porozumiewa się ze Świadkami Jehowy:

 

         „Słuchamy uważnie, bo uznajemy, że za pośrednictwem tego niewolnika porozumiewa się z nami sam Jehowa” (Zbliż się do Jehowy 2014 [druk: lipiec 2015] s. 313).

 

„Jehowa przemawia do nas także przez »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Zbliż się do Jehowy 2014 [druk: lipiec 2015] s. 312).

 

„»Kiedy słucham członków Ciała Kierowniczego i ich pomocników, czuję, jakby Jehowa przemawiał do mnie w moim własnym pokoju« mówi Agatha, żona nadzorcy obwodu z Ghany” (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 24-25).

 

Przez Ciało Kierownicze Jehowa dogląda ziemi i kieruje wszystkim

 

         Co najmniej od roku 1995 pojawiają się wypowiedzi o „doglądaniu” całej ziemi przez „niewolnika”, którym dziś jest Ciało Kierownicze:

 

„Za pośrednictwem tego »niewolnika« Jehowa Bóg dogląda spraw Królestwa na całej ziemi” (Strażnica Nr 15, 1995 s. 16).

 

CIAŁO KIEROWNICZE

To grupa mężczyzn mających nadzieję na życie w niebie, którą Jehowa posługuje się, żeby kierować działalnością swoich sług. (...) Dzisiaj bracia tworzący Ciało Kierownicze udzielają nam wskazówek i pomagają pozostawać blisko Jehowy. Podejmując decyzje, polegają na Słowie Bożym oraz wsparciu ducha świętego. Jezus nazwał grupę tych namaszczonych duchem chrześcijan »niewolnikiem wiernym i roztropnym«” (Zawsze bądź blisko Jehowy 2019 [ang. 2017] s. 243).

 

Rola Ciała Kierowniczego

Członkowie Ciała Kierowniczego nie są ‛panami wiary’ swoich współwyznawców (2 Kor. 1:24). (...) Ciało Kierownicze pod nadzorem Chrystusa organizuje działalność ludu Jehowy na całym świecie. Mianuje członków Komitetów Oddziałów oraz nadzorców obwodów” (Strażnica luty 2021 s. 18).

 

         Ciało Kierownicze ma wsparcie aniołów

 

         Wydaje się, że dopiero w roku 2017 po raz pierwszy wspomniano o tym, że aniołowie wspierają Ciało Kierownicze:

 

Ciało Kierownicze wspierają aniołowie. Obecnie Ciało Kierownicze ma do wykonania ogromne zadanie – nadzoruje międzynarodową działalność kaznodziejską ponad ośmiu milionów głosicieli. Dzięki czemu działalność ta przynosi tak dobre rezultaty? Między innymi dzięki wsparciu aniołów” (Strażnica luty 2017 s. 27).

 

         Ciało Kierownicze przewodzi i należy „okazywać” mu „względy”

 

         Już co najmniej w roku 2008 pisano o „przewodzeniu” Ciała Kierowniczego, pomimo iż było ono wtedy tylko rzecznikiem i reprezentantem całego ostatka pomazańców, czyli „niewolnika” (patrz: „To ciało kierownicze składa się z członków »niewolnika wiernego i rozumnego«. Jest rzecznikiem tego wiernego »niewolnika«” – Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1990 s. 195; „Ciało Kierownicze, które reprezentuje »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 31).). W kwestii przewodzenia Ciała Kierowniczego nic nie zmieniło się w kolejnych latach:

 

„Ciało Kierownicze jest zatem należycie zorganizowane, by pod wpływem świętego ducha Jehowy przewodzić nam w chrześcijańskiej działalności” (Strażnica 15.05 2008 s. 29).

 

„Jehowa zapewnia przewodnictwo i pokarm duchowy ziemskiej części swojej organizacji przez »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Strażnica listopad 2016 s. 15).

 

„Pokazujemy, że ‛pamiętamy o tych, którzy wśród nas przewodzą’, gdy wspominamy o członkach Ciała Kierowniczego w modlitwach” (Strażnica luty 2017 s. 28).

 

Okazuj względy tym, którzy przewodzą

Czasami do naszego zboru albo na nasze zgromadzenie może przyjechać brat, który pełni jakąś odpowiedzialną funkcję lub jest w jakimś stopniu znany. Może to być nadzorca obwodu, betelczyk, członek Komitetu Oddziału lub Ciała Kierowniczego albo pomocnik Ciała Kierowniczego. Na pewno mamy powody, żeby tych wiernych braci ‛z uwagi na ich pracę darzyć w miłości bardziej niż nadzwyczajnymi względami’ (Strażnica wrzesień 2018 s. 31).

 

Ciało Kierownicze jest „wyłącznym” interpretatorem Biblii

 

         Od wielu lat Ciało Kierownicze uczy, że nie wystarczy sama Biblia, ale potrzebna jest do niej jego interpretacja i wydawane przez nie publikacje:

 

Oczywiście nie wystarczy czytać samą Biblię, należy też korzystać z wyśmienitych materiałów do jej studiowania, dostarczanych przez »niewolnika wiernego i roztropnego«. One także są darami od Jehowy, i to niezwykle cennymi (Mateusza 24:45-47)” (Strażnica Nr 9, 1995 s. 19).

 

         „Pokornie przyznają, że bez pomocy niewolnika wiernego i roztropnego wcale lub prawie wcale nie znałyby cennych prawd biblijnych, dotyczących między innymi zwierzchnictwa Jehowy, uświęcania Jego imienia, Królestwa, nowych niebios i nowej ziemi, duszy, stanu umarłych, a także tego, kim naprawdę są Jehowa i Jego Syn oraz czym jest duch święty” (Strażnica Nr 7, 2007 s. 25).

 

Niektórzy uważają, że mogą sami interpretować treść Biblii. Jednak w 1919 roku wyniesiony do chwały Jezus ustanowił wiernego niewolnika, żeby przekazywać pokarm duchowy wyłącznie za jego pośrednictwem. Posługuje się nim, by pomagać swoim naśladowcom zrozumieć Biblię i stosować się do zawartych w niej wskazówek” (Strażnica listopad 2016 s. 16).

 

Wola Ciała Kierowniczego jest wolą Jehowy i „ducha świętego”

 

         Zmiany i nowe nauki, wprowadzane przez Ciało Kierownicze, są „wolą Jehowy” i powstają „pod wpływem ducha świętego”:

 

Rydwan z pewnością nie stoi w miejscu! Pomyślmy o wielu zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich 10 lat. Pamiętajmy, że zostały one wprowadzone z woli Jehowy (Strażnica listopad 2016 s. 16).

 

„Gdy Ciało Kierownicze podejmuje decyzje dotyczące jak najskuteczniejszego prowadzenia działalności kaznodziejskiej, poddaje się pod wpływ ducha świętego. A potem regularnie analizuje te decyzje, czy nie trzeba wprowadzić jakichś zmian. Dlaczego? Bo »scena tego świata się zmienia« i organizacja Boża musi dostosowywać się do nowych okoliczności” (Strażnica listopad 2020 s. 22).

 

Na Ciało Kierownicze oddziałuje duch święty. Duch święty pomógł Ciału Kierowniczemu zrozumieć wiele prawd biblijnych. Na przykład pomyśl o liście uaktualnionych wierzeń wspomnianej w poprzednim akapicie. Bez wątpienia wyjaśnienie tych »głębokich spraw Bożych« nie jest zasługą żadnego człowieka” (Strażnica luty 2017 s. 26).

 

Ciało Kierownicze, jak Bóg, nic nie pisze osobiście, a tylko nadzoruje powstawanie publikacji

 

         W roku 2012 napisano po raz pierwszy, że samo Ciało Kierownicze nie pisze publikacji, jak było dawniej, a tylko nadzoruje pisanie ich:

 

Tekst powstaje w języku angielskim. W Biurze Głównym znajduje się nadzorowany przez Ciało Kierownicze Dział Redakcyjny. Koordynuje on pracę osób, które piszą teksty. Osoby te usługują w Biurze Głównym albo w niektórych Biurach Oddziałów” (Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? 2012, Lekcja 23; Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? 2018, Lekcja 23).

 

Komitet Redakcyjny Ciała Kierowniczego nadzoruje gromadzenie materiałów, pisanie, korektę, opracowanie graficzne oraz tłumaczenie tekstów przeznaczonych do druku lub zamieszczenia w naszym serwisie internetowym” (Strażnica 15.04 2013 s. 30).

 

Ciało Kierownicze jest pośrednikiem Jehowy w różnych kwestiach

 

Ciało Kierownicze jest pośrednikiem Jehowy w takich kwestiach jak: zrozumienie Biblii, przekazywanie pokarmu duchowego, zamianowania (prawie wszystkich ważnych urzędników i nadzorców):

 

         „(...) tak cudzoziemcy potrzebują pomocy ducha świętego do zrozumienia coraz to nowych prawd ze Słowa Bożego, przekazywanych za pośrednictwem »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Strażnica Nr 13, 1996 s. 21).

 

Jezus ustanowił wiernego niewolnika, żeby przekazywać pokarm duchowy wyłącznie za jego pośrednictwem. Posługuje się nim, by pomagać swoim naśladowcom zrozumieć Biblię i stosować się do zawartych w niej wskazówek” (Strażnica listopad 2016 s. 16).

 

„Teokratycznego zamianowania dokonuje Jehowa za pośrednictwem swego Syna i widzialnego, ziemskiego kanału łączności, którym jest »niewolnik wierny i roztropny« oraz jego Ciało Kierownicze” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 16).

 

„Wszystkich członków Komitetów Oddziałów i Komitetów Krajów mianuje Ciało Kierownicze” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 s. 51).

 

„Ciało Kierownicze dba o mianowanie wykwalifikowanych starszych, żeby usługiwali jako nadzorcy obwodów” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 s. 46).

 

„Misjonarzy terenowych mianuje Komitet Służby Ciała Kierowniczego” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 s. 110).

 

„Od roku 1992 Ciało Kierownicze mianuje dojrzałych, doświadczonych chrześcijańskich starszych, aby pomagali jego komitetom w wywiązywaniu się z ich zadań” (Strażnica 15.10 2015 s. 3).

 

         Prócz wspomnianych „mianowanych” urzędników, misjonarzy, pomocników i nadzorców Ciało Kierownicze „zaprasza” też do swego gremium nowych członków. O tym piszemy poniżej.

 

Poleganie na pomazańcach, w tym członkach Ciała Kierowniczego, będących w niebie

 

Kilkanaście lat temu napisano, że Świadkowie Jehowy mają „polegać” na „zmartwychwstałych (...) namaszczonych duchem”, a więc dziś szczególnie na członkach Ciała Kierowniczego będących już w niebie:

 

„Miliony ludzi pokłada ufność w niegodnych tego kobietach i mężczyznach, którzy szybko przemijają. My polegamy na Jehowie i Jego niebiańskiej organizacji – na Chrystusie Jezusie, świętych aniołach i zmartwychwstałych chrześcijanach namaszczonych duchem – a oni żyją na wieki!” (Strażnica Nr 12, 1998 s. 21).

 

„Wynika stąd, że zmartwychwstali członkowie grona 24 starszych mogą dziś mieć jakiś udział w przekazywaniu Boskich prawd” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 [ang. 1988, 2006] s. 125).

 

Świadkowie Jehowy powinni modlić się za Ciało Kierownicze

 

         Wydaje się, że modlitwy za Ciało Kierownicze wprowadzono dopiero pod koniec roku 1989. Wcześniej nie sposób wskazać w publikacjach Świadków Jehowy takich intencji modlitw (patrz Strażnica Nr 24, 1989 s. 21).

         Również w skorowidzu do publikacji Towarzystwa Strażnica, w haśle Ciało Kierownicze, wskazano tylko niedawne czasopisma, wydane od roku 1990: modlenie się za: w17.02 28; w90 15.3 19; w90 15.11 22.

         Oto przykładowe teksty na ten temat:

 

„Brat Lett zachęcił słuchaczy do zanoszenia modlitw, by Ciało Kierownicze jako przedstawiciel klasy niewolnika dalej okazywało się nie tylko wierne, ale również mądre, roztropne” (Strażnica 15.08 2011 s. 18).

 

„Pokazujemy, że ‛pamiętamy o tych, którzy wśród nas przewodzą’, gdy wspominamy o członkach Ciała Kierowniczego w modlitwach (Efez. 6:18). Pomyśl o ich obowiązkach: przygotowują pokarm duchowy, nadzorują ogólnoświatowe dzieło głoszenia i zarządzają datkami. Bez wątpienia powinniśmy się za nich stale modlić” (Strażnica luty 2017 s. 28).

 

Ciału Kierowniczemu należy się „podwójny szacunek”

 

         Tekst poniższy mówi o osobach namaszczonych, a więc też szczególnie o członkach Ciała Kierowniczego:

 

„Wprawdzie o pewnych ludziach powiedziano w Piśmie Świętym, że są »godni podwójnego szacunku«. Jednak zasługują na to nie z racji swego namaszczenia, ale dlatego, że »bardzo dobrze przewodzą« oraz »ciężko pracują, przemawiając i nauczając«.” (Strażnica styczeń 2016 s. 24).

 

Zmartwychwstali członkowie Ciała Kierowniczego zsyłają z nieba nauki

 

         Wskrzeszeni członkowie Ciała Kierowniczego mają udział w zsyłaniu nauk na ziemię:

 

         „Jaki zatem wniosek można wyciągnąć z faktu, że jeden z 24 starszych odsłonił Janowi tożsamość wielkiej rzeszy? Wygląda na to, że wskrzeszeni członkowie grupy 24 starszych mogą obecnie uczestniczyć w przekazywaniu prawd Bożych” (Strażnica Nr 1, 2007 s. 28).

 

         Również pojedynczy zmarli członkowie Ciała Kierowniczego nadal interesują się ziemią i pracą Towarzystwa Strażnica:

 

„Jesteśmy przekonani, że jako ‘współdziedzic z Chrystusem’, brat Barry dalej będzie się interesował osobami »odpowiednio usposobionymi do życia wiecznego«.” (Strażnica Nr 19, 1999 s. 17).

 

         „W służbie pełnoczasowej spędziliśmy wspólnie ponad 53 lata. Jestem wdzięczna Jehowie, że Ted [Jaracz] pomógł mi przybliżyć się do niebiańskiego Ojca. Nie mam wątpliwości, że nowy przydział, który otrzymał, sprawia mu wielką radość i zadowolenie” (Strażnica 15.09 2015 s. 32).

 

Całe Ciało Kierownicze wkrótce ma zostać zabrane do nieba

 

         Podczas oczekiwanego wkrótce „wielkiego ucisku” członkowie Ciała Kierowniczego mają być zabrani do nieba i stamtąd dalej kierować pracą ziemską. Ta nauka została wprowadzona w roku 2013:

 

„Wydaje się więc, że wszyscy pomazańcy, którzy wciąż będą na ziemi po początkowej fazie wielkiego ucisku, zostaną zabrani do nieba w jakimś momencie przed wybuchem Armagedonu. Jest to zmiana w stosunku do tego, co napisano w »Pytaniach czytelników« w Strażnicy z 15 sierpnia 1990 roku, strona 30” (Strażnica 15.07 2013 s. 8).

 

„Podczas wielkiego ucisku nastąpi istotna zmiana. W pewnym momencie pomazańcy przebywający wciąż na ziemi zostaną zabrani do nieba, żeby wzięli udział w wykonywaniu wyroku podczas Armagedonu (Mat. 24:31; Obj. 2:26, 27). Oznacza to, że nie będzie już z nami braci z Ciała Kierowniczego” (Strażnica październik 2019 s. 17).

 

„W pewnym momencie pomazańcy przebywający wciąż na ziemi zostaną zabrani do nieba, żeby wzięli udział w wykonywaniu wyroku w czasie Armagedonu (Mat. 24:31; Obj. 2:26, 27). Oznacza to, że nie będzie już z nami braci z Ciała Kierowniczego” (Codzienne badanie Pism 2021, tekst na 16 marca).

 

Ciało Kierownicze będzie brać udział w niszczeniu wrogów organizacji

 

         Od wielu lat Towarzystwo Strażnica naucza, że jego pomazańcy wezmą udział w niszczeniu wrogów tej organizacji podczas Armagedonu. Jednak dopiero niedawno wskazano też na członków Ciała Kierowniczego, którzy będą w tym czasie w niebie:

 

         „Potem wskrzeszeni pomazańcy wraz z potężnymi aniołami pójdą z Chrystusem, gdy ten Waleczny Król wyruszy przeciwko »licznemu wojsku« wrogów osaczających lud Jehowy (Ezech. 38:15). Gdy dojdzie do tego starcia, będzie to oznaczało początek Armagedonu! (Obj. 16:16)” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 228).

 

„Podczas wielkiego ucisku nastąpi istotna zmiana. W pewnym momencie pomazańcy przebywający wciąż na ziemi zostaną zabrani do nieba, żeby wzięli udział w wykonywaniu wyroku podczas Armagedonu (Mat. 24:31; Obj. 2:26, 27). Oznacza to, że nie będzie już z nami braci z Ciała Kierowniczego” (Strażnica październik 2019 s. 17).

 

Ciało Kierownicze zostało „mianowane duchem świętym” przez Jehowę i Jezusa

 

         Już w roku 1990 ogłoszono, że Ciało Kierownicze zostało „ustanowione przez ducha” i „mianowane przez ducha świętego” poprzez Jehowę i Jezusa:

 

„Ciało Kierownicze nie jest instrumentem prawnym. Jego członkowie nie są wybieralni. Są mianowani duchem świętym pod kierownictwem Jehowy Boga i Jezusa Chrystusa(por. Dzieje Apostolskie 20:28). Co więcej, Ciało Kierownicze, ustanowione przez ducha, nie musi być związane z określonym miejscem ani ze stałą siedzibą” (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18).

 

         Ciekawe, że dla uzasadnienia wybrania Ciała Kierowniczego powołano się na fragment z Biblii, który mówi tylko o zwykłych starszych w pierwszych gminach chrześcijańskich.

 

Ciało Kierownicze samo siebie wybrało i dobiera nowych członków

 

         Ciała Kierowniczego nikt nie wybiera, jak było przed rokiem 1971, gdy był nim siedmioosobowy zarząd Towarzystwa Strażnica i udziałowcy głosowali nad jego składem („7-osobowy zarząd, złożony z oddanych Bogu chrześcijan, wybieranych na okres trzech lat przez członków korporacji” – Strażnica Nr 6, 1990 s. 18). Ono samo siebie wtedy wybrało i od tej pory „zaprasza” kogo chce i kiedy chce do siebie, dla poszerzenia swego grona.

Oto przykłady takiego „zapraszania” nowych członków przez Ciało Kierowniczego do tego gremium:

 

„W roku 1974 Ted nieoczekiwanie został zaproszony do wejścia w skład Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy” (Strażnica 15.09 2015 s. 31).

 

„We wrześniu 2005 roku zostałem niespodziewanie zaproszony do wejścia w skład Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy” (Strażnica 15.08 2015 s. 8).

 

         W innej publikacji napisano następująco:

 

         „Jego członkowie nie są wybieralni. Są mianowani duchem świętym pod kierownictwem Jehowy Boga i Jezusa Chrystusa” (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18).

 

         Okazuje się jednak, że do roku 1971 członkowie ówczesnego Ciała Kierowniczego byli „wybieralni”:

 

Do roku 1971 Ciało Kierownicze utożsamiano z siedmioma członkami zarządu pensylwańskiej korporacji Towarzystwa Strażnica. Odpowiedzialność za decyzje co do pracy oddziałów na całym świecie spoczywała głównie na prezesie” (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18).

 

         „7-osobowy zarząd, złożony z oddanych Bogu chrześcijan, wybieranych na okres trzech lat przez członków korporacji” (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18).

 

Nikt nie może odwołać całego Ciała Kierowniczego lub jego członków

 

         Nikt nie może odwołać Ciała Kierowniczego, gdyż ono nie jest nigdzie prawnie umocowane. Nie jest ono „instrumentem prawnym”, a tylko Bóg je ponoć wybiera:

 

Ciało Kierownicze nie jest instrumentem prawnym. Jego członkowie nie są wybieralni. Są mianowani duchem świętym pod kierownictwem Jehowy Boga i Jezusa Chrystusa (...). Co więcej, Ciało Kierownicze, ustanowione przez ducha, nie musi być związane z określonym miejscem ani ze stałą siedzibą” (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18).

 

         Dopóki pozwolą na to warunki istniejące na świecie, Ciało Kierownicze, które reprezentuje »niewolnika wiernego i roztropnego«, będzie w dalszym ciągu posługiwać się różnymi osobami prawnymi. Narzędzia te, choć wygodne, bynajmniej nie są niezastąpione. Gdyby jakaś korporacja została rozwiązana urzędowym dekretem, dzieło głoszenia i tak będzie kontynuowane” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 31).

 

Tylko Ciało Kierownicze samo może odwołać poszczególnych członków, co ostatnio miało miejsce 35 lat temu (L. Greenlees). Raymond Franz pisał, że nazywa się to poproszeniem o rezygnację z tego grona (jeśli nie da się wykluczyć członka):

 

         „Po południu przewodniczący Schroeder przyniósł mi decyzję Ciała Kierowniczego. Najwyraźniej ci, którzy dążyli do wykluczenia mnie nie osiągnęli wymaganej większości dwóch trzecich głosów. Schroeder poinformował mnie bowiem, że jestem proszony o rezygnację z członkostwa w Ciele, jak również z pracy w siedzibie Biura Głównego” (Kryzys sumienia R. Franz 2006, s. 378).

 

Ciało Kierownicze jest zarządcą wszystkich pieniędzy i darowizn przekazanych przez Świadków Jehowy

 

         W roku 2017 po raz pierwszy ogłoszono wprost, że Ciało Kierownicze zajmuje się zarządzaniem majątkiem organizacji Świadków Jehowy. Wcześniej pisano (od 2001 r.), że ono ma się zajmować sprawami „duchowymi”, a nie finansowymi:

 

„Pokazujemy, że ‛pamiętamy o tych, którzy wśród nas przewodzą’, gdy wspominamy o członkach Ciała Kierowniczego w modlitwach (Efez. 6:18). Pomyśl o ich obowiązkach: przygotowują pokarm duchowy, nadzorują ogólnoświatowe dzieło głoszenia i zarządzają datkami. Bez wątpienia powinniśmy się za nich stale modlić” (Strażnica luty 2017 s. 28).

 

„Ciało Kierownicze z modlitwą analizuje, jak ‛wiernie i roztropnie’ gospodarować środkami organizacji (Mat. 24:45). Wydatki są starannie planowane (Łuk. 14:28)” (Strażnica styczeń 2018 s. 19).

 

         Skorowidz do publikacji Świadków Jehowy podaje:

 

„Ciało Kierownicze (...) gospodarowanie ofiarowanymi środkami” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2019, tekst zawarty na płycie Watchtower Library 2020).

 

         Oto co pisano wcześniej na ten temat, gdy w roku 2000 przekazano zarządzanie korporacjami Towarzystwa Strażnica klasie „drugich owiec”:

 

„Dzięki temu członkowie Ciała Kierowniczego mogą poświęcić więcej czasu na przygotowanie pokarmu duchowego i zajmowanie się w inny sposób potrzebami duchowymi ogólnoświatowej społeczności braci” (Strażnica Nr 8, 2001 s. 29).

 

„Pewien brat, który usługuje jako pomocnik, odkąd wprowadzono to postanowienie, mówi: »Kiedy zajmuję się przydzielonymi zadaniami, Ciało Kierownicze może bardziej się skoncentrować na sprawach duchowych«” (Strażnica 15.10 2015 s. 3).

 

         Widać z tego, że Ciało Kierownicze w kwestii finansów jest ponad zarządami korporacji Towarzystwa Strażnica, choć nie jest ono „instrumentem prawnym” (patrz powyżej).

 

Zanoszone są prośby do Ciała Kierowniczego

 

         Do Ciała Kierowniczego od wielu lat zanoszone są liczne prośby w różnych kwestiach. Oto trzy przykładowe:

 

„Dlatego też zwrócono się z prośbą do Ciała Kierowniczego o zgodę na budowę prostej Sali Zgromadzeń bez ścian” (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 242-243).

 

„Od marca 1996 roku do października 1998 roku Ciało Kierownicze, uwzględniając prośby biur oddziałów nadzorujących naszą działalność w 11 krajach europejskich, wyraziło zgodę na udzielenie pomocy zwrotnej na budowę 359 Sal Królestwa” (Nasza Służba Królestwa Nr 5, 2003 s. 3).

 

„Wszystkie zbory zachęcono do zwrócenia się z prośbą, by zamianowania miejscowych sług dokonało Ciało Kierownicze – w ten sposób wprowadzono porządek Boży, teokratyczny. Zbory istotnie to uczyniły” (Strażnica Nr 3, 1999 s. 18).

 

         Uwielbianie i kochanie Ciała Kierowniczego posiadającego swoją telewizję i serwis internetowy jw.org?

 

         Wprawdzie poniższe teksty nie mówią wprost o „uwielbianiu” i „kochaniu” Ciała Kierowniczego, ale wspominają o takim stosunku głosicieli do „narzędzi” tego gremium. Chodzi o stworzoną przez Ciało Kierownicze telewizję, w której najczęściej ono występuje. Mamy na myśli też stronę internetową jw.org, na której ta telewizja jest umiejscowiona:

 

         „Uwielbiamy telewizję JW Broadcasting!” (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 10).

 

„»Uwielbiamy telewizję JW Broadcasting! Nasze modlitwy zostały wysłuchane, gdy stała się ona dostępna w różnych językach....«” (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 15).

 

List od Ciała Kierowniczego

(...) Dotarło do nas mnóstwo podziękowań za telewizję internetową JW Broadcasting. Comiesięczne audycje są dostępne w ponad 70 językach i zaplanowano już tłumaczenie na kolejne. Wiele rodzin ogląda te programy w ramach wieczoru wielbienia Boga. Pewien brat tak się wypowiedział: »Organizacja Jehowy nigdy nie była tak ogromna; a my jeszcze nigdy nie czuliśmy się tak blisko Biura Głównego!«” (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 5).

 

Kocham jw.org! Strona ta jest przyjazna użytkownikom i pobudziła mnie do okazywania większego zapału podczas studium osobistego oraz w służbie kaznodziejskiej” (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 15).

 

Kocham Was i dziękuję za wszystkie wysiłki, na jakie się zdobywacie” (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 15).

 

         Ciało Kierownicze też zapewnia swoich głosicieli o tym, że ich „kocha”:

 

„Tymczasem pamiętajcie, że my wszyscy w Ciele Kierowniczym bardzo Was kochamy i często się za Was modlimy” (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 7).

 

         Równocześnie Ciało Kierownicze nie chce, by jego głosiciele cokolwiek publikowali o sobie w Internecie:

 

Jakie niebezpieczeństwo wiąże się z publikowaniem w sieci materiałów o sobie? To, co zamieścimy, mogłoby sprawić wrażenie, że się przechwalamy i że brakuje nam pokory” (Strażnica grudzień 2020 s. 30).

 

         Ciało Kierownicze kiedyś krytykowało „kaznodziejów telewizyjnych”, a dziś ich naśladuje. Pisało ono o „milionach” zwiedzionych, a samo w tym samym czasie zwodziło „,miliony tych, co nie umrą”:

 

„Telewizyjni kaznodzieje chrześcijaństwa wmawiają milionom ludzi, że są »zbawieni« albo »ponownie narodzeni« (Strażnica Nr 13, 1988 s. 18).

 

„Ci sami kaznodzieje telewizyjni usypiają czujność ludzi złudnym poczuciem bezpieczeństwa, beztrosko karmią ich nauką o »ponownym narodzeniu« i głoszą slogany w rodzaju: »Raz zbawiony, na zawsze zbawiony«. Miliony słuchaczy niemal ze wszystkich religii i sekt chrześcijaństwa uwierzyło, że zostali »zrodzeni na nowo« i są »zbawieni«.” (Strażnica Nr 13, 1988 s. 18).

 

         Oto wspomniane obietnice Ciała Kierowniczego dla „milionów” ludzi:

 

Millions Now Living Will Never Die.This is no wild assertion. There are sound reasons to believe it.(Awake! 08.01 1986 s. 31).

Tłumaczenie: „Miliony ludzi żyjących obecnie nigdy nie umrą.To nie jest absurdalne twierdzenie. Są uzasadnione powody, by w to wierzyć”.

 

„Podobnie jak Noemu i nam powierzono dzieło ratowania życia, lecz tym razem chodzi o wybawienie »milionów obecnie żyjących, którzy mają nigdy nie umrzeć«.” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 16).

 

„Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Twierdzenie to bynajmniej nie jest absurdalne. Istnieją uzasadnione powody, żeby w nie uwierzyć” (Przebudźcie się! Nr 10, 1989 s. 32 [ang. 22.05 1989 s. 32]).

 

         Tych kaznodziejów pokazywano w telewizorach w czasopiśmie Ciała Kierowniczego, a dziś ono tak samo siebie pokazuje, co opisano w artykule Piotra Andryszczaka:

 

https://piotrandryszczak.pl/nowa-forma-wielbienia-boga-u-swiadkow-jehowy.html

 

Ciało Kierownicze ma ‘pośredników’ w osobach swoich pomocników

 

         Zanim opiszemy pomocników Ciała Kierowniczego, oddajemy głos osobie znającej od dawna to zagadnienie. Raymond Franz, były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy twierdzi, że choć już od roku 1976 pięć osób z drugich owiec uzyskało funkcje sekretarzy komitetów Ciała Kierowniczego i mogły one brać udział w dyskusji tego grona, to jednak nie miały one prawa do głosowania nad zmianami w organizacji. Tak jest do dziś z pomocnikami tego najważniejszego grona (patrz Kryzys sumienia R. Franz 2006, s. 442-444). Zauważmy, w roku 1976 było to pięć osób! A dziś?

         Pomocnicy Ciała Kierowniczego zostali powołani w roku 1992, ale nazwiska tych około 30 osób po raz pierwszy ujawniono dopiero w roku 2015 (patrz Strażnica 15.10 2015 s. 3). W pewien sposób są oni pośrednikami między Ciałem Kierowniczym, a resztą Świadków Jehowy:

 

„Podobnie w 1992 roku do pomocy »niewolnikowi wiernemu i roztropnemu« dbającemu o coraz rozleglejsze ziemskie dobra Króla skierowano niektórych z grona »drugich owiec« i powierzono im dodatkowe obowiązki. Wspierają oni poszczególne komitety Ciała Kierowniczego” (Strażnica Nr 4, 2006 s. 28).

 

„Ostateczne decyzje podejmują członkowie Ciała Kierowniczego, a pomocnicy dopilnowują wprowadzenia ich w życie oraz wykonują inne otrzymane zadania. Towarzyszą członkom Ciała Kierowniczego na kongresach specjalnych i międzynarodowych. Niekiedy odwiedzają również Biura Oddziałów w charakterze przedstawicieli Biura Głównego” (Strażnica 15.10 2015 s. 3).

 

Pomocnicy Ciała Kierowniczego występują w imieniu Ciała Kierowniczego i Jehowy

 

         Pomocnicy Ciała Kierowniczego nie tylko występują w imieniu tego gremium, ale ich głos jest jakby pochodzącym od Jehowy:

 

„»Kiedy słucham członków Ciała Kierowniczego i ich pomocników, czuję, jakby Jehowa przemawiał do mnie w moim własnym pokoju« mówi Agatha, żona nadzorcy obwodu z Ghany” (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 24-25).

 

„Ciało Kierownicze dba o to, żeby wszystkie Oddziały na świecie odwiedzali co pewien czas wykwalifikowani bracia nazywani przedstawicielami Biura Głównego” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 s. 51).

 

„Pomocnicy ci należą do »drugich owiec« i zapewniają Ciału Kierowniczemu cenne wsparcie (Jana 10:16). Uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach komitetów, do których zostali przydzieleni, a zarazem dostarczają dodatkowych informacji i przedstawiają propozycje. Ostateczne decyzje podejmują członkowie Ciała Kierowniczego, a pomocnicy dopilnowują wprowadzenia ich w życie oraz wykonują inne otrzymane zadania. Towarzyszą członkom Ciała Kierowniczego na kongresach specjalnych i międzynarodowych” (Strażnica 15.10 2015 s. 3).

 

Pomocnicy Ciała Kierowniczego zastąpią Ciało Kierownicze po ich zabraniu do nieba

 

         Już w roku 1992, gdy wprowadzano ‘klasę’ pomocników Ciała Kierowniczego, stwierdzono, że po zabraniu do nieba tych ostatnich, właśnie pomocnicy przejmą na ziemi zadania tych szczególnych pomazańców:

 

„Jednakże dzisiejszy ostatek duchowego Izraela musi stawać się coraz mniejszy (porównaj z Jana 3:30). W końcu, po zagładzie Babilonu Wielkiego, całe grono 144 000 ‛opatrzonych pieczęcią’ znajdzie się w niebie, gdzie odbędą się ich zaślubiny z Barankiem (Objawienie 7:1-3; 19:1-8). Natomiast wielka rzesza musi wzrastać. Okoliczność, iż niektórym z jej członków, przyrównanym do Netynejczyków i synów sług Salomona, powierza się teraz odpowiedzialne zadania pod nadzorem namaszczonego ostatka, nie wbija ich w zarozumialstwo czy pychę (Rzymian 12:3). Możemy więc być pewni, że gdy lud Boży ‛wyjdzie z wielkiego ucisku’, nie zabraknie doświadczonych mężczyzn – »książąt« – przygotowanych do przewodzenia wielkiej rzeszy” (Strażnica Nr 8, 1992 s. 17).

 

         Podobnie opisano to w roku 2019 i powtórzono w roku 2021:

 

         „Oznacza to, że nie będzie już z nami braci z Ciała Kierowniczego. Ale wielka rzesza pozostanie zorganizowana. Będą nam przewodzić wykwalifikowani bracia należący do drugich owiec. Okażemy wtedy lojalność wobec Boga, wspierając tych braci i stosując się do wskazówek, które On przekaże za ich pośrednictwem. Od tego będzie zależało nasze ocalenie!” (Strażnica październik 2019 s. 17-18).

Patrz też Codzienne badanie Pism 2021, tekst na 16 marca.

 

         Widzimy w powyżej zgromadzonym materiale wiele tekstów wskazujących na to, że w pewien sposób rozwija się wśród Świadków Jehowy ‘kult’ Ciała Kierowniczego. Początkowo, w latach 1971-1976, nie był on prawie widoczny, ale od roku 1990 stawał się coraz bardziej znaczący. Wtedy pojawiło się wskazanie, by modlić się za Ciało Kierownicze. W roku 2000 członkowie Ciała Kierowniczego przekazali swoje uprawnienia do zarządzania korporacjami Towarzystwa Strażnica swoim „pomocnikom”. Samo zaś stało się jakby jednostką nadrzędną nad nimi. W roku 2013 nastąpił ‘zamach pałacowy’, bo pozbawiono cały „ostatek” pomazanych Świadków Jehowy funkcji „niewolnika wiernego i roztropnego” (wtedy to były 13 204 osoby) na rzecz ośmiu osób z Ciała Kierowniczego. W Strażnicy z 15 lipca 2013 roku Ciało Kierownicze ogłosiło, że tylko ono jest tym „niewolnikiem”, wybranym na dodatek przez Jezusa w roku 1919. Później, w roku 2016, dodano do tego zarządzanie przez to grono wszelkimi finansami korporacji Towarzystwa Strażnica (jest ich kilka). Czy był to już ostatni stopień dominacji Ciała Kierowniczego? Tego nie wiemy, ale czas pokaże, czy ten ‘kult’ nadal będzie się rozwijał.

 

         Na zakończenie składam podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane