Włodzimierz Bednarski

Dlaczego usunięto ruch Byłych Świadków Jehowy w Polsce z Wikipedii?

dodane: 2018-04-06
Wikipedia rozpętała wojnę przeciwko ruchowi Byli Świadkowie Jehowy w Polsce. Dlaczego? Artykuł nasz daje odpowiedź na to pytanie.

Dlaczego usunięto ruch Byłych Świadków Jehowy w Polsce z Wikipedii?

 

         Całkiem niedawno, bo 29 marca 2018 roku, zostało założone przez byłych Świadków Jehowy na Wikipedii specjalistyczne hasło Byli Świadkowie Jehowy w Polsce.

         Niestety po zaledwie dobie zostało ono pod osłoną nocy usunięte przez administrację Wikipedii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Byli_%C5%9Awiadkowie_Jehowy_w_Polsce

 

         Dlaczego?

         Różne były powody kasacji tego hasła, co widoczne było już podczas dyskusji nad nim (na samym początku zamieszczono słowa „Dyskusje nad usunięciem artykułów”). Argumentowano, że nikt nie zakłada haseł typu „byli zielonoświątkowcy” czy „byli księża katoliccy”. Pisano, że treści są napastliwe i wrogi jest rzekomo cel ruchu. Podano, że przytaczane dane nie są wiarygodne, iż do prokuratury powinni zgłaszać się członkowie ruchu w sprawie pedofilii wśród Świadków Jehowy, a nie do encyklopedii, że nie spełniany jest warunek encyklopedyczności, itd.

         Ważnym faktem jest też to, że wśród moderatorów na Wikipedii są też Świadkowie Jehowy oraz przynajmniej jeden z nich zasiada w kierownictwie polskiego oddziału tej wirtualnej encyklopedii.

         Autor tego artykułu (W. Bednarski) miał okazję w przeszłości doświadczyć nieprzychylności moderatorów Wikipedii wobec siebie, gdy zmieniano treści w jego życiorysowym haśle oraz w innych hasłach tematycznych, w problematyce, którą się zajmuje od wielu lat. Doszło do tego, że nawet wyraziłem moją prośbę o usunięcie mego hasła, co nie zostało spełnione przez Wikipedię, gdyż ta treść to „własność społeczna” i ja nie mam prawa żądać usunięcia hasła o sobie!

W związku z powyższym Byli Świadkowie Jehowy w Polsce założyli nową grupę na Facebooku:

https://www.facebook.com/Byli-%C5%9Awiadkowie-Jehowy-w-Polsce-209079409844038/?modal=admin_todo_tour

 

         Skąd wzięli się w Polsce byli Świadkowie Jehowy?

Jak powstał ich ruch? Czy gromadzą się? Ile osób zrzeszają?

         Podajemy dane z usuniętego z Wikipedii hasła:

 

Byli Świadkowie Jehowy w Polsce

 

Nieformalna grupa społeczna byłych członków wyznania Świadkowie Jehowy w Polsce krystalizowała się od roku 2011. Jako grupa zjednoczeni są od roku 2015 wokoło jednego z for internetowych (https://swiadkowiejehowywpolsce.org/index.php). Osoby z tej grupy prowadzą także działalność na kilku grupowych profilach na Facebook. Byli Świadkowie Jehowy w Polsce angażują się w akcje społeczne mające na celu edukowanie społeczeństwa co do zagrożeń ze strony nowych ruchów religijnych i sekt. Działają też na rzecz społeczeństwa, informując co dzieje się w zborach Świadków Jehowy. Najczęściej ich działania skierowane są na informowanie o ostracyzmie (http://przerywamymilczenie.pl/artykuly/ostracyzm-rozbijanie-rodzin.html) czy pedofilii (https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/media-releases/report-jehovahs-witness-organisations-released). Byli Świadkowie Jehowy w Polsce są też zaangażowani w pomoc osobom opuszczającym społeczność wyznania Świadków Jehowy. Do takiej pomocy Byli Świadkowie Jehowy w Polsce stworzyli Międzynarodową Mapkę Ex Świadków Jehowy i ich Przyjaciół (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=3.0690691355427173%2C0&z=2&mid=166Piry-lKIxQ8mi1E3cGHL_MfIc) – jest to pierwsza taka inicjatywa na świecie.

Ruch w swoich szeregach zrzesza następujące grupy osób:

1. Aktualnych Świadków Jehowy, którzy z różnych powodów nie mogą jeszcze opuścić tej organizacji (powiązania rodzinne, pracownicze, mieszkaniowe, strach przed ostracyzmem), oraz tych, którzy formalnie nie zostali jeszcze wykluczeni.

2. Byłych Świadków Jehowy, często długoletnich.

3. Niedoszłych Świadków Jehowy, to znaczy nieochrzczonych głosicieli i tych zainteresowanych, którzy przerwali proces studium czy znajomość ze Świadkami Jehowy.

4. Osoby, które mają w rodzinie Świadków Jehowy, chcące oderwać ich od organizacji, a pozyskać ponownie dla rodziny.

5. Osoby, które starają się wspomóc ich działalność, popierając ich idee.

Byli Świadkowie Jehowy w Polsce nie tworzą religii, ale zróżnicowany ruch skupiający: wyznawców chrześcijaństwa (należących i nie należących do kościołów), innych religii oraz osoby o nastawieniu ateistycznym i agnostycznym.

Liczba członków ruchu stale rośnie, wraz ze spadkiem liczby głosicieli Świadków Jehowy w Polsce. O ile w roku 2004 było 128 616 głosicieli Świadków Jehowy, z najlepszego miesiąca roku (Strażnica Nr 3, 2005 s. 21), to liczba ta spadła w roku 2017 do 118 036 głosicieli (Sprawozdanie z działalności w poszczególnych krajach 2018 s. 4). Setki osób rocznie, z tych 10 000 osób, które odeszło z organizacji Świadków Jehowy w latach 2004-2017, zasila cały czas ruch Byłych Świadków Jehowy w Polsce.

 

==== Akcje społeczne ====

Byli Świadkowie Jehowy są bardzo zaangażowani w działania społeczne. W wielu miastach w Polsce organizowane są różne akcje informujące o zagrożeniach ze strony Świadków Jehowy. Do najczęstszych należy ostracyzm, pedofilia, rozbijanie rodzin.

 

===== Dzień Pamięci Ofiar Strażnicy =====

Każdego roku na całym świecie 26 lipca Byli Świadkowie Jehowy organizują akcję Dzień Pamięci Ofiar Strażnicy (https://watchtowervictimsmemorialday.com/). Podczas tej akcji zwracają uwagę na samobójstwa osób dotkniętych ostracyzmem ze strony rodziny, która pozostaje lojalna wobec polityki Strażnicy mówiącej by porzucić wszelkie kontakty z byłymi Świadkami Jehowy (Strażnica z 15 stycznia 2013, strona 16, akapit 19 wyd. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Strażnica z 1 października 2001, strona 17, akapit 16 wyd. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) Podczas akcji zwracają też uwagę na śmierć dzieci, których rodzice nie zgodzili się na podanie im krwi. Owocem ich działań jest między innymi wydanie pierwszej w Polsce książki krytycznej na temat krwi i transfuzji odrzucanej przez Świadków Jehowy (Czy Świadkowie Jehowy są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi? Małe vademecum dla środowiska medycznego i krytyka nauki Towarzystwa Strażnica, W. Bednarski, Gdańsk 2017). Publikację tą, dzięki byłym Świadkom Jehowy, otrzymało w darze ponad 1000 szpitali i bibliotek.

 

===== PrzerywamyMilczenie.pl =====

Polska Akcja społeczna Centrum Edukacji i Obywatelskich Inicjatyw Społecznych, grupy mającej na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie grup religijnych wysokiej kontroli i takich o profilu sekciarskim. Do takich grup wielu zalicza związek Świadków Jehowy. Akcja odbywała się na terenie Warszawy, a obecnie dostępna jest strona internetowa akcji PrzerywamyMilczenie.pl (http://przerywamymilczenie.pl), na której znajdują się artykuły związane z tematem akcji. W związku z tym Byli Świadkowie Jehowy w Polsce popierają stanowisko wielu krajów, o którym sami Świadkowie Jehowy piszą następująco: „Coraz więcej rządów zarówno w krajach chrześcijańskich, jak i w innych ‛wynosi się’ ponad sług Jehowy Zastępów, ponad Jego Świadków, pogardliwie traktując ich jako »sektę«” (Strażnica 01.03 1996 s. 14).

 

Nic więcej Byli Świadkowie Jehowy w Polsce nie zdążyli uzupełnić w tym encyklopedycznym haśle, gdyż w ciągu doby zostało ono usunięte przez administrację Wikipedii.

Po nim w tej encyklopedii pozostała pusta strona:

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Byli_%C5%9Awiadkowie_Jehowy_w_Polsce

 

oraz tekst dyskusji w Poczekalni:

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Poczekalnia/artyku%C5%82y/2018:03:29:Byli_%C5%9Awiadkowie_Jehowy_w_Polsce#Byli_%C5%9Awiadkowie_Jehowy_w_Polsce


Czy to jest wolność myśli i słowa ze strony Wikipedii?

Dlaczego wielotysięczny ruch nie może mieć swego hasła w tej encyklopedii?

Czy jest on zagrożeniem dla kogokolwiek?

 

Za kilka dni opublikujemy obszerny artykuł pt.

Byli Świadkowie Jehowy w Polsce na Wikipedii i ich skrótowa historia

Opublikowany:

http://bednarski.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/byli-swiadkowie-jehowy-w-polsce-na-wikipedii-i-ich-skrotowa-historia,1095.htm

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane