Włodzimierz Bednarski

Jak Towarzystwo Strażnica zbierało i jak obecnie egzekwuje pieniądze od swych głosicieli? (cz. 2)

dodane: 2015-07-23
Część druga naszego artykułu o formach zbierania pieniędzy w organizacji Świadków Jehowy.

Jak Towarzystwo Strażnica zbierało i jak obecnie egzekwuje pieniądze od swych głosicieli? (cz. 2)

 

         W części pierwszej tego artykułu zamieściliśmy następujące rozdziały dotyczące naszej problematyki:

 

         Czasy C. T. Russella

         Czasy J. F. Rutherforda

         Czasy N. H. Knorra

 

         W części drugiej dokończymy nasz temat w rozdziale pt. Czasy F. W. Franza i dzisiejsze.

 

Czasy F. W. Franza i dzisiejsze

 

         Kolejny prezes F. W. Franz (1893-1992) nie dość, że nadal mobilizował Świadków Jehowy do zbierania pieniędzy do „skrzynek”, to jeszcze wprowadził w roku 1983 „fundusz budowy Sal Królestwa” (w Polsce wprowadzono ten fundusz w roku 1993). W kolejnych latach zaczęto u Świadków Jehowy stosować też inne formy zbierania „dobrowolnych datków”.

 

         Skrzynki na potrzeby zboru i na działalność międzynarodową

 

         Do roku 1993 (w USA do roku 1983) w Salach Królestwa Świadków Jehowy znajdowały się dwie skrzynki (na potrzeby miejscowego zboru i na działalność ogólnoświatową):

 

„W każdej Sali Królestwa powinny się znajdować w dogodnym miejscu dwie skrzynki na datki. Jedną należy oznaczyć napisem: Datki na potrzeby zboru, a drugą – Datki na ogólnoświatową działalność Towarzystwa (Mat. 24:14). Do pierwszej wrzucamy datki na zaspokojenie potrzeb miejscowego zboru, a do drugiej to, co przekazujemy na wsparcie ogólnoświatowego dzieła, w tym także na budowę Domu Betel, oraz wszystkie datki otrzymane podczas służby kaznodziejskiej. Zawartość drugiej skrzynki należy w całości przekazywać do Towarzystwa” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 1991 s. 3).

 

„Każdy zbór Świadków Jehowy ma odpowiednie skrzynki, do których ofiarodawcy składają datki w określonej przez siebie wysokości – jeśli tylko chcą i mogą to uczynić. Nie robi się tego publicznie, toteż inni zazwyczaj nawet o tym nie wiedzą” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 343).

 

„Przypominamy braciom zajmującym się kontami zborowymi, że datki ze skrzynki na działalność ogólnoświatową powinno się co miesiąc przekazywać do Biura Oddziału i nie należy ich wykorzystywać do spłaty pomocy zwrotnej na budowę Sali Królestwa ani pokrycia jakichkolwiek wydatków zborowych” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 2003 s. 7).

 

„Oprowadzając zainteresowanego po Sali Królestwa, wskaż, czym różni się ona od innych miejsc kultu religijnego. Podkreśl, że jest skromna, ale sprzyja przyjmowaniu pouczeń. Zwróć uwagę na te elementy, które ściśle się wiążą z naszą służbą polową: mapy terenów, skrzynki na dobrowolne datki (a nie taca, na którą zbiera się pieniądze w kościołach) oraz miejsce, gdzie głosiciele odbierają literaturę” (Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej 2002 s. 249).

 

         Skrzynki na budowę Sal Królestwa

 

         W roku 1993 (w USA w roku 1983) utworzono w zborach osobne skrzynki na pieniądze przeznaczone na „Fundusz Budowy Sal Królestwa”:

 

„Poproszono zbory, żeby postarały się o skrzynki z napisem »Datki na Fundusz Sal Królestwa«. Wszystko, co by się w nich znalazło, miało być użyte wyłącznie na ten cel” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 344).

 

„Pół roku temu utworzono w Polsce, wzorem innych krajów, specjalny Fundusz Budowy Sal Królestwa. Wielu głosicieli przekazało już na ten cel pewne kwoty. Dzięki temu niektórym zborom budującym Sale Królestwa udzielono pożyczek. Zbory zwrócą te pieniądze wraz z odsetkami, żeby wszystkie datki przeznaczane na fundusz mogły służyć rok po roku do budowy następnych Sal Królestwa” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 1993 s. 3; por. ang. Nasza Służba Królestwa Nr 12, 1993 s. 3, a której wspomniano, ze fundusz ten istnieje w USA od 10 lat).

 

         Co jakiś czas zachęca się Świadków Jehowy by pamiętali o tej dodatkowej formie zbierania pieniędzy dla Towarzystwa Strażnica, podając budujące przykłady:

 

„‛Do listu dołączam czek. Dwieście dolarów przeznaczam na fundusz budowy Sal Królestwa. Resztę proszę wykorzystać według uznania na poparcie działalności kaznodziejskiej’ (z Missouri)” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 24 s. 18).

 

„Ciekawy pod tym względem jest list od pewnej rodziny ze stanu Minnesota (USA): (...) »Przesyłamy datek w kwocie (...) dolarów. Pragniemy, żeby te pieniądze przeznaczono na wsparcie naszej ogólnoświatowej działalności albo przelano na konto Funduszu Budowy Sal Królestwa bądź wydano na pokrycie jakichś innych kosztów ponoszonych przez organizację. (...) «

»Jesteśmy przekonani, że pieniądze te zostaną wykorzystane zgodnie z wolą (...) [Jehowy]. Chcielibyśmy przy tej okazji gorąco Was zachęcić do kontynuowania tego wspaniałego dzieła. Dziękujemy zwłaszcza za wideokasetę przedstawiającą ogólnoświatową działalność Towarzystwa [Strażnica]. Dzięki niej zdaliśmy sobie sprawę z ogromu wykonywanej pracy, a to z kolei uzmysłowiło nam, jak bardzo potrzebne są nasze dobrowolne datki. Dotychczas przekazywanie ich pozostawialiśmy braciom ze zboru, obwodu i okręgu, ale teraz dziękujemy Jehowie, że tak cierpliwie tolerował naszą krótkowzroczność i że miłościwie wskazał nam potrzebę osobistego finansowania tej zbawczej działalności, niezależnie od innych form jej wspierania. Całą rodziną postanowiliśmy wysyłać co najmniej (...) dolarów miesięcznie bezpośrednio do Nowego Jorku«” (Strażnica Nr 23, 1991 s. 31).

 

         W ostatnim czasie (2014 r.) zlikwidowano skrzynki na omawiany fundusz, a w zamian za to wprowadzono specjalne zobowiązania dla zborów, jaką sumę co miesiąc będą one przesyłać do biura oddziału krajowego. O tym mówił wewnętrzny list odczytywany w zborach (List do wszystkich zborów 29.03 2014 r.).

 

         Skrzynki na datki na kongresach

 

         Od wielu już lat Towarzystwo Strażnica wystawia „skrzynki” na „dobrowolne datki” na stadionach podczas zgromadzeń kongresowych:

 

„W Salach Królestwa i tam, gdzie się odbywają większe zgromadzenia, można wrzucać datki do wywieszonych albo wystawionych skrzynek” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 1982 s. 7).

 

„Dla waszej wygody w różnych punktach stadionu znajdować się będą wyraźnie oznakowane skrzynki na takie datki. Każda kwota zostanie przyjęta z wdzięcznością. Towarzystwo pragnie z góry podziękować za szczodre i jednomyślne popieranie w taki sposób spraw Królestwa” (Nasza Służba Królestwa Nr 6, 1991 s. 8).

 

         Stanowiska do przelewów za pomocą kart płatniczych i czeków na kongresach

 

         Od kilkunastu lat Towarzystwo Strażnica organizuje to, że i na kongresach Świadkowie Jehowy mogą dokonywać przelewów czy wpłacać czekami „dobrowolne datki”. Co najmniej od roku 1994 w angielskich publikacjach (a trochę później w polskich) wspomina się o „czekach”, a później też o „kartach płatniczych”:

 

„Dobrowolne datki. Swoje docenianie dla zgromadzeń możemy wyrazić, wrzucając do skrzynek w Sali Królestwa lub na obiekcie kongresowym dobrowolne datki. W większości obiektów można też przekazać datek za pomocą karty płatniczej” (Nasza Służba Królestwa Nr 4, 2009 s. 6).

 

„W dowód doceniania naszych zgromadzeń możemy wrzucać dobrowolne datki do skrzynek na ogólnoświatową działalność rozmieszczonych na obiekcie kongresowym. Jeśli chodzi o czeki, wpisanym beneficjentem powinna być »Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe«. Można też przekazać datek za pomocą karty płatniczej” (Nasza Służba Królestwa Nr 4, 2013 s. 4).

 

         Darowizny, ubezpieczenia, rachunki bankowe, akcje i obligacje, nieruchomości, testamenty i powiernictwa

 

         W polskich publikacjach od roku 1990 Towarzystwo Strażnica podaje swoim głosicielom inne formy wpłacania „dobrowolnych datków” na jego rzecz (patrz Strażnica Nr 23, 1990 s. 23). W publikacjach angielskich ma to miejsce co najmniej od roku 1984 (patrz ang. Strażnica 01.12 1984 s. 24).

         Oto najnowszy zbiór proponowanych form wpłat na rzecz Towarzystwa Strażnica z roku 2013:

 

„JAK MOŻNA WSPIERAĆ OGÓLNOŚWIATOWĄ DZIAŁALNOŚĆ

(...) Poniżej wymieniono różne sposoby składania datków.

DAROWIZNY

Można przekazać pieniądze, biżuterię lub inne wartościowe przedmioty.

Należy przy tym dołączyć krótkie oświadczenie, że jest to darowizna.

INNE FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO

Oprócz przekazywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów istnieją inne sposoby wspierania ogólnoświatowego dzieła Królestwa. Dalej je wyszczególniono. Niezależnie od tego, z jakiej metody lub metod chciałbyś skorzystać, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Biurem Oddziału w celu ustalenia, jakie sposoby są dostępne w twoim kraju. Ponieważ wymogi prawne i przepisy podatkowe się zmieniają, trzeba omówić te kwestie z kompetentnymi doradcami, zanim wybierze się najlepszy sposób przekazania środków materialnych.

Ubezpieczenia. Ofiarodawca może upoważnić korporację prawną, którą posługują się Świadkowie Jehowy, do odbioru sumy ubezpieczenia na życie lub kapitału zgromadzonego w ramach programu emerytalno-rentowego.

Rachunki bankowe. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych lub indywidualnym koncie emerytalnym oraz certyfikaty depozytowe można przekazać umową powiernictwa lub zapisać w testamencie korporacji prawnej, którą posługują się Świadkowie Jehowy, zgodnie z miejscowymi uregulowaniami bankowymi.

Akcje i obligacje. Korporacji prawnej, którą posługują się Świadkowie Jehowy, można je przekazać w formie darowizny lub zapisać w testamencie.

Nieruchomości. Wspomnianej korporacji prawnej nieruchomość nadającą się do sprzedaży można przekazać od razu, a zamieszkaną – z zastrzeżeniem jej dożywotniego użytkowania.

Testamenty i powiernictwa. Korporacji prawnej, którą posługują się Świadkowie Jehowy, można zapisać w testamencie albo powierzyć w ramach umowy powiernictwa nieruchomości lub pieniądze. W niektórych krajach taka darowizna stanowi podstawę do ubiegania się o ulgi podatkowe.

Powyższe formy wsparcia finansowego zazwyczaj wymagają od ofiarodawcy poczynienia pewnych planów. Aby pomóc tym, którzy chcieliby wesprzeć w ten sposób ogólnoświatową działalność Świadków Jehowy, wydano broszurę zatytułowaną Jak wspierać finansowo ogólnoświatowe dzieło Królestwa (dostępna tylko w USA, w języku angielskim i hiszpańskim). Zawiera ona informacje o różnych formach darowizn przekazywanych od razu lub odroczonych w czasie, takich jak zapis testamentowy. Informacje te mogą nie w pełni odpowiadać możliwościom w twoim kraju ze względu na różnice w prawie podatkowym lub innych przepisach. Dlatego nawet po zapoznaniu się z ową broszurą powinieneś się skonsultować z własnym radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Takie formy składania datków pozwalają wielu osobom wspierać naszą ogólnoświatową działalność religijną i humanitarną, a jednocześnie maksymalnie wykorzystywać przysługujące ulgi podatkowe.

Dodatkowe wskazówki można uzyskać, kontaktując się z Biurem Oddziału nadzorującym dany kraj.

BIURO ODDZIAŁU W POLSCE Świadkowie Jehowy ul. Warszawska 14

05-830 Nadarzyn tel. +48 22 739 16 00” (Strażnica 15.11 2013 s. 9).

 

         Program Wspierania Nadzorców Podróżujących oraz Program Ochrony Sal Królestwa

 

         W miesiącu maju 2014 roku Towarzystwo Strażnica wprowadziło w zborach „Program Wspierania Nadzorców Podróżujących”, który polega na zbieraniu drobnych kwot na zużywające się samochody używane przez nadzorców podróżujących. Wcześniej wprowadzono też „Program Ochrony Sal Królestwa”, o którym wspomina list do zborów, przedstawiony na jednej ze stron internetowych:

 

http://watchtower-forum.pl/topic/5339-nowy-podatek-na-podr%C3%B3%C5%BCuj%C4%85cych/

 

         Zakończenie

 

         Powyżej przedstawiliśmy chyba wszystkie najważniejsze zbiórki pieniędzy organizowane przez Towarzystwo Strażnica.

         Czy te wszystkie formy zbierania pieniędzy wśród Świadków Jehowy są biblijne?

         Czy one są mniej „babilońskie”, niż inne stosowane przez chrześcijan, o których jako pochodzących z „Babilonu” pisze Towarzystwo Strażnica?

Przypomnijmy jego słowa:

 

„Warto też zwrócić uwagę na uwolnienie od organizacji związanych z Babilonem Wielkim, od jarzma finansowego nakładanego przez Babilon z tytułu dziesięcin, zbierania na tacę” (Nasza Służba Królestwa Nr 10, 1981 s. 2).

 

         Interesujące jest to, że choć też „dziesięcinę” nazywa Towarzystwo Strażnica „babilońską”, to samo uczy, że Świadkowie Jehowy składają „symboliczną dziesięcinę”:

 

„Słowo »dziesięciny« ma w tym wypadku charakter symboliczny. Nie oznacza oddania wszystkiego, co posiadamy. W przeszłości dziesięciny przynoszono rokrocznie, natomiast my ofiarowujemy wszystko Jehowie tylko raz – gdy Mu się oddajemy i symbolizujemy to chrztem w wodzie. Odtąd to, czym dysponujemy, należy do Jehowy. Jednak pozwala On nam decydować, jaką część naszych zasobów – symboliczną dziesięcinę – wykorzystamy w służbie dla Niego” (Strażnica Nr 24, 2007 s. 28).

 

         Nowy Testament nie wspomina nic o skrzynkach na pieniądze u chrześcijan, a mówi jedynie o skarbonie w świątyni (Mk 12:41-43; Łk 21:1).

Jeśli Świadkowie Jehowy stawiają zarzut innym o tacę, to powinni zobaczyć jakie praktyki mieli chrześcijanie pierwszych wieków.

         Zobaczmy jak za czasów Justyna Męczennika (ur. 100) słowa tekstu 1Kor 16:2 wprowadzili w czyn u siebie chrześcijanie.

         Opisując zwyczaje wczesnochrześcijańskie pokazał on, że połączyli oni obchodzenie dnia świątecznego ze zbieraniem ofiar dla potrzebujących, co jest praktykowane do dziś. Justyn przekazał nam następujące słowa:

 

         „W dniu zaś, zwanym Dniem Słońca odbywa się zebranie w jednym miejscu wszystkich razem, i z miast i ze wsi. Tedy czyta się Pamiętniki apostolskie albo Pisma prorockie (...) gdy modlitwa się skończy, przynoszą chleb oraz wino i wodę, a przełożony zanosi modlitwę a także dziękczynienie. (...) Wreszcie następuje rozdawanie i rozdzielanie wszystkiego tego, co się stało Eucharystią, nieobecnym zaś rozsyła się ją przez diakonów. Ci którym się dobrze powodzi i którzy mają dobrą wolę, dają co chcą, a wszystko, co się zbierze, składa się na ręce przełożonego. On zaś roztacza opiekę nad sierotami, wdowami, chorymi albo z innej przyczyny cierpiącymi niedostatek, nad więźniami, obcymi gośćmi, jednym słowem śpieszy z pomocą wszystkim, co są w potrzebie” (Apologia I:67,3-6).

 

         Na zakończenie trzeba zaznaczyć, że Towarzystwo Strażnica nie tylko zbiera pieniądze od swoich wszystkich głosicieli, ale też niektórym z nich, najbardziej zasłużonym, wypłaca odpowiednie gratyfikacje, by mieli za co żyć. Oto dane z roku 2013:

 

„W roku służbowym 2013 Świadkowie Jehowy wydali prawie 200 milionów dolarówna zaspokojenie potrzeb pionierów specjalnych, misjonarzy i nadzorców podróżujących, pracujących na przydzielonych im terenach. Na całym świecie w Biurach Oddziałów pracuje 22719 ordynowanych sług Bożych. Wszyscy oni należą do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy” (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176 [w roku 2014 „ponad 224 miliony dolarów” – Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176]).

 

         Oczywiście kwota powyższa nie była zawsze tak wysoka i wzrastała ona wraz inflacją, upływem czasu i liczbą tych, którym pieniądze należały się. Oto dane za rok 1988:

 

„W roku służbowym 1988 Towarzystwo Strażnica wydało ponad 29 834 676 dolarów i 97 centów w trosce o potrzeby pionierów specjalnych, misjonarzy oraz nadzorców podróżujących, pracujących na przydzielonych im terenach” (Strażnica Nr 4, 1989 s. 7).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane