Włodzimierz Bednarski

Czy w roku 1975 miał być Armagedon?

dodane: 2018-07-04
Jak to z Armagedonem w roku 1975 było? Dziś Świadkowie Jehowy twierdzą, że nigdy nie zapowiadali na ten rok tej wojny Bożej. Jak było naprawdę? Prześledźmy co mówiły ich publikacje przed rokiem 1975 i sami wyciągnijmy wnioski.

Czy w roku 1975 miał być Armagedon?

 

         Kiedyś opublikowano mój tekst pt. Czy w roku 1925 miał być Armagedon?, który później, nieco poszerzony, dostawiony został jako rozdział do mojej książki pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (2015).

         Dziś jednak chcemy odpowiedzieć na to samo pytanie, ale dotyczące roku 1975.

 

         Zapytajmy na początku, czy pojawiały się przed rokiem 1975 w publikacjach Świadków Jehowy stanowcze stwierdzenia typu: „Armagedon będzie w roku 1975”?

         Otóż wydaje się, że nie, co pośrednio opisaliśmy w książce pt. Armagedon w 1975 roku – „możliwy” czy „prawdopodobny”? (2009).

Już sam tytuł tej publikacji wskazywał nie na pewność, ale na duże prawdopodobieństwo, że Armagedon nastanie właśnie wtedy.

         Oto dwa przykładowe teksty, w których wskazywano, że nastanie Armagedonu w roku 1975 jest „możliwe”:

 

         „Czy należy rozumieć, że Babilon Wielki zniknie jeszcze przed rokiem 1975? Czy będzie już po Armagedonie i po związaniu Szatana? »Możliwe!«” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 126).

 

         „»Co można powiedzieć na temat roku 1975? Cóż on ma oznaczać, drodzy przyjaciele?« zapytał brat Franz. »Czy to znaczy, że do roku 1975 Armagedon zakończy się związaniem Szatana? Możliwe! Może tak być! U Boga jest wszystko możliwe. Czy to znaczy, że do roku 1975 Babilon Wielki zginie? Możliwe. Czy to znaczy, że nastąpi atak Goga z Magog, skierowany przeciw świadkom Jehowy w celu zupełnego ich wytępienia, po czym sam Gog zostanie pozbawiony możności działania? Możliwe. Ale nie twierdzimy tego. U Boga wszystko jest możliwe. Ale my nie mówimy, że tak na pewno będzie. Niech więc też nikt z was nie mówi, że konkretnie to czy owo zdarzy się w latach dzielących nas od roku 1975. A najważniejsze z tego wszystkiego, drodzy przyjaciele, jest to: Czas jest krótki. Czas się kończy co do tego nie ma wątpliwości« (...)‘Kiedy się zbliżaliśmy do kresu czasów pogan w roku 1914, nie było żadnego znaku świadczącego o ich nadchodzącym końcu. Warunki istniejące na ziemi wcale nie wskazywały na to, co miało nadejść; tak było do czerwca owego roku. Wtedy nagle popełnione zostało pewne zabójstwo. Wybuchła pierwsza wojna światowa. Resztę znacie sami. (...)’. ‘A jak sprawa wygląda dziś, gdy się zbliżamy do roku 1975? Stosunki są dalekie od pokojowych. Mamy za sobą wojny światowe, klęski głodu, trzęsienia ziemi, epidemie, i teraz zbliżając się do roku 1975 nadal widzimy te same warunki” (Strażnica Nr 1, 1967 s. 12).

 

         Jednak w latach 1966-1975 padało też wiele stwierdzeń naprowadzających na Armagedon mający nastąpić w roku 1975, o czym samo Towarzystwo Strażnica wspomina:

 

„(...) brat Franz ustosunkował się do wielu pytań (...) czy Armagedon oraz związanie Szatana nastąpią przed upływem roku 1975. (...) Być może. Ale tego nie twierdzimy. U Boga wszystko jest możliwe. (...) Jednakże opublikowano też inne wypowiedzi na ten temat, a niektóre były chyba zbyt stanowcze. Przyznano to w Strażnicy numer 23 z roku 1980 (ss. 2 i 3)” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 104).

 

         Tu jednak skupimy się na czasie rozpoczęcia Tysiąclecia, które jak wiemy, miało nastać po Armagedonie.

         Kiedy to Tysiąclecie miało zacząć się?

         Czy była wyznaczana data lub ogólny czas na jego nastanie?

         Czy Tysiąclecie związane było ze stworzeniem Adama?

         Czy zatem Armagedon miał na pewno poprzedzać Tysiąclecie?

         Na te pytania staramy się poniżej odpowiedzieć.

 

Kiedy miało zacząć się Tysiąclecie i dokładnie w którym roku?

 

         Towarzystwo Strażnica samo wspomina, że od dawna oczekiwało nastania Tysiąclecia po 6000 latach dziejów ludzkich:

 

„Świadkowie Jehowy przez długi czas wierzyli, że Tysiącletnie Panowanie Chrystusa rozpocznie się po 6000 lat dziejów ludzkich” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 104).

 

         Kiedy zatem rozpoczęły się „dzieje ludzkie”?

         Właściwie do dziś Towarzystwo Strażnica uczy, że zaczęły się one w roku 4026 p.n.e.:

 

         „4026 – Stworzenie Adama (wczesną jesienią)” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 [ang. 1966] s. 22).

 

„Nie ma żadnych niepodważalnych dowodów działalności człowieka – ani w postaci zapisków, ani śladów dokonań w dziedzinie rolnictwa czy jakiejkolwiek innej – pochodzących sprzed r. 4026 p.n.e., kiedy został stworzony Adam” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 1, s. 416).

 

„4026 P.N.E.

STWORZENIE ADAMA” (Strażnica 01.02 2010 s. 15).

 

         Widzimy zatem, że nastanie Tysiąclecia wiązano kiedyś ściśle ze stworzeniem Adama i rokiem 4026 przed naszą erą.

 

         Czy rzeczywiście w okresie kampanii roku 1975 łączono te elementy w jedno?

         Oczywiście, o czym świadczą inne teksty Towarzystwa Strażnica.

         W roku 1968 i później tak oto pisano:

 

W ciągu co najwyżej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych co do »dni ostatnich«, doprowadzając w wyniku do wyzwolenia pozostałej przy życiu ludzkości pod chwalebnym, tysiącletnim panowaniem Chrystusa” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 5).

 

„Niemniej chronologia biblijna wskazuje, iż Adam został stworzony jesienią roku 4026 p.n.e., co na rok 1975 n.e. wyznacza chwilę, w której upłynie 6000 lat dziejów ludzkich, po czym czeka nas 1000 lat panowania Królestwa Chrystusa. Dlatego bez względu na dokładną datę końca tego systemu rzeczy jest rzeczą jasną, że pozostało niewiele czasu, bo do końca 6000 lat historii człowieka brakuje jeszcze około pięciu lat” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 10).

 

         „Oczekiwaliśmy na rok 1975, kiedy miało upłynąć 6000 lat istnienia człowieka. Nurtowało nas pytanie: Czy ta data zapoczątkuje tysiącletnie rządy Chrystusa? Wracając teraz myślą do owego roku uświadamiamy sobie, że słowa Jezusa z Ewangelii według Mateusza 24:36 nie upoważniają nas do wyznaczania chwili nadejścia końca. Oto one: »O dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko Ojciec«” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 16 s. 26).

 

„Potem wielu Świadków mniemało, że wydarzenia związane z początkiem Tysiącletniego Panowania Chrystusa nastąpią w roku 1975. Ich oczekiwania wynikały ze zrozumienia, iż zacznie się wtedy siódme tysiąclecie w dziejach człowieka. Owe błędne poglądy wcale nie dowodziły, że obietnice Boga są nieprawdziwe, że to On się pomylił!” (Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 9).

 

         Widzimy więc, jak po czasie (po roku 1975) łatwo było napisać Towarzystwu Strażnica, że teksty biblijne „nie upoważniają nas do wyznaczania chwili nadejścia końca”. Dlaczego wcześniej zatem wyznaczano czas nastania Tysiąclecia?

 

Czy Armagedon miał poprzedzać Tysiąclecie?

 

         Dzisiaj Świadkowie Jehowy uczą, że Armagedon ma poprzedzać Tysiąclecie. Jednak nie zawsze tak nauczano w Towarzystwie Strażnica, co pokazujemy poniżej.

 

         Armagedon w trakcie Tysiąclecia

 

Za czasów C. T. Russella (zm. 1916) i jeszcze przez parę lat w Towarzystwie Strażnica uczono, że Tysiąclecie nastało już w roku 1874 (lub w roku 1873 czy 1872), a Armagedon rozpoczął się w roku 1878, przy czym pełna jego intensywność miała nastąpić w roku 1914 (lub w roku 1915):

 

         „Zamieszczona tu chronologia biblijna wykazuje jasno, że skończyły się już sześć wielkich, tysiącletnich Dni, jakie zaczęły się od Adama, oraz że nastaje teraz Siódmy Wielki Dzień, tysiąc lat Panowania Chrystusa, począwszy od R.P. 1873” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. I-II, PrzedmowaAutora).

 

„W tym rozdziale przedstawiamy świadectwa Biblijne, które wykazują, iż od stworzenia Adama do roku 1872, upłynęło 6000 lat; i że od tego czasu, weszliśmy już w siódmy tysiąc lat (Tysiąclecie Chrystusa)” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 35).

 

„Tysiąclecie (Obj. 20:3, 4, 7) rozpoczęło się od roku 1874, wraz z powrotem naszego Pana. Było to około tego czasu, gdy Pastor Russell przyszedł do Chrześcijan z lepszem wyrozumieniem Biblii, »z widzeniem Bożem«” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 430).

 

         „Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie królestwa Bożego już się rozpoczęło, i że obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878, i że »walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego« (Obj. 16:14) która zakończy się R. P. 1915, kompletnie obali wszystkie dzisiejsze systemy” (Nadszedł Czas 1919 s. 106).

 

»walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego« (Obj. 16:14), która zakończy się w R. P. 1914, kompletnie obali wszystkie dzisiejsze systemy”. (“battle of the great day of God Almighty” (Rev. 16:14), which will end in A. D. 1914 with the complete overthrow of earth’s present rulership, is already commenced.The Time Is at Hand 1908 s. 101).

 

         Armagedon przed Tysiącleciem

 

         Obecnie od wielu lat Towarzystwo Strażnica naucza, że Armagedon ma poprzedzać Tysiąclecie, a nie nastąpić w trakcie jego trwania:

 

„Osoby opisane w siódmym rozdziale Objawienia jako »wielka rzesza« nie są jednak ogłaszane obecnie za sprawiedliwe w sensie przyjęcia za synów Bożych. W ich wypadku białe szaty oznaczają raczej tymczasowe stanowisko wobec Boga — stanowisko, które dopomoże im bezpiecznie przeżyć wykonanie sędziowskiego wyroku na niegodziwym świecie w Armagedonie, aby przejść pod tysiącletnie pokojowe rządy Chrystusa” (Strażnica Rok XCII [1971] Nr 12 s. 18).

 

„Wszelkie oznaki dowodzą, że zgodnie z zapowiedzią Chrystus Jezus wstąpił na niebiański tron królewski w roku 1914 n.e. Odtąd żyjemy w dobie, kiedy ludzie ze wszystkich narodów poddawani są rozdzielaniu, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów. Wkrótce nadejdzie Armagedon, a po nim tysiącletni dzień sądu, podczas którego Bóg »sprawiedliwie będzie sądzić świat« przez Syna Człowieczego” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 10 s. 11).

 

„Zgodnie z postanowieniem Bożym po tej sprawiedliwej wojnie, Armagedonie, rozpocznie się szczególne tysiąclecie (Objawienie 20:1-3). Będzie to Tysiącletnie Panowanie Syna Bożego, Chrystusa Jezusa, jako Króla niebiańskiego Królestwa Bożego...” (Przebudźcie się! Nr 3, 1999 s. 6).

 

„W Armagedonie Jezus Chrystus wyruszy nie tylko w sprawie prawdy i prawości, lecz także w sprawie pokory. A do czego dojdzie po zakończeniu jego Tysiącletniego Panowania, kiedy to ów mesjański Król już ‛obróci wniwecz wszelki rząd oraz wszelką władzę i moc’?” (Strażnica 15.11 2012 s. 14).

         Patrz też wykres Królestwo Boże panuje! 2014 s. 224-225.

 

         Widzimy zatem, że według nauki Świadków Jehowy Armagedon ma poprzedzać Tysiąclecie.

         Jeśli więc Tysiąclecie miało nastać w roku 1975, to kiedy miał rozpocząć się Armagedon?

         Na to pytanie powinni odpowiedzieć ci Świadkowie Jehowy, którzy twierdzą, że nie wyznaczano Armagedonu i Tysiąclecia na rok 1975.

         Dla wszystkich jest oczywiste, że jeśli Tysiąclecie miało nastać w roku 1975, to i Armagedon musiał nastąpić w tym samym roku, lub wcześniej!

 

         Ciekawostką jest fakt, że w 1967 roku rozważano datę alternatywną w stosunku do „roku 1975”.

Chodzi o „rok 1974”, o czym wspomina Raymond Franz, były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (w latach 1971-1980). Jednak pomysłodawcy tej zmiany, tj. wiceprezesowi Frederickowi W. Franzowi (zm. 1992), nie udało się jej przeforsować, gdyż prezes Towarzystwa Strażnica Nathan Knorr (zm. 1977) i jego inni współpracownicy byli temu przeciwni (patrz: Kryzys Sumienia R. Franz, 2006, s. 72-73).

         Pomimo tego, jeden z podręczników (słownik biblijny) Świadków Jehowy zawierał jakby kompromisowo obie kluczowe daty, tzn. lata 1974 i 1975, a także dwa datowania stworzenia Adama, tzn. lata 4027 i 4026 p.n.e.:

 

         There are no actual records of ancient man, his writing, agriculture, and other pursuits, extending into the past before 4026 (or 4027) B.C.E., the date of Adam's creation. According to Bible chronology, 6,000 years of man's history will end about 1974 or 1975 C.E.; tłumaczenie: „Nie ma żadnych faktycznych dowodów działalności starożytnego człowieka, w postaci jego zapisków, czy też śladów dokonań w dziedzinie rolnictwa czy jakiejkolwiek innej, pochodzących sprzed r. 4026 (lub 4027) p.n.e., daty stworzenia Adama. Zgodnie z chronologią biblijną 6 000 lat historii człowieka skończy się około 1974 lub 1975 roku n.e.” (Aid to Bible Understanding 1971 s. 1100; por. s. 23 [o 4027 r. p.n.e] i s. 642 [o 4026 i 4027 r. p.n.e.]).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane