Włodzimierz Bednarski

Jak Towarzystwo Strażnica manipuluje „rajem”?

dodane: 2015-04-23
Raj, to ulubiony temat Świadków Jehowy. Jednak nie każdy wie, że Towarzystwo Strażnica zmieniało swoje nauki dotyczące tego zagadnienia. Artykuł nasz opisuje te kwestie.

Jak Towarzystwo Strażnica manipuluje „rajem”?

 

         Świadkowie Jehowy podkreślają, że od samego początku uczyli o raju na ziemi dostępnym dla ludzi:

 

„Badacze Pisma Świętego zrozumieli, że wprawdzie pewna ograniczona liczba wybranych z ziemi zostanie nagrodzona życiem w niebie, ale daleko więcej ludzi dostąpi przywileju życia wiecznego na naszej planecie, i to w takich warunkach, jakie panowały w rajskim ogrodzie Eden” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 161).

 

         Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Towarzystwo Strażnica na różne sposoby manipulowało słowem „raj”, biblijnymi tekstami o nim i czasem nastania raju na ziemi. Nawet w roku 2015, a więc prawie 2000 lat po Apostołach, organizacja ta nadała nowe znaczenie jednemu z wersetów (2Kor 12:4).

         Poniżej zamieszczamy następujące rozdziały dotyczące tych kwestii:

 

Łotr w raju i znaki interpunkcyjne w Łk 23:43

Raj z 2Kor 12:4

Raj z Ap 2:7

Czas nastania raju na ziemi

 

Łotr w raju i znaki interpunkcyjne w Łk 23:43

 

         Towarzystwo Strażnica nie dość, że w swej Biblii w tekście Łk 23:43 umieszcza w innym miejscu znak interpunkcyjny niż większość wyznań chrześcijańskich, to na dodatek próbuje manipulować tym, kiedy te znaki zostały wprowadzone do Pisma Świętego. Przez ten zabieg organizacja ta zwalcza możliwość egzystencji po śmierci. Przypominamy słowa z przekładu Świadków Jehowy:

 

Łk 23:43 – „A on rzekł do niego: »Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju«” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

 

         Poniżej ukazujemy, jak Towarzystwo Strażnica zmieniało kilka razy zdanie w sprawie znaków interpunkcyjnych.

 

         Znaki interpunkcyjne wprowadzone w XV wieku i zdanie pytające

 

         „W owym czasie w ogóle nie było znaków przestankowych, a interpunkcja pojawiła się dopiero w piętnastem stuleciu. Opuśćmy jeno przecinek, a teraz czytajmy te słowa, akcentując słowo »dziś«. (...) »Zaprawdę powiadam tobie dziś [tego dnia, kiedy wszyscy są przeciw mnie]: Czy będziesz ze mną [po mojej stronie] w raju?«” (Niebo i czyściec 1931 s. 25).

 

W cytowanym fragmencie Towarzystwo Strażnica dodatkowo zrobiło z tekstu Łk 23:43 zdanie pytające, tak jak w innym fragmencie.

 

„Wyrażając tę prośbę, złoczyńca pokazał, że stał po stronie Jezusa, a z odpowiedzi Jezusa »Czy będziesz ze mną w raju?« wynika, że o ile będzie w raju to Jezus go sobie przypomni” (Nowy Dzień 01.08 1937 s. 330).

 

         Z czasem organizacja ta zmieniła swoją interpretację dotyczącą tego wersetu, na taką jaka obowiązuje dziś.

 

         Znaki interpunkcyjne wprowadzone w XVI wieku

 

         „Niech Państwo spojrzą do swej Biblji, a ujrzą po słowie »tobie« przecinek; nadto, że akcent znajduje się na słowie »dziś«. Znaki przestankowe były za czasów Jezusa nieznane. Powstały dopiero w 16-tym wieku. Tłumacze postawili przecinek w niewłaściwym miejscu” (Na tamtym świecie 1933 s. 43; por. Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 832 – „Wprowadzono ją dopiero około czterysta lat temu”).

 

„Rozwiązanie sprowadza się do poprawnej interpunkcji. Jezus owego dnia mówił skruszonemu złoczyńcy, że w pewnej przyszłej chwili będzie z nim w Raju. Jest to zgodne z pozostałą częścią Pisma Świętego. Lecz czy można zmienić interpunkcję? Jak najbardziej. Dlaczego? Ponieważ interpunkcja nie była znana w czasie spisywania Biblii, lecz po raz pierwszy została usystematyzowana w szesnastym wieku naszej ery. Zatem zależy to od tłumacza Biblii, czy wprowadzi interpunkcję, a w przypadku, gdy tekst można oznaczyć różną interpunkcją, uzasadnione jest dostosowanie tekstu do zgodności z pozostałą częścią Biblii” (The solution lies in correct punctuation. Jesus was on that day telling the repentant evildoer that at some future time he would be in Paradise. That is in harmony with the rest of the Scriptures. But may one change the punctuation? Most certainly. Why? Because punctuation was unknown when the Bible was written, it being systematized first in the sixteenth century of our Common Era. So it is up to the Bible translator to supply the punctuation, and reason would indicate that any text that can be punctuated in more ways than one be punctuated so as to make the text in harmony with the rest of the Bible – ang. Przebudźcie się! 08.06 1973 s. 7).

 

Znaki interpunkcyjne wprowadzone w IV wieku

 

         „Orygenes tak przytoczył omawianą wypowiedź Jezusa: »Dzisiaj będziesz ze mną w raju Bożym«. W IV wieku pisarze kościelni wypowiadali się przeciw umieszczaniu przecinka po wyrazie »dzisiaj«.” (Strażnica Nr 20, 1991 s. 29).

 

         Znaki interpunkcyjne wprowadzone w IX wieku

 

         „Znaków interpunkcyjnych, czyli przestankowych, nie używano aż do IX wieku n.e. Czy w takim razie Łukasza 23:43 należy czytać: »Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju« (Bw), czy też: ‛Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju’?” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 276).

 

Raj z 2Kor 12:4

 

         Towarzystwo Strażnica zmieniało w swych naukach utożsamianie raju z tekstu 2Kor 12:4. Wpierw twierdziło, że chodzi o raj ziemski, a później zrobiło z niego „raj duchowy”. Teraz zaś twierdzi że chodzi o trzy raje.

 

Raj z 2Kor 12:4 to raj ziemski

 

         „[Ap 2:7] Które jest pośrodku Raju Boga. – (...) Jest to ten sam Raj, o którym Pan Jezus mówił do łotra, iż miał w nim być, jak również na innem miejscu jest nazwany, »trzeciem niebem« (...) 2 Korynt. 12:2” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 29).

 

Raj z 2Kor 12:4 to „raj duchowy”

 

„Raj oglądany przez apostoła Pawła mógł się więc odnosić do duchowego stanu ludu Bożego, podobnie jak się rzecz miała w wypadku cielesnego Izraela” (Strażnica XCIV [1973] Nr 16 s. 24).

 

„(...) wspomina o tym tylko Paweł, najwyraźniej więc on sam miał wizję raju duchowego” (Strażnica Nr 24, 2004 s. 30).

 

„[2Kor] 12:1-4 – Kto »został porwany do raju«? (...) Apostoł zapewne ujrzał w wizji raj duchowy, którym miał się cieszyć zbór chrześcijański w »czasie końca« (Dan. 12:4)” (Strażnica 15.07 2008 s. 28).

 

„Dzięki Niemu szczerze usposobione osoby mogły w sensie symbolicznym wydostać się z niegodziwego świata i wejść do utworzonego przez Boga duchowego raju (2 Kor. 12:1-4)” (Strażnica 15.01 2011 s. 32).

 

Wydaje się, że taką interpretację tego wersetu Towarzystwo Strażnica wprowadziło dopiero w roku 1949 w artykule pt. Zachwycony do trzeciego nieba i do raju (Strażnica Nr 20, 1949 s. 12-16 [ang. 15.06 1949 s. 187-190]).

         Ta nauka obowiązywała aż do roku 2015.

 

Raj z 2Kor 12:4 to raj „literalny, duchowy oraz niebiański”

 

„Swoją nadprzyrodzoną wizję Paweł opisał w Liście 2 do Koryntian 12:1-4  (odczytaj). To, co w niej zobaczył, nazwał objawieniem. Wizja ta odnosiła się do przyszłości, a nie do czegoś, co istniało w jego czasach. Czym był »raj«, który apostoł ujrzał, »porwany do trzeciego nieba«? Ma on wymiar literalny, duchowy oraz niebiański, przy czym wszystkie te aspekty urzeczywistnią się w przyszłości. Skąd taki wniosek? Otóż »raj« może dotyczyć literalnego, ziemskiego raju, który ma nadejść (Łuk. 23:43). Może też oznaczać raj duchowy, którego w pełni zaznamy w nowym świecie. Poza tym może się odnosić do »raju Bożego«, czyli wspaniałych warunków w dziedzinie niebiańskiej, w której przebywa Jehowa (Obj 2:7)” (Strażnica 15.07 2015 s. 8).

 

Raj z Ap 2:7

 

         Towarzystwo Strażnica zmieniało w swych naukach utożsamianie raju z tekstu Ap 2:7. Wpierw twierdziło, że chodzi o raj ziemski, a później zrobiło z niego niebo.

 

Raj z Ap 2:7 to raj ziemski

 

         „[Ap 2:7] Które jest pośrodku Raju Boga. – (...) Jest to ten sam Raj, o którym Pan Jezus mówił do łotra, iż miał w nim być, jak również na innem miejscu jest nazwany, »trzeciem niebem« (...) 2 Korynt. 12:2” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 29).

 

Raj z Ap 2:7 to niebo

 

„[Ap] 2:7 – Czym jest »raj Boży«? Ponieważ słowa z tego wersetu kierowane są do namaszczonych chrześcijan, wspomniane określenie musi się odnosić do przypominającej raj dziedziny duchowej, w której przebywa sam Bóg” (Strażnica 15.01 2009 s. 31).

 

Czas nastania raju na ziemi

 

         Towarzystwo Strażnica kilka razy zwiodło swoich wyznawców co do terminu nastania raju na ziemi. Wymieniamy poniżej najbardziej znane obietnice, w których występuje słowo „raj”.

 

Rok 1925 i raj na ziemi

 

„Co więcej, szeroko rozpowszechniona broszura Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! przedstawiała pogląd, że w roku 1925 zaczną się spełniać zamierzenia Boże co do przywrócenia na ziemi raju i wskrzeszenia wiernych sług Bożych z dawnych czasów. Wydawało się, że wytrwałość pomazańców niebawem zostanie nagrodzona” (Strażnica Nr 21, 1993 s. 11).

 

„Powszechnie uważali wówczas, że w roku 1925 rozpocznie się zmartwychwstanie, a naziemizostanieprzywróconyraj. Wielu służyło więc z myślą o określonej dacie. (...) Po roku 1925 święci już nie służyli Bogu z myślą o tym, że koniec nastąpi w konkretnym, niezwykle bliskim terminie” (Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! 1999 s. 303-304).

 

Pokolenie roku 1914 i raj na ziemi

 

„Nie przechodź lekkomyślnie do porządku nad dowodami, które potwierdzają, że nadszedł czas dla Królestwa Bożego. Według chronologii biblijnej rok 1914 był rokiem, w którym Chrystus przyszedł, aby panować wśród swych nieprzyjaciół. (Ps. 110:1, 2) Wydarzenia ubiegłych czterdziestu ośmiu lat potwierdzają dowód chronologiczny. Królestwo niebios przyszło!Niedługo jeszcze za życia obecnego pokolenia ono zniszczy Szatana i jego zły system rzeczy. Pod jego panowaniem ziemia stanie się rajskim mieszkaniem dla posłusznych ludzi” (Strażnica Nr 5, 1962 s. 14).

 

„Spełniające się proroctwa biblijne dowodzą, że od roku 1914 należymy do »pokolenia«, które ujrzy, jak Bóg usunie niegodziwość z powierzchni ziemi i ustanowi raj obejmujący całą tę planetę” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 2 s. 9).

 

„»Raj na ziemi«

Dziennikarz gazety Dachauer Nachrichten starał się w sposób godny pochwały zebrać z pierwszej ręki informacje o Świadkach Jehowy. Wypytywał Świadków, uważnie słuchał i cytował ich, aby wyrazić ich biblijne poglądy. »Z Biblii zaczerpnięto pośrednio także rok 1914, w którym Jezus Chrystus zaczął panować w swoim Królestwie«, czytamy w Dachauer Nachrichten z 28-29 kwietnia 1984. »Od tej chwili do ostatecznej bitwy nazywanej ‛Armagedonem’ ma nie przeminąć jedno pokolenie. Wtedy Jehowa osądzi ludzi« (Por. Mat. 24:34; Obj. 16:16). Na zakończenie reporter stwierdził: »Cóż, każda religia rości sobie pretensje do prawdy. Jeśli wierzyć Świadkom, to wcale nie musimy długo czekać na ‛Raj na ziemi’ albo na wyrok śmierci. Ma to przecież nastąpić w najbliższej przyszłości«” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 19 s. 3).

 

„Czy chciałbyś żyć w Raju? Jeżeli tak, to zapewne bardzo ucieszy Cię, Drogi Czytelniku, wiadomość, że Jezus wypowiadając się na temat dzisiejszego niespokojnego systemu rzeczy oraz »znaku« zbliżania się jego zagłady podkreślił: »To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy«. Przynajmniej niektórzy z pokolenia, które widziało »początek boleści« w roku 1914, doczekają przywrócenia na ziemi Raju (Mateusza 24:3-8, 34)” („Oto wszystko nowe czynię” 1987 s. 26).

 

„Zanim wymrze pokolenie, które było świadkiem wydarzeń w roku 1914, Bóg zniszczy cały podległy Szatanowi system rzeczy (Mat. 24:34). Przed tymi, którzy przeżyją, otworzą się widoki na życie wieczne. Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem Bożym cała ziemia stanie się Rajem” (Zjednoczeni w oddawani czci jedynemu prawdziwemu Bogu 1989 s. 169-170).

 

„Już przeszło 70 lat przedstawiciele pokolenia XX wieku żyjący od roku 1914 widzą spełnianie się wypowiedzi Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Okres ten dobiega końca i przywrócenie raju na ziemi jest już bardzo bliskie (Mateusza 24:32-35; por. Psalm 90:10)” (Strażnica Nr 16, 1989 s. 14).

 

„Zwiedzającym udostępniane jest czasopismo znane obecnie pod nazwą Strażnica. Od roku 1879 nakład każdego półmiesięcznego wydania wzrósł do ponad 15 milionów egzemplarzy w 111 językach. Publikacja ta kieruje uwagę ludzi na biblijną obietnicę, że niektóre osoby należące do pokolenia roku 1914 dożyją czasów, gdy ludzkości zostanie przywrócone doskonałe zdrowie fizyczne i duchowe (Izajasza 33:24). Miliony ochotników przystąpi do przeobrażania całej ziemi w raj (Psalm 37:29)” (Strażnica Nr 16, 1992 s. 9).

 

Wiek XX i raj na ziemi

 

„Mówi ona [Biblia] jednak także i o tym, że pewna grupa ludzi miała obwieszczać sprawiedliwe rządy Boże, nadto mówi o wojnie, którą Bóg ma prowadzić przeciwko wszelkiemu złu, o raju, w który ma być potem przekształcona cała ziemia, oraz o tym, że w owym raju nie będzie śmierci. Wszystko to według Biblii, ma się urzeczywistnić w XX wieku” (Przebudźcie się! Nr 11 z lat 1960-1969, art. „XX wiek w proroctwie biblijnym” s. 12; Awake! 22.02 1961 s. 5]).

 

         Towarzystwo Strażnica zamiast posypać sobie głowę popiołem, za fałszywe proroctwa, zaczęło nawet ganić niedowiarstwo w raj na ziemi u swoich głosicieli, którzy tyle razy zostali zwiedzeni. Stara się znów ich zmotywować do obiecywania ludziom raju, takiego jaki chce ich organizacja:

 

„Inni oddani Bogu chrześcijanie rozbili okręt swej wiary dlatego, że zagłuszyli głos sumienia i pozwolili sobie na nieskrępowaną pogoń za przyjemnościami i na niemoralność (...). Jeszcze inni zatapiają statek swej wiary, gdyż ich zdaniem na horyzoncie nie widać przystani nowego systemu rzeczy. Porzucają prawdziwe wielbienie, ponieważ nie potrafią obliczyć czasu spełnienia się pewnych proroctw i odsuwają w umyśle »dzień Jehowy« (...). Wkrótce powracają na mętne, niespokojne wody obecnego systemu rzeczy (...). Część tych, którzy odeszli od zboru, dalej jest przekonana, że Świadkowie praktykują religię prawdziwą. Najwidoczniej zabrakło im jednak cierpliwości i wytrwałości, by wyczekiwać nowego świata obiecanego przez Jehowę Boga. Ich zdaniem życie w raju jest jeszcze zbyt odległe.

Niektórzy oddani Bogu chrześcijanie w różnych rejonach świata najwyraźniej zwinęli część żagli na statku swej wiary. Wprawdzie dalej utrzymują swój okręt na powierzchni, ale zamiast z pełną wiarą płynąć naprzód, posuwają się w iście spacerowym tempie. Pobudzani nadzieją na bliski raj, kiedyś dokładali wszelkich starań, żeby się tam znaleźć byli gorliwi w służbie i regularnie przychodzili na wszystkie zebrania oraz większe zgromadzenia. Teraz sądzą, że spełnienie ich nadziei jest znacznie bardziej odległe, niż się spodziewali, i dlatego już się tak nie wysilają. Świadczy o tym mniejsze zaangażowanie w działalność kaznodziejską, nieregularna obecność na zebraniach i skłonność do opuszczania części programu większych zgromadzeń. Inni poświęcają więcej czasu na rozrywkę i zabieganie o wygodne życie. Jeśli jednak chcemy działać zgodnie z naszym oddaniem się Jehowie, to powinniśmy się zastanowić, co ma wywierać decydujący wpływ na nasze życie” (Strażnica Nr 14, 1999 s. 17-18).

 

         Widzimy z powyższego, że organizacja Świadków Jehowy kilka razy zmieniała tożsamość raju z różnych fragmentów biblijnych oraz czas jego nastania na ziemi. Dlatego nie dziwmy się, gdy pojawi się z czasem kolejna wykładnia Towarzystwa Strażnica dotycząca tych kwestii.

         Szerzej te problemy omówiliśmy w jednym z rozdziałów naszej książki (patrz rozdział Łotr w raju w książce pt. W obronie wiary).

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane