Włodzimierz Bednarski

Kiedy naprawdę Towarzystwo Strażnica odrzuciło wiarę w Wielką Piramidę jako Świadka Jehowy?

dodane: 2018-08-08
Wielka Piramida, jako pogański pomnik, będzie się ciągnąć za Towarzystwem Strażnica, niczym kula u nogi, aż do końca świata. Wiary w piramidę nie wymyślili maluczcy z tej organizacji, ale kierownictwo z C. T. Russellem na czele. Jego następca J. F. Rutherford żarliwie bronił piramidę w latach 1917-1928, a wierzył w nią już od roku 1906, gdy przyjął chrzest u badaczy Pisma Świętego. Opisujemy znów pewne kwestie związane z dawną wiarą głosicieli Towarzystwa Strażnica.

Kiedy naprawdę Towarzystwo Strażnica odrzuciło wiarę w Wielką Piramidę jako Świadka Jehowy?

 

         Towarzystwo Strażnica pisze zazwyczaj, że odrzuciło swoją wiarę w Wielką Piramidę pod koniec roku 1928. Wymieniane są dwie angielskie Strażnice z 15 listopada i z 1 grudnia 1928 roku, które zawierają artykuły na ten temat (pt. Ołtarz w Egipcie, cz. 1 i 2).

         Takie informacje podają od przeszło 60 lat trzy źródła, które zacytujemy poniżej:

 

         Strażnica Nr 1, 2000 s. 9 (podano, obok angielskich, także polskie odpowiedniki: Strażnice z 1 i 15 stycznia 1929 roku);

         ang. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 201 (w polskiej edycji tej książki podano polskie Strażnice z 1 i 15 stycznia 1929 roku);

         ang. Strażnica 15.05 1957 s. 316: At a home Bible study you meet a person who has been told that the measurements of the Great Pyramid of Giza harmonize with Bible prophecy and that we should study it to learn God’s purposes. You do not know what to say about this, but know that long ago it was discussed in the Society’s publications. So you search back year by year through the volumes of The Watchtower until you come to the November 15 and December 1, 1928, issues.

         (Podobnie wskazało na te miesiące 1928 roku czasopismo ang. Złoty Wiek 14.09 1932 s. 775).

 

         Widać z tego, że w języku polskim Wielka Piramida została odrzucona w kolejnym roku kalendarzowym (1929), choć już w styczniu, a nie pod koniec roku 1928, jak w języku angielskim.

         Interesujące jest to, że w tej samej angielskiej Strażnicy z 15 listopada 1928 roku, w której na stronach 339-345 odrzucono wiarę w Wielką Piramidę, zarazem reklamowano tomy Wykładów Pisma Świętego, a wśród nich tom trzeci pt. Przyjdź Królestwo Twoje, który głównie ją opisuje i naucza o niej na ponad 75 stronach (s. 351-429 [ed. pol.]; w ang. s. 311-374 [lub w innych wydaniach s. 303-374; s. 309-376]) (patrz ang. Strażnica 15.11 1928 s. 351).

 

         Oto ostatni tekst Towarzystwa Strażnica z 15 kwietnia 1928 roku (nie posiadamy polskiego odpowiednika, wydanego prawdopodobnie w dwa miesiące później), w którym pozytywnie wypowiedziało się ono o Wielkiej Piramidzie:

 

„To właśnie za ich czasów zbudowano piramidę w Gizie, w której mieści się mnóstwo wiedzy naukowej dotyczącej wszelkich ziemskich spraw, a wydaje się, że wiedza ta jest dokładniejsza niż ta, którą tworzą naukowcy naszych czasów. Odkrycia naszych czasów są zgodne z Biblią” (ang. Strażnica 15.04 1928 s. 125 – It was in their days that the pyramid of Gizeh was built, in which there is a store of scientific knowledge relative to all mundane matters which seems to be more accurate than the best that has been produced by the savants of the present day. The discoveries of the present day are in harmony with the Bible.).

 

         Również w jednej z książek w roku 1928 wspomniano o Wielkiej Piramidzie, bez negatywnej oceny, ale jej angielska edycja ukazała się w roku 1927 (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 198). Wspomniano w niej o mierze łokcia, „który jest używany w wielkiej piramidzie”.

 

         Przypomnijmy, że Towarzystwo Strażnica nazywało Wielką Piramidę „Świadkiem Jehowy” (lub: Świadkiem, Świadkiem Pana, Świadkiem Bożym, a także „Biblią w kamieniu”), tak samo jak dziś określa każdego ze swoich głosicieli zaliczanych do Świadków Jehowy:

 

         „Wkrótce potem młodzieniec szkocki, nazwiskiem Robert Menzies, wysunął naprzód pogląd, że wielka piramida Gizeh jest świadkiem Jehowy [ang. Jehovah’s witness]” (Strażnica 15.01 1929 s. 20 [ang. 01.12 1928 s. 356]).

 

Wielka Piramida jest »Świadkiem« Wielkiego Jehowy i że ona świadczy tak rzeczy naukowe jak i Boskie prawdy” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919, 1925 [ang. 1891, 1927] s. 363; patrz też s. 349, 351, 359, 362, 413).

 

„Gdy Józef dostał się do Egiptu, wielka Piramida Gizech była już zbudowaną około 200 lat. Stała ona w całej swej starodawnej piękności; kamienie jej były polerowane tak, że oddawały blask słoneczny jako zwierciadło. Mało sobie Józef zdawał z tego sprawę, że Jehowa już dawno wyrysował Swój Plan w tejże piramidzie na błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi; przez Jednego, który dopiero miał przyjść a Józef miał odegrać pantominę onego, który przyjść ma. Ani Józef wiedział o tem, że nawet daty wielu wypadków były tam już ustalone przez Jehowę, i zarekordowane w tej wielkiej piramidzie. Owe dowody tam były a dziś podobny do sfinksa kamień stoi jako świadek Jehowy, objawia skryte skarby swoje. One w zupełności zgadzają się z Pismem Św.” (Złoty Wiek 01.11 1927 s. 533 [ang. 23.03 1927 s. 410]).

 

Czy głosiciele Towarzystwa Strażnica tylko jako „badacze Pisma Świętego” uczyli o Wielkiej Piramidzie?

 

         Towarzystwo Strażnica zdaje się sugerować, że tylko jego głosiciele jako „badacze Pisma Świętego” uczyli o Wielkiej Piramidzie.

Nie miało to zaś dotyczyć Świadków Jehowy, którzy dopiero w roku 1931 przyjęli tę nazwę.

         Tak jednak nie jest, bo badacze Pisma Świętego już od połowy lat 20. XX wieku nazywali siebie „Świadkami Jehowy”, choć oficjalnie nazwę nadał im dopiero na kongresie w roku 1931 sędzia J. F. Rutherford. Liczne publikacje, które poniżej przytaczamy, to pokazują:

 

„Pozostałe członki są jedynemi świadkami na ziemi, że Jehowa jest Bogiem. (...) Którzy są obecnie jedynemi świadkami Jehowy na ziemi?” (Strażnica 01.10 1925 s. 296-297 [ang. 01.09 1925 s. 263]).

 

         „(...) ponieważ oni są jedynemi świadkami na ziemi dla Boga Jehowy...” (Strażnica 15.12 1925 s. 378 [ang. 15.11 1925 s. 346]).

 

„Z tej racji oni są postanowieni świadkami dla Jehowy, by świadczyli tu na ziemi dla Niego...” (Strażnica 01.03 1926 s. 78 [ang. 01.03 1926 s. 73]).

 

         „Jaki jest obecny nasz obowiązek jako świadków dla Jehowy i jaki tytuł otrzymują lojalni?” (Strażnica 15.04 1926 s. 121 [ang. 01.04 1926 s. 104]).

 

         „Oni oceniają swój Boski przywilej, że teraz są świadkami dla Jehowy, za co oni opowiadają Jego cnoty z Syonu” (Strażnica 01.09 1926 s. 265 [ang. 01.09 1926 s. 265]).

 

„Chrześcijanin nie może opuszczać swoich rąk, lecz musi usilnie i starannie sprawować swój obowiązek. On musi być świadkiem dla Jehowy i musi z radością opowiadać Jego cnoty...” (Strażnica 15.10 1926 s. 313 [ang. 15.09 1926 s. 281]).

 

         „(...) działając jako świadkowie dla Jehowy Boga” (Strażnica 01.12 1926 s. 360 [ang. 15.11 1926 s. 344]).

 

„(...) teraz jest przywilej dla Chrześcijanina, aby był świadkiem Jehowy i obwieszczał ludziom, że Jehowa jest Bogiem i że Jezus jest Królem” (Strażnica 01.09 1927 s. 270 [ang. 15.02 1927 s. 63]).

 

„Jak mogą świadkowie Jehowy dopomagać jeden drugiemu” (Strażnica 15.02 1928 s. 57 [ang. 01.01 1928 s. 8]).

 

Świadkowie Boży

Praca nowego stworzenia podczas jego pobytu na ziemi może być streszczona słowami: »Świadkowie Jehowy.«” (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 372).

 

         „Apostoł Paweł, jako natchniony świadek Jehowy...” (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 188; tak samo s. 370).

 

         Patrz też:

ang Strażnica 15.02 1926 s. 63 (witnesses for Jehovah);

ang. Strażnica 01.07 1926 s. 200 (witnesses of Jehovah);

ang. Strażnica 01.02 1927 s. 37 (witness of Jehovah);

ang. Strażnica 01.02 1927 s. 40 (witnesses of Jehovah);

ang. Strażnica 15.03 1927 s. 84 (witness for Jehovah);

ang. Strażnica 15.03 1927 s. 84 (witness of Jehovah);

ang. Strażnica 15.03 1927 s. 88 (witness for Jehovah);

ang. Strażnica 01.05 1927 s. 135 (witness for Jehovah);

ang. Strażnica 15.03 1928 s. 93 (witnesses for Jehovah);

ang. Strażnica 01.04 1928 s. 111 (witness for Jehovah);

ang. Strażnica 01.07 1928 s. 196 (witness for Jehovah);

ang. Strażnica 01.07 1928 s. 196 (witnesses for Jehovah);

ang. Strażnica 01.08 1928 s. 228, 229, 239 (witnesses for Jehovah);

ang. Strażnica 15.08 1928 s. 244 (witness of Jehovah);

ang. Strażnica 01.09 1928 s. 263 (witnesses of Jehovah);

ang. Strażnica 01.11 1928 s. 326 (witness of Jehovah);

 

         Widać z tego, że „badacze Pisma Świętego”, którzy nazywali siebie też „świadkami Jehowy”, od połowy lat 20. XX wieku jako „świadkowie Jehowy”, uczyli o Wielkiej Piramidzie, tak samo jak wcześniej od czasów C. T. Russella, gdy tej nazwy jeszcze nie używali.

 

Kiedy po raz pierwszy odrzucono Wielką Piramidę?

 

         Jak wspomnieliśmy powyżej, Towarzystwo Strażnica podaje w trzech ostatnich źródłach, że wiarę w Wielką Piramidę odrzuciło w angielskich Strażnicach z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku. Czy jest to prawda? Częściowa. Dlaczego?

         Otóż dlatego, że wiarę w Wielką Piramidę zakwestionowano już w przemówieniu letnim na kongresie w roku 1928, który odbywał się na przełomie lipca i sierpnia. Oto krótki opis tego zgromadzenia:

 

„Na międzynarodowym zjeździe odbywającym się w Detroit (w stanie Michigan, USA) od 30 lipca do 6 sierpnia 1928 roku tysiące uczestników jednomyślnie przyjęły rezolucję zatytułowaną: »Oświadczenie przeciw Szatanowi, a za Jehową«, przedłożoną przez ówczesnego prezesa Towarzystwa Strażnica. (Zobacz Strażnicę angielską z 15 września 1928, strony 278, 279)” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 11 s. 13).

 

         Dłuższą relację z tego zgromadzenia, wraz z kwestią Wielkiej Piramidy, opisuje okazjonalna gazetka kongresowa pt. The Messenger (Posłaniec), zaliczana przez skorowidz publikacji Świadków Jehowy do Sprawozdań ze zgromadzeń (po polsku brak). Co ona podaje?

         Otóż sprawozdanie kongresowe The Messenger z datą 5 sierpnia 1928 roku, na stronach 1-2, relacjonuje wystąpienie prezesa J. F. Rutherforda, w którym padają między innymi takie oto słowa:

 

         „Kiedy Pan powiedział, że ukryje swój lud w sekretnym miejscu, to nie mówił o żadnej komnacie Piramidy, zbudowanej przez samego Diabła” (The Messenger 05.08 1928 s. 1).

 

„Przyjmowaliśmy za rzecz oczywistą, że Biblia w dwóch lub trzech fragmentach ma coś do powiedzenia o »Piramidzie«, lecz gdy bliżej zbadamy kontekst, wówczas nie znajdziemy powodu, by uważać, iż Bóg w ogóle o niej wspomniał, albo że istnieje jakakolwiek przyczyna, by taka budowla była potrzebna. Słowo Boże jest wystarczające, by człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni wyposażony. (...) Kiedy weźmiemy pod uwagę, że miliony istot ludzkich zostało niewolnikami, by wznieść Wielką Piramidę, wtedy zrozumiemy, iż Bóg miłości nie zniżyłby się do takich sposobów, by przysporzyć chwały swemu imieniu” (The Messenger 05.08 1928 s. 2).

 

         Na stronie trzeciej w tej gazetce kongresowej zamieszczono zdjęcie, a na nim siedzącego w fotelu prezesa J. F. Rutherforda. Pod tą fotografią umieszczono zaś następujące słowa:

 

„Czy nasz fotograf uchwycił go, jak »rozbija piramidę«? Zastanawiamy się nad tym!”(Did our photographer catch him here “smashing the pyramid?” We wonder!) (The Messenger 05.08 1928 s. 3).

 

         Widać z powyższego, że artykuły krytyczne o Wielkiej Piramidzie, zamieszczone w angielskiej Strażnicy w listopadzie i grudniu 1928 roku, były wtórne, w stosunku do wykładu kongresowego prezesa J. F. Rutherforda. Interesujące jest to, że w tekstach Strażnicy nie wspomniano nawet, że nowa nauka została już wcześniej przedstawiona na kongresie w Detroit.

 

         Paradoksem jest to, że na wspomnianym zgromadzeniu w Detroit przyjęto „Deklarację przeciw Szatanowi a za Jehową” (Strażnica 01.11 1928 s. 327 [ang. 15.09 1928 s. 278-279]).

         Wynika dla nas z tego, że Towarzystwo Strażnica, odcinając się od Wielkiej Piramidy i szatana, przyznaje, iż dotychczas miało z nim wiele wspólnego, co wyraziło chociażby poprzez poniższe słowa, odrzucające piramidę:

 

         „Następnie Djabeł umieścił wiedzę w martwym kamieniu, który może być słusznie nazwany Biblją djabelską, a nie kamiennym świadkiem Bożym” (Strażnica 01.01 1929 s. 8 [ang. 15.11 1928 s. 344]).

 

         Zapewne powyższa deklaracja była potwierdzeniem dla głosicieli, że ich organizacja zrywa z szatanem i jego piramidą.

 

Inne nierzetelne informacje o Wielkiej Piramidzie

 

         Popieranie Wielkiej Piramidy tylko „przed rokiem 1928”?

 

         Kolejną nierzetelną informacją Towarzystwa Strażnica jest podanie w polskiej i angielskiej Strażnicy, że badacze Pisma Świętego popierali Wielką Piramidę „przed rokiem 1928”, a nie prawie do końca roku 1928, czy nawet w pewien sposób jeszcze dłużej. Oto interesujące nas słowa Świadków Jehowy:

 

„Ponieważ żadna z tych teorii nie dostarczała pełnego ani choćby dostatecznego wyjaśnienia celu zbudowania Wielkiej Piramidy, więc znaleźli się niejedni, którzy wysunęli przypuszczenie, że stało się to pod inspiracją boską; że zbudował ją być może Melchizedek, a Bóg przewidział ją jako kamienne świadectwo na poparcie Biblii. Ludzie tacy jak John Taylor z Londynu, prof. Smyth i dr Edgar ze Szkocji bronili poglądu*, jakoby wymiary Wielkiej Piramidy, a zwłaszcza wymiary jej wewnętrznych korytarzy i izb, miały wielkie znaczenie biblijne.

*Badacze Pisma Świętego również popierali tę myśl przed rokiem 1928” (Strażnica Nr 5, 1961 s. 14 [ang. 15.05 1956 s. 298]).

 

         Poparcie dla Wielkiej Piramidy istniało w Towarzystwie Strażnica prawie do końca roku 1928 (jak sami podają w innych publikacjach, pisząc o odrzuceniu jej w ang. Strażnicy z 15 listopada 1928 r.), a w polskich publikacjach nawet do roku 1930 (patrz Harfa Boża 1929, 1930 s. 194 [w ang. edycji z roku 1928 usunięto fragment o Wielkiej Piramidzie]).

 

         Mało tego, Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella, które uczyły o Wielkiej Piramidzie, reklamowano aż do roku 1930 (Strażnica 01.11 1929 s. 322; Strażnica 01.04 1930 s. 111; Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224), a rozprowadzano jeszcze dłużej, co najmniej do roku 1933:

 

         „Kto pragnie nieco więcej zapoznać się z proroctwami Pisma Św., by zrozumieć wypadki doby obecnej i wiedzieć, dokąd niedługo zajdzie cała ludzkość, winien przestudjować komentarze Pisma Św. Karola Russella p.t. »Wykłady Pisma Świętego«. Jest to dzieło w 6 tomach oprawnych w płótno, liczy ogółem przeszło 3800 stronic. Kosztuje wraz z przesyłką zł. 7. (...) Prosimy zatem, by pragnący posiąść (...) wpłacili zł. 10 – na konto »Złotego Wieku« Nr. 9.169 w P.K.O., a bezzwłocznie wyślemy powyższe nader cenne dzieła. Tytuły poszczególnych tomów »Wykładów Pisma Świętego« są następujące: 1) »Boski Plan Wieków«, 2) »Nadszedł Czas«, »Przyjdź Królestwo Twoje«, 4) »Walka Armagedonu«, 5) »Pojednanie Człowieka z Bogiem« i 6) »Nowe Stworzenie«” (ZłotyWiek 01.12 1933 s. 368).

 

         Także w języku angielskim reklamowano te tomy do roku 1929 (ang. Strażnica 01.11 1929 s. 322; ang. Złoty Wiek 30.10 1929 s. 96).

         Angielski Rocznik Towarzystwa Strażnica, który zawiera dane za rok 1932 podaje, że Wykłady Pisma Świętego nadal były wtedy rozprowadzane. Razem w roku 1932 rozpowszechniono 3061 egzemplarzy (I.B.S.A. Year Book 1933 s. 83).

 

         Wszytko to szczegółowo opisaliśmy w artykule pt. Kiedy w Towarzystwie Strażnica zaprzestano studiować i rozprowadzać książki C. T. Russella?

 

         Widać z tego, że nie tylko „przed rokiem 1928” Towarzystwo Strażnica popierało Wielką Piramidę, ale także w roku 1928 (cytowaliśmy powyżej tekst z kwietnia 1928 r.) oraz w pewien sposób w latach 1930-1933 (poprzez reklamowanie publikacji o niej i rozprowadzanie ich).

 

         Czy tylko C. T. Russell winny za naukę o Wielkiej Piramidzie?

 

         Towarzystwo Strażnica, które jak podaje, w połowie listopada 1928 roku odrzuciło wiarę w Wielką Piramidę, zwaną Piramidą Cheopsa, obciążyło za tę dawną swoją naukę swego założyciela C. T. Russella (zm. 1916):

 

Przez jakieś 35 lat pastor Russell uważał, że Wielka Piramida w Gizie była kamiennym świadkiem Bożym, potwierdzającym okresy wspomniane w Biblii (Izaj 19:19). Świadkowie Jehowy odrzucili jednak pogląd, jakoby jakaś egipska piramida miała cokolwiek wspólnego z prawdziwym wielbieniem (zobacz polską »Strażnicę« z 1 i z 15 stycznia 1929 roku)” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 201).

 

         Ani słowem nie wspomniano w tym fragmencie, że również następca C. T. Russella, prezes J. F. Rutherford (zm. 1942), także przez wiele lat nauczał o Wielkiej Piramidzie. Może ktoś pomyśleć, że za jego prezesowania już nie wierzono w nią, a tylko ‘zwlekano’ do roku 1928 z jej odrzuceniem.

Ale przecież J. F. Rutherford przyjął chrzest w tej organizacji już w roku 1906, a w latach 1907-1916 był prawnikiem tej organizacji, a wtedy uczono już od wielu lat o Wielkiej Piramidzie:

 

„W roku 1906 Joseph F. Rutherford dał się ochrzcić, a rok później został radcą prawnym Towarzystwa Strażnica” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 67).

 

         Podobnie w innym współczesnym fragmencie obciążono tylko C. T. Russella za Wielką Piramidę, ani słowem nie wspominając o J. F. Rutherfordzie:

 

„W roku 1886 Charles T. Russell wydał książkę Boski plan wieków, w której znalazł się wykres ukazujący związek historii ludzkości z Wielką Piramidą w Egipcie. Uważano, że ten grobowiec faraona Chufu jest słupem, o którym mowa w Księdze Izajasza 19:19, 20: »W owym dniu będzie pośrodku ziemi egipskiej ołtarz dla Jehowy, a słup dla Jehowy przy jej granicy. I będzie w ziemi egipskiej znakiem i świadectwem dla Jehowy Zastępów«. Co miałoby łączyć tę piramidę z Biblią? Twierdzono na przykład, że długość niektórych korytarzy w Wielkiej Piramidzie wskazuje na czas rozpoczęcia »wielkiego ucisku«, wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:21. Niektórzy Badacze Pisma Świętego byli bardzo pochłonięci pomiarami różnych elementów tej piramidy i próbowali na ich podstawie ustalić takie rzeczy jak dzień, w którym pójdą do nieba! Ta »Biblia w Kamieniu« jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci, aż do czasu, gdy w Strażnicy angielskiej z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku (wydanie polskie z 1 i 15 stycznia 1929 roku) wykazano, że do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie potrzebował żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez pogańskich faraonów i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10).

 

         A co nastąpiło po śmierci C. T. Russella?

Czy J. F. Rutherford podtrzymywał nauki swego poprzednika co do Wielkiej Piramidy?

         Oczywiście! Nawet sam pisał artykuły na jej temat i to broniące jej. Oto przykład:

 

         „Nie potrzeba dodawać: świadectwo Wielkiej Piramidy, »kamienny świadek« Pański, w które Brat Russell wyraził swoją niezachwianą wiarę w swej ostatniej wzmiance o tym pomniku, w swoim nowym wstępie do Tomu III, coś na jeden miesiąc przed swoją śmiercią – zupełnie się sprzeciwia nowym (?) zapatrywaniom chronologicznym »Heralda«. Lecz oczywiście pisarzom »Heralda« świadectwo Piramidy jest teraz niepotrzebne. Odrzucili je na bok tak samo, jak Brat Henninges z Australji uczynił przed nimi w nieco podobnych okolicznościach. Dlaczego to pisarze »Heralda« tak usilnie pragną obalić chronologję Brata Russella, która jest prawdziwą chronologją Biblji i potwierdzającem świadectwem Piramidy? Pragną oni rzucić hańbę na pracę »dyspensacyjną« prowadzoną teraz pod nadzorem STRAŻNICY. To jest powód tego” (Strażnica 01.11 1922 s. 334 [ang. 15.08 1922 s. 254]).

 

         Pisał też o niej w swej książce pt. Harfa Boża, wydawanej po polsku w latach 1921-1930 (s. 194 [w ang. edycji z roku 1928 usunięto fragment o Wielkiej Piramidzie]).

         W roku 1921 zamieszczono obszerny wykład o Wielkiej Piramidzie podpisany „J. F. Rutherford” (ang. Złoty Wiek 19.01 1921 s. 232-237), a w roku 1924 opublikowano dwa osobiste artykuły sekretarza-skarbnika Towarzystwa Strażnica (w latach 1917-1947) W. Van Amburgha (1864-1947) (ang. Złoty Wiek 21.05 1924 s. 519-538; ang. Złoty Wiek 31.12 1924 s. 205-222).

         Nieprawdziwe są więc słowa, że tylko „Niektórzy Badacze Pisma Świętego byli bardzo pochłonięci pomiarami różnych elementów tej piramidy”, jak podaliśmy powyżej w zamieszczonym cytacie. Dotyczyło to przede wszystkim kierownictwa Towarzystwa Strażnica, które napędzało innych do badania Wielkiej Piramidy i pisania o niej.

         Nawet początkowo, po odrzuceniu jej, to przyznano:

 

My obecnie dziwujemy się, dlaczego przedtem wierzyliśmy i oddawaliśmy czas w badaniu piramidy Gizeh. Obecnie nie tylko, że zaniechamy tego badania, ale będziemy prosić Boga, by raczył nam przebaczyć za marnowanie czasu, któryśmy zużywali w tym zakresie i będziemy się starać obecnie powetować ów czas stracony przez pośpieszne wykonywanie Jego przykazań” (Strażnica 15.01 1929 s. 25 [ang. 01.12 1928 s. 361]).

 

         W poniższych publikacjach opisywano jeszcze wiarę w Wielką Piramidę:

 

ang. Strażnica 15.05 1926 s. 159;

ang. Strażnica 15.04 1928 s. 125.

 

ang. Złoty Wiek 07.04 1926 s. 433-434;

Złoty Wiek 01.06 1926 s. 372;

ang. Złoty Wiek 30.06 1926 s. 631;

ang. Złoty Wiek 28.07 1926 s. 682;

ang. Złoty Wiek 22.09 1926 s. 817;

ang. Złoty Wiek 06.10 1926 s. 12;

ang. Złoty Wiek 20.10 1926 s. 49;

ang. Złoty Wiek 03.11 1926 s. 71;

ang. Złoty Wiek 17.11 1926 s. 114;

Złoty Wiek 01.01 1927 s. 217;

ang. Złoty Wiek 23.02 1927 s. 340;

ang. Złoty Wiek 18.05 1927 s. 532;

ang. Złoty Wiek 13.07 1927 s. 672.

Złoty Wiek 01.11 1927 s. 533 (ang. 23.03 1927 s. 410);

         książka pt. Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 198;

         książka pt. Harfa Boża 1929, 1930 [ang. 1927] s. 194.

 

         1927 r. – wydano ostatni raz angielską serię Wykładów Pisma Świętego.

         1928 r. – zaprzestano w Polsce studiowania Wykładów Pisma Świętego.

 

         Jeszcze w latach 1926-1930 w wielu angielskich i polskich czasopismach znajdziemy reklamy książki pt. Przyjdź Królestwo Twoje, z zaznaczeniem (lub bez zaznaczenia), że omawia ona też Wielką Piramidę. Oto jedne z ostatnich, które reklamowały wspomniane dzieło opisujące interesującą nas piramidę:

 

         ang. Strażnica 15.03 1926 s. 82;

         ang. Strażnica 15.04 1926 s. 114;

            ang. Strażnica 01.11 1926 s. 334;

ang. Strażnica 01.11 1927 s. 334;

ang. Strażnica 15.11 1928 s. 351;

Strażnica 01.11 1929 s. 322 (ang. 01.11 1929 s. 322);

Strażnica 01.04 1930 s. 111;

 

ang. Złoty Wiek 25.01 1928 s. 288;

ang. Złoty Wiek 02.05 1928 s. 512;

ang. Złoty Wiek 27.06 1928 s. 640;

ang. Złoty Wiek 30.10 1929 s. 96;

Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224;

książka pt. Wyzwolenie 1929 s. 351.

 

         Interesujący jest fakt, że osobami wiodącymi prym w badaniach Wielkiej Piramidy u C. T. Russella i J. F. Rutherforda byli bracia John i Morton Edgar. Wydali oni nawet książkę (trzy tomy) pt. Great Pyramid Passages (Przejścia Wielkiej Piramidy; tomy ukazały się w latach: 1910, 1913, 1924), na którą Towarzystwo Strażnica powoływało się wiele razy (np. Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 10, 67). Pierwszy z nich zmarł już w roku 1910, a Morton Edgar opuścił organizację po tym, gdy ona odrzuciła w roku 1928 Wielką Piramidę. Zmarł on w roku 1950 przynależąc do niezależnych od Towarzystwa Strażnica badaczy Pisma Świętego.

         Oto jak kiedyś Towarzystwo Strażnica polecało książkę braci Edgar:

 

Kiedy się owe siedmdziesiąt lat zaczęło

W tym wypadku idzie o datę rozpoczęcia się siedmdziesięcio-letniego spustoszenia Judei, oraz rozstrzygnięcia czy to było spustoszenie czy niewola. Sprawa ta wystawia wiarę niektórych na próbę. Wyjaśnione to jest całkowicie i dostatecznie przez Pastora Russella w jego »Nadszedł Czas«, stronice 52, 53, oraz szczegółowo w napisanem przez doktora Johna i Mortona Edgara dziele »Przejścia Wielkiej Piramidy«, Tom II, strony 29-37; do tych dwóch dzieł odsyłamy naszego czytelnika. (...) Owe siedmdziesiąt lat były latami spustoszenia, nie niewoli. Wskazują na to zapiski historyczne Pisma Świętego (...) owe siedmdziesiąt lat nie zaczęło się aż dopiero po obaleniu ostatniego króla Sedekjasza, w roku 606 przed Chrystusem...” (Strażnica 15.07 1922 s. 211-212 [ang. 01.06 1922 s. 163-164]).

 

         „Nie wszystkim z poświęconych znany jest cały układ chronologiczny obecnej prawdy. Z tego powodu, oraz dlatego, że buduje to i budzi natchnienie u każdego stworzenia w Jezusie Chrystusie, gdy się przypomina rzeczy Boże, przeto w artykule niniejszym przedstawiamy kilka danych od Boga paralelizmów (równoległych okresów czasu) chronologicznych. Wiele z dociekań, za pomocą których zostały one odkryte, przeprowadzili zmarły Brat Dr. John Edgar i Brat Morton Edgar, w Glasgowie, Szkocja, i ogłosili w swojej książce »Przejścia Wielkiej Piramidy, Tom 2«. Fundament położył Pastor Russell w pierwszych trzech tomach Wykładów Pisma Św.” (Strażnica 01.01 1923 s. 3 [ang. 15.11 1922 s. 355]).

 

Co pozostało w naukach Świadków Jehowy z ich dawnej wiary w Wielką Piramidę?

 

         Czy prócz nazwy „Świadkowie Jehowy” pozostały głosicielom Towarzystwa Strażnica do dziś jeszcze jakieś nauki związane kiedyś z Wielką Piramidą?

         W jednym z artykułów wymienialiśmy dziesiątki nauk, które Towarzystwu Strażnica potwierdzała Wielka Piramida (patrz Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 1-3)).

         Ale po odrzuceniu jej do dziś pozostało Świadkom Jehowy też kilka wykładni, które ona im potwierdzała.

 

         Przypominamy, że Wielka Piramida zawierała, według Towarzystwa Strażnica, „natchnione” świadectwo i była „równorzędnym” świadkiem obok „Boskiego planu” zawartego w Biblii:

 

„W ten sposób przedstawiamy tego »Świadka«, lecz spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia ciemności, boga świata tego i przez tych, których umysły są zaciemnione na prawdę” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 362).

 

„Nauka zawarta w Wielkiej Piramidzie jest w zupełnej zgodzie z resztą książki. (…). »Nie jest to wcale dodatek do pisanego objawienia; objawienie to jest kompletne, doskonałe i dlatego nie potrzebuje dodatku. Ale jest to silny irównorzędnyświadek Boskiego planu. Izajasz oznajmia o ołtarzu i słupie w ziemi Egipskiej, »który będzie na znak i na świadectwo Pana zastępów w ziemi Egipskiej«. Poprzedni tekst wskazuje, że będzie to świadek w owym dniu, kiedy wielki Zbawca i Wybawiciel przyjdzie uwolnić z niewoli grzechu«” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 287 [pogrubienie tekstu pochodzi od wydawcy książki]).

 

„Położenie Plejad podczas budowy Wielkiej Piramidy – tego kamiennego świadectwa Objawień Boga, odegrało ważną rolę” (Złoty Wiek 01.01 1927 s. 217).

 

         Poniżej przedstawiamy obecne nauki Świadków Jehowy, które wyprowadzane były kiedyś z Wielkiej Piramidy.

 

Rok 607 przed Chr. i 1914 po Chr. oraz piramida

 

Oto piramidalna wykładnia o roku 607 i 1914:

 

„Jesień 607 prz. Ch. ... Spustoszenie Ziemi. (...) Przedziały Przejść Piramidy 19-46-48 (...)

Jesień 1914 R. P. (...) Koniec Czasów pogan (...) Przedziały Przejść Piramidy 19-48” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 68).

 

„Biblia i »Biblia w kamieniu« podają datę 1914 rok jako początek wielkiej zmiany. Historia dowodzi, że postępowanie wywłaszczeniowe [rządów ludzkich] rozpoczęło się punktualnie” (The Way to Paradise 1924 s. 171; patrz też s. 156-158).

 

         Dziś nadal Świadkowie Jehowy uczą, tak jak piramida, o roku 607 i 1914.

 

Rok 1918 i piramida

 

Rok 1918 do dziś jest bardzo ważną datą dla Towarzystwa Strażnica. Wyznacza on niewidzialne zmartwychwstanie i co najmniej 9 innych wydarzeń (patrz Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 2003 s. 96, hasło Daty o znaczeniu proroczym).

Rok 1918 również potwierdzała Wielka Piramida:

 

„W gankach Wielkiej Piramidy Gizeh zgodność jednego lub dwóch pomiarów z chronologią obecnej prawdy mogłaby być przypadkowa, lecz zgadzanie się ze sobą całych tuzinów pomiarów dowodzi, że ten sam Bóg obmyślił zarówno plan jak i piramidę – a jednocześnie dowodzi także prawdziwość chronologji. (...) Na podstawie takich i licznie odpowiadających sobie faktów – w zgodzie z najlepszemi prawami jakie są znane nauce – stwierdzamy, że: Biblijnie, naukowo i historycznie chronologia obecnej prawdy jest zgodna z prawdą ponad wątpliwość. Jej wiarygodność stwierdzona została datami i wypadkami lat 1874, 1914 i 1918. (...) Wiele lat temu Pastor Russell rozważał gruntownie to wszystko i oświadczył w artykule, który niedługo przedrukujemy, że zmiana o jeden rok zburzyłaby cały system chronologiczny” (Strażnica 01.08 1922 s. 236 [ang. 15.06 1922 s. 187]).

 

         Widzimy, że chociaż odrzucono rok 1874, nauczany też przez piramidę, to rok 1914 i 1918 zachowano zgodnie z nauką o piramidzie.

 

Rok 1919 i schody piramidalne

 

Rok 1919 do dziś jest bardzo ważną datą dla Towarzystwa Strażnica. Wyznacza on „upadek Babilonu Wielkiego” i ponad 20 innych wydarzeń (patrz Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 2003 s. 96-97, hasło Daty o znaczeniu proroczym).

Rok 1919 również potwierdzała Wielka Piramida. Interesująca jest na przykład argumentacja Towarzystwa Strażnica na podstawie schodów Piramidy Cheopsa, które miały potwierdzać wydanie nowego czasopisma pt. Złoty Wiek w roku 1919. Oto dywagacje tej organizacji:

 

„Wszyscy oni [przewodnicy] twierdzą, że materyał przywieziono i że budowa schodów i żelaznych podpór zaczęła się z początkiem lipca 1919-go roku a praca ukończona została około 1-go października 1919-go roku. Piszącemu niniejsze natychmiast przyszło na myśl, że właśnie około 1-go lipca, 1919 powzięto myśl wydawania Złotego Wieku, a pierwszy numer ukazał się 1-go października, 1919. Złoty Wiek zwiastował i nadal zwiastuje że czas restytucji już nadszedł, że stary świat się skończył i że nowy się zaczyna, oraz, że miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą” (Strażnica 01.01 1921 s. 14).

 

         Widzimy, że piramidalna data, to znaczy rok 1919, nadal ma wielkie znaczenie dla Świadków Jehowy.

 

Narodziny Jezusa w 2 roku przed Chr. i piramida

 

Data narodzin Jezusa była przez Towarzystwo Strażnica ‘wywodzona’ czy potwierdzana wymiarami Wielkiej Piramidy:

 

„Jesień 2 prz. Ch. (...) Narodzenie Chrystusa (...) Przedziały Przejść Piramidy 10-43”. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 68).

 

Dziś organizacja ta pisze:

 

„zapewne więc Jezus urodził się jesienią 2 r. p.n.e. Ale za przyjęciem takiej właśnie daty przemawiają również inne argumenty” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 1, 977).

 

         Widzimy, że owe „inne argumenty”, według nas, to także ich dawna wiara w piramidalne liczby.

 

Rok 455 przed Chr. i piramida

 

Rok 455 przed Chr. był przez Towarzystwo Strażnica ‘wywodzony’ czy potwierdzany wymiarami Wielkiej Piramidy:

 

„Jesień 455 prz. Ch. (...) Polecenie dane Nehemijaszowi (...) Przedziały Przejść Piramidy 51-52-53” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 68).

 

Rok 455 przed Chr. to nadal aktualna nauka Towarzystwa Strażnica, służąca mu do wyliczeń, pomimo, że odrzucono Wielką Piramidę!

Dziś organizacja ta pisze:

 

„Kiedy zaczęły płynąć te 483 lata? Jesienią roku 455 p.n.e., w dwudziestym roku panowania króla Artakserksesa, gdy ten perski monarcha wydał dekret o odbudowie Jeruzalem i jego murów (Nehem. 2:1-8). Stosownie do tego wspomniany okres 69 »tygodni« (483 lat) skończył się jesienią roku 29 n.e. Wtedy to na widowni ukazał się Mesjasz” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 22 s. 2; por. Strażnica 15.08 2011 s. 9).

 

         Widzimy, że nadal chronologiczna data z piramidy została w nauczaniu Świadków Jehowy.

 

Piramida potwierdza Królestwo

 

         Bliskość nastania Królestwa potwierdzała Towarzystwu Strażnica „Wielka Piramida”, którą w roku 1920 oglądali przedstawiciele tej organizacji.

 

„Wiedzieli oni, że byliśmy Chrześcijanami i że przybyliśmy oglądać Wielką Piramidę, wytłumaczyliśmy im też, w możliwie najprostszych słowach, nieco o znaczeniu tej budowli i że królestwo Pana, któremu ta piramida niema daje świadectwo, jest już przed nami. Słuchali tego z wielką ciekawością” (Strażnica 01.01 1921 s. 14).

 

         Dziś również, tak jak uczyła Wielka Piramida, koniec jest bardzo blisko:

 

„Od rozpoczęcia »dnia Pańskiego« w roku 1914 minęły 92 lata (Obj. 1:10). Wstrząsające zapowiedzi z Księgi Objawienia spełnią się już niedługo. Studium książki FinałObjawienia niewątpliwie orzeźwi twój umysł i serce, a także wzmocni wiarę w to, że „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” i nowy świat są już bardzo blisko (Obj. 16:14; 21:4, 5)” (Nasza Służba Królestwa Nr 11, 2006 s. 1).

 

„Ja zrezygnowałem z różnych możliwości zdobywania wykształcenia i robienia kariery, bo uważałem, że koniec jest tuż, tuż” (Stale pamiętaj o dniu Jehowy 2006 s. 161).

 

         Widzimy z powyższego, że początkowo, według nauki Towarzystwa Strażnica, „Świadkiem Jehowy” była Wielka Piramida. Później stał się nim Jezus, a następnie określenie to nadano głosicielom tej organizacji. Pomimo, że Wielką Piramidę odrzucono na przełomie roku 1928 i 1929, to jednak u Świadków Jehowy pozostało po niej do dziś kilka nauk. Zapewne wielu głosicieli tej organizacji nie domyśla się nawet tego.

 

         Na zakończenie wymieniamy nasze artykuły, które szerzej omawiały kwestię Wielkiej Piramidy:

 

Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 1, 2, 3)

Wielka Piramida w nauczaniu J. F. Rutherforda! (cz. 1, 2)

Wielka Piramida we wspomnieniach Towarzystwa Strażnica

Wielka Piramida i pochodzenie od niej nazwy „Świadkowie Jehowy”

Piramidka i grób C. T. Russella

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane