Włodzimierz Bednarski

Jezus i szatan równi według Towarzystwa Strażnica?

dodane: 2017-05-17
Jezus i szatan to, prócz Jehowy, najważniejsze postacie w scenariuszu dziejów świata przedstawianego przez Świadków Jehowy. Jaką rolę pełni Jezus wobec szatana? Jaką posiada rangę? Czy jest wyższy od diabła czy równy mu? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule

Jezus i szatan równi według Towarzystwa Strażnica?

 

         Towarzystwo Strażnica zwalcza równość majestatu Ojca i Syna, nauczając, że ten ostatni jest tylko stworzeniem, a oddawana cześć Chrystusowi jest bałwochwalstwem (!):

 

„Poza tym obchodzenie »Bożego Narodzenia« przyczynia się do tego, że czci się Jezusa w miejsce jego Ojca, Jehowy Boga. Jest to kolejna forma bałwochwalstwa, gdyż wyniesiony do chwały Pan Jezus Chrystus jest jedynie »początkiem stworzenia Bożego«...” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 23 s. 24).

 

         Podczas swych rozmów ze Świadkami Jehowy spotykałem się też z takimi, którzy potrafili mówić następująco:

 

„Ja panu udowodnię, że Jezus jest równy szatanowi, a nie Jehowie, a tylko to, iż Jehowa jest po stronie Chrystusa da mu przewagę nad szatanem”.

 

         Na takie fanatyczne stwierdzenia reagowałem prośbą, o wskazanie mi w publikacjach Towarzystwa Strażnica tego, że tak ono naucza.

         Nawet kiedyś miałem zamiar napisać do Nadarzyna, polskiego oddziału Świadków Jehowy, by mi podano oficjalne stanowisko. Chciałem też zapytać czy głosiciel taki a taki, który tak mówi, czy naucza zgodnie z nauką Towarzystwa Strażnica.

         Jednak zaniechałem tego starając się znaleźć ślady takiej wykładni o Jezusie i szatanie w publikacjach tej organizacji.

         Jakie są tego efekty? Opisujemy to poniżej.

 

Jezus i Lucyfer braćmi!

 

         Towarzystwo Strażnica już bardzo dawno temu nazywało Jezusa i Lucyfera synami Jehowy i stwierdzało, że oni są braćmi (!):

 

         „Pismo Św. pokazuje nam, że słowa »gwiazdy zaranne« odnoszą się do dwóch możnych stworzeń niebiańskich, mianowicie do Michała (Logosa) i do Lucyfera. Te dwa potężne stworzenia stanowiły dwóch braci; obaj ci bracia byli synami Bożymi. Lucyfer okazał się niewiernym synem Bożym, podczas gdy Logos onym »wiernym i prawdziwym«” (Strażnica 15.05 1932 s. 158 [ang. 01.03 1932 s. 76]).

 

Imiona trzech potężnych istot, w niem wykazane znakomitemi, są: Ojciec Jehowa, Logos i Lucyfer, Jego synowie. Syn Lucyfer zorganizował i prowadził bezbożny bunt, którego Jehowa nie powstrzymuje, aż nadchodzi nato słuszny czas, a wtedy On wchodzi w drogę i poskramia ów bunt i buntowników. Przez swego lojalnego Syna, Logosa, Bóg w zupełności wyzwala ludzkość...” (Wyzwolenie 1929, Przedmowa s. 5 [w tekście ang.: The name of the three great beings herein made conspicuous are: Jehovah the Father, and the Logos and Lucifer his sons]).

 

         „Te dwie istoty, Lucyfer i Logos, w Piśmie Świętem są nazwane »Gwiazdami Zarannemi«.” (jw. s. 15).

 

         „Pismo Święte jasno poucza, że były dwie potężne istoty, nazwane »Gwiazdami Zarannemi«, mianowicie Logos i Lucyfer. Na początku stworzenia ziemi musiało nastąpić zwołanie tych niebiańskich istot, podczas którego to zwołania Stwórca opowiedział im swój cel odnośnie przygotowania mieszkania dla człowieka i stworzenia go; i tedy właśnie te dwie potężne istoty, »Gwiazdy Zaranne«, śpiewały na chwałę Wieczystego” (jw. s. 16).

 

         Trzeba tu dodać, że powyżej cytowana książka reklamowana i rozprowadzana była co najmniej do roku 1941 (patrz np. Consolation 25.06 1941 s. 32).

 

         Również inne publikacje uczyły podobnie, bo była to wtedy powszechna nauka tej organizacji:

 

         „W czasie zakładania gruntów ziemi przez Jehowę niezawodnie musiał być wielki czas radości w obecności Jego. Jego dwaj synowie, Logos i Lucyfer, połączyli się w śpiewie chwały...” (Stworzenie 1928 s. 54-55).

 

         „(...) w czasie gdy Jehowa Bóg zakładał fundamenty ziemi. Przy owej okazji wyjawił On niezawodnie tym, co byli tam obecni, Logosowi i Lucyferowi, swój zamiar względem ziemi i stworzenia człowieka na niej, by był jej dozorcą. Ci dwaj synowie Boży, Lucyfer i Logos, wespół śpiewali hymn na chwałę Jehowie. A wszystkie zastępy niebieskie zebrane naonczas w niebie, wydały okrzyk radości przy tej okazji” (Strażnica 01.01 1929 s. 7 [ang. 15.11 1928 s. 343]).

 

         „»Gwiazdy zaranne«, jego dwaj synowie Lucyfer i Logos, wspólnie śpiewały ku chwale Ojcowskiej – przy zakładaniu gruntów ziemi” (Strażnica 01.05 1931 s. 136 [ang. 01.03 1931 s. 71]).

         Por. ang. Złoty Wiek 05.09 1928 (Lucifer and the Logos).

 

         Ciekawe, że w powyższych kilku fragmentach Lucyfera wymieniono nawet przed Logosem!

 

         „Czas zakładania przez Boga gruntów ziemi musiał niezawodnie być czasem wielkiego wesela w obecności jego. Logos i Lucyfer, dwaj synowie Jehowy Boga, połączyli się w śpiewie chwały...” (Strażnica 15.05 1932 s. 157 [ang. 01.03 1932 s. 74]).

         Patrz też: Domowe ognisko i szczęście 1932 s. 20; Kto jest Bóg? 1932 s. 11; Strażnica 01.08 1930 s. 227 (ang. 01.06 1930 s. 163); Strażnica 01.09 1932 s. 270 (ang. 15.05 1932 s. 156); Strażnica 15.09 1934 s. 286 (ang. 15.08 1933 s. 253); ang. Złoty Wiek 18.03 1931 s. 413; ang. Złoty Wiek 07.04 1937 s. 443.

 

         Z powyższego wynika, że Jezus i szatan, jako bracia i zarazem synowie Jehowy, byli sobie równi, ale tylko jeden z nich okazał się wierny Bogu.

 

Jezus i szatan archaniołami

 

         Towarzystwo Strażnica przez wiele lat nauczało następująco:

 

         jest wielu archaniołów (nauka obowiązująca do roku 1942);

         szatan jest archaniołem (nauka też zapewne obowiązująca do roku 1942);

         Jezus jest archaniołem (nauka aktualna do dziś).

 

         Wielu archaniołów

 

         Aż do roku 1942 Towarzystwo Strażnica uczyło, że u Boga było wielu archaniołów, a nie tylko jeden, jak dziś naucza ta organizacja:

 

         „Archanioł jest to imię dane niektórym z duchowych istot Bożych (...). Ten tytuł, czyli to imię archanioł, było także w niektórych wypadkach stosowane i do Logosa, kiedy ten służył Jehowie w pewnej lub szczególnej mierze” (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 17).

         Patrz też np. Strażnica 01.06 1932 s. 173-174; ang. Strażnica 01.02 1940 s. 46.

 

         „Niektórym dano stanowiska i służbę jako serafinom, innym jako cherubinom, a innym jako archaniołom, innym jako aniołom, przy czym ta ostatnia nazwa oznacza »posłańców«” (The New World 1942 s. 18).

 

         Równocześnie od bardzo dawna Towarzystwo Strażnica nauczało, że Jezus i szatan są archaniołami.

 

         Szatan archaniołem

 

         „Lucyfer, jeden z Archaniołów długo pielęgnował w swym sercu ambitne zamiary” (Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach 1914 s. 15).

 

„Lucyfer, jeden z archaniołów długo żywił w sercu ambitne zamiary” (Złoty Wiek 01.10 1925 s. 223).

 

         Powyżej cytowana książka reklamowana i rozprowadzana była w Towarzystwie Strażnica przez wiele lat. Przykładowo poleca ją w roku 1929 książka pt. Wyzwolenie (s. 352).

 

         Jezus archaniołem

 

         „Według naszego rozumienia, tym Wielkim Księciem – Michałem – wodzem anielskim Jehowy nie jest nikt inny, lecz uwielbiony Pan” (ang. Strażnica czerwiec 1883 s. 490 [reprint]);

 

„Wszystko to dowodzi, że Syn Boży był znany jako Michał, zanim przyszedł na ziemię, i że jest znany pod tym imieniem po powrocie do nieba, gdzie przebywa jako wyniesiony do chwały duchowy Syn Boży” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 132).

 

         Z powyższego wynika, że Jezus i szatan będąc archaniołami byli sobie równi.

 

Jezus i szatan „bogami”

 

         Jezus i szatan mają dla Towarzystwa Strażnica identyczną funkcję. Obaj są „bogami”:

 

„Ktoś mógłby jednak zapytać: A czy w Biblii nie nazywano Jezusa bogiem? To prawda. Ale bogiem nazywano również Szatana (2Kor 4:4)” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984, 1990 s. 39).

 

O Jezusie powiedziano w Piśmie Świętym, że jest »bogiem«, a nawet »Potężnym Bogiem« (Jana 1:1; Izaj. 9:6)” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 53).

 

„Biblia mówi o nim tak: »Cały świat podlega mocy niegodziwca« (1 Jana 5:19). Działając wbrew duchowi i literze prawa Jehowy, służy interesom Szatana. Ma go za swego boga (2 Koryntian 4:4)” (Strażnica Nr 17, 1995 s. 8).

         Patrz też teksty o Jezusie „bogu” i szatanie „bogu” w Biblii Świadków Jehowy (J 1:1, 18, 10:33, 2Kor 4:4).

 

         „Kiedy Chrystus będzie bogiem tego świata i wykonywać będzie pełną władzę nad jego sprawami, czy tedy polityczne organizacje wśród ludzi nadal będą wybierały swoich urzędników na różne urzędy? Z pewnością nie!” (ZłotyWiek 15.11 1935 s. 6).

 

         Z powyższego wynika, że Jezus i szatan będąc „bogami” byli sobie równi.

 

         Prócz tego Towarzystwo Strażnica uczyło kiedyś, że babiloński bóg Nebo obrazował Jezusa, co też zrównuje Go z bogami, a nie z Bogiem prawdziwym:

 

         „Imię Nabuchodonozor oznacza, że »Nebo (Prorok) jest opiekunem przeciw nieszczęściu«. Imię to właściwie odnosi się do Jezusa Chrystusa, wielkiego Proroka Jehowy. (...) szatan odniósłby pomyślność w tem wojowaniu, gdyby zasłanianie i opieka nie były im dawane przez Większego Nebo, Jezusa Chrystusa” (Strażnica 01.05 1934 s. 132 [ang. 01.02 1934 s. 36]).

 

         Nebo to, jak wspomnieliśmy, bóg babiloński:

 

„Widać to na przykładzie króla Nebukadneccara. Jego imię znaczy: »Nebo, strzeż dziedzica!« Nebo to babiloński bóg mądrości i rolnictwa” (Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! 1999 s. 69).

 

         Interesujące jest to, że Towarzystwo Strażnica uważa, że szatan posiadał „nieograniczoną władzę (...) w niebie”, a więc był zapewne „wszechmogącym”, pewnie bardziej niż Jezus:

 

„W ten sposób jedno i drugie łącznie pokazuje, że przed rozpoczęciem walki i przed narodzeniem się rządu Djabeł wykonywał nieograniczoną władzę [ang. complete power] zarówno w niebie (niewidzialną) jak i nad narodami ziemskimi” (Rząd 1928 s. 199).

 

         „W ten sposób pokazane jest przez jedno i drugie, że przed rozpoczęciem walki i narodzeniem się rządu wykonywał djabeł zupełną władzę zarówno w niebie (niewidzialną) jak i nad narodami ziemskimi” (Strażnica 15.10 1933 s. 317 [ang. 15.07 1933 s. 221]).

 

Jezus i szatan obrazowani przez Nabuchodonozora

 

         Nabuchodonozor był dla Świadków Jehowy dziwną i uniwersalną postacią, bo zapowiadał sobą i swymi działaniami Jezusa i szatana!

         Oto jak to przedstawia skorowidz Świadków Jehowy, który odsyła nas do konkretnych publikacji:

 

Nebuchadnezzar

pictures— (...)

Jesus: w80 5/15 17; (...)

Satan: w51 539; w49 312-313; w34 295, 307, 341; lt-2-30 311 (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 599).

 

         „Większy Nabuchodonozor, Chrystus Jezus, Egzekutor zarządzeń Jehowy i Możny Bojownik, wystąpi do dzieła na początku Armagedonu” (Strażnica 01.06 1937 s. 169 [ang. 01.04 1937 s. 104]).

 

         „Nabuchodonozor przedstawiał tutaj posadzonego na tronie w roku 1914 Jezusa Chrystusa...” (Strażnica 01.05 1934 s. 132 [ang. 01.02 1934 s. 36]).

 

         „Jest to dowodem, że Nabuchodonozor przedstawił lub zilustrował moc królewską, którą otrzymał Lucyfer...” (Strażnica 01.05 1934 s. 136 [ang. 01.02 1934 s. 40]).

 

         Z powyższego wynika, że Jezus i szatan będąc obrazowanymi przez tego samego Nabuchodonozora byli sobie równi.

 

Czy Świadkowie Jehowy mylili Jezusa z szatanem?

 

         Towarzystwo Strażnica przenosiło identyfikację niektórych osób z szatana na Jezusa. To też ukazuje równość tych osób.

         Temat ten omówiliśmy w artykule pt. Czy Świadkowie Jehowy mylili Jezusa z szatanem?

         Wskazaliśmy w nim między innymi takie oto kwestie związane z Jezusem i szatanem:

 

Kto jest aniołem czeluści? (wpierw szatan, obecnie Jezus);

         Kto jest mścicielem krwi? (wpierw szatan, obecnie Jezus);

         Kto jest jeźdźcem na białym koniu? (wpierw przedstawiciel szatana, obecnie Jezus);

         Kto jest siewcą gorczycy? (wpierw szatan, obecnie Jezus).

 

         Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica aż do dziś zrównuje szatana z Jezusem. Przypisuje im równorzędne funkcje (archaniołowie, bogowie, bracia). Naucza, że obie te osoby zapowiadały w przeszłości te same postacie lub poszczególne fragmenty z Biblii przeniesiono z osoby szatana na Jezusa. Być może z tego powodu Świadkowie Jehowy nie modlą się do Chrystusa i oddzielają Jego majestat od Boga Ojca.

         Na zakończenie wspominamy, że o równym majestacie i czci dla Ojca i Syna pisaliśmy w kilku artykułach:

 

Kim był i jest Jezus Chrystus dla Towarzystwa Strażnica?

Bóstwo Chrystusa  w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1 i 2);

Chrystus wyższy od Boga Ojca?

Modlitwa do Chrystusa i „Wnikliwe poznawanie Pism”;

Cześć dla Jezusa, Hbr 1:6 i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. I, II);

Modlitwa do Jezusa i cześć dla Niego według pism wczesnochrześcijańskich;

Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1 i 2);

Kiedy Świadkowie Jehowy i aniołowie przestali wielbić i czcić Jezusa? (cz. 1 i 2).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane